Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LECHOWSKA-MAZUR
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Does a correlation between transaminase activity and the size of the liver in psoriatic children exist?
Tytuł polski: Czy istnieje zależność pomiędzy aktywnością transaminaz a wielkością wątroby u dzieci chorych na łuszczycę?
Autorzy: Lechowska-Mazur Irena, Pietrzak Aldona, Urban Janusz, Lecewicz-Toruń Barbara
Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.211-218, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 310,688

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Łuszczyca jest chorobą, która dotyczy całego organizmu. Na podstawie piśmiennictwa stwierdzono, iż istnieje możliwość, że proces chorobowy dotyczący skóry może być odzwierciedlony poprzez wzmożoną aktywnosć komórki wątroby. Aktywność tę oceniano za pomocą stężenia tymolu, ALAT, ASPAT oraz pomiarów morfometrycznych wątroby w 3 płaszczyznach przekroju. Badania wykonano u 56 dzieci chorych na łuszczycę i 32 zdrowych dzieci dobranych wiekiem i płcią. W żadnym badanym parametrze nie stwierdzono różnic pomiędzy dziećmi chorymi a zdrowymi. Nie stwierdzono istnienia zależności pomiędzy łuszczycą a powiększeniem wymiarów wątroby ocenianej za pomocą usg jak również pomiędzy łuszczycą a próbą tymolową i transaminazami ALAT i ASPAT.

  Streszczenie angielskie: Psoriasis is a systemic disease. On the basis of the lierature it has been stated that there is a possibility that a disease which is going on in the skin may be reflected by the increase in the activity of the hepatic cell. This activity was estimated by the McLaghan units, concentration of aspartate and alanine aminotransferases and morphometric measurements of the liver in 3 oblong dimensions. The study was conducted on 56 children suffering from psoriasis and 32 healthy ones matched with sex and age. None of the investigated parameters differs statistically between ill and healthy children. No association was stated between psoriasis and the enlargement of the liver dimensions by means of ultrasonography or the McLaghan units, ALAT and ASPAT.

  stosując format: