Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LESZCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Dopplerowska ocena czynności rozkurczowej lewej komory serca u chorych z toczniem układowym.
Tytuł angielski: Doopler echocardiographic evaluation of left ventricular diastolic function in patietns with systemic lupus erythematosus.
Autorzy: Straburzyńska-Migaj Ewa, Szyszko Andrzej, Leszczyński Piotr, Klama Kamilla, Cieśliński Andrzej
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.23-27, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W przebiegu tocznia układowego (SLE) często występuje subkliniczne zajęcie mięśnia serca. Cel pracy: Ocena czynności rozkurczowej lewej komory (LV) serca u chorych na toczeń układowy (SLE) za pomocą echokardiografii dopplerowskiej. Materiał i metoda: Badaniami objęto 30 chorych z SLE (29 kobiet i 1 mężczyznę, w wieku śr. 39 ń 9 lat), u których nie stwierdzano cech jawnej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń czynności skurczowej LK, płynu w jamie osiredzia. Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych osób (19 kobiet i 1 mężczyzna, w wieku śr. 39 ń 10 lat). U wszystkich wykonano badanie ECHO 2D, M-mode i dopplerowskie. U 7 chorych rozpoznano toczeń aktywny. U 17 chorych metodą ELISA oznaczono poziom przeciwciał antykardiolipinowych. Wyniki: Stwierdzono, że w porównaniu z grupą kontrolną u chorych z SLE była obniżona maksymalna prędkość fali wczesnego napełniania (peak E) (0,67 ń 0,19 vs. 0,87 ń 0,13 m/s; p 0,02), zwiększona maksymalna prędkość fali późnego napełniania (peak A) (0,66 ń 0,13 vs. 0,59 ń 0,09 m/s; p 0,05) i zmniejszony stosunek E/A (E/A) (1,05 ń 0,27 vs. 1,49 ń 0,24; p 0,24; p 0,05). Dodatkowo przedłużony był czas rozkurczu izowolumetrycznego u chorych z SLE (IVRT) (96,3 ń 18,6 vs. 79,5 ń 12,9 ms; p 0,001). Porównując chorych z aktywnym i nieaktywnym SLE stwierdzono istotnie mniejszy stosunek E/A (odpowiednio: 0,86 ń 0,19 vs. 1,09 ń 0,29; p 0,02) i istotnie bardziej wydłużony IVRT (odpowiednio: 108,6 ń 12,1 vs. 92,6 ń 18,8 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Subclinical myocardial involvement frquently occurs in patients with systemic lupus erythematosus (SLE). Aim of the study: The aim of the study was to assess diastolic function of the left ventricle in pts with SLE and no overt heart disease nor epicardial effusion. Material and methods: 30 pts with SLE (29 women, one man; mean age 39 ń 9 yrs) and 20 age and sex-matched control subjects (19 women, one man; mean age 39 ń 10) underwent M.-mode, 2D and pulsed Dopler echocardiography. LV systolic function was normal. In 7 pts SLE was active. In 17 pts anticardiolipin antibodies were measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Results: Compared with the control group, pts with SLE had reduced peak early diastolic flow velocity (peak E) (0.67 ń 0.19 vs. 0.87 ń 0.13 m/s; p 0.02), increased peak late diastolic flow velocity (peak A) (0.66 ń 0.13 vs. 0.59 ń 0.09 m/s; p 0.05) and reduced peak E to peak A ratio (E/A) (1.05 ń 0.27 vs. 1.49 ń 0.24; p 0.05). In addition, the isovolumic relaxation time (IVRT) was significantly prolonged in pts, with SLE (96.3 ń 18.6 vs. 79.5 ń 12.9 ms; p 0.001). COmparing active to non-active SLE pts we found significantly decreased E?A ratio in active pts (0.86 ń 0.19 vs. 1.09 ń 0.29; p 0.02) and significantly prolonged IVRT (108.6 ń 12.1 vs. 92.6 ń 18.8 ms; p 0.02). We did not observe association of abnormal left ventricular diastolic filling pattern with disease duration, treatment and anticardiolipin ...


  2/9

  Tytuł oryginału: Przeciwciała antykardiolipinowe a zmiany w sercu u chorych na toczeń układowy w badaniu echokardiograficznym.
  Tytuł angielski: Anticardiolipin antibodies and cardiac involvement in systemic lupus erythematosus.
  Autorzy: Straburzyńska-Migaj Ewa, Klama Kamilla, Leszczyński Piotr, Szyszka Andrzej, Mitkowski Przemysław, Łącki Jan, Cieśliński Andrzej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.231-235, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Związek przeciwciał antykardiolipinowych (aCL) ze zmianami zastawkowymi stiwerdzanymi w badaniach echokardiograficznych (ECHO) budzi zainteresowanie badaczy i kontrowersje od kilku lat. Celem naszej pracy było zbadanie, czy obecność aCL w surowicy chorych z toczniem układowym (SLE) ma związek ze zmianami w obrazie echokardiograficznym u tych chorych. W surowicy krwi 48 chorych z SLE oznaczono poziom aCL metodą ELISA uzyskując dodatni wynik testu u 25 chorych (52 proc.) i ujmeny u 23 (48 proc.). Zmiany ECHO stwierdzono u 18 chorych w grupie aCL(+) i 4 w grupie aCL(-), odpowiednio: 68 i 17 proc.; p 0,01. Najczęstsze były zmiany zastawkowe: u 36 p.c. chorych w grupie aCL(+) i 4 w grupie aCL(-), odpowiednio: 68 i 17 p.c.; p 0,01. Najczęstsze były zmiany zastawkowe: u 36 p.c. chorych w grupie aCL(+) w porównaniu z 17 p.c. w grupie aCL(_); p = n.s. Istotnie częściej w grupie aCL(+) niż aCL(-) występował płyn w jamie osierdzia; odpowiednio: 6 (24 p.c.) i 0 (0 proc.); p 0,05. Wniosek: Obecność aCL w surowicy chorych z SLE jest związana z istotnie częstszym występowaniem nieprawidłowości w ECHO.

  Streszczenie angielskie: Anticardiolipin antibodies (aCL) are present in 24-61 p.c. of patients (pts) with systemic lupus erythematosus (SLE). It is suggested that they may be associated with valvular abnormalities recognized on echocardiography (ECHO). To evaluate the relation of raised aCL and cardiac abnormalities we performed ECHO in 48 pts with SLE. ACL were estimated in all pts using enzyme-linked immunoabsorbent assay (ELISA), and positive result was found in 25 pts (52 p.c.), negative in 23 pts (48 p.c.). Abnormalities on ECHO were found in 18 pts in aCL(+) group vs 4 pts in aCL(-) group (68 vs 17 p.c.; p = n.s.), pericardial effusion in 6 pts in aCL(+) group vs 0 pts in aCL(-) group (24 vs 0 p.c.; p 0,05). Conclusion: We found association between raised aCL and general cardiac abnormalities on ECHO.


  3/9

  Tytuł oryginału: Carotid endarterectomy in patients with contralateral internal carotid artery occlusion.
  Tytuł polski: Endarterektomia tętnicy szyjnej wewnętrznej u chorych z jej przeciwstronną niedrożnością.
  Autorzy: Leszczyński Jerzy, Małek Andrzej Krzysztof, Toutounchi Sadegh, Macioch Waldemar
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (1) s.7-13, tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Zakrzepica tętnicy szyjnej wewnętrznej u około 1/3 chorych prowadzi do udaru mózgu. Celem pracy jest ocena wyników endarterektomii tętnicy szyjnej wewnętrznej w zależności od drożności przeciwstronnej tętnicy szyjnej wewnętrznej. Materiał i metody. W latach 1990-1998 wykonano 422 zabiegi endarterektomii u 390 chorych, których podzielono na 2 grupy. W grupie I było 65 chorych (16,7 proc.) z niedrożną przeciwstronną tętnicą szyjną wewnętrzną, natomiast grupę II stanowiło 325 chorych (83,3 proc.) z zachowaną drożnościa tętnicy po stronie przeciwnej. Operowano przede wszystkim chorych (94,8 proc.) z dużym ( 70 proc.) zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej. Występowanie czynników ryzyka nie różniło się w obu grupach. W grupie I znamiennie częściej (p = 0,01) stwierdzano pełnoobjawowy udar ze strony operowanej tętnicy. Wykonywano standardową endarterektomię z pierwotnym szwem tętnicy. Wyniki. Przedoperacyjna tomografia komputerowa znamiennie częściej (p 0,001) wykazywała ogniska niedokrwienia mózgu po stronie operowanej w grupie I. Czasowy przepływ wewnętrzny znamiennie częściej (p 0,001) stosowano u chorych z przeciwstronną niedrożnością tętnicy szyjnej wewnętrznej. Udar mózgu po stronie operowanej stwierdzano u 3 proc. chorych w grupie I i u 3,1 proc. chorych w grupie II. Przeciwstronny udar wystąpił u 1,5 proc. osób w grupie I oraz u 0,56 proc. osób w grupie II. Śmiertelność wynosiła 1,5 proc. w grupie I i 1,3 proc. w grupie II. Wnioski. Ryzyko powikłań oraz śmiertelność okołooperacyjna po endarterektomii szyjnej w badanej grupie nie są większe u chorych...


  4/9

  Tytuł oryginału: Elementy geograficzne wpływające na funkcjonowanie wojskowej służby zdrowia.
  Tytuł angielski: Geographical elements influencing functioning of Military Health Service.
  Autorzy: Kwiasowski Zbigniew, Leszczyński Włodzimierz
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.287-294, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia usystematyzowanie czynników geograficznych, mających wpływ na organizowanie przedsięwzięć leczniczo-ewakuacyjnych i sanitarno-przeciwepidemicznych w celu zapewnienia odpowiednich warunków pod względem zdrowotnym żołnierzom oraz ludności cywilnej na obszarze działań wojennych.


  5/9

  Tytuł oryginału: Leczenie uzależnień od nikotyny.
  Autorzy: Leszczyński Stanisław
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.78-81
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Farmakoterapia pomaga w leczeniu uzależnień od nikotyny, nie powoduje jednak uzależnienia. Pacjenci mogą zaprzestać palenia po udzieleniu im porad, bez środków farmakologicznych. Jeżeli jednak porady okazują się nieskuteczne, należy szybko włączyć środki farmakologiczne (gdy nie ma przeciwwskazań). W przypadkach ryzyka powrotu do palenia należy zastosować długotrwałe leczenie farmakologiczne.


  6/9

  Tytuł oryginału: Jednoczasowa angioplastyka niezabezpieczonych ujść aortalnych obu tętnic wieńcowych w krążeniu pozaustrojowym.
  Tytuł angielski: Angioplasty of unprotected two coronary artery ostia using cardiopulmonary bypass as a single emergency procedure - case report.
  Autorzy: Leszczyński Lech, Rewicki Marek, Dąbrowski Rafał, Żelazny Piotr, Sosnowski Cezary, Religa Grzegorz, Sterliński Maciej, Partyka Teresa, Purzycki Zbigniew
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.560-563, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Mortality in patients with a significant left main and right coronary artery ostia stenosis is high, reaching 50 p.c. during a five-year follow-up period. To date, this type of lesion has been rarely treated with percutaneous coronary interventions (PCI). We present a case of a 50-year-old man who had coronary artery bypass surgery because of left main stenosis in the past and was currently admitted to the hospital because of unstable angina. Coronary angiography showed tight left main and right coronary ostia stenosis and total occlusion of the left anterior descending artery. Vein grafts were occluded. The PCI procedure combined with the cardiopulmonary bypass ws performed. The lesions were dilated and stents were successfully implanted. The patient tolerated the procedure well. He was discharged five days after PCI and the course of a 12-month follow-up was uneventul.


  7/9

  Tytuł oryginału: Acta Angiologica
  Tytuł polski: Endarterektomia tętnicy szyjnej wewnętrznej w Polsce. Wstępna analiza ankiety z badań wieloośrodkowych.
  Tytuł angielski: Carotid endarterectomy in Poland. Preliminary analysis of reports from Polish vascular centres.
  Autorzy: Szostek Mieczysław, Leszczyński Jerzy
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (3) s.81-88, tab., bibliogr. 34 poz. - Tekst równol. w jęz. pol
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie leczenia chirurgicznego zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej w Polsce. Prezentowane dane pochodzą z ankiet otrzymanych z 13 ośrodków chirurgii naczyniowej. Analizie poddano: diagnostykę przedoperacyjną, liczbę wykonywanych operacji, monitorowanie śródoperacyjne, techniki operacyjne. W omówieniu przedstawiono problemy niedokrwienia mózgu w odniesieniu do aktualnych poglądów w piśmiennictwie światowym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to present the status of surgical treatment of internal carotid artery (ICA) stenosis in Poland. All data were obtained from the reports received from 13 vascular surgery centres in Poland. Preoperative diagnostic tests, the number of operations, intraoperative monitoring and surgical techniques were analysed. The problems of surgical brain ischemia with reference to literature were described in the discussion.


  8/9

  Tytuł oryginału: Zalecenia diagnostyczne i lecznicze w chorobach żył i naczyń chłonnych
  Opracowanie edytorskie: Skórski Maciej (tł. i red.), Leszczyński Jerzy (tł.), Osęka Marcin (tł.), Tworus Robert (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe Blackhorse Publishing International Sp. z o.o. 2002, [2], 122 s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Tyt. oryg. Guidelines for the diagnosis and therapy of diseases of the veins and lymphatic vessels
  Sygnatura GBL: 736,262

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/9

  Tytuł oryginału: Wyniki i najczęstsze powikłania endarteriektomii tętnicy szyjnej wewnętrznej : praca doktorska
  Autorzy: Leszczyński Jerzy, Szostek Mieczysław (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej w Warszawie
  Źródło: 2002, 120 k. : il., tab., bibliogr. 224 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20897

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: