Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEŚNA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Bruzda płatka usznego wskaźnikiem potencjalnego zagrożenia chorobą wieńcową? - Przegląd doniesień światowych oraz badania własne.
Tytuł angielski: Ear lobe crease as a factor of potential risk of coronary artery disease? - World news review and own research.
Autorzy: Dytfeld Dominik, Leśna Joanna, Protasewicz Agnieszka, Sarnowski Wojciech, Dyszkiewicz Wojciech, Paradowski Stanisław
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.633-638, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie roli bruzdy płatka usznego jako wskaźnika zagrożenia chorobą wieńcową na podstawie dotychczasowych doniesień światowych oraz pracy własnej. Badaniu poddano 92 chorych zakwalifikowanych na podstawie badanaia koronarograficznego do operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych. Pacjentów podzielono na trzy grupy (A - brak obecności bruzdy, B - bruzda obcecna jednostronnie, C - bruzda obecna obustronnie). Przeprowadzono dokładną analizę statystyczną wyników badania koronograficznego oraz występowania czynników ryzyka choroby wieńcowej w poszczególnych grupach. opierając się na uzyskanych wynikach stwierdzono, że obustronna obecność bruzdy płatka usznego koreluje ze stopniem nasilenia zmian miażdżycowych naczyń wieńcowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to define the value of ear-lobe crease as the marker of potential risk of coronary artery diasease on the basis of world's reports and own research. The test group consisted of 92 patients who were classified to coronary- artery bypass graft using coronarography. Patients were divided into 3 groups (A-without ELC, B-ELC on one year. C-ELC bilateral). Detailed statistical analysis of coronarography results and incidence of coronary diseasee risk factors in each group was done. Obtained data allowed to evaluate the correlatuion between existance to the crease and extent of atherosclerotic changes in coronary vessels.

  stosując format: