Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LAUDAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Porównanie wyników komputerowej analizy kardiotokogramów w ciąży bliźniaczej i pojedynczej.
Tytuł angielski: Comparison between computerized cardiotocography analysis in twin and singleton pregnancies.
Autorzy: Skoczylas Michał, Laudański Tadeusz
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.415-417, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód


  2/17

  Tytuł oryginału: Zastosowanie oksykardiotokografii w porodzie bliźniaczym.
  Tytuł angielski: Twin delivery monitoring by pulse oximeter and cardiotocography.
  Autorzy: Skoczylas Michał, Laudański Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.19-23, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki monitorowania stanu płodów podczas pięciu porodów bliźniąt drogami natury. Stan płodów oceniano na podstawie komputerowej analizy zapisów kardiotokograficznych w oparciu o system Sonicaid S 8000 firmy Oxford oraz przezskórnego monitorowania wysycenia tlenem krwi tętniczej płodów (FSpO2). W pracy wykorzystano kardiotokograf Meridian firmy Oxford, umożliwiający ciągłą jednoczasową rejestrację czynności serca obu płodów, czynności skurczowej macicy i saturacji krwi płodu, oraz pulsoksymetr refleksyjny firmy Nellcor N 400 z czujnikami jadnorazowymi FS 14B. Ponadto oceniano pourodzeniowy stan noworodka (skala APgar; pH krwi z tętnicy pępowinowej). Wykazano możliwość śródporodowego kardiotokograficznego i pulsoksymetrycznego monitorowania stanu obu bliźniąt i wskazano w przypadku porodu drogami natury na konieczność precyzyjnego, opartego na nowoczesnych technikach monitorowania stanu płodu.

  Streszczenie angielskie: The intrapartum management of multiple gestation continues to challenge the obstetrics profession. Electronic fetal heart rate monitoring and fetal pulse oximetry are used in clinical research to assess fetal well-being during labor. The objective of this study was to establish values of fetal arterial oxygen saturation (FSpO2) and some other parameters by dint of computerised analysis of cardiotocogram during twin delivery. 5 cases of vaginal twin deliveries at the Clinic of Perinatology of the Institute of Gynecology and Obstetrics Lodz Mecical University over the years 1988-1999 were reviewed. In four cases vertex-vertex twins were delivered vaginally, while in one case an assisted breech extraction was conducted on vertexnon vertex twins. The foetus was monitored continually with a Oxford S 8000 system and pulse oximeter Nellcor N-400. The medium parameters of computerised analysis of CTG and FSpO2 during progressive stages of labour were shown. Twin delivery needs modern fetal monitoring tools to provide the obstetrician information on well-being of the foetus. It is possible to monitor fetal oxygen saturation and CTG parameters in both of the twins during labour. The ability to measure fetal oxygen saturation especially during the second stage of twin labor adds critical information about fetal status and refines the interpretation of abnormal FHR patterns. Only after examining a large number of twin fetuses we can assess whether pulse oximetry in useful in management of labor.


  3/17

  Tytuł oryginału: Matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1: a possible role in the pathogenesis of endometriosis.
  Autorzy: Szamatowicz J., Laudański P., Tomaszewska I.
  Źródło: Hum. Reprod. 2002: 17 (2) s.284-288, il., tab., bibliogr. s. 287-288
  Sygnatura GBL: 313,265

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Matrix metalloproteinases (MMPs) are a family of endopeptidases which play a role in the degradation and turnover of extracellular matrix proteins. Their action is regulated by specific tissue inhibitors called tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs). Methods: We measured the concentrations of total and active MMP-9 in peritoneal fluid of infertile women with mild or moderate endometriosis (n = 22) and compared them with those in a control group of infertile patients (n = 21). Results: We found that the mean (ń SD) total concentrations of MMP-9 in the peritoneal fluid of patients with endometriosis was 6.2 ń 1.8 ng/ml, in comparison with 2.9 ń 2.6 ng/ml in the control group (P = 0.001). Concenrations of active MMP-9 did not differ significantly between the groups. The concentrations of TIMP-1, after logarithmic transformation, were significantly lower (P = 0.017) in endometriotic peritoneal fluids than in peritoneal fluid of control women, 1.02 ń 0.21 ng/ml and 1.16 ń 0.18 ng/ml respectively. No correlation between stage of disease, steroid hormone concentration, MMP-9 (total and active) and TIMP-1 was found. Conclusions: These results suggest that a disturbed equilibrium exists between MMP-9 and TIMP-1 in peritoneal fluid of women with endometriosis. This may play an important role in the pathogenesis of the disease.


  4/17

  Tytuł oryginału: Ocena wysycenia tlenem krwi płodowej (FSpO2) w przebiegu porodu podwodnego.
  Tytuł angielski: Evaluation of fetal oxygen saturation (FSpO2) in the course of under water labor.
  Autorzy: Laudański Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.116-119, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pełni kontrolowanych, randomizowanych badaniach wykonano pomiary saturacji hemoglobiny krwi tętniczej płodu (RSpO2) podczas 25 porodów podwodnych i porównano je z wynikami uzyskanymi w 34 porodach prowadzonych w sposób klasyczny. Sródporodowe wysycenie tlenem krwi płodowej w I okresie porodu było porównywalne w obu grupach i wykazywało trend spadkowy w miarę postępu porodu. Natomiast w II okresie porodu stwierdzono istotnie statystycznie wyższe wartości FSpO2 w grupie porodów podwodnych. W dyskusji podkreślono, iż poród w wodzie stanowi delikatną i spokojną procedurę łagodną dla płodu.

  Streszczenie angielskie: During controlled, randomized prospective trials, fetal arterial hemoglobin saturation (FSpO2) was estimated during 25 underwater labors and compared to results obtained from 34 classical deliveries. Mean fetal hemoglobin saturation during the first stage of labor was similar in both groups while a gradual decreasing trend in fetal FSpO2 was noticed throughout the progress of labor. In the second stage of labor higher mean FSpO2 values were observed in the group of fetuses born underwater. The author emphasized in discussion that underwater labor constitutes delicate and mild procedure particularly for the fetus.


  5/17

  Tytuł oryginału: Wysycenie tlenem krwi płodowej (FSPO2) w drugim okresie porodu po przygotowaniu w szkole rodzenia.
  Tytuł angielski: Fetal arterial oxygen saturation (FSpO2) during the second stage of labor after training for childbirth.
  Autorzy: Skoczylas Michał, Laudański Tadeusz, Zdziennicki Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.430-434, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu przygotowania do porodu w Łódzkiej Szkole Rodzenia na wysycenie tlenem krwi tętniczej (FSpO2) w drugim okresie porodu. Do badań wykorzystano pulsoksymetyr refleksyjny firmy Nellcor N 400 z czujnikami jednorazowymi FS 14B sprzężony z kardiotokografem Meridian firmy Oxford, umożliwiającym ciągłą jednoczasową rejestrację czynności serca płodu, czynności skurczowej macicy oraz saturacji krwi płodu. Ponadto oceniano pourodzeniowy stan noworodka (skala Apgar, pH krwi z tętnicy pępowinowej) oraz czas trwania drugiego okresu porodu. Stwierdzono istotne skrócenie czasu trwania drugiego okresu porodu u uczestniczek zajęć Szkoły Rodzenia oraz brak istotnych ststystycznie różnic z grupą kontrolną w wysyceniu tlenem krwi tętniczej płodów w drugim okresie porodu.

  Streszczenie angielskie: Objective and Design: The aim of the research was to determine the effects of participating in training program for childbirth in Maternity School in Lódź on the state of the fetus. In the above research, the authors presented the foetal oxygen saturation (FSpO2) during the second stage of labour among the women participating in Maternity School as well as a control group. Our study analysed the neonatal outcome too (umbilical arterial blood pH and 5 min. Apgar score). Material and methods: The test group consisted of eighty seven (87) healthy primigravidas of whom forty two (42) participated in classes in the Maternity School and forty fifth (45) made up the control group. Validity of the correlation was assessed by means of t-Student's table of N-2 degree of freedom. Results: The medium parameters of FSpO2 values and duration of the second stage of labor in booth groups were shown. Statistically significant differences between the groups were found in duration the second stage of labour - in Maternity School group being shorter. Statistically significant differences in FSpO2 values between groups were not observed.


  6/17

  Tytuł oryginału: Wpływ okręcenia pepowiną szyi płodu na śródporodowe wysycenie tlenem jego krwi tętniczej.
  Tytuł angielski: The effect of umbilical cord encirclement on fetal arterial oxygen saturation values.
  Autorzy: Skoczylas Michał, Laudański Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.435-438, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy porównano wyniki śródporodowego monitorowania utlenowania krwi tętniczej płodu w przypadku występowania okręcenia pępowiną szyi płodu oraz jego braku. Badaniami objęto 46 rodzących, w 15 przypadkach występowało jednokrotne okręcenie pepowiną szyi płodu, które stwierdzano retrospektywnie po porodzie. W pracy wykorzystano kardiotokograf Meridian firmy Oxford, umożliwiający ciagłą jednoczasową rejestrację czynności serca płodu, czynności skurczowej macicy i saturacji krwi płodu, oraz pulsoksymetr refleksyjny firmy Nellcor N400 z czujnikami jednorazowymi FS 14B. Pzredstawiono śródporodowe wysycenie hemoglobiny tlenem (FSpO2) w naczyniach tętniczych płodu w poszczególnych okresach porodu u rodzących obu badanych grup. W przypadku występowania okręcenia pepowiną szyi płodu stwierdzono istotne zmniejszenie utlenowania krwi tętniczej w drugim okresie porodu przy braku istotnego wpływu na saturację krwi płodu w pierwszym okresie porodu.

  Streszczenie angielskie: Aim: Our purpose was to study fetal arterial oxygen saturation trends by continuous pulse oximetry during labour in subkjects with an dwithout umbilical cord encirclement. Material and methods: The study was carried out in 46 pregnant women in the 38,9 ń 1,4 weeks of pregnancy and the 15 of them with umbilical cord encirclement, estabilished respectively after delivery. The fetus was monitored continuously with an Oxford S 8000 system and pulse oximeter Nellcor N-400. The medium parameters of FSpO2 values during progressive stages of labour in both groups were shown. The importance of the correlation was assesses using the t-Student's table of N-2 degree of freedom. Results: In those two groups no significant difference between FspO2 value in first stage of labour was found. In second stage of labour our study showed tendency for higher oxygen saturation values in foetuses without umbilical cord compression.


  7/17

  Tytuł oryginału: Chemokine growth-regulated-ŕ: a possible role in the pathogenesis of endometriosis.
  Autorzy: Szamatowicz J[acek], Laudański P., Tomaszewska I., Szamatowicz M[arian]
  Źródło: Gynecol. Endocrinol. 2002: 16 (2) s.137-141, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Endometriosis is a common disease in women at reproductive age. We investigated the concentration of neutrophil-activating factor (growth-regulated gene-ŕ, GRO-ŕ) (a member of the chemokine family), in peritoneal fluid of infertile women with or without endometriosis. Peritoneal fluid was obtained laparoscopically from 22 women with and 21 without visible endometriotic lesions. GRO-ŕ concentration was measured by the use of an ELISA kit. Median concentration of GRO-ŕ was 87.65 ń 56.19 pg/ml in the study group and 60.72 ń 11.98 pg/ml in the control group. The distribution of data differed from normal, therefore logarithmic transformation of data was performed. Concentration of GRO-ŕ was significantly higher in the peritoneal fluid of women with endometriosis when compared with controls (p = 0.05). No correlation between concentration of GRO-ŕ, stage of endometriosis, duration of infertility or sex steroid hormone levels was found. The study shows that GRO-ŕ may play a role in the pathogenesis of endometriosis, possibly by chemoattraction and activation of neutrophils present in higher numbers in the peritoneal fluid of women with endometriosis. It is also feasible that the angiogenic properties of GRO-ŕ might prompt the progression of endometriotic lesions.


  8/17

  Tytuł oryginału: Pretreatment levels of antigens CA 125 and CYFRA 21-1 in patients with endometrial cancer.
  Autorzy: Pierzyński P[iotr], Mazurek A., Kuć P., Krętowska M., Mazurek E., Laudański T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.169-174, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Cancer antigens CA 125 and CYFRA 21-1 are relatively well studied in certain malignancies such as ovarian and lung cancer, they may also bring some additional information in endometrial cancer. Clinical material comprised of 55 postmenopausal patients with endometrial cancer, serum samples were taken 48 hour before the surgery. CA 125 was assessed immunoenzymatically (reference level 35 U/ml), IRMA (immunoradiometric assay method) was applied for CYFRA 21-1 determinations (reference level 3.2 ng/ml). Cyfra 21-1 levels were elevated in 29.1 p.c. of cases. This marker was positive in 22.1 p.c. of patients of I st FIGO stage and in 56.3 p.c. and 50 p.c. of cases of II and III FIGO stage, respectively. Fisher's exact test and Kruskal-Wallis test confirmed significant differences in CYFRA 21-1 results between groups of FIGO stage of disease. The CA 125 positive cases were of 38.2 p.c. of group studied, this marker was positive in 51.5 p.c. of cases of FIGO I stage of disease, and reached 78.7 p.c. and 100 p.c. cases for stages II and III, respectively. Kruskal-Wallis test confirmed the significance of relationship between CA 125 levels and FIGO stage of disease (p.=0.0025). Our results show that CYFRA 21-1 and CA 125 might be an additional parameter in clinical evaluation of patients with endometrial cancer. Further observation would reveal th einfluence of the CA 125/CYFRA 21-1 positivity on patients' survival, the study concerning that is in the progress.


  9/17

  Tytuł oryginału: Palenie tytoniu w ciąży - efekty odległe.
  Tytuł angielski: Smoking in pregnancy - long term effects.
  Autorzy: Sipowicz Marek A., Laudański Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.546-552, bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej u dzieci narażonych na dym tytoniowy w czasie życia płodowego. Większość badań wskazuje, że ryzyko związane z paleniem tytoniu przez ciężarne, a wystąpieniem nowotworów u ich dzieci jest małe. Jednak pojedyczne badania wskazujące na większe ryzyko wystąpienia guzów mózgu lub białaczek u dzieci oraz dowody, że płów narażony jest na działanie toksycznych metabolitów dymu papierosowego i występowanie efektów genotoksycznych czy powstawanie adduktów DNA, dostarczają dodatkowych argumentów do walki o pełne zabezpieczenie płodom, noworodkom i niemowlętom środowiska wolnego od dymu papierosowego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The data review on the cancer risk in children exposed to tobacco smoke in utero. Materials and methods: The analysis was based on databasess available in Medline, Cancerlit and Cochrane. Results: The reviewed data confirm that the risk of developing malignancy after the exposure to maternal smoking is low. Nevertheless, some publications point to a higher risk of having brain tumors or leukemias. Conclusions: Together with facts that fetus is jeopardized with toxic metabolites of tobacco smoke which cause genotoxic effects or DNA adducts give additional argumetns the necessity of introducing smoking cessation programs in perinatal care.


  10/17

  Tytuł oryginału: Nastrój i stres chorobowy u chorych dializowanych.
  Tytuł angielski: Mood and illness - related stress in dialysed patients.
  Autorzy: Laudański Krzysztof, Nowak Zbigniew, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.376-379, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie nastroju i oceny stresu związanego z chorobą u chorych hemodializowanych (HD) i leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO). Osoby badane proszono o wypełnienie Kwestionariusza oceny sytuacji (wersja A i B), Kwestionariusza aprobaty społecznej i Kwestionariusza samopoczucia. Ogółem zbadano 26 chorych hemodializowanych (9 kobiet, 17 mężczyzn) i 28 leczonych CADO (11 kobiet, 17 mężczyzn). Grupa kontrolna składała się z 48 zdrowych (22 kobiet, 26 mężczyzn), dobranych pod względem płci, wieku i wykształcenia do grupy chorych. Osoby z tej grupy proszono o ustosunkowanie się do sytuacji ostrej choroby infekcyjnej. Nie stwierdzono różnic w predyspozycji do oceny sytuacji stresowej jako zagrożenie, strata, wyzwanie między trzema badanymi grupami. Chorzy dializowani oceniają swoją chorobę głównie jako zagrożenie w porównaniu ze zdrowymi (p 0,01). Dodatkowo chorzy hemodializowani postrzegają swoją chorobę i stres z nią związany jako stratę w porównaniu z grupą CADO i kontrolną (p 0,05). U chorych HD i CADFO stwierdzono wyższe natężenie emocji zmieszanie/zakłopotanie w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,01). Chorzy HD mieli również wyższe natężenie emocji znużenia/inercji w porównaniu z grupą CADO i kontrolną (p 0,01). Dodatkowo u chorych HD wartości znużenia i inercji korelowały wysoko z postrzeganiem swojej choroby jako zagrożenia i straty (r = 0.89; p , 0,01). Wyniki badań wskazują, że z psychologicznego punktu widzenia CADO jest korzystniejszą metodą leczenia, ponieważ u choruych leczonych tą metodą stwierdza się korzystniejszy nastrój i lepszą ocenę stresu związanego z chorobą.


  11/17

  Tytuł oryginału: Jakość życia chorych dializowanych i metody jej badania.
  Tytuł angielski: Quality of life in dialysed - methodological issues.
  Autorzy: Laudański Krzysztof, Nowak Zbigniew
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.421-423, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie problemów związanych z badaniem jakości życia w grupie chorych z nieodwracalną niewydolnością nerek. Główny nacisk został położony na psychologiczne metody pomiaru jakości życia, wśrod których można wyróżnić: wywiad, wywiad ustrukturyzowany, kwestionariusze oraz testy psychologiczne. Przeprowadzono również metodologiczną analizę badania NECOSAD (Natherland Cooperative Study on Adequacy of Dialysis) mającą na celu pokazanie aktualnych kierunków badań nad jakością życia.


  12/17

  Tytuł oryginału: Kalcymimetyki jako nowa szansa na skuteczne leczenie zaburzeń gospodarki wapniowej.
  Tytuł angielski: Calcimimetics as a new chance for effective treatment of calcium metabolism disturbances.
  Autorzy: Nowak Zbigniew, Laudański Krzysztof
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.424-427, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono podstawy fizjologicznego działania receptora wapniowego oraz grupy leków działających na te receptory określanych mianem kalcymimetyków. Środki te zwiększając czułość receptora wapniowego na wapń zjonizowany obniżają stężenie parathormonu i Ca2+. Wskazaniem do zastosowania kalcymimetyków wydaje się być hiperkalcemia w przebiegu pierwotnej i wtórnej nadczynności przytarczyc bądź raka przytarczyc.


  13/17

  Tytuł oryginału: Działalność naukowa i diagnostyczno-lecznicza Kliniki Położniczej oraz Kliniki Perinatologii Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi.
  Autorzy: Laudański Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: [73] supl. s.99-105, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Łodzi


  14/17

  Tytuł oryginału: Działalność II Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1954-1971.
  Autorzy: Laudański Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: [73] supl. s.106-110, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Łodzi

  Streszczenie polskie: Łódzka ginekologia ma piękną tradycję i dorobek. W powojennej Łodzi znaczące piętno wywarła działalność dwóch klinik uniwersyteckich, z których I Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych istniała jeszcze w strukturze Uniwersytetu Łódzkiego (1945 - 1950), a następnie w ramach Akademii Medycznej (1950 - 1971), oraz II Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej (1954 - 1971). Z połączenia obu klinik powstał w roku 1972 Instytut Ginekologii i Położnictwa, który w bieżącym roku obchodzi Jubileusz XXX-lecia działalności naukowej, dydaktycznej i diagnostyczno-leczniczej. Wiele zaszło zmian, wiele dokonuje się obecnie, wiele można oczekiwać w przyszłości. Trudno odtworzyć przeszłość ze strzępów dokumentów - fakty ulegają zapomnieniu, zacierają się ludzkie twarze. Jednakże należy ocalić od zapomnienia nasze korzenie, naszą tożsamość przez odbudowanie z tego co zostało w dokumentach i w pamięci.


  15/17

  Tytuł oryginału: Modulacja osi podwzgórze-przysadka podczas stresu związanego z porodem w ciąży donoszonej.
  Tytuł angielski: Modulation of hypothalamo-pituitary axis by the stress in labour.
  Autorzy: Ochędalski Tomasz, Żylińska Krystyna, Lachowicz Agnieszka, Laudański Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1199-1204, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W celu oceny regulacji funkcjonowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) u kobiet ciężarnych i rodzących, zbadano łącznie grupę 34 kobiet rodzących drogami i siłami natury oraz drogą cięcia cesarskiego elektywnego. U wszystkich badanych oznaczano w surowicy krwi stężenia hormonu uwalniającego kortykotropinę (CRH), kortykotropinę (ACTH) i dehydroepiadrosteronu (DHEA), 2 doby przed porodem, na przełomie 2 i 3 okresu porodu i 2 doby po porodzie oraz w surowicy krwi z tętnicy i żyły pępowinowej. Nie stwierdzono istotnych statystycznie korelacji pomiędzy stanem urodzeniowym noworodków a wynikami badań hormonalnych. Stwierdzono natomiast różnicę między tętniczym a żylnym stężeniem CRH, sugerującą łożyskowe pochodzenie peptydu. Stężenie CRH w grupie rodzących samoistnie było znamiennie wyższe w porównaniu z rodzącymi drogą cięcia cesarskeigo. W surowicy krwi matki stężenie CRH nie korelowało ze stężeniem ACTH i DHEA. U płodu wysokie przedporodowe stężenia CRH towarzyszyły wysokim poziomom a CTH. Stężenie DHEA nie zmieniało się w zależności od sposobu rozwiązania ani czasu pobrania krwi. Uzyskane wyniki sugerują, że łożyskowy CRH może modulować czynność przysadki płodu, ale nie matki. Wysokie stężenie tego peptydu odpowiada prawdopodobnie głównie za przygotowanie macicy i płodu do porodu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The present study is aimed to investigate the function of hypothalamo-pituitary-adrenal axis of women during late pregnancy and term labor. Design: Levels of hormones were measured in blood of 34 women undergoing spontaneous labor and elective cesarean section, 2 days before and after delivery, and during labour. Additionally, blood from the umbilical vein and artery was also collected. Materials and Methods: We have evaluated changes in corticotropin releasing hormone (CRH), adrenocorticotropin (ACTH) and dehydroepiandrosterone (DHEA) in vein blood of 34 subjects. The concentrations of hormones were measured by dint of RIA method. Results: No significant correlation was found between hormone measurements and fetal outcome. CRH level in the umbilical vein was higher than in th e umbilical artery, suggesting the placental origin of hormone. Prepartum CRH concentration was significantly higher in the group of spontaneously delivered patients. There were no coorelations between CRH levels and ACTH and DHEA concentartion in mother's blood plasma. In fetuses, higher prepartum CRH concentrations resulted in elevated levels of ACTH. No changes were found in DHEA concentration, in both mother and fetus. Conclusions: These results suggest that placental CRH may modulate a fetus's pituitary but not mother's. The observed high levels of this hormone play an important role mainly in preparation of mother and fetus for delivery.


  16/17

  Tytuł oryginału: Badania wpływu antagonistów oksytocyny na czynność skurczową mięśniówki gładkiej macicy i przepuszczalności błon płodowych z porodów przedwczesnych i donoszonych : praca doktorska
  Autorzy: Pierzyński Piotr, Laudański Tadeusz (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Patofizjologii Ciąży w Białymstoku
  Źródło: 2002, 104 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska


  17/17

  Tytuł oryginału: Poród w wodzie (Med. Prakt. Ginekol. Położ., 2/2002, s. 69-84).
  Opracowanie edytorskie: Laudański Tadeusz (Koment.).
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (3) s.102-103, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  stosując format: