Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LESZCZYŃSKA-RODZIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych
Autorzy: Borkowska Alina, Czarny-Ratajczak Malwina, Czerski Piotr, Danielewska-Woźniak Anna, Dmitrzak Monika, Hauser Joanna, Hornowska Elżbieta, Kapelski Paweł, Leszczyńska-Rodziewicz Anna, Rajewski Andrzej, Rybakowski Filip, Rybakowski Janusz, Samochowiec Jerzy, Słopień Agnieszka, Zakrzewska Marzena
Opracowanie edytorskie: Rybakowski Janusz (red.), Hauser Joanna (red.).
Źródło: - Kraków, Komitet Redakcyjno-Wydaw. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2002, 111 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Seria: Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Sygnatura GBL: 737,223

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Przegląd badań genów kandydujących w schizofrenii.
  Tytuł angielski: Candidate genes in schizophrenia.
  Autorzy: Dmitrzak-Węglarz Monika, Czerski Piotr, Leszczyńska-Rodziewicz Anna
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (3) s.179-182, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przybliżenie metod genetyki molekularnej stosowanych w poszukiwaniu genów odpowiedzialnych za zwiększone ryzyko zachorowania na schizofrenię. W artykule przedstawiono również rodzaje badań populacyjnych pozwalających na określenie podłoża genetycznego i modelu dziedziczenia schizofrenii. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na świecie, potwierdzających bądź wykluczających udział geneów kandydujących układu serotoninowego także problemy metodologiczne badań genetycznych w psychiatrii.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is to describe the methods of molecular genetics applied in research of genes responsible for schizophrenia. The article includes different population research which permit to characterise the genetic basis and the model of inheritance. The paper also presents the results form the world-wide studies confirming or ruling-out the participation of candidate genes of serotonergic system in predisposition to schizophrenia. Finally the article presents some methodological problems in genetic research in psychiatry.


  3/4

  Tytuł oryginału: Przegląd badań genów kandydujących w schizofrenii.
  Tytuł angielski: Candidate genes in schizophrenia.
  Autorzy: Dmitrzak-Węglarz Monika, Czerski Piotr, Leszczyńska-Rodziewicz Anna
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (4) s.265-271, il., bibliogr. 73 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wyniki badań rodzinnych, bliźniąt i adopcyjne wskazują na udział czynników genetycznych w etiologii schizofrenii. Prwadopodobny wydaje się złożony model dziedziczenia schorzenia polgający na łącznym działaniu wielu genów. Badania asocjacyjne dotyczą tzw. Genów kandydujących, które kodują receptory neuroprzekaźników, transportery neuroprzekaźników oraz enzymy uczestniczące w ich metabolizmie. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań asocjacyjnych genów kodujących receptory dopaminiowe: DRD1-DRD5, DAT oraz COMT, MAO-A i MAO-B w schizofrenii. Najlepiej udokumentowano związek receptora dopaminowego D3 z podatnością na schizofrenię. Natomiast, w badaniach własnych wykazano jego związek ze stopniem zaburzeń ruchu gałek ocznych, będącego markerem fizjologicznym.


  4/4

  Tytuł oryginału: Opinie na temat badań genetycznych w psychiatrii.
  Tytuł angielski: Views on genetic research in psychiatry.
  Autorzy: Hauser Joanna, Hornowska Elżbieta, Leszczyńska-Rodziewicz Anna, Kosmowska Magdalena, Rajewska Aleksandra, Zakrzewska Marzena
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.329-337, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: W związku z dynamicznym rozwojem genetyki molekularnej przypuszcza się, że w niedalekiej przyszłości znane będą geny związane z etiologią wielu zaburzeń psychicznych. Możliwe będzie zatem przeprowadzenie predykcyjnych badań genetycznych. Celem podjętych badań była analiza opinii respondentów na temat problemów związanych z możliwością przeprowadzenia predykcyjnych badań genetycznych w psychiatrii. W badaniu uczestniczyły 394 osoby (63 psychiatrów, 79 pacjentów, 195 studentów i 57 nauczycieli). Narzędziem badawczym był kwestionariusz "Problemy etyczne związane z badaniami genetycznymi", zawierający pytania na temat genetyki i psychiatrii. Pacjenci istotnie statystycznie częściej niż psychiatrzy byli pozytywnie nastawieni do genetycznych badań predykcyjnych w formie badań obowiązkowych, badań nieletnich oraz badań prenatalnych.

  Streszczenie angielskie: Due to the dynamic development of molecular genetics it can be expected that genes involved in the etiology of many mental disorders will be known in the near future. Therefore, it will be possible to carry out predictive genetic tests. The purpose of the study was to analyse respondents' opinions on problems related to the possiblity of predictive genetic testing application in psychiatry. Participants in this study (N=394) were 63 psychiatrists, 79 patients, 195 students and 57 teachers. Items of the questionnaire: "Ethical problems related to genetic examinations" used in the study were concerned with genetics and psychiatry. Patients, as compared to psychiatrists, significantly more often displayed a positive attitude towards genetic predictive testing in the form of obligatory examinations, examination of minors, and prental tests.

  stosując format: