Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LESIUK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Nieinwazyjna wentylacja obowiązkowa u noworodków ze skarajnie niską urodzeniową masą ciała i bardzo niską urodzeniową masą ciała z zaburzeniami wentylacji.
Tytuł angielski: Non-invasive mandatory ventilation in extremely low birth weight and very low birth weight newborns with failed spontaneous breathing on nasal continues positive airway pressure.
Autorzy: Lesiuk Witold, Lesiuk Leszek, Maliczowska Marta, Puźniak Grażyna
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.57-59, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wczesna ekstubacja noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała leczonych z zastosowaniem przerywanej wentylacji obowiązkowej (IMV) z powodu niewydolności oddychania niesie potencjalne korzyści wynikające z obniżenia częstości mechanicznego uszkodzenia krtani i tchawicy, zmniejszenia zachorowalności na wewnątrzszpitalne odoskrzelowe zapalenie płuc i posocznicę oraz zmniejszenie częstości występowania i ciężkości dysplazji oskrzelowo-płucnej. Z drugiej strony u tych noworodków relatywnie często dochodzi do niepowodzeń w odstawianiu wentylacji mechanicznej i ekstubacji wskutek częstych ciężkich bezdechów, hipowentylacji i niedodmy. W praktyce klinicznej podjęto próbę wentylacjii obowiązkowej zmniejszając jej inwazyjność przez rezygnację z intubowania tchawicy i stosowania IMV donosowo, co było bardzo łatwe w przypadku noworodków z stosowanym n-CPAP zwłaszcza w układzie respiratora, w którym wentylowano noworodka przed ekstubacją. Celem pracy była ocena skuteczności nosowej nieinwazyjnej wentylacji obowiązkowej (n-IMV) jako metody postępowania u noworodków w przypadkach, kiedy dochodzi do desaturacji wskutek zaburzeń wentylacji wynikających z zaburzeń generacji rytmu oddechowego. Atrakcyjność n-IMV dla klinicysty stoi w opozycji do obaw o napełnianie powietrzem przewodu pokarmowego, które przy świadomości naturalnej w tym okresie niewydolności wpustu żołądka przy dużym napięciu odźwiernika mogłoby być niebezpiecznym powikłaniem. Celem pracy była również ocena zagrożeń tym powikłaniem. Podczas rocznego stosowania n-IMV u 32 pacjentów ...

  Streszczenie angielskie: Early extubation of ELBW and VLBW premature infants treated with IMV results in decreased incidence of tracheal and laryngeal injury, lowers the risk of nosocomial infection, decreases the severity and frequency of bronchopulmonary dysplasia (BPD). Due to prematurity this group of patients is especially susceptible to extubation failure because of apnoe, hypoventylation and atelectasis. In clinical practice attempt was made to provide adequate noninvasive ventilation by the use of nasal intermittent mandatory ventillation in the case of apnoe of prematurity. Advantages of noninvasive nasal IMV oppose the risk of stomach distension and regurgitation due to high tension of pylorus combined with inadequate caedia tension. The aim of the study was to evaluation of non invasive nasal IMV effectivennes along with a risk of abdominal distension caused by air trapping. 32 patients were examined during one year of studies. In all but one the use of nasal intermittent mandatory ventillation resulted in decreased incidence of apnoe of prematurity. Satisfactory levels of SaO2 and pCO2 were achieved without endotracheal tube placement, avoiding the risks of nosocomial pneumonia and bronchopulmonary dysplasia.


  2/8

  Tytuł oryginału: Dr Adam Czaczyński [1952-2001].
  Autorzy: Lesiuk Witold
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.141, il.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Czaczyński
 • Adam 1952-2001


  3/8

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjna wentylacja w leczeniu dzieci i noworodków.
  Autorzy: Lesiuk L.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.90-93, bibliogr. 36 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  4/8

  Tytuł oryginału: Ocena przedoperacyjna
  Opracowanie edytorskie: Cashman Jeremy N. (red.), Lesiuk Witold (tł.), Nestorowicz Andrzej (tł.), Rzecki Ziemowit (tł.), Wośko Jarosław (tł.).
  Źródło: - Szczecin, D.W. Publishing - Poland 2002, [6], 184 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Tyt. oryg. Preoperative assessment
  Seria: Podstawy Znieczulenia i Medycyny Stanów Ostrych
  Sygnatura GBL: 735,832

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  5/8

  Tytuł oryginału: Kontraktowanie - formą finansowania usług pielęgniarskich w nowym systemie ochrony zdrowia w Polsce.
  Tytuł angielski: Contracting - a form of financing nursing services in the new system of health care in Poland.
  Autorzy: Lesiuk Szczepan, Gustaw Katarzyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.102-105, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • pielęgniarstwo

  Streszczenie polskie: Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym tworzy nowe możliwości pozyskiwania środków publicznych przez sektor prywatny, w tym także osoby wykonujące zawód pielęgniarki. Przekształcenia w ochronie zdrowia w Polsce dotyczące usług pielęgniarskich pozwoliły na zdefiniowanie nowej koncepcji funkcjonowania pielęgniarstwa w oparciu o przyjęcie 1995 roku przez MZiOS "Zakresu kompetencji pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej" oraz "Standardów praktyki zawodowej pielęgniarki i położnej". Wdrażanie zmian w obszarze pielęgniarstwa możliwe było dzięki zmianom legislacyjnym dotyczącym kształcenia i praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych, usankcjonowaniem czego była ustawa z 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzieleniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również nauczanie zawodu, prowadzenie prac naukowo-badawczych, kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych. Efektem tych działań było uruchomienie procesu kontraktowania świadczeń pielęgniarskich, głównie w obszarze pielęgniarstwa środowiskowego/rodzinnego, medycynie szkolnej oraz w zakresie opieki położniczej. Pierwsze kontrakty na świadczenia pielęgniarskie zostały zawarte w maju 1996 roku. Aktualnie w kraju obserwuje się duże zainteresowanie tą formą realizacji świadczeń, ...


  6/8

  Tytuł oryginału: Współpraca chirurgiczno-anestezjologiczna w leczeniu dzieci z MOC
  Autorzy: Osemlak Jerzy, Lesiuk Witold, Szwarc Paweł
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.298-303, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/8

  Tytuł oryginału: Urazy klatki piersiowej u dzieci w materiale Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Kliniki Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej DSK w Lublinie.
  Tytuł angielski: Pediatric injuries of the thorax in the material of the Clinical Department of Anesthesiology and Intensive Therapy and of the Pediatric Surgery and Traumatology Clinic in the Clinical Pediatric Hospital in Lublin.
  Autorzy: Lesiuk Witold, Szczepińska-Sobutka Jadwiga, Lesiuk Leszek, Osemlak Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.56-60, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Poddano analizie 15 dzieci w wieku od 3 do 15 lat, u których w wyniku doznanego urazu stwierdzono obrażenia klatki piersiowej. Najczęściej do urazu dochodziło w wyniku wypadku komunikacyjnego. W analizowanym materiale wyróżniono kilka grup obrażeń klatki piersiowej w zależności od ich umiejscowienia. Przedstawiono postępowanie i zastosowanie lecznicze.

  Streszczenie angielskie: The authors analyzed 15 cases of children, aged 3 to 15 years, with post-traumatic injuries of the thorax. Traffic accidents were the most frequent causes of those injuries. Several groups of thoracic injuries were separated with regard to their localization. Diagnostic and therapeutic management was described.


  8/8

  Tytuł oryginału: Postępowanie we wstrząsie w rozległych, głębokich oparzeniach u dzieci z odniesieniem do doświadczeń własnych [AM w Lublinie].
  Tytuł angielski: The management of shock in extensive, deep burns of children with regard to own experiences.
  Autorzy: Lesiuk Leszek, Dyja-Jarosz Anna, Łubińska Mariola, Osemlak Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.96-100, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono retrospektywny przegląd rezultatów leczenia i schematu resuscytacji płynami u 10 pacjentow z oparzeniami powyżej 30 proc. TBSA leczonych w latach 1998-2002. Przyjęcie w leczeniu dziecka z chorobą oparzeniową celów pośrednich, sformułowanych jako mierzone niewymuszoną diurezą godzinową utrzymanie perfuzji mikrokrążenia narządowego i proteinemii w zakresie wyznaczonych minimalnych wartości pozwoliło na przeprowadzenie przez pierwszą fazę choroby oparzeniowej z niską podażą preparatów białkowych i ograniczenie strefy niedokrwienia wokół otaczających tkanek.

  Streszczenie angielskie: This is retrospective review of therapeutic results and resuscitation fluid therapy in the treatment of 10 patients with burns over 30 p.c. of body surface, admitted to pediatric intensive care unit over 4 year period (1998-2002). The meticulous fluid resuscitation titrated on clinical effect resulted in low iv protein administration and reduction of ischemia zone surrounding the damaged tissues.

  stosując format: