Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LASKUS
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Radiotherapy outcomes in laryngeal cancer - a retrospective study.
Tytuł polski: Wyniki radioterapii chorych na raka krtani - analiza retrospektywna.
Autorzy: Hliniak Andrzej, Michalski Wojciech, Szutkowski Zbigniew, Jarząbski Andrzej, Laskus Zofia, Frenkiel Zofia, Osmólski Antoni, Rolski Wojciech
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.111-117, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza wyników radykalnej radioterapii chorych na raka krtani w zależności od typowych czynników klinicznych takich jak: wiek, płeć, stopień zaawansowania choroby, stopień histopatologicznego zróżnicowania, stopień sprawności chorego, lokalizacja nowotworu, poziom hemoglobiny we krwi oraz zbadanie znaczenia potencjalnych czynników rokujących takich jak: intensywność palenia papierosów oraz występowanie choroby wieńcowej i stanów pogruźliczych w płucach. Analizowano retrospektywnie informację o 372 chorych leczonych w latach 1989-1995 samodzielnie i radykalnie promieniami w Zakładzie Teleradioterapii II Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie. Charakterystyka materiału: 88 proc. mężczyzn, 12 proc. kobiet, wiek: 29-82 lat, zaawansowanie: T1-20 proc., T2-34 proc., T3 - 30 proc., T4 - 16 proc., przerzuty do węzłów chłonnych: 27 proc. Całkowitą odpowiedź na leczenie (CR) uzyskano w 71 proc. przypadków. Wyleczenia miejscowe po 2 latach wynoszą 52 proc. (T1-T2 - 64 proc., T3-T4 - 40 porc.). Wczesne reakcje : ból w przełykaniu, zlewne zapalenie błony śluzowej i złuszczanie wilgotne odnotowano odpowiednio w 69 proc., 48 proc. i 41 proc. przypadków. Ciężkie powikłania późne stwierdzono u 19 pacjentów. Stwierdzono istotny wpływ stopnia zaawansowania klinicznego T i N oraz stopnia sprawności na ryzyko zgonu. Pacjenci w późnym stopniu zaawansowania (T3 - T4) mieli dwukrotnie wyższe ryzyko zgonu od pacjentów we wczesnym stopniu zaawansowania (T1 - T2). Ryzyko ...

  Streszczenie angielskie: Study aim. To analyze the importance of pre-treatment factors (age, sex, T, N, histological differentiation, site, Hb level, performance status) and to investigate the influence of cigarette smoking and pulmonary and cardiac diseases on treatment oucomes in laryngeal cancer patients. Material and methods. From the year 1989 until May 1995 372 consecutive patietns with cancer of the larynx were radically irradiated at the 2nd Telradiotherapy Department of The Maria Skłodowska-Curie Memorial Cnacer Centre and Institute of Oncology in Warsaw (MSCMCC). Pt. characteristics - 88 p.c. men; 12 p.c. women, age: 29-82 years, stages: T1 - 20 p.c., T2 - 34 p.c., T3 - 30 p.c., T4 - 16 p.c., lymph node metastases: 27 p.c. Results. Complete response to treatment (CR) - 71 p.c. of cases. Loco-regional control after 2 years 52 p.c. (T1-T2 - 64 p.c., T3-T4 - 40 p.c.). Early reactions: pain on swallowing confluent mucositis and most skin reaction in 69 p.c., 48 p.c. and 41 p.c. of cases, respectively. Serious late complications - 19 patietns. In a majority of these cases several forms of serious damage were observed. Patietns with advanced disease (T3 - T4) present a two times higher death risk as compared to patienys in earlier stages of the disease (T1-T2). Patients with cervical node metastases also present a two times higher death risk as compared to NO cases. Patients with performance status 1 or more had a respectively three or four times hither death risk than patients with ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia chirurgicznego choroby przyzębia na odpowiedź immunologiczną gospodarza mierzoną poziomem wydzielanych cytokin pro- i przeciwzapalnych: IL-2, IL-4, IL-10, IFN-ç.
  Tytuł angielski: The influence of surgical periodontal treatment on the immune response of the host as evaluated by the levels of secreted pro- and anti-inflammatory cytokines: IL-2, IL-4, IL-10, IFN-ç.
  Autorzy: Górska Renata, Laskus-Perendyk Agnieszka, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.47-53, tab., bibliogr. [25] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat wskazują na znaczącą rolę cytokin w patomechanizmie choroby przyzębia. Aktualna strategia leczenia tej choroby to eliminacja zarówno przyczyn (związana z redukcją płytki nazębnej, modyfikacją odpowiedzi immunologicznej), jak i skutków destrukcji przyzębia, wykorzystująca chirurgiczne zabiegi naprawy lub regeneracji tkanek. Autorzy niniejszej pracy prezentują wyniki analizy stężeń wybranych cytokin pro- i przeciwzapalnych we krwi obwodowej pacjentów z różnymi postaciami choroby przyzębia w stosunku do grupy kontrolnej oraz badają wpływ różnych metod leczenia chirurgicznego na zmiany odpowiedzi immunologicznej mierzonej poziomem badanych cytokin IL-2, OL-4, IL-10, IFN-ç. Zbadano rownież korelacje pomiędzy stężeniem pro- i przeciwzapalnych cytokin w bioptacie i we krwi obwodowej pacjentów a standardowo używanymi parametrami klinicznymi, określającymi stan przyzębia. Stwierdzono znamienne statystycznie różnice pomiędzy stężeniem IL-2, IL-4, IL-10, IFN-ç zarówno pomiędzy surowicami grupy badanej i kontrolnej, jak i w samej grupie badanej miedzy surowicą a materiałem biopsyjnym. Wykazano korelacje między wybranymi parametrami klinicznymi a poziomami badanych cytokin. Leczenie chirurgiczne pacjentów z grupy badanej znacząco wpływało na zmianę odpowiedzi immunologicznej mierzonej stężeniem IL-2, IL-4, IL-10, IFN-ç we krwi obwodowej. Typ leczenia chirurgicznego miał znaczący wpływ na pomiary kliniczne stanu przyzębia. Nie stwierdzono natomiast znamiennych statystycznie zależności pomiędzy rodzajem zabiegu chirurgicznego a jego wpływem na uzyskane zmiany odpowiedzi obronnej gospodarza.


  3/3

  Tytuł oryginału: Znieczulenie ogólne w ambulatoryjnej prywatnej praktyce stomatologicznej - wskazania do leczenia, podstawy kwalifikacji pacjenta oraz warunki, jakim powinien odpowiadać gabinet zabiegowy.
  Autorzy: Perendyk Jerzy, Laskus-Perendyk Agnieszka, Witer Grzegorz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 2 s.27-29, tab., bibliogr. [8] poz.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady kwalifikacji pacjentów do wykonywania zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym oraz niezbędne wymagania sprzętowe i lokalowe, aby można było prowadzić te zabiegi w warunkach prywatnej praktyki ambulatoryjnej.

  stosując format: