Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEHMANN
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Przerost lewej komory serca u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą.
Tytuł angielski: Left ventricular hypertrophy in patients with chronic renal failure treated by hemodialysis.
Autorzy: Wanic-Kossowska Maria, Lehmann Piotr, Czekalski Stanisław
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.539-546, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przerost lewej komory (LVH) jest czynnikiem ryzyka nagłej śmierci sercowej u chorych na przewlekłą niewydolność nerek (p.n.n.). W pracy analizowaliśmy wykładniki przerostu lewej komory serca (LVH) za pomocą badania echokardiograficznego (ECHO) i określaliśmy zależności pomiędzy wybranymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na LVH u chorych na p.n.n. Z grupy 85 chorych na p.n.n. leczonych hemodializą (HD) do badań zakwalifikowano 59 chorych w stabilnym stanie klinicznym. Badanie ECHO, wskaźnik masy ciała (BMI), stężenie w surowicy kreatyniny, mocznika, białka całkowitego, albumin, hemoglobiny, wartości hematokrytu oraz stężenie parathormonu (PTH) zostały ocenione u wszystkich chorych w kilka godzin po HD. U wszystkich chorych stwierdzono LVH, u 46 był to przerost koncentryczny u 13 chorych przerost ekscentryczny. Średnie stężenie w surowicy mocznika, kreatyniny, PTH i fosforanów odbiegały od normy, natomiast wartości hemoglobiny, hematokrytu, białka całkowitego, albumin, sodu, potasu i wapnia mieściły się w granicach normy. Wykazano istnienie następujących korelacji: dodatnią korelację pomiędzy stężeniem PTH w surowicy a wartością masy mięśnia lewej komory (LVM) r = 0,704 (p 0,001), pomiędzy stężeniem PTH w surowicy a wartością wymiaru przegrody międzykomorowej (IVS) r = 0,267 (p 0,03), pomiędzy stężeniem PTH w surowicy a wartością wymiaru tylnej ściany lewej komory (PW) r = 0,238 (p 0,04) oraz ujemną korelację pomiędzy BMI a wartością wskaźnika masy lewej komory ...

  Streszczenie angielskie: Left ventricular hypertrophy (LVH) is common and important predictor of risk of death in end-stage renal failure. In the present study we have analysed echocardiographically the left ventricular hypertrophy and some possible risk factors continuing to its development in patients with chronic renal failure (crf) treated by hemodialysis (HD). From a cohort of 85 patients with crf we selected from analysis 59 clinically stable patients. Echocardiography (ECHO), body mass index (BMI), serum creatinine, urea, total protein, albumin, hemoglobin, hematocrit and parathyroid hormone (PTH) concentration were evaluated in all patients at the next hours after HD session. LVH was common in HD patients: concentric LVH was detected by ECHO in 46 patients and in 13 patients excentric LVH was observed. Mean serum concentrations of urea, creatinine, PTH and fosphate differed from normal values while hemoglobin, total protein, albumin, sodium kalium, calcium serum concentration were in the normal range. Positive correlation was found between PTH serum concentration and LVM r = 0.704 (p 0.001), between PTH serum concentration and IVS r = 0.267 (p 0.04), between PTH serum concentration and PW t = 0.238 (p 0.04), and negative correlation between BMI and LVMI r = 0.451 (p 0.05). The correlations between serum PTH concentration and LVH and between BMI and LVH confirmed that both hyperparathyroidism and malnutrition are important factors influencing the development of LVH in HD ...

  stosując format: