Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LESZCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/36

Tytuł oryginału: Chlamydia trachomatis jako czynnik zagrożenia w perinatologii.
Tytuł angielski: Chlamydia trachomatis as the risk factor in perinatology.
Autorzy: Borowiec-Blinowska Agnieszka, Mazurek Tomasz, Rabaniuk Dominik, Leszczyńska-Gorzelak Bożena
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.21-25, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/36

  Tytuł oryginału: Kliniczne aspekty otyłości w ciąży.
  Tytuł angielski: Clinical aspects of obesity in pregnancy.
  Autorzy: Kanadys Wiesław Maciej, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Mierzyński Radzisław, Oleszczuk Jan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.148-151, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/36

  Tytuł oryginału: Ciąża powikłana występowaniem mięśniaków macicy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Pregnancy complicated by uterine leiomyomas. A case report.
  Autorzy: Leszczyńska Katarzyna, Preis Krzysztof, Świątkowska-Freund Małgorzata
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.253-258, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/36

  Tytuł oryginału: Przebieg ciąży a stan dzieci po porodzie.
  Tytuł angielski: The relationship between course of pregnancy and health condition of the newborn.
  Autorzy: Dymczyk Katarzyna, Caus Irena, Leszczyńska Katarzyna, Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.655-661, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Czas od poczęcia dziecka do jego narodzin jest okresem bardzo ważnym dla matki i dziecka. Błędy i zaniedbania popełnione przez matkę w tym okresie stają się często przyczyną nieprawidłowego rozwoju dziecka, wad wrodzonych czy trwałego kalectwa. Celem pracy było poznanie przebiegu ciąży matek dzieci leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka oraz poznanie zależności między przebiegiem ciąży a stanem zdrowia dziecka. Badaniem objęto 100 matek w wieku 18 - 40 lat i ich dzieci leczonych w latach 1999 - 2000 w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Katowicach. Metodą badawczą była ankieta oraz analiza dokumentacji. Tryb życia, praca fizyczna, używki to główne przyczyny porodów przedwczesnych, niskiej masy urodzeniowej dzieci i złego stanu ogólnego noworodka po urodzeniu. Duża grupa matek chorowała w czasie ciąży oraz zażywała leki.

  Streszczenie angielskie: Time from conception to childbirth is a very important period for mother and child. Errors commited by the mother in this period, are the frequent cause of improper development of the child, congenital defects or permanent disability. The aim of the work was to assess the course of pregnancy in mothers of children treated in the Department of Intensive Therapy and Neonate Pathology and to examine the relationship between the course of pregnancy and the infant health. The study included 100 mothers aged 18 - 40 and their children treated in the Department of Intensive Terapy and Neonate Pathology in Katowice in 1999 - 2000. The investigative method comprised a questionnaire and analysis of records. Mode of life, physical work and condiments, are the main causes of premature childbirths, low birth weight children and poor general condition of the newborn. Mony of the mothers were ill during pregnancy and took medicines.


  5/36

  Tytuł oryginału: Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych
  Autorzy: Borkowska Alina, Czarny-Ratajczak Malwina, Czerski Piotr, Danielewska-Woźniak Anna, Dmitrzak Monika, Hauser Joanna, Hornowska Elżbieta, Kapelski Paweł, Leszczyńska-Rodziewicz Anna, Rajewski Andrzej, Rybakowski Filip, Rybakowski Janusz, Samochowiec Jerzy, Słopień Agnieszka, Zakrzewska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Rybakowski Janusz (red.), Hauser Joanna (red.).
  Źródło: - Kraków, Komitet Redakcyjno-Wydaw. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2002, 111 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Biblioteka Psychiatrii Polskiej
  Sygnatura GBL: 737,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/36

  Tytuł oryginału: Intrapartum cardiotocography and fetal pulse oximetry in assessing fetal hypoxia.
  Autorzy: Leszczyńska-Gorzelak B., Poniedziałek-Czajkowska E., Oleszczuk J.
  Źródło: Int. J. Gynecol. Obstet. 2002: 76 (1) s.9-14, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 312,925

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Objectives: A retrospective analysis of short-term variability (STV), a cardiotocography (CTG) parameter, in relation to fetal blood saturation values (FSpO2) obtained by fetal pulse oximetry. Methods: The study included 26 healthy pregnant women monitored continuously during delivery with both cardiotocography and fetal pulse oximetry. Results: Lower FSpO2 values were observed in the group showing STV levels ó 6.0 ms in the 1st stage of labor (44.7 ń 3.46 p.c. vs. 49.2 ń 1.8 p.c.), but this result was not statistically significant. In the 2nd stage of labor, FSpO2 values in the group with STV levels ó 6.0 ms were significantly lower than those with STV levels 6.0 ms (34.4 ń 2.9 p.c. vs. 43 ń 7.2 p.c.; P 0.001). A positive correlation was found between STV levels ó 6.0 ms and mean FSpO2 values in the 2nd stage of labor. Conclusions: 1. A significant relationship was observed between short-term variability in the cardiotocographic records and fetal blood saturation levels in the 2nd stage of labor. 2. Fetal pulse oximetry can be valuable in assessing fetal wellbeing, especially when CTG records are abnormal.


  7/36

  Tytuł oryginału: Ocena terapii przeciwpadaczkowej w okresie ciąży.
  Tytuł angielski: Evaluation of the antiepileptic therapy during pregnancy.
  Autorzy: Laskowska Marzena, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Oleszczuk Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.35-42, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Ciąża u kobiety chorej na padaczkę jest ciążą wysokiego ryzyka ze względu na możliwość powikłań. Wzrasta ryzyko występowania wad wrodzonych u potomstwa matek chorych na padaczkę. Celem pracy była ocena wpływu rodzaju terapii przeciwdrgawkowej w okresie ciąży w aspekcie wyników matczynych i płodowych. W grupie pacjentek z padaczką zaobserwowano częstsze występowanie powikłań w okresie ciąży oraz porodu cięciem cesarskim. Odnotowano mniejszą masę urodzeniową oraz wymiary dzieci urodzonych przez kobiety chore na padaczkę oraz niższą w sposób statystycznie istotny ocenę stanu noworodka po urodzeniu według skali Apgar. Częstsze występowanie nieprawidłowości zaobserwowano w grupie kobiet stosujących w okresie ciąży kilka leków przeciwpadaczkowych. Pacjentki z padaczką powinny unikać terapii wielolekowej i kwasu walproinowego w okresie koncepcji i ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to analyse the course of pregnancy and labour in women with epilepsy. Material and methods: The study was carried out on 53 pregnant women with epilepsy who delivered in the Department of Obstetrics and Perinatology of the University School of Medicine in Lublin (group E). Results: In the group of women with epilepsy there were observed more pregnancy complications. The mean birth weight of infants and the condition of the infant after birth evaluated were lower in the study group E according to Apgar score. The increased risk of congenital malformations and intrauterine foetal growth retardation were observed in children exposed to valproate or carbamazepine in monotherapy or combination of phenobarbital and phenytoin and the combination of phenobarbital, phenytoin and primidone in polytherapy. Conclusion: Women withe epilepsy require appropriate pregnancy planning and appropriate neurologic and obstetric care precoceptionally and during pregnancy.


  8/36

  Tytuł oryginału: Przypadek brodawczaka odwróconego nosa i zatok przynosowych.
  Tytuł angielski: Papilloma inversum of the nose and sinuses.
  Autorzy: Manasterski Jerzy, Leszczyńska Małgorzata
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.107-109, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano 2 przypadki chorych przyjętych do Kliniki z powodu jednostronnej niedrożności nosa, utrzymującej się od 2 lat, okresowych krwawień z nosa oraz bólów głowy. Zastosowano leczenie chirurgiczne. Badanie histopatologiczne wykazało obecność brodawczaka odwróconego.

  Streszczenie angielskie: Two cases of inverted papilloma with unilateral nasal obstruction since 2 years, blooding from the nose and headache are described. Surgical treatment was applied. Histological examination revealed inverted papilloma.


  9/36

  Tytuł oryginału: Ocena sposobu żywienia mieszkańców strefy ochronnej Huty im. T. Sendzimira.
  Tytuł angielski: Assessment of nutrition patterns in the inhabitants of the T. Sendzimir Steelworks protection zone. P. 3: Minerals.
  Autorzy: Leszczyńska Teresa
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.47-54, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wapń, miedź, potas, magnez okazały sie najbardziej deficytowymi składnikami mineralnymi w analizowanych racjach pokarmowych mieszkańców terenów ekologicznie zagrożonych, a realizacja normy jesienią i wiosną wynosiła odpowiednio 49 i 47 proc., 54 i 59 proc., 68 i 76 proc., 74 i 83 proc. Pobranie żelaza i cynku w okresie wiosny było na zadawalającym poziomie, jesienią natomiast pobranie wymienionych składników mineralnych było niższe i pokryło normy jedynie w 85 i 83 proc. Średnie wartości pobrania fosforu jesienią i wiosną stanowiły 142 i 157 proc. normy. Ilości sodu w racjach aż czterokrotnie przekroczyły minimalną normę spożycia. Stwierdzono istotnie większą realizację norm na wszystkie analizowane składniki mineralne wiosną z wyjątkiem wapnia, fosforu i sodu, dla których procent realizacji norm wiosną i jesienią był zbliżony.

  Streszczenie angielskie: The studies were conducted in autumn 1996 and 1997 and in spring 1997 and 1998. The comprised determination of nutrition patterns in 10 families living in farms located in the protection zone around the T. Sendzimir Steelworks. The families participating in the study were mostly three-generation averageincome farmer and farmer/worker families using crops, food products and processed food obtained, for the most part, from their own farms. The nutrition patterns were assessed by collecting daily food records, and the evaluation was based on 7-day data. A total of (1076) records wewre collected. The calculations werte made using the FOOD-2 software. The highest deficiency in the intake of mineral components with the studied food rations of the inhibitants of the T. Sendzimir Steelworks protection zone was noted for calcium, copper, potassium and magnesium, and their intakes with the diet in autumn/spring accounted for 49/47, 54/59, 68/76 p.c., and 74/83 p.c. of the recommended values, respectively. Iron and zinc intake was satisfactory in spring, while in autumn it was only 85 and 83 p.c. of the recommended value, respectively. The average phosphorus intake was 142 and 157 p.c. of the recommended value in autumn and spring, respectively. Sodium content in the food rations fourfold exceeded the minimum value recommended by the nutrition standard. Intake of all minerals, except for the intake of calcium, phopsphorus and sodium which was similar in spring and autumn, was shown to be significantly closretr to the recommended values in spring than in autumn.


  10/36

  Tytuł oryginału: Hydrożele - nowoczesne postaci leków oftalmicznych.
  Tytuł angielski: Hydrogels - modern forms of ophtalmic drugs.
  Autorzy: Sikora Adam, Leszczyńska-Bakal Halina
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.214-218, bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • okulistyka


  11/36

  Tytuł oryginału: Mięśniaki macicy i ciąża - problem położniczy najbliższych lat?
  Tytuł angielski: Myomas and pregnancy - obstetrics dilemma of the next decade?
  Autorzy: Kulikowska-Ciecieląg Karina, Płoszyński Andrzej, Damdinsuren Alta, Leszczyńska Katarzyna, Mielnik Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.284-287, bibliogr. 6 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono analizę położniczą na dwudziestu czterech ciężarnych z mięśniakami macicy. Stwierdzono, że ciąża u pacjentek z mięśnakami macicy jest ciążą wysokiego ryzyka, takie powiązanie występuje u starszych pacjentek. Obserwowano następujące powikłania ciąży u pacjentek z mięśniakami macicy: wczesne straty ciąż, poród przedwczesny, niewydolność cieśniowo-szyjkowa, nieprawidłowo położone płody, śmierć wewnątrzmaciczna płodu. Autorzy uważają, że wskazania do cięcia cesarskiego są bardziej związane z wiekiem pacjentek niż obecnością mięśniaków.

  Streszczenie angielskie: Objectives: This article describes the msot frequent reasons, complications and appropriate treatment of pregnancy after the myomectomy. Materials and methods: It is the analysis of pregnancies and deliveries of 24 women hospitalised in Medical Academy of Gdańsk. Results: The typical complications were observed: early pregnancy loss, premature labor, cervical incompeence, abnormal presentation of the fetus, fetal death, periphlebitis and infertility. Conclusions: 1. Pregnancy connected with myomas is a high risk pregnancy because of a great number of complications. 2. There is a coincidence of myomas and pregnancy in older group of the patients. 3. The indications to cesarean section are connected rather with older age of women than with myomas. 4. Therefore it is proposed to change the indications for myomectomy during the caesarean section. It seems to be safe to join myomectomy with cesarean section because of low number of complications after this operation.


  12/36

  Tytuł oryginału: Ewakuacja torbieli jajników drogą punkcji igłowej przezbrzusznej oraz drogą laparotomii u kobiet ciężarnych.
  Tytuł angielski: Evacuation of ovarian cysts by means of transabdominal fine needle aspiration or laparotomy in pregnant women.
  Autorzy: Oleszczuk Jan, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Kamiński Krzysztof, Baranowski Włodzimierz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.367-370, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 7 przypadków kobiet w ciąży z łagodnymi torbielami jajników, spośród których 4 pacjentki poddano laparotomii z następowym wyłuszczeniem guzów jajników, a 3 pacjentki punkcji igłowej przezbrzusznej. U pacjentki z hyperstymulowanymi gonadotropowymi jajnikami, u której wyłuszczono torbiele drogą lapartomii, stwierdzono torbiele luteinowe. U pacjentek z samoistnymi torbielami jajników, a w 2 przypadkach cystadenoma i 1 przypadku cystis endometrialis. Wydaje się, iż w przypadku torbieli tekaluteinowych, powstałych w trakcie technik wspomaganego rozrodu, bezpieczną procedurą zarówno dla pacjentki jak i losów ciąży jest punkcja igłowa przezbrzuszna, pod kontrolą ultrasonograficzną, wykonywana w pierwszym trymestsrze ciąży. W przypadku torbieli samoistnych procedurą z wyboru, na podstawie analizy literatury przedmiotu, jest wyłuszczenie torbieli w II trymestrze ciąży, po zakończeniu funkcji hormonalnej ciałka żółtego. Optymalny czas wykonania operacji szacowany jest na 16 - 22 tydzień ciąży. Niesie to z sobą najmniejsze ryzyko wystąpienia powikłań, tj. skręcenia torbieli lub przedwczesnej czynności skurczowej macicy.

  Streszczenie angielskie: In a number of pregnant women benign ovarian cysts are found incidentally during routine ultrasound examination or after episode of pelvic pain in early pregnancy. In this paper we present perinatal outcome in pregnancies with ovarian cysts after fine needle aspiration or excision during laparotomy. These cases suggests the transabdominal needle aspiration is procedure of choice in ovarian hyperstimulation syndrome and excision during laparotomy is recommended in the case of spontaneous hyperreactio luteinalis or cystadenomas.


  13/36

  Tytuł oryginału: The immunophenotype of patients with recurrent pregnancy loss.
  Autorzy: Darmochwał-Kolarz Dorota, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Roliński Jacek, Oleszczuk Jan
  Źródło: Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2002: 103 (1) s.53-57, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 305,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to estimate the alterations in the phenotype of lymphocytes of women with unexplained pregnancy failures in comparison with healthy women. Materials and methods: Fourten women with unexplained habitual miscarriages and 18 healthy, fertile women with the history of successful pregnancies were included in the study. The lymphocytes were isolated from peripheral blood and stained with monoclonal antibodies. The expression of selected surface molecules was estimated using the flow cytometric method. Results: We found that the percentage of T CD4+ lymphocytes, CD3-16/56+ cells, and T CD8+11b- cells was significantly higher in patients with recurrent pregnancy loss in comparison with healthy women. The peercentage of B-1 CD19+5+ lymphocytes was also significantly higher in women with unexplained habitual miscarriages in comparison with healthy women. Furthermore, we found higher expression of CD25 molecule on T CD3+ and T CD4+ lymphocytes in the study group, when compared to controls. Moreover, the percentages of B CD19+ and T suppressor CD8+11b+ lymphocytes were lower in women with pregnancy failures in comparison with the control group. The percentage of T CD3+ lymphocytes and T CD8+ cells did not differ in both studied groups. Similarly, the expression of CD25 antigen and HLA-DR molecule on T CD8+ did not differ in the study group, when compared to controls. Concvlusion: Our results can suggest that immunological alterations may be involved in the etiopathogenesis of unexplained recurrent pregnancy loss.


  14/36

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie nitrogliceryny jako dawcy tlenku azotu w leczeniu zagrażającego porodu przedwczesnego.
  Tytuł angielski: The use of nitroglycerin as nitric oxide donor for treatment of preterm labour.
  Autorzy: Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Laskowska Marzena, Marciniak Beata, Oleszczuk Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.666-671, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena skuteczności nitrogliceryny jako dawcy tlenku azotu, podawanej w postaci przezskórnego sytstemu terapeutycznego Nitroderm TTS 5 w leczeniu zagrażającego porodu przedwczesnego. Badaniami objęto 50 kobiet ciężarnych z objawami zagrażającego porodu przedwczesnego między 28 a 34 tyg. ciąży hospitalizowanych w Klinice Położnictwa i Perinatol. AM w Lublinie. Uzyskano zmniejszenie aktywności skurczowej mięśnia macicy. Nie odnotowano zmian w częstości tętna płodu oraz w zapisie kardiotokograficznym w czasie terapii oraz po jej zakończeniu.

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of this study was the analysis of the effectiveness and safety of glyceryl trinitrate as a nitric oxide donor for treatment of preterm labour. Patients and methods: The study was carried out on 50 patients in preterm labour between 28 and 34 weeks of gestation receiving transdermal glyceryl trynitrate (GTN) patches (drug Nitroderm TTS 5 produced by Novartis Pharma AG, Bazylea). Results: GTN patches appear to be a non-invasive method of suppressing uterine contractions in preterm labour. MAAP and systolic blood pressure decreased significantly during the use of nitroglycerin. Diastolic blood pressure and maternal heart rate did not change during teh treatment. Neither were significant changes in fetal heart rate or in fetal cardiotocographic recordings detected during or after the treatment. Conclusion: Transdermal glyceryl trinitrate (5 mg/day) may be promising as a safe and effective drug for treatment of preterm labour, especially in patients with higher blood pressure.


  15/36

  Tytuł oryginału: Replantacja skalpu.
  Tytuł angielski: Scalp replantation.
  Autorzy: Wiśniewski Marek, Skupin Piotr, Leszczyńska Katarzyna
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.737-741, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 18-letniej pacjentki, która doznała całkowitego oskalpowania podczas prac polowych. Wykonano zabieg replantacji skalpu. Zespolono tętnicę skroniową powierzchowną po stronie lewej oraz żyły skroniowe powierzchowne po stronie prawej i lewej, a także żyłę nadbloczkową po stronie lewej. Uzyskano wgojenie tkanek okolicy czołowej, gładyszki, brwi, okolic jarzmowych oraz ok. 75 proc. powierzchni skóry owłosionej głowy. Zapewniło to dobry efekt estetyczny oraz funkcjonalny w obrębie replantowanego skalpu. Na podstawie powyższego przypadku oraz cytowanego piśmiennictwa przedstawiono problematykę tego typu zabiegów.

  Streszczenie angielskie: This study presented a case of an 18 year-old female that sustained total scalp avulsion during farm work. Scalp replantation was undertaken. The left superficial temporal artery, left and right superficial temporal veins, as well as the left supratrochlear vein were anastomosed. Scalp healing proved successful in the frontal, glabellar, malar and brow areas and in 75 p.c. of hair bearing tissue. Good esthetic and functional results were obtained in the area of ther replanted scalp. On the basis of the above mentioned case and listed references, problems concerning these procedures are presented in teh study below.


  16/36

  Tytuł oryginału: Przyzwojak niechromochłonny (chemodectoma) jamy bębenkowej.
  Tytuł angielski: Nonchromaffinic paraganglioma (chemodectoma) of tympanic cavity.
  Autorzy: Szyfter Witold, Golusiński Wojciech, Leszczyńska Małgorzata, Kawczyński Marcin, Janicka-Jedyńska Małgorzata
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.483-487, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przyzwojak niechromochłonny jest guzem rozwijającym się z neuroektodermy. Charakteryzuje się obfitym unaczynieniem krwionośnym. Jest nowotworem histologicznie łagodnym, nie daje przerzutów, jednak ze względu na jego lokalizację, bogate unaczynienie i możliwość niszczenia kości uznawany jest za klinicznie złośliwy. W poniższej pracy przedstawiamy 3 przypadki guzów niechromochłonnych zlokalizowanych w jamie bębenkowej, leczonych operacyjnie.

  Streszczenie angielskie: Nonchromaffinic paraganglioma derives from neuroektoderma. It is charcterised by plenty vascularisation. Histopathologically it is a benign tumor, and doesn't give any metastases. Although because fo localisation, vascularisation and possibility of bone destruction is clinically malignant. In this paper we perent three cases of paragenglioma localised in tympanic cavity treated surgically.


  17/36

  Tytuł oryginału: Wpływ nitrogliceryny podawanej przezskórnie na krążenie płodowe w ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym.
  Tytuł angielski: The influence of transdermal nitroglycerin patches on fetal blood flow parameters in threatened preterm labor.
  Autorzy: Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Marciniak Beata, Laskowska Marzena, Sławatyński Andrzej, Oleszczuk Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.756-762, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena parametrów przepływu w krążeniu płodowym (tętnica pępowinowa i środkowa mózgu płodu) pod wpływem tlenku azotu podawanego w postaci przezskornego systemu terapeutycznego Nitroderm TTS 5 u pacjentek z zagrażającym porodem przedwczesnym. Nie zaobserwowano istotnych różnic w parametrach przepływu ani w tętnicy środkowej mózgu płodu ani w tętnicy pępowinowej, co może wskazywać, że nitrogliceryna stanowi bezpieczny środek terapeutyczny w leczeniu przedwczesnych skurczów mięśnia macicy.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of our study was the assessment of fetal arterial Doppler parameters (umbilical artery and middle cerebral artery) in threatened preterm labor in the course of transdermal nitroglycerin therapy. Materials and methods: 16 pregnant women in between 27th and 34th week of gestation with symptoms of threatening preterm labor were brought into our study. Patients were treated with transdermal nitroglycerin (5 mg) patches. Maternal blood preasure, Manning's test score and fetal arterial Doopler blood flow were measured. Results: Whereas maternal systolic blood pressure does not vary in the course of therapy, significant decrease in diastolic blood pressure was noted. There was no change in the mean umbilical and middle cerebral artery blood flow in the course of treatment. Conclusions: nitroglycerin in the form of transdermal therapeutic system releasing nitric oxide doesn't offect fetal artery Doopler parameters. Nitroglycerin may be used as a safe therapeutic agent in treatment of preterm labor.


  18/36

  Tytuł oryginału: Przegląd badań genów kandydujących w schizofrenii.
  Tytuł angielski: Candidate genes in schizophrenia.
  Autorzy: Dmitrzak-Węglarz Monika, Czerski Piotr, Leszczyńska-Rodziewicz Anna
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (3) s.179-182, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przybliżenie metod genetyki molekularnej stosowanych w poszukiwaniu genów odpowiedzialnych za zwiększone ryzyko zachorowania na schizofrenię. W artykule przedstawiono również rodzaje badań populacyjnych pozwalających na określenie podłoża genetycznego i modelu dziedziczenia schizofrenii. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na świecie, potwierdzających bądź wykluczających udział geneów kandydujących układu serotoninowego także problemy metodologiczne badań genetycznych w psychiatrii.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is to describe the methods of molecular genetics applied in research of genes responsible for schizophrenia. The article includes different population research which permit to characterise the genetic basis and the model of inheritance. The paper also presents the results form the world-wide studies confirming or ruling-out the participation of candidate genes of serotonergic system in predisposition to schizophrenia. Finally the article presents some methodological problems in genetic research in psychiatry.


  19/36

  Tytuł oryginału: Przegląd badań genów kandydujących w schizofrenii.
  Tytuł angielski: Candidate genes in schizophrenia.
  Autorzy: Dmitrzak-Węglarz Monika, Czerski Piotr, Leszczyńska-Rodziewicz Anna
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (4) s.265-271, il., bibliogr. 73 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wyniki badań rodzinnych, bliźniąt i adopcyjne wskazują na udział czynników genetycznych w etiologii schizofrenii. Prwadopodobny wydaje się złożony model dziedziczenia schorzenia polgający na łącznym działaniu wielu genów. Badania asocjacyjne dotyczą tzw. Genów kandydujących, które kodują receptory neuroprzekaźników, transportery neuroprzekaźników oraz enzymy uczestniczące w ich metabolizmie. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań asocjacyjnych genów kodujących receptory dopaminiowe: DRD1-DRD5, DAT oraz COMT, MAO-A i MAO-B w schizofrenii. Najlepiej udokumentowano związek receptora dopaminowego D3 z podatnością na schizofrenię. Natomiast, w badaniach własnych wykazano jego związek ze stopniem zaburzeń ruchu gałek ocznych, będącego markerem fizjologicznym.


  20/36

  Tytuł oryginału: Wpływ samokontroli ciężarnych chorych na cukrzycę na wybrane parametry matczyne.
  Tytuł angielski: Influence of self-monitoring of metabolic control performed by pregnant diabetic patients on selected maternal parameters.
  Autorzy: Marciniak Beata, Szylar-Braun Małgorzata, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Rabaniuk Dominik, Grzechnik Marek, Oleszczuk Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.170-174, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Nowoczesny model opieki diabetologiczno-położniczej wprowadził zasady opieki interdyscyplinarnej, gdzie bardzo ważną rolę spełnia "model terapii własnej" oparty na udziale dobrze wyedukowanego pacjenta. Samokontrola ma szczególnie duże znaczenie w kontroli stanu metabolicznego u kobiet chorych na cukrzycę w okresie ciąży. Prawidłowe postępowanie pozwala maksymalnie zwiększyć szansę urodzenia zdrowego dziecka. Badaniami objęto 83 pacjentki kwalifikując je do poszczególnych grup na podstawie klasyfikacji ciężarnych z cukrzycą wg White. Stworzono skalę samokontroli, w skład której wchodzą: hemoglobina glikowana (HbA1c), średnia dobowa glikemia (MBG), wskaźnik masy ciała (BMI), prowadzenie dzienniczka kontroli cukrzycy oraz nałogi. Oceniano poziom samokontroli w poszczególnych klasach cukrzycy oraz zależność pomiędzy poziomem samokontroli a wykształceniem, wiekiem, miejscem zamieszkania, BMI, HbA1c oraz MBG w III trymestrze ciąży. Stwierdzono, że prawie 40 proc. badanych osiagnęła maksymalną wartość pkt. w skali samokontroli; pacjentki z klasą D uzyskały najwyższą średnią (6 pkt.). Nie zaobserwowano wpływu wykształcenia ani wieku pacjentki na poziom samokontroli. Wykazano, że pacjentki ze średnim wykształceniem mieszkające na wsi cechuje wyższy poziom samokontroli w porownaniu z grupą kobiet zamieszkałych w mieście. Silnie ujemne korelacje stwierdzono pomiędzy HbA1c oraz MBG a poziomem samokontroli ciężarnych.


  21/36

  Tytuł oryginału: Wpływ samokontroli ciężarnych chorych na cukrzycę na stan urodzeniowy noworodka oraz powikłania okresu adaptacyjnego.
  Tytuł angielski: Influence of self-monitoring of metabolic control performed by pregnant diabetic patients on well-being of newborn and adaptive process disturbances.
  Autorzy: Marciniak Beata, Szylar-Braun Małgorzata, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Kamiński Krzysztof, Oleszczuk Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.217-222, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ciąża u kobiet chorujących na cukrzycę stanowi poważny problem we współczesnym położnictwie. Celem interdyscyplinarnej opieki (diabetolog, położnik, dietetyk, położna) jest bezpieczne przeprowadzenie kobiety przez okres ciąży i porodu oraz urodzenia zdrowego dziecka. Interesującym wydało się zbadanie czy samokontrola ciężarnych wywiera wpływ na stan urodzeniowy noworodka i powikłania okresu adaptacyjnego. Przeanalizowano przebieg ciąży i porodu u 83 ciężarnych z cukrzycą leczonych w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii AM w Lublinie. Stan urodzonych przez nie dzieci oceniono retrospektywnie analizując: punktację w skali Apgar w 3 min. oraz występowanie hipoglikemii, hiperbilirubinemii i zespołu zaburzeń oddechowych. Wykazano, że im wyższy poziom samokontroli prezentowały ciężarne, tym stan urodzeniowy dziecka oceniany w skali Apgar był wyższy (odpowiednio 3,5 pkt. w skali samokontroli - punktacja w skali Apgar (8 pkt; 5,66 pkt. - stan noworodka w skali Apgar (8 pkt.). O ile nie zaobserwowano wpływu samokontroli ciężarnych na występowanie hiperbilirubinemii u urodzonych przez nie dzieci, zauważono, że hipoglikemia u noworodków występuje częściej, gdy matki uzyskały niską punktację w skali samokontroli. Zespół zaburzeń oddychania zaobserwowano u 17 noworodków; jego występowanie było skorelowane z niskim poziomem samokontroli ich matek (4 pkt.). Dane z piśmiennictwa potwierdzają, że stan urodzeniowy noworodka (punktacja wg skali Apgar) wynika z wyrównania metabolicznego cukrzycy na co istotny wpływ ma poziom samokontroli matki...


  22/36

  Tytuł oryginału: The expressions of intracellular cytokines in the lymphocytes of preeclamptic patients.
  Autorzy: Darmochwał-Kolarz Dorota, Roliński Jacek, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Oleszczuk Jan
  Źródło: Am. J. Reprod. Immunol. 2002: 48 (6) s.381-386, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,270

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Purpose: The objective of the study was to investigate the intracellular expressions of T helper 1 (Th1) and Th2 cytokines in peripheral blood T lymphocytes and natural killer (NK) cells of patients with preeclampsia and women with uncomplicated pregnancy. Method of study: Blood samples were taken from 20 patients with preeclampsia and 16 healthy pregnant women. Mononuclear cells were isolated from peripheral blood and stimulated for 5 hr at 37řC and 5 p.c. CO2. Next, the cells were stained with antibodies against surface markers of T-cell subsets and NK cells. After fixation and permeabilization processes, the cells were stained with antibodies against intracellular cytokines - interleukin-2 (Il-2) and interferon-ç (IFN-ç) as well as Il-10 and Il-4. The intracellular expressions of Th1 and Th2 cytokines were determined using the flow cytometric method. Statistical analysis was performed using Mann-Whitney U-test. Results: We found that in patients with preeclampsia the expressions of Il-2 were significantly higher when compared with women with uncomplicated pregnancy. Furthermore, in the group of patients with preeclampsia the expressions of Il-2 were higher in T CD 8+ lymphocytes than in T CD4+ cells. The expressions of IFN-ç did not differ in CD4+ cells and CD8+ cells in both studied groups but they were higher in NK cells in the study group. The expressions of Il-10 were lower in lymphocytes of preeclamptic patients when compared with controls. The expressions of Il-4 did not differ in both studied groups. Conclusions: These results suggest that in patients with preeclampsia there in Th1/Th2 imbalance, with predominant Th1 immunity.


  23/36

  Tytuł oryginału: Kompetencje rodzicielskie w stymulacji rozwoju dziecka w okresie prenatalnym w doświadczeniach szkoły rodzenia.
  Tytuł angielski: Parents competencies in stimulating child's development in prenatal period experienced "the school of giving birth".
  Autorzy: Wac Kornelia, Caus Irena, Dymczyk Katarzyna, Leszczyńska Katarzyna, Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.93-98, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  24/36

  Tytuł oryginału: Tryb życia i przebieg ciąży matek dzieci leczonych do pierwszego roku życia na oddzialach intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: The mode of life and course of mothers's pregnancy whose children are treated at intensive care units up to the end of first year of their life.
  Autorzy: Dymczyk Katarzyna, Caus Irena, Gój Katarzyna, Leszczyńska Katarzyna, Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra, Wac Kornelia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.99-104, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  25/36

  Tytuł oryginału: Funkcje arteterapii i jej odziaływania terapeutyczne w procesie leczenia.
  Tytuł angielski: The function of arttherapy and its therapeutic influence in the process of treatment.
  Autorzy: Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra, Caus Irena, Dymczyk Katarzyna, Leszczyńska Katarzyna, Wac Kornelia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.189-193, bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/36

  Tytuł oryginału: Istota i uwarunkowania praw pacjenta.
  Tytuł angielski: The patient's rights in fact and conditions.
  Autorzy: Leszczyńska Katarzyna, Caus Irena, Dymczyk Katarzyna, Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra, Wac Kornelia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.215-218, bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/36

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze, tolerancja glukozy i lipidów a polimorfizm wybranych genów u pacjentów z rodzinną otyłością.
  Tytuł angielski: Hypertension, glucose and lipid tolerance and some "candidate genes" polymorphism's in familial obesity.
  Autorzy: Malczewska-Malec Małgorzata, Wybrańska Iwona, Leszczyńska-Gołąbek Iwona, Kieć-Wilk Beata, Jabrocka Agata, Dembińska-Kieć Aldona
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A75-A89, il., tab., bibliogr. 52 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśniena tętniczego Warszawa 23.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Otyłość brzuszna i związane z nią zaburzenia metaboliczne są niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego. Celem badania była ocena związku między poposiłkową lipemią, glikemią i występowaniem nadciśnienia tętniczego u osób z rodzin otyłych oraz próba oceny polimorfizmu genów mogących determinować występowanie zaburzeń metabolicznych i nadciśnienia tętniczego. Materiał i metody. U 122 osób z rodzin otyłych oceniono BMI, WHR, procentową zawartość tkanki tłuszczowej oraz masy beztłuszczowej (Maltron BF-905) i ciśnienie tętnicze. W trakcie doustnego testu tolerancji lipidów (OLTT) oraz doustnego testu tolerancji glukozy (OGTT) oznaczano w surowicy stężenie triglicerydów (TG), wolnych kwasów tłuszczowych, glukozy, insuliny, leptyny i czynnika von Willebranda (vWF). U wszystkich pacjentów przeprowadzono ocenę występowania polimoprfizmu wybranych genów kandydatów (polimorfizm LPL-P i LPL-H lipazy lipoproteinowej i polimorfizm Pro 12Ala receptora proliferacji peroksysomów PPARç2). Wyniki. Pacjenci z otyłością (BMI ň 30 kg/mý) i nadciśnieniem tętniczym wykazywali znamiennie wyższy średni wskaźnik WHR i procentową zawartość tkanki tłuszczowej (p 0,05) w porównaniu z osobami otyłymi, ale bez nadciśnienia. W tej grupie chorych wykazano znamiennie wyższe (p 0,05) stężenia TG zarówno na czczo, jak i w trakcie OLTT, oraz Sum TG w porównaniu z osobami otyłymi, ale bez nadciśnienia tętniczego. Pacjenci otyli z nadciśnieniem wykazywali również wyższe (p 0,05) średnie stężenie czynnika vW we krwi w porównaniu z otyłymi osobami z prawidłowym ciśnieniem tętniczym...


  28/36

  Tytuł oryginału: The estimation of selected auto-immune parameters in patients with pre-eclampsia.
  Autorzy: Darmochwal-Kolarz Dorota, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Roliński Jacek, Oleszczuk Jan
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (3) s.80-83, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to investigate the population of B CD 19+ cells and autoreactive B-1 CD19+5+ lymphocytes in peripheral blood and these presence of anti-cardiolipin antibodies in the serum of patients with pre-eclampsia and healthly pregnant women. Materials and methods: 40 patients with pre-eclampsia and 40 healthly pregnant women were included in the study. The expresion of surface molecules were estimated using the two-color flow cytometric method. The total concentrations of class IgG, IgM and IgA anati-cardiolipin antibodies were measured with the use of the semi-quantitaive ELISA immunenzymatic method. Resuklts: The percentage of B CD 19+ cells in the group of patients with pre-eclampsia did not differ in comparison with healthly, pregnant women. The percentage of B-1 CD19+5+ lymphocytes, which are responsible for the production of autoantobodies, did not exceed 1.5 p.c. in both studied groups. The negative value of anti-cardiolipin antibodies was present in 70.0 p.c. of patients with pre-clampsia and in 75.0 p.c. of healthly women 17.5 p.c. of patients from the study group and 15.0 p.c. of healthly pregnant women had the borderline value of ACA. The positive value of ACA was presented in 12.5 p.c. of patients with pre-eclampsia and 10.0 p.c. from the control group. Conclusions: The results obtained suggested that anti-cardiolipin antibodies are not the leading cause of pre-eclampsia.


  29/36

  Tytuł oryginału: Correlation of the -3826A G polymorphism in the promoter of the uncoupling protein 1 gene with obesity and metabolic disorders in obese families from southern Poland.
  Autorzy: Kieć-Wilk B., Wybrańska I., Malczewska-Malec M., Leszczyńska-Gołąbek I., Partyka Ł., Niedbał S., Jabrocka A., Dembińska-Kieć A.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.477-490, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine the allelic frequency of the -3826A G mutation of UPC1 in patients with familar obesity and to investigate putative association of this polymorphism with metabolic disorders. One hundred and eighteen overweight / obese patients participated in the study. The UCP1 polymorphism was determined by RFLP. Glucose, lipid, insulin and leptin levels were measured both during OGTT and OLTT. The majority of patients had a homozygous A/A genotype (51,38 p.c.), while 14,68 p.c. had a G/G genotype. We found no significant association of the Gallele with either BMI or glucose tolerance. Patients with the homozygous G/G genotype had significantly higher fasting levels of TG (p 0.04) and decreased levels of HDL-cholesterol (p = 0,004). They also had an increased concentration of FFA and the rise of TG levels during the OLTT compared to controls was significant (p = 0,058). In addition, the carries of the G/G genotype had the lowest insulin levels both during OGTT and OLTT. In our study we have demonstrated that the -3826A G polymorphism of UCP1 does not play a major role in the development of obesity and/or disturbances of glucose metabolism. However, the increased levels of TG and FFA and decreased levels of HDL observed in carriers of the G allele suggest FFA-induced impairment of the HDL turnover and disturbance of the á-cell function, both of which are risk factors for endothelial injury.


  30/36

  Tytuł oryginału: The association study of a functional polymorphism of the monoamine oxidase A gene promoter in patients with affective disorders.
  Autorzy: Hauser Joanna, Leszczyńska Anna, Samochowiec Jerzy, Ostapowicz Agata, Czerski Piotr, Jaracz Jan, Suwalska Aleksandra, Horodnicki Jan, Rybakowski Janusz
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (2) s.9-15, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Recently a functional 30 bp variable number of tandem repeat polymorphism (VNTR) in the promoter region of the MAO-A gene was identified, which was shown to be associated with MAO-A transcriptional activity. Variation in the number of repeats (3 - 5) displayed a 2.7 - 4.8 fold increased transcription activity for allele containing four or five repetitive elements than allele containing three repectitive elements. In the present study we investigated this polymorphism in 78 male and 122 female patients with bipolar and unipolar affective disorders, and in 221 control subjects. There were significant differences in the alleles and genotypes frequencies between the group of females with bipolar affective illess compared to the controls and compared to the unipolar female subjects. No differences were found in genotype distribution between unipolar female patients and control group and between bipolar and unipolar male subjects comparing to the controls. We suggest that the association may exist between uVNTR polymorphism in MAO A gene and bipolar affective disorders in women.


  31/36

  Tytuł oryginału: Zastosowanie czynnika wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF) w leczeniu zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u dzieci po chemioterapii - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: G-CSF administration for the treatment of mucositis in children after chemotherapy. A preliminary study.
  Autorzy: Leszczyńska Elżbieta, Muszyńska-Rosłan Katarzyna, Krawczuk-Rybak Katarzyna, Zapolska Beata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.757-762, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zapalenie jamy ustnej (mucositis) jest częstym powikłaniem w przebiegu chemioterapii u dzieci. Towarzyszy m.in. stosowaniu wysokich dawek metotreksatu i antracyklin. U 11 dzieci z zapaleniem jamy ustnej (III i IV stopień) spowodowanej chemioterapią oceniano dynamikę cofania się stanu zapalnego błony śluzowej po ogólnym i miejscowym zastosowaniu czynników wzrostu kolonii granulocytarnych (G-CSF) oraz chlorheksadyny. Grupę kontrolną stanowiło n=15 pacjentów, u których stosowano miejscowo tylko chlorheksydynę. Średni czas trwania zapalenia jamy ustnej w grupie badanej wynosił 10 dni, a 15 dni w grupie kontrolnej. Czas zastosowania leków przeciwbólowych wynosił w grupie badanej 6 dni, a 10 dni w grupie kontrolnej. Zastosowanie G-CSF korzystnie wpłynęło na skrócenie i złagodzenie tanu zapalnego jamy ustnej po chemioterapii. Zmniejszyło zagrożenie rozwoju powikłań infekcyjnych i umożliwoło dalszą realizację potokołów terapeutycznych.

  Streszczenie angielskie: Oral mucositis is a frequent complications of chemotherapy in children. It is associated with hgih doses of methothexate and anthracyclines. We evaluated the healing of mucositis (WHO grades III and IV) after topical and systemic application of G-CSF and chrolhexidine in 11 children. In the control group (n=16) only chlorhexidine was used. Results: 1. The mean time of duration of mucositis in thetest group was 10 days vs. 15 days in the control group. S. Analgesics were used for 6 days in the test group vs. 10 days in the control group. Conclusions: Topical application of G-CSF appears to be beneficial in reducing oralmucosistis after chemotherapy. The risk of infectious complications is reduced and therapeutic protocols can be adhered to.


  32/36

  Tytuł oryginału: Opinie na temat badań genetycznych w psychiatrii.
  Tytuł angielski: Views on genetic research in psychiatry.
  Autorzy: Hauser Joanna, Hornowska Elżbieta, Leszczyńska-Rodziewicz Anna, Kosmowska Magdalena, Rajewska Aleksandra, Zakrzewska Marzena
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.329-337, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: W związku z dynamicznym rozwojem genetyki molekularnej przypuszcza się, że w niedalekiej przyszłości znane będą geny związane z etiologią wielu zaburzeń psychicznych. Możliwe będzie zatem przeprowadzenie predykcyjnych badań genetycznych. Celem podjętych badań była analiza opinii respondentów na temat problemów związanych z możliwością przeprowadzenia predykcyjnych badań genetycznych w psychiatrii. W badaniu uczestniczyły 394 osoby (63 psychiatrów, 79 pacjentów, 195 studentów i 57 nauczycieli). Narzędziem badawczym był kwestionariusz "Problemy etyczne związane z badaniami genetycznymi", zawierający pytania na temat genetyki i psychiatrii. Pacjenci istotnie statystycznie częściej niż psychiatrzy byli pozytywnie nastawieni do genetycznych badań predykcyjnych w formie badań obowiązkowych, badań nieletnich oraz badań prenatalnych.

  Streszczenie angielskie: Due to the dynamic development of molecular genetics it can be expected that genes involved in the etiology of many mental disorders will be known in the near future. Therefore, it will be possible to carry out predictive genetic tests. The purpose of the study was to analyse respondents' opinions on problems related to the possiblity of predictive genetic testing application in psychiatry. Participants in this study (N=394) were 63 psychiatrists, 79 patients, 195 students and 57 teachers. Items of the questionnaire: "Ethical problems related to genetic examinations" used in the study were concerned with genetics and psychiatry. Patients, as compared to psychiatrists, significantly more often displayed a positive attitude towards genetic predictive testing in the form of obligatory examinations, examination of minors, and prental tests.


  33/36

  Tytuł oryginału: Znaczenie badań w kierunku Chlamydia trachomatis u pacjentek Oddziału Położniczo-Ginekologicznego : praca doktorska
  Autorzy: Borowiec-Blinowska Agnieszka, Leszczyńska-Gorzelak Bożena (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie, [Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Lublinie]
  Źródło: 2002, [1], 94 k. : il., tab., bibligr. 176 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20859

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża


  34/36

  Tytuł oryginału: Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu
  Autorzy: Oleszczuk Jan, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Poniedziałek-Czajkowska Elżbieta
  Opracowanie edytorskie: Szymula Dariusz (oprac.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 186 s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,869

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  35/36

  Tytuł oryginału: Prawa pacjenta w ustawodawstwie polskim.
  Tytuł angielski: The rights of the patient in Polish legislation.
  Autorzy: Leszczyńska Katarzyna, Dymczyk Katarzyna, Śmiejkowska-Jasińska Aleksandra
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.321-324, bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Znajomość prawa medycznego i uprawnień obywatela poszukującego pomocy lekarskiej jest szczególnie istotna w kontaktach ze służbą zdrowia. Odpowiedni zasób wiedzy w tym zakresie ułatwia pacjentom funkcjonowanie oraz sprzyja zadowoleniu z otrzymywanych usług, a w sytuacjach konfliktowych pozwala zakończyć spór w drodze rozmowy partnerów znających swoje prawa i obowiązki. Zachodząca od 1989 r. transformacja ustrojowa zapoczątkowała gruntowne zmiany w polskim państwie medycznym. Bezpośrednio wpłynęło to na wzrost jakości opieki medycznej, a także na powstanie wielu aktów prawnych chroniących pacjenta i regulujących problemy związane z hospitalizacją. Ruch na rzecz pełniejszego opracowania i przestrzegania praw pacjenta wzrastał z rozwojem społecznym, ekonomicznym, kulturalnym, etycznym i politycznym. Polskie ustawodawstwo dysponuje wieloma zapisami dotyczącymi praw pacjentów. Uchwalenie prawa pacjenta ma służyć poprawie jakości świadczeń medycznych oraz ustaleniu pozycji pacjenta, jako równoprawnego uczestnika procesu leczenia. Prawa pacjenta mają dać poczucie bezpieczeństwa, wyznaczyć granice kompetencji, odpowiedzialności, uprawnień i obowiązków w relacjach pacjent - lekarz, a także w relacjach pacjent - pracownik służby zdrowia.

  Streszczenie angielskie: The konwledge of medical law and rights of citizen seeking professional treatment is particularly crucial in relationship to health service. Such knowledge enables patients to be better oriented in this complicated matter and may contribute to their satisfaction from medical services. It also enables to settle a rising argument by means of negotiations between partners knowing their rights and obligations. Patient's rights have been widely discussed in Poland recently. The movement involved in improving and complying with patients' rights has increased with social, cultural, ethical and political development. In Polish legislation there are many regulations concerning patients' rights.


  36/36

  Tytuł oryginału: Nieżyty nosa.
  Autorzy: Leszczyńska Małgorzata, Mielcarek-Kuchta Daniela
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.103-104, 106, 108-109, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: