Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEŚNIEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Effect of subchronic ethanol treatment on plasma and cerebrospinal fluid leptin levels in rats selectively bred for high and low alcohol preference.
Autorzy: Mikołajczak Przemysław, Okulicz-Kozaryn Irena, Kamińska Ewa, Wiktorowicz Krzysztof, Leśniewska Kinga, Dyr Wanda, Kostowski Wojciech
Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.m27-132, il., tab., bibliogr. 20 poz.
Sygnatura GBL: 313,156

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effect of 5-week voluntary ethanol (EtOH) intake on plasma and cerebrospinal fluid (CSF) leptin levels was determined in adult male Warsaw high EtOH preferring (WHP) and low preferring (WLP) rats. EtOH treatment led to a decrease in leptin CSF concentration in WHP rats when compared to EtOH-naive WHP and control Wistar rats. On the contrary, in EtOH-treated WLP rats, both plasma and CSF leptin levels were increased in comparison with EtOH-naive animals. It can be concluded that EtOH treatment led to different response expressed especially by SCF leptin levels in WHP and WLP animals and it may be related to their genetic predisposition.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia promocji zdrowia
  Autorzy: Cianciara Dorota, Gębska-Kuczerowska Anita, Karski Jerzy B., Leowski Jerzy, Leśniewska-Bąkowska Iwona, Miller Maria, Sokołowska Maria; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Szkoła Zdrowia Publicznego, Zakład Epidemiologii i Biostatystyki w Warszawie, Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy, Zakład Promocji Zdrowia w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, CMKP ; PZH 2002, 113 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,544


  3/3

  Tytuł oryginału: Rola adrenomedulliny w ocenie ryzyka śródoperacyjnego uszkodzenia mięśnia sercowego u dorosłych poddanych zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego.
  Tytuł angielski: Correlation of plasma adrenomedullin to myocardial preservation in patients undergoing CABG.
  Autorzy: Dytfeld Dominik, Sarnowski Wojciech, Leśniewska Kinga, Dytfeld Joanna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.147-150, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Adrenomedullina (ADM) jest peptydem wytwarzanym w wielu tkankach, m.in. w kardiomiocytach, który bieże udził w patomechanizmie licznych schorzeń. Cel. Celem pracy było określenie roli ADM jako czynnika kardioprotekcyjnego podczas operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. Metodyka. W badaniu wzięło udział 22 chorych: 11 operowanych z użyciem krążenia pozaustrojowego (ECC) (grupa A) oraz 11 operowanych bez użycia krążenia pozaustrojowego (grupa B). Stopień uszkodzenia mięśnia sercowego określano na podstawie stężenia troponiny I. Poziom ADM przed zabiegiem oznaczano metodą immunoenzymatyczną przy użyciu odczynników firmy Phoenix Pharmaceuticals, Inc. Wyniki. Stwierdzono większy wzrost poziomu troponiny I u chorych operowanych z użyciem ECC, co należy wiązać z większym uszkodzeniem kardiomiocytów, oraz ujemną korelację między przedoperacyjnym stężeniem ADM a pooperacyjnym poziomem troponiny I w obu grupach szkoleniowych. Wnioski. Sądzimy, że adrenomedullina poprzez zwiększanie pojemności łożyska płucnego, diurezy, przepływu wieńcowego, pojemności minutowej serca oraz wpływ na metabolizm komórkowy chroni mięsień sercowy przed skutkami niedotlenienia. Udowodnienie tej tezy otworzyłoby drogę nowym możliwościm protekcji mięśnia sercowego podczas operacji kardiochirurgicznych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Adrenomedullin is a novel peptide proved to be secreted from numerous tissues, including cardiomyocytes. It is thought to play a role in the mechanism of many different pathologies. Aim. The aim of the study was to investigate the role of ADM as a potential cardioprotective factor in patients undergoing CABG. Methods. We studied 22 patients: 11 operated on with the use of extracorporeal circulation (ECC) and 11 without it. The extent of myocardial injury was estimated by the level of troponin I. Preoperative ADM levels were measured by means of immunoenzymatic assay (Phoenix Peptide). Results. We found that there was a greater increase in plasma troponin I concentration in those patients who underwent CABG with the use of ECC. This might be due to greater cardiac injury in this type of procedure. We also reported a negative correlation between the preoperative ADM level and the postoperative troponin I level in patients who were operated on with the use of ECC as well as those without it. Conclusions. It has been reported that ADM protects cardiac muscle fromhypoxia in many different ways. Its principal action appeares to be that of a potent pulmonary, coronary and systemic vasodilator. It is also supposed to increase cardiac output and diuresis and to influence cell metabolism. Further studies to investigate the beneficial actions of ADM may have significant revelance to the development of cardioprotective procedures in patients undergoing cardiosurgical repair.

  stosując format: