Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LATAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania komputerowej analizy obrazu do badania echokardiogramów.
Tytuł angielski: Possibilities of computer aided image processing in analysis of echocardiograms.
Autorzy: Latała Zbigniew, Wojnar Leszek, Szydłowski Lesław
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.52-55, il., bibliogr. 14 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie lewej komory serca (LV), będącej komorą systemową, a więc mającą decydujące znaczenie dla pracy całego serca, jest w kardiologii powszechnie stosowane. Opracowano liczne modele, pozwalające na jej parametryzację. Dzięki temu lepiej nadaje się ona do wszelkiego rodzaju modelowania i względnie łatwo można weryfikować poprawność uzyskiwanych wyników. W pracy przedstawiono nową metodę automatycznej detekcji i oceny lewej komory serca, obserwowanej na obrazie echokardiograficznym 2D w projekcji czterojamowej. W wyniku wieloletrnich prac opracowany został algorytm umożliwiający automatyczną detekcję lewej komory w czasie pełnego cyklu pracy serca. Wykorzystano operacje komputerowej analizy obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem morfologii matematycznej. Badania i wstępna weryfikacja metody przeprowadzone zostały w odniesieniu do pełnych cykli zarejestrowanych na taśmie wideo podczas badania.

  Streszczenie angielskie: Analysis of the left ventricle (LV) which is a systemic chamber, decisive for the heart function, is widely used in cardiology. numerous models, enablig LV parametrization have been elaborated. Therefore, modeling and verification of the results obtained is relatively easy. In ths work a new method of LV detection and quantification, based on analysis of 2-D echocardiographic inspection in four-chamber projection is presented. As a result of prolonged research a new algorithm, capable to automatically detect the LV outline in whole heart cycles has been prepared and tested. Methods of of mathematical morphology have been applied. All the tests have been conducted on archive video recordings.

  stosując format: