Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LESZCZYŃSKA-GOŁĄBEK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze, tolerancja glukozy i lipidów a polimorfizm wybranych genów u pacjentów z rodzinną otyłością.
Tytuł angielski: Hypertension, glucose and lipid tolerance and some "candidate genes" polymorphism's in familial obesity.
Autorzy: Malczewska-Malec Małgorzata, Wybrańska Iwona, Leszczyńska-Gołąbek Iwona, Kieć-Wilk Beata, Jabrocka Agata, Dembińska-Kieć Aldona
Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A75-A89, il., tab., bibliogr. 52 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśniena tętniczego Warszawa 23.11. 2001
Sygnatura GBL: 313,470

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Otyłość brzuszna i związane z nią zaburzenia metaboliczne są niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego. Celem badania była ocena związku między poposiłkową lipemią, glikemią i występowaniem nadciśnienia tętniczego u osób z rodzin otyłych oraz próba oceny polimorfizmu genów mogących determinować występowanie zaburzeń metabolicznych i nadciśnienia tętniczego. Materiał i metody. U 122 osób z rodzin otyłych oceniono BMI, WHR, procentową zawartość tkanki tłuszczowej oraz masy beztłuszczowej (Maltron BF-905) i ciśnienie tętnicze. W trakcie doustnego testu tolerancji lipidów (OLTT) oraz doustnego testu tolerancji glukozy (OGTT) oznaczano w surowicy stężenie triglicerydów (TG), wolnych kwasów tłuszczowych, glukozy, insuliny, leptyny i czynnika von Willebranda (vWF). U wszystkich pacjentów przeprowadzono ocenę występowania polimoprfizmu wybranych genów kandydatów (polimorfizm LPL-P i LPL-H lipazy lipoproteinowej i polimorfizm Pro 12Ala receptora proliferacji peroksysomów PPARç2). Wyniki. Pacjenci z otyłością (BMI ň 30 kg/mý) i nadciśnieniem tętniczym wykazywali znamiennie wyższy średni wskaźnik WHR i procentową zawartość tkanki tłuszczowej (p 0,05) w porównaniu z osobami otyłymi, ale bez nadciśnienia. W tej grupie chorych wykazano znamiennie wyższe (p 0,05) stężenia TG zarówno na czczo, jak i w trakcie OLTT, oraz Sum TG w porównaniu z osobami otyłymi, ale bez nadciśnienia tętniczego. Pacjenci otyli z nadciśnieniem wykazywali również wyższe (p 0,05) średnie stężenie czynnika vW we krwi w porównaniu z otyłymi osobami z prawidłowym ciśnieniem tętniczym...


  2/2

  Tytuł oryginału: Correlation of the -3826A G polymorphism in the promoter of the uncoupling protein 1 gene with obesity and metabolic disorders in obese families from southern Poland.
  Autorzy: Kieć-Wilk B., Wybrańska I., Malczewska-Malec M., Leszczyńska-Gołąbek I., Partyka Ł., Niedbał S., Jabrocka A., Dembińska-Kieć A.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.477-490, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine the allelic frequency of the -3826A G mutation of UPC1 in patients with familar obesity and to investigate putative association of this polymorphism with metabolic disorders. One hundred and eighteen overweight / obese patients participated in the study. The UCP1 polymorphism was determined by RFLP. Glucose, lipid, insulin and leptin levels were measured both during OGTT and OLTT. The majority of patients had a homozygous A/A genotype (51,38 p.c.), while 14,68 p.c. had a G/G genotype. We found no significant association of the Gallele with either BMI or glucose tolerance. Patients with the homozygous G/G genotype had significantly higher fasting levels of TG (p 0.04) and decreased levels of HDL-cholesterol (p = 0,004). They also had an increased concentration of FFA and the rise of TG levels during the OLTT compared to controls was significant (p = 0,058). In addition, the carries of the G/G genotype had the lowest insulin levels both during OGTT and OLTT. In our study we have demonstrated that the -3826A G polymorphism of UCP1 does not play a major role in the development of obesity and/or disturbances of glucose metabolism. However, the increased levels of TG and FFA and decreased levels of HDL observed in carriers of the G allele suggest FFA-induced impairment of the HDL turnover and disturbance of the á-cell function, both of which are risk factors for endothelial injury.

  stosując format: