Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LECEWICZ-TORUŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Ocena stanu korzeni włosów w chorobach tarczycy.
Tytuł angielski: The assessment of the condition of hair roots in thyroid disease.
Autorzy: Jazienicka Iwona, Lecewicz-Toruń Barbara, Chodorowska Grażyna, Borowiec Maria
Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.50-52, il., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,229

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Hair loss is a sign appearing in many internal diseases, including diseases of the thyroid gland. 40 patients have been examined - 15 with hyperthyroidism, 15 with hypothyroidism and 10 with euthyroidism. Hair roots were assessed at the onset of treatment. A correlation was demonstrated between hair root changes and thyroid disease.


  2/7

  Tytuł oryginału: Activity of serum lipase [EC 3.1.1.3] and the diversity of serum lipid profile in psoriasis.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Lecewicz-Toruń Barbara
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR9-CR13, tab.,bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: In the course of psoriasis the loss of scales from the skin surface is observed. This may be related to lipid disorders in epidermis and in blood serum. The aim of the study was to find out if serum lipid profile disturbances occur in psoriatic patients. Material/methods: We studied 26 male and 15 female normolipidemic psoriatic patients, and 29 male and 28 female healthy normolipidemic volunteers. The concentration of serum pancreatic lipase, total cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, total phospholipids, HDL phospholipids, LDL phospholipids and triglycerides were measured with enzymatic methods. Results: The study of male patients demonstrated a statistically significant decrease in HDL cholesterol concentration and statistically signifcant increase in triglyceride concentration. In psoriatic females, we observed a statistically significant decrease in HDL cholesterol concentration, a statistically significant decrease in HDL phospholipid concentration, and a statistically significant increase in pancratic lipase concentration. In addition, the pancereatic lipase concentration increased insignificantly in the male group. We found lipid profile disturbances in the groups of psoriatic patients, in comparison with the age-, sex-, and BMI-matched control groups. Conclusions: The obtained results suggest the necessity of careful administration of medicines to psoriatic patients suffering from systsemic diseases and treated with drugs affecting lipid metabolism.


  3/7

  Tytuł oryginału: Plasma activity of Interleukin-6 and some acute phase proteins in severe drug-induced skin adverse reactions.
  Tytuł polski: Aktywność osoczowa Interleukiny-6 i niektórych białek ostrej fazy w ciężkich reakcjach polekowych.
  Autorzy: Czelej Dorota, Chodorowska Grażyna, Lecewicz-Toruń Barbara
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.62-67, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/7

  Tytuł oryginału: Lipid and hormone profile in psoriatic females.
  Tytuł polski: Stężenie lipidów i hormonów u kobiet z łuszczycą.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Lecewicz-Toruń Barbara, Jakimiuk Artur
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.478-483, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  5/7

  Tytuł oryginału: Interleukin-18 serum concentration in patients with psoriasis triggered by infection.
  Tytuł polski: Stężenie IL-18 w surowicy pacjentów z łuszczycą poinfekcyjną.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Lecewicz-Toruń Barbara, Roliński Jacek
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.484-490, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/7

  Tytuł oryginału: Case of lichen palmoplantaris with reactive lymphadenitis.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Lecewicz-Toruń Barbara, Krasowska Dorota
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (1) s.40-42, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Lichen planus, despite numerous studies devoted to it, still remains an enigmatic disease. To date, many clinical varieties of the disease have been described. One of them is localized on the skin of palms and soles. Clinical observations show this lichen variety to be exceptionally unresponsive to treatment. Case report: A case of a 36-year-old man with lichen planus Wilsoni is reported. The patient had extensive, heavily infiltrated lesions in his soles, palms annd oral mucous membrane. The skin symptoms were accompanied by enormous edema of the limbs and lymphadenitis. No concurrent hepatitis B and C virus infection was diagnosed. The pathogenesis of the case is unclear. At present, the patient reports no symptoms of the skin disease. conclusions: Lichen planus has been reported to be associated with liver disorders. Such an association did not occur in the reported case. Instead, the case suggests a possible association of lichen with the feet mycotic infection.


  7/7

  Tytuł oryginału: Does a correlation between transaminase activity and the size of the liver in psoriatic children exist?
  Tytuł polski: Czy istnieje zależność pomiędzy aktywnością transaminaz a wielkością wątroby u dzieci chorych na łuszczycę?
  Autorzy: Lechowska-Mazur Irena, Pietrzak Aldona, Urban Janusz, Lecewicz-Toruń Barbara
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.211-218, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Łuszczyca jest chorobą, która dotyczy całego organizmu. Na podstawie piśmiennictwa stwierdzono, iż istnieje możliwość, że proces chorobowy dotyczący skóry może być odzwierciedlony poprzez wzmożoną aktywnosć komórki wątroby. Aktywność tę oceniano za pomocą stężenia tymolu, ALAT, ASPAT oraz pomiarów morfometrycznych wątroby w 3 płaszczyznach przekroju. Badania wykonano u 56 dzieci chorych na łuszczycę i 32 zdrowych dzieci dobranych wiekiem i płcią. W żadnym badanym parametrze nie stwierdzono różnic pomiędzy dziećmi chorymi a zdrowymi. Nie stwierdzono istnienia zależności pomiędzy łuszczycą a powiększeniem wymiarów wątroby ocenianej za pomocą usg jak również pomiędzy łuszczycą a próbą tymolową i transaminazami ALAT i ASPAT.

  Streszczenie angielskie: Psoriasis is a systemic disease. On the basis of the lierature it has been stated that there is a possibility that a disease which is going on in the skin may be reflected by the increase in the activity of the hepatic cell. This activity was estimated by the McLaghan units, concentration of aspartate and alanine aminotransferases and morphometric measurements of the liver in 3 oblong dimensions. The study was conducted on 56 children suffering from psoriasis and 32 healthy ones matched with sex and age. None of the investigated parameters differs statistically between ill and healthy children. No association was stated between psoriasis and the enlargement of the liver dimensions by means of ultrasonography or the McLaghan units, ALAT and ASPAT.

  stosując format: