Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LATOUR
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wpływ wody dejonizowanej na stan zdrowotny ludności.
Tytuł angielski: Influence of the deionized water on the wholesomeness of the population.
Autorzy: Drobnik Michał, Latour Teresa
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.187-195, bibliogr. 83 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,906

Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa oraz wstępnych badań własnych oceniono wpływ wody dejonizowanej na stan zdrowia ludzi oraz wykazano celowość badań dotyczących wpływu spożywanej wody dejonizowanej na gospodarkę mineralną w organizmie człowieka.

Streszczenie angielskie: Basing on the literature dealing with the existence of considerable deficits of magnesium and calcium in the human organism and on concerning experimental research of the influence of deionized water on animals, it has been shown that the deficits of the above-mentioned bioelements may get increased as resulting from the oral administration of that water. The purposefulness of continuing investigations with the object of recognizing the biological properties of deionized water, while being administered to mon for common consumption, could have been stated.


2/3

Tytuł oryginału: Wpływ wód leczniczych stosowanych w krenoterapii na poziom elektrolitów w surowicy krwi oraz czynność mięśni gładkich jelita cienkiego w warunkach in vitro.
Tytuł angielski: The effect of curative waters applied in crenotherapy in the level of electrolytes in the blood serum and the activity of the smooth muscles of the small intestine in the in vitro assay.
Autorzy: Drobnik Michał, Latour Teresa
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.359-369, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 18 Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Poznań 20-22.09. 2001
Sygnatura GBL: 301,906

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W badaniach doświadczalnych na zwierzętach laboratoryjnych określono wpływ leczniczych wód mineralnych - o różnym stopniu mineralizacji ogólnej i składzie chemicznym - zastosowanych w formie kuracji pitnych na poziom sodu, potasu, i wapnia w surowicy krwi szczurów oraz działanie tych wód na motorykę jelita cienkiego królika w warunkach in vitro.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wody lecznicze występujące w Krynicy oraz możliwości ich wykorzystania do kuracji uzdrowiskowej i tzw. produkcji zdrojowej.
  Tytuł angielski: Therapeutic waters occurring in Krynica and the possibilities of their use in treatment and for bottled water production.
  Autorzy: Latour Teresa, Drobnik Michał
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.89-99, tab., bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Streszczenie polskie: Na podstawie dostępnego piśmiennictwo określono charakterystykę balneochemiczną leczniczych wód krynickich, właściwości farmakodynamiczne szczaw wodorowęglanowo-sodowych oraz wodorowęglanowo-wapniowych i magnezowych (ziemnoalkalicznych). Omówiono wyniki dotychczasowych badań farmakodynamicznych i klinicznych wód krynickich oraz rolę poszczególnych składników tych wód. Przedstawiono także szczegółowe zalecenia dotyczące prowadzenia kuracji pitnej omawianymi wodami.

  Streszczenie angielskie: On the basis of all available information, a detailed characterisation of the therapeutic waters occurring in Krynica has been made, including balneological properties and pharmco-dynamical properties of sodium-bicarbonate water containing carbon dioxide and calcium or magnesium bicarbonate ones (alkali earth). The results of the hitherto studies of pharmaco-dynamics and clinical properties of the waters from Krynica have been discussed with emphasis on the role of their particular components. Detailed recommendations concerning the weater therapies have been given.

  stosując format: