Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEPOROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Rola i miejsce cytometrii przepływowej w diagnostyce klinicznej.
Tytuł angielski: The role of flow cytometry in clinical diagnosis.
Autorzy: Kaczmarek Aldona, Osawa Tatsuya, Leporowska Ewa, Mackiewicz Andrzej
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.366-373, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cytometria przepływowa stwarza możliwości nowoczesnej oceny cech morfologicznych komórek z określeniem ich stopnia dojrzałości i zróżnicowania. W rutynowej diagnostyce klinicznej metoda ta ma główne zastosowanie w analizie chorób układu krwiotwórczego. Cytometria przepływowa, dzięki opracowanym zestawom przeciwciał, nie tylko pozwala ocenić fenotyp komórek rozrostowych, ale także umożliwia ustalenie ich pochodzenia. W badaniach stosuje się panel przeciwciał monoklonalnych, umożliwiający ocenę przynależności komórek do linii I etapu różnicowania. Klasyfikacja przynależności do linii, jak i rozpoznawanie etapu rozwoju, oparta jest na stwierdzeniu koekspresji niektórych antygenów i zjawisku zanikania jednych antygenów, a pojawianiu się innych, w kolejnych etapach dojrzewania komórek prawidłowych. Im wcześniejszy etap różnicowania i dojrzewania został zakłócony, tym rozpoznanie na podstawie tylko morfologii jest trudniejsze. Analiza fenotypów komórek chłoniakowych i białaczkowych ma znaczenie w diagnostyce, monitorowaniu oraz poszukiwaniu choroby resztkowej i jest niezbędna do oceny, rokowania i doboru sposobu leczenia. Korelowanie wyników uzyskanych poprzez analizę fenotypową wykonaną za pomocą cytometru przepływowego z oceną morfologiczną, histologiczną i badaniami genetycznymi umożliwia szczegółową analizę chorób układu krwiotwórczego z uwzględnieniem zmian odczynowych, pierwotnych i wtórnych niedoborów immunologicznych oraz chorób autoimmunizacyjnych. Zastosowanie ...

  Streszczenie angielskie: Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) - flow cytometry is a modern instrument used to analyze the morphological features of cells, and it allows the evaluation of the degree of maturity and differentiation. The flow cytometry is now the prefered method used in the routine clinical diagnosis of hematological diseases. This method makes it possible to detect not only the phenotype of malignant cells, but also the source of its origin. Using commercially available monoclonal antibodies against the membrane and cytoplasmic proteins, a very precise diagnosis is possible in many cases. In the routine analysis, the panel for monoclonal antibodies is used to categorize the cellular linage of malignant cells and their phase of differentiation. This clasification is based on the co expression of certain antigens and also the dissappearance and appearance of others during the subsequent stages of normal cells development. It the process of differentiation and maturation are disturbed at an earlier phase, than the diagnosis based only on the morphology of cells becomes more difficult. The diagnostic value is also improved by using a wider panel including antibodies against proteins such as: apoptotic regulatory proteins (CD95, bcl-2, annexin, caspases) and the resistance for drugs (MDR), etc. The analysis of malignant phenotypes in leukemia and lymphoma plays a significant role in the diagnosis, detection of minimal residual diseases, controlling of therapy, and also in ...

  stosując format: