Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wyniki postępowania zachowawczego oraz sposobu ukończenia ciąży w przypadkach przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego. Materiał Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w latach 1993-1997.
Tytuł angielski: Preterm premature rupture of the membranes - active, conservative management and mode of delivery.
Autorzy: Rymkiewicz Lidia, Leibschang Jerzy, Gierowska Barbara, Niemiec Krzysztof T., Mazur Joanna
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.559-563, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/5

  Tytuł oryginału: Częstość występowania zarażeń pierwotniakiem Toxoplasma gondii u 2016 kobiet ciężarnych oraz ich dzieci urodzonych w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
  Tytuł angielski: The prevalence of Toxoplasma gondii infection among 2016 pregnant women and their children in the Institute of Mother and Child in Warsaw.
  Autorzy: Niemiec Krzysztof Tomasz, Raczyński Piotr, Markiewicz Katarzyna, Leibschang Jerzy, Ceran Alicja
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.293-299, tab., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: During the year 2000 a screening was performed to estimate the frequency of Toxoplasma gondii infections in 2016 pregnant women and their children in the Department of Gynaecology and Obsteterics and in the Outpatient Clinic of the Institute of Mother and Child in Warsaw. The study was based on identifying IgG and IgM specific antibodies. All tests were done in the Department of Immunology. Women with serologically diagnosed primary infection were offered further follow up, antibiotic therapy and care during delivery in the Institute of Mother and Child. Children born by infected mothers were examinaed serologically and observed in terms of congenital abnormality. There were 1294 (64.19 p.c.) seronegative; 722 (35.81 p.c.) were infected before pregnancy (the presence of IgG antibodies). Five women with previous seronegative results (0.29 p.c.) were diagnosed as haveing primary ifnection during pregnancy. Congenital infection, confirmed serologically, was recognized in 3 newborn infants.


  3/5

  Tytuł oryginału: Modulation by cationic amphiphilic drugs of serine base-exchange, phospholipase D and intracellular calcium homeostasis in glioma C6 cells.
  Autorzy: Bobeszko Marta, Czajkowski Rafał, Wójcik Magdalena, Sabała Paweł, Lei Lingsheng, Nalepa Irena, Barańska Jolanta
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.483-493, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We aimed to assess the effect of three drugs belonging to amphiphilic cations, imipramine, amitriptyline and propranolol, on lipid synthesis and intracellular calcium homeostasis in glioma C6 cells. Antidepressants, imipramine and amitriptyline, had a stimulatory effect on [14C]serine incorporation into phosphatidylserine. Similar effect was induced by propranolol, antidysrhythmic drug and an antagonist of á-adrenergic receptor, but not by isoproterenol, a selective agonist of this receptor. Stimulation of serine base-exchange activity by amphiphilic cations occured at concentration as low as 5 - 25 ćM that may be reached during clinical treatment. At much higher concentration (250 ćM), those drugs also stimulated phospholipase D-mediated synthesis of [14C]phosphatidylethanol and blocked phorbol ester-induced, protein kinase C-dependent phospholipase D activity. The latter effect already occurred at low (25 ćM) concentration of drugs. We have also shown that treatment of the cells with amphiphilic cations (1 mM) produced only a weak incrase in the intracellular Ca2+ concentration and did not affect Ca2+ release from the intracellular stores evoked by nucleotide receptor agonists, ATP and ADP. In contrast, this treatment strongly diminished an unspecific leak of Ca2+ from the endoplasmic reticulum caused by thapsigarin and ionomycin. Mianserin, which is not cationic amphiphilic drug, did not affect phosphatidylserine synthesis and phospholipase D activity and produced heterogenous and chaotic Ca2+ responses. Our results suggest that imipramine, amitriptyline and propranolol may modulate lipid synthesis and intracellular calcium signaling independently of theis action on membrane receptors, most probably by modification of the physicochemical properties of cell membranes.


  4/5

  Tytuł oryginału: A role for phospholipid oxidation products as modulators of inflammatory reactions in atherogenesis.
  Tytuł polski: Rola produktów oksydacji fosfolipidów w modulowaniu reakcji zapalnej w powstawaniu miażdżycy.
  Autorzy: Leitinger Norbert
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (4) s.117-125, il., bibliogr. 33 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Berliner i wsp. wykazali w 1990 r., że LDL umiarkowanie oksydowane przez wydłużone przechowywanie lub reakcję z jonami żelaza charakteryzują się specyficznymi właściwosciami, odmiennymi od natywnych i oksydowanych LDL. Lipidy te zostały nazwane minimalnie zmodyfikowanymi lub minimalnie oksydowanymi (MM-LDL). Moją one specyficzną aktywność biologiczną wyrażoną przez: indukcję oddziaływań monocytów i śródbłonka, zwiększenie ekspresji MCP-1, transmigracji monocytów oraz wzmagania ekspresji genów wczesnej odpowiedzi (JE, KC, c-myc) w komórkach fibroblastów mysich. Związek 1-palmitol-2-archidonil-sn-glicero-3-fosfochilina (PACP) to fosfolipid zawierający resztkę arachidonową, szczególnie podatny na oksydację. Zidentyfikowane pochodne PAPC o aktywności biologicznej to: 1-palmitoil-2-(5-oksowaleryl)-sn-glicero-3-fosfocholina (POVPC) i 1-palmitol-2-glutaryl-sn-glicero-3-fosfocholona (PGPC) oraz epoksyizoprostan-PC. Komórki eukariotyczne pod wpływem stymulacji różnymi czynnikami lub oksydacji lipidów, w wyniku wzrostu wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia i utraty asymetrii błony, uwalniają do przestrzeni pozakomórkowej pęcherzyki błonowe (MV). Pęcherzyki te są przenośnikami lipidów aktywnych biologicznie. Wydaje się, że oksydowane lipidy mogą hamować ostry stan zapalny, a nasilać przewlekły. Istnieją dowody, że stan zapalny indukowany przez LPS, zależny od NFkappaB jest hamowany przez OxPAPC. Oksydowane fosfolipidy zwiększają syntezę ERG-I. Nasilona ekspresja ERG-I jest obecna ...

  Streszczenie angielskie: In 1990 Berliner et al. demonstrated that LDL that had been mildly oxidized by prolonged storage or using iron had unique properties different from those of native and oxidized LDL (oxLDL). This LDL was called minimally oxidized or minimally modified LDL (MM-LDL) and shown to have unique bioactivity such as: induction of monocyte-endothelial interactions, expression of MCP-I, monocyte transmigration. 1-palmitoyl-2-archidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PAPC) is an arachidonic acid-containing phospholipid especially prone to oxidation. Biologically active oxidized derivatives of PAPC were indentified as 1-palmitoyl-2-(5-oxovaleryl)-sn-glycero-3-phosphocholine (POVPC) and 1-palmitoyl-2-glutaryl-sn-glycero-3-phosphocholine (PGPC) and epoxyisoprostane PC. Upon stimulation with various agonists or lipid oxidation, eukaryotic cells release membrane vesicles (MV) into the extracellular space due to increase in intracellular calcium and loss of membrane asymmetry. Membrane vesicles are also carriers of the bioactive lipids. Oxidized lipids may inhibit acute, but promote chronic inflammation. There is evidence that LSP-incuded NFkappaB-mediated inflammation is down regulated by OxPAPC. Oxidized phospholipids increase synthesis of EGR-I. EGR-I is known to be up regulated by growth factors, cytokines, hypoxia, physical forces and injurious stimuli, and high levels of EGR-I were found in atherosclerotic lesions. EGR-I up regulates expression of TF. In contrast to the ...


  5/5

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: