Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LAUTERBACH
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Immunopharmacological potential of selective phosphodiesterase inhibition.[P.] 1: Differential regulation of lipopolysaccharide-mediated proinflammatory cytokine (interleukin-6 and tumor necrosis factor-ŕ) biosynthesis in alveolar epithelial cells.
Autorzy: Haddad John J., Land Stephen C., Tarnow-Mordi William O., Zembala Marek, Kowalczyk Danuta, Lauterbach Ryszard
Źródło: J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002: 300 (2) s.559-566, il., bibliogr. s. 565-566
Sygnatura GBL: 310,547

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In an attempt to elaborate in vitro on a therapeutic strategy that countracts an inflammatory signal, we previously reported a novel immunopharmacological potential of glutathione, an antioxidant thiol, in regulating inflammatory cytokines. In the present study, we investigated the hypothesis that selective regulation of phosphodiesterases (PDEs), a family of enzymes that controls intracellular cAMP/cGMP degradation, differentially regulates proinflammatory cytokines. Selective PDE1 inhibition (8-methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine) blockaded lipopolysaccharide-endotoxin (LPS)-mediated biosynthesis of interleukin (IL)-6, but this pathway had no inhibitory effect on tumor necrosis factor-ŕ (TNF-ŕ). Furthermore, inhibition of PDE3 (amrinone) abolished the effect of LPS on IL-6, but attenuated TNF-ŕ production. Reversible competitive inhibition of PDE4 (rolipram) exhibited a potent inhibitory effect on IL-6 and a dual, biphasic (excitatory/inhibitory) effect on TNF-ŕ secretion. Blockading PDE5 (4-[3',4'-(methylenediox)benzyl]amino-6-methoxyquinazoline) showed a high potency in reducing IL-6 production, but in a manner similar to the inhibition of PDE4, exhibited a biphasic effect on TNF-ŕ biosynthesis. Simultaneous inhibition of PDE5, 6 and 9 (zaprinast), purported to specifically elevate intracellular cGMP, reduced, in a doseindependent manner, IL-6 and TNF-ŕ biosynthesis. Finally, nonselective inhibition of PDE by pentoxyfylline suppressed LPS-mediated secretion of IL-6 and TNF-ŕ. The involvement of specific PDE isoenzymes in differentially regulating LPS-mediated inflammatory cytokine biosynthesis indicates a novel approach to unravel the potential therapeutic targets that these isozymes constitute during the progression of inflammation within the respiratory epithelium.


  2/10

  Tytuł oryginału: Immunopharmacological potential of selective phosphodiesterase inhibition. [P.] 2: Evidence for the involvement of an inhibitory-kB/nuclear factor-kB-sensitive pathway in alveolar epithelial cells.
  Autorzy: Haddad John J., Land Stephen C., Tarnow-Mordi William O., Zembala Marek, Kowalczyk Danuta, Lauterbach Ryszard
  Źródło: J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002: 300 (2) s.567-576, il., tab., bibliogr. s. 575-576
  Sygnatura GBL: 310,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: In this report we investigated the immunopharmacological role of selective and nonselective phosphodiesterase (PDE) inhibition in regulating the inhibitory-kB (IkB-ŕ)/nuclear factor-kB (NF-kB) signally transduction pathway. In fetal alveolar type II epithelial cells, PDE blockade at the level of the diverging cAMP/cGMP pathways differentially regulated the phosphorylation and degradation of IkB-ŕ, the major cytosolic inhibitor of NF-kB. Whereas selective inhibition of PDEs 1, 3, and 4, by the action of 8-methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine, amrinone, and rolipram, respectively, exhibited a tendency to augment the translocation of NF-kB1 (p50), RelA (p65), RelB (p68), and c-Rel (p75), selective blockade of PDE 5, 6, and 9, by the action of 4-[3',4'=(methylenedioxy)benzyl]amino)-6-methoxyquinazoline and zaprinast, attenuated lipopolysaccharide-endotoxin (LPS)-mediated NF-kB translocation. Pentoxifilline, a nonspecific PDE inhibitor, reversed the excitatory effect of LPS on NF-kB subunit nuclear localization, in a dosedependent manner. Furthermore, analysis of NF-kB activation under the same conditions revealed a biphasic effect mediated by LPS. PDEs 1, 3, and 4 inhibition was associated with upregulating NF-kB transcriptional activity. In contrast, blockading the activity of PDEs 5, 6, and 9 negatively attenuated LPS-mediated NF-kB activation, similar to the effect of 3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione (pentoxifulline). These results indicate that selective and nonselective interference with the control of the dynamic equilibrium of cyclic nucleotides via PDE isoenzyme regulation represents an immunoregulatory mechanism that requires the differential, biphasic targeting of the IkB-ŕ/NF-kB pathway.


  3/10

  Tytuł oryginału: Deklaracja porodu XXI wieku.
  Autorzy: Klimek R[udolf], Basta A., Bręborowicz G[rzegorz]. H., Chazan B., Czajkowski K., Dębski R., Dubcak J., Fedor-Freybergh P., Hajek Z., Kamiński K., Klimek M., Krzysiek J., Lauterbach R., Lukacin S., Malarewicz A., Maly Z., Marianowski L[ongin], Oleszczuk J., Pisarski T., Reroń A., Roztocil A., Sajdak S., Skręt A., Śtencl J., Szymański W., Wilczyński J., Unzeitig V., Zdebski Z.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.3-13, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  4/10

  Tytuł oryginału: Analiza czynników ryzyka występowania retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity - risk factors analysis.
  Autorzy: Ortyl Ewa, Lauterbach Ryszard, Starzycka Maria
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.91-94, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ustalenie w jakim stopniu badane czynniki ryzyka mają wpływ na występowanie retinopatii wcześniaków (ROP). Materiał i metoda: Badaniami objęto 231 wcześniaków. Dzieci podzielono na trzy grupy w zależności od stopnia zaawansowania zmian w dnie oczu. Do grupy A zakwalifikowano 68 dzieci leczonych z powodu ROP, do grupy B - 45 dzieci, u których ROP uległa samoistnej regresji oraz do grupy C - 118 dzieci, u których nie stwierdzono ROP. Na podstawie dokumentacji neonatologicznej i wywiadu od matek określano badane czynniki ryzyka. Dane opracowano statystycznie przy użyciu metody analizy regresji logistycznej. Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała, że głównymi czynnikami ryzyka ROP są: wiek ciążowy, masa urodzeniowa, ocena w skali Apgar i czas tlenoterapii. Prawdopodobieństwo zakwalifikowania dziecka do grupy A jest największe w przedziale wieku ciążowego do 28 tyg., masy urodzeniowej do 1000g i skali Apgar do 3 pkt. Powyżej 31 tyg., 1500g i 6 pkt możemy zaliczyć dziecko do grupy C. W przypadku tlenoterapii trwającej ponad 25 dni istnieje duże prawdopodobieństwo zaliczeania dziecka do grupy A, nastmiast zaliczenie do grupy C może nastąpić tylko przy czasie tlenoterapii nie przekraczającym 5 dni. Wnioski: Określenie znaczenia poszczególnych czynników ryzyka umożliwia wyodrębnienie grupy dzieci szczególnie zagrożonych wystąpieniem ROP i objęcie ich wczesną i systematyczną opieką okulistyczną.

  Streszczenie angielskie: Purpose: The study aimed at evaluating potential risk factors of retinopathy of prematurity (ROP). Material and Methods: Two-hundred and thirty-one premature infants were divided into 3 groups, according to the stage of ROP: group A consisted of 68 infants who underwent cryotherapy for severe ROP, group B of 45 with ROP regressed spontaneously, and group C of 118 premature infants without ROP. Risk factor were identifierd based on the medical records of the infants and interview with mothers. Data were subjected to statistical analyses using logistic regression model. Results: The analysis identified four main risk factors of ROP: birth weight, gestational age Apgar score at one minute, and time of oxygen exposure. The probability of qualifying an infant a group A is the highest for those with gestational age less than 28 weeks, birth weights below 1000g, and Apgar score up to 3 points. The infants with gestational age over 31 weeks, birth weight over 1500g, and Apgar score higher than 6 points were included in group C. In case of oxygen therapy over 25 days, the infants are highly probable to be included into group A. However, in casee of the oxygen therapy less than 5 days, infants can be assigned to group C. Conclusions: The evaluation of the role of the individual risk factors can be helpful in identifying neonates at high risk of ROP, and including them in the elderly and systemic ophthalmological care.


  5/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie humanizowanych monoklonalnych przeciwciał (Synagis) w leczeniu zapalenia płuc wywołanego zakażeniem wirusem RS u niemowlęcia z dysplazją oskrzelowo-płucną - opis przypadku.
  Tytuł angielski: The administration of humanized monoclonal antibodies (Synagis) in the treatment of pneumonia caused by RSV in infant with broncho-pulmonary dysplasia.
  Autorzy: Lauterbach Ryszard, Pawlik Dorota, Cyrul Wanda
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.225-227, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują sposób postępowania terapeutycznego w zapaleniu płuc u wcześniaka z dysplazją oskrzelowo-płucną, wywołanym zakażeniem wirusem RS. Zastosowanie dwóch dawek humanizowanych monoklonalnych przeciwciał (Synagis) pozwoliło wyeliminować obecność patogenu z aspiratów pobieranych z tchawicy oraz spowodowało całkowite ustąpienie objawów klinicznych i radiologicznych choroby.

  Streszczenie angielskie: Authors present the modification of treatment of pneumonia, which was caused by respiratory syncitial virus. The administration of humanized monoclonal antibodies resulted in elimination of virus from aspirates obtained from trachea; all clinical and radiological symptoms of the disease receded.


  6/10

  Tytuł oryginału: Nifedypina w leczeniu dysplazji oskrzelowo-płucnej po długotrwałej sterydoterapii prenatalnej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Nifedipine in the teratment of broncho-pulmonary dysplasia after prolonged prenatal corticosteroids administration - case report.
  Autorzy: Radziszewska Renata, Lauterbach Ryszard
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.268-271, il., bbliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują przypadek dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodka, którego matka leczona była kortykosteroidami przez cały okres ciąży z powodu choroby Werlhofa. Pomimo zastosowania ogólnie przyjętego sposobu terapii dysplazji oskrzelowo-płucnej (steroidy, diuretyki, postępowanie dietetyczne, a także inhalacje pentoksyfiliną) dopiero wprowadzenie do leczenia blokera kanału wapniowego (nifedpina) pozwoliło wyraźnie ograniczyć tlenoterapię, a następnie całkowicie zrezygnować z podaży tlenu i wypisać dziecko z oddziału.

  Streszczenie angielskie: Authors present a severe case f bronchopulmonary dysplasia which has developed in prematurely delviered ifnant after the 6 months of prenatal continuous corticosteroids administration. Mother was treated with corticosteroids because of the Werlhof disease. Despite of the therapy with corticosteroids, diuretics, adequate nutrition as well as nebulised pentoxifylline administration, a significant oxygen requirement and need for ventilatory support was observed. It was only the inclusion of nifedipine into the schedule of therapy that allowed to withdraw the oxygen support and discharge infant.


  7/10

  Tytuł oryginału: Inhibiton of glutathione-related enzymes augments LPS-mediated cytokine biosynthesis: involvement of an IkB/NF-kB-sensitive pathway in the alveolar epithelium.
  Autorzy: Haddad John J., Safieh-Garabedian Bared, Saad‚ Nayef E., Lauterbach Ryszard
  Źródło: Int. Immunopharmacol. 2002: 2 (11) s.1567-1583, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,577

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The regulation of lipopolysaccharide (LPS)-mediated pro-inflammatory cytokine biosynthesis by reduction by reduction-oxidation (redox)-sensitive enzymes involved in maintaining intracellular glutathione homeostasis was onvestigated in fetal alveolar type II epithelial cells (fATII). Inhibition of glutathione-oxidized disulfide reductase, which recycles GSSG - 2GSH, by the action of 1,3-bis-(2-chloroethyl)-1-nitrosourea (BCNU) augmented LPS-depenfent secretion of interleukin (IL)-1á, IL-6 and tumor necrosis factor (TNF)-ŕ. BCNU incresed [GSSG] concentration at the expense of [GSH], thereby favoring oxidation equilibrium. Inhibition of ç-glutamylcysteine synthetase, the rate-limiting enzyme in the biosynthesis of GSH, by the action of L=buthionine-(S,R)-sulfoxime (BSO), potentiated LPS-induced IL-1á, IL-6 and TNF-ŕ production. Similar to BCNU, BSO depleted [GSH] and induced the accumulation of [GSSG]. BCNU and BSO reduced LPS-mediated phosphorylation of inhibitory-kB (IkB-ŕ), allowing its cytosolic accumulation. This effect was associated with the inhibition of the nuclear translocation of selective nuclear factor (NF)-kB subunits: NF-kB1 (p50), RelA (p65), RelB (p68) and c-Rel 9p75), but not NFkb2 (p52). BCNU and BSO reduced LPS-induced NF-kB activation as determined by the electrophoretic mobility shift DNA-binding assay. Analytical analysis of the effect of modulating the dynamic redox ratio [GSH]+[GSSG])[GSSG] revealed a novel role for GSSG as a disulfhydryl compound which an inhibitory effect on NF-kB activation. In is concluded that selective modulation...


  8/10

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Ocena skuteczności flukonazolu w zapobieganiu inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u wcześniaków o skrajnie małej urodzeniowej masie ciała].
  Autorzy: Lauterbach Ryszard
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (1) s.42-43 - Oprac. na podst. artyk. z czas. The New England Journal of Medicine 2001; 345 : 1660-1666
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  9/10

  Tytuł oryginału: Neonatologia.
  Autorzy: Lauterbach Ryszard
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.139-142, 145, bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  10/10

  Tytuł oryginału: Rekomendacje zapobiegania zespołowi nagłej śmierci niemowląt.
  Autorzy: Gadzinowski Janusz, Kaczmarski Maciej, Korbal Piotr, Lauterbach Ryszard, Mazela Jan, Rudnicki Jacek, Świetliński Janusz, Wasilewska Jolanta, Wysocki Jacek
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (7/8) s.32-43, bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  stosując format: