Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LAUDAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Alergia kontaktowa u chorych hospitalizowanych w Klinice Dermatologii i Wenerologii w ostatnim pięcioleciu.
Tytuł angielski: Contact hypersensivity in patients of the Department of Dermatology and Venereology during the last five years.
Autorzy: Reduta Teresa, Laudańska Halina, Chodynicka Bożena
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.193-197, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono u 480 (227 K i 203 M) chorych hospitalizowanych w Klinice Dermatologii i Wenerologii w Białymstoku z powodu alergii kontaktowej, którym w trakcie pobytu wykonano testy naskórkowe. Dodatni wynik uzyskano u 308 (63,9 proc.) testowanych; alergię jednoważną stwierdzono u 50,3 proc., wieloważną - u 49,7 proc. osób z wynikiem dodatnim. Najczęściej stwierdzano uczulenie na chlorek kobaltu (20,7 proc. testowanych), siarczan niklawy (17,6 proc.), parafenylenodwuaminę (9,9 proc.), dwuchromian potasu (8,7 proc.), neomycynę (8,5).

  Streszczenie angielskie: The group of 480 (227 F, 203 M) patients of the Departament of Dermatology and Venerology in Białystok with contact allergy were examined by patch tests. Positive results were observed in 308 (63,9 proc.) patients. Hypersensivity to one allergen was noted in 50,3 proc. of patients and polivalent allergy - in 49,7 proc. of persons. The most frequent allergens were: cobalt chloride (20,7 p.c.), nickel sulfate (17,6 p.c.), paraphenylenediamine (9,9 p.c.), potassium dichromate (8,7 p.c.) and neomycin (8,5 p.c. of tested patients).


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu naturalnej gumy na stan bariery wodnej skóry.
  Tytuł angielski: Effect of the natural rubber on the skin barrier function.
  Autorzy: Reduta Teresa, Laudańska Halina, Chodynicka Bożena
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.201-204, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu okluzji z rękawicy lateksowej na stan bariery wodnej skóry. Badania przeprowadzono u 20 ochotników (16 K i 4 M), którzy nakładali rękawicę lateksową na 4 godziny przez 5 kolejnych dni. Ocenę stanu bariery wodnej przeprowadzono za pomocą metody ciągłego pomiaru wielkości przeznaskórnej utraty wody (TEWL). Stwierdzono istotny wzrost średnich wartości wpółczynnika TEWL pod wpływem okluzji z gumy naturalnej we wszystkich dniach badania w porównaniu z pomiarami kontrolnymi wykonywanymi na drugiej ręce (p 0,01).

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to evaluate the effects of the occlusion with natural rubber glove on skin barrier function. Studies were conducted in 20 voluntries (16 F, 4 M) who were willing to wear glove for 4 hours for 5 days. Skin barrier function was determined by using method of the continous TEWL measurement. The result showed that the repeated occlusion of the latex glove caused the significant increase in TEWL measurement every day (p 0,01).


  3/3

  Tytuł oryginału: Linear IgA bullous dermatosis in a diabetic patient with chronic renal failure.
  Autorzy: Serwin Agnieszka Beata, Myśliwiec Hanna, Laudańska Halina, Chodynicka Bożena
  Źródło: Int. J. Dermatol. 2002: 41 (11) s.778-780, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 305,645

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • dermatologia i wenerologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A 60-year-old woman was admitted in October 2000 for disseminated polymorphic papular and vesiculobullous skin lesions with a herpetiform pattern. The eruption occurred 1 month prior to admission and was accompanied by intense itching and burning. A few vesicles in the oral mucosa appeared 6 months after the onset of the skin lesions. The patient's history was notable for noninsulin-dependent diabetes mellitus since the age of 32 years, complicated by arterial hypertension, neuropathy, and nephropathy with subsequent renal failure. The patient started hemodialysis 20 years after the onset of diabetes and was hemodialyzed three times a week for 4 h (index of dialysis adequacy (Kt/v) - 1.3). She had received insulin since the age of 55 years. Furosemide, started in 1998, was withdrawn in October 2000, a few days after admission. Histopathologic examination of the skin lesions revealed subepidermal blisters with an infiltrate of polymorphonuclear cells within the timps of dermal papillae. A diagnosis of linear immunoglobulin A (IgA) bullous dermatosis was confirmed by direct immunofluorescence assay of perilesional skin showing linear IgA (++) and IgG (+) deposits within the basement membrane zone. No antiepidermal basement membrane zone or antiendomysial IgA antibodies were detected in the patient's serum. Abnormal laboratory values were as follows: hemoglobin concentration, 10.6 g/dL; red blood cell count, 3.1 x 10**6 ćL; platelets, 99.0 x 10**3/ćL; glucose concentration, 228.0 mg/dL; creatinine concentration, 5.3 mg/dL; glycosuria and proteinuria...

  stosując format: