Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LASZCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Germ cells with nuclear DNA fragmentation related to apoptotic cells in rat testis in experimental hyperprolactinemia induced by metoclopramide.
Autorzy: Laszczyńska M[aria], Słuczanowska-Głąbowska S[ylwia], Piasecka M[ałgorzata], Skowron J[oanna], Dębińska-Szymańska T.
Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.163-164, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
Sygnatura GBL: 304,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The cells with nuclear DNA fragmentation related to apoptosis were detected by TUNEL technique in the seminiferous epithelium of control rats and of rats with experimental hyperprolactinemia induced by metoclopramide. The percentage of convoluted tubules with apoptotic cells and the number of apoptotic cells (predominantly spermatogonia and spermatocytes) was increased in the experimental group. The results indicated stage-specific germ cell apoptosis. In the experimental group, apoptotic cells were most evident at early (I-IX), middle (VII-VIII) and late (XII-XIV) stages of teh seminiferous epithelium cycle, as revealed by light and electron microscopy. We suggest that a decreased concentration of testosterone and an increased concentration of prolactin could disturb spermatogenesis and contribute to the intensive apoptosis of germ cell in rats with hyperprolactinemia. sertoli cells which have receptors for testosterone and prolactin and play an important role in spermatogenesis and in the initiation of apoptosis in seminiferous epithelium, could mediate such an influence of both hormones.


  2/2

  Tytuł oryginału: Rola prolaktyny w układzie płciowym męskim.
  Tytuł angielski: Role of prolactin in male reproductive system.
  Autorzy: Laszczyńska Maria
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 supl. 20: Wybrane zagadnienia z regulacji rozrodu s.45-59, il., tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Prolaktyna (PRL), białkowy hormon o masie cząsteczkowej ok. 23 kD jest syntetyzowana głównie w komórkach przysadki mózgowej, ale również i inne komórki organizmu mogą produkować ten hormon. Przysadkowe laktotrofy wykazują morfologiczną i funkcjonalną heterogenność w zależności od płci, a syntetyzowana PRL ulega wielu potranslacyjnym modyfikacjom. PRL i jej molekularne warianty mogą wpływać na różne procesy biologiczne, a wydzielanie tego hormonu jest regulowane przez różnorodne czynniki stymulujące i hamujące. W układzie płciowym męskim PRL wpływa nie tylko na morfologię i funkcję jądra, ale również najądrza, pęcherzyków nasiennych, prostaty i plemników. PRL może działać bezpośrednio przez swoje receptory zlokalizowane w tych narządach, jak rownież pośrednio przez wpływ na uwalnianie gonadotropin i na wydzielanie testosteronu. Przedstawiono budowę i lokalizację receptorów PRL w narządach męskiego układu płciowego, jak rownież działanie tego hormonu w tych narządach w następstwie hiperprolaktynemii. Mimo dobrze poznanego i udokumentowanego mechanizmu działania PRL w układzie płciowym żeńskim wpływ tego hormonu na układ płciowy męski nie został jeszcze szczegółowo wyjaśniony i wymaga dalszych badań.

  stosując format: