Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LASKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zespolenie odłamów kostnych w leczeniu złamań głowy kości promieniowej.
Tytuł angielski: Internal fixation in the treatment of radial head fractures.
Autorzy: Pomianowski Stanisław, Sawicki Grzegorz, Laskowski Jacek
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.25-32, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy podają wskazania do operacyjnego zespolenia złamań głowy kości promieniowej przedstawiając wyniki leczenia 20 chorych w wieku 18-69 lat (średnia 38 lat), 12 mężczyzn i 8 kobiet. Przedstawione wyniki przemawiają na korzyść zespolenia w porównaniu z resekcją głowy kości promieniowej. Dotyczy to również osteosyntezy złamań wieloodłamowych. Towarzyszące złamaniu zwichnięcie satwu nie jest wskazaniem do szycia więzadeł, jeżeli po zespoleniu odłamów kostnych stwierdza się, że staw łokciowy jest stabilny.

  Streszczenie angielskie: The authors give indications for internal fixation of the radial head fractures. The results in 20 patients, age 18-69 (average 38 yearss), 12 male and 8 female have been reported. The authors conclude that fixation is a better method of treatment than resection of the radial head. The authors suggest that good fixation is also possible in the case of comminuted fracture. Fracture-dislocation of the elbow joint is not an indication for ligaments repair if the elbow is stable after radial head osteosynthesis.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wydolność mięśnia czworogłowego uda i mięśni zginaczy kolana po uszkodzeniach więzadła krzyżowego przedniego w ocenie dynamometrycznej i klinicznej.
  Tytuł angielski: Quadriceps and hamstring strength after the anterior cruciate ligament rupture treated operatively with Leeds-Keio prosthesis and non-operatively.
  Autorzy: Laskowski Jacek M., Pomianowski Stanisław, Orłowski Jan
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.587-592, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano badanie dynamometryczne siły mięśni prostowników i zginaczy kolana u 69 chorych (19 kobiet i 50 mężczyzn) z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego: 40 leczonych nieoperacyjnie, bez cech funkcjonalnej niestabilności kolana (Grupa 1) oraz 29 chorych, u których wykonano z powodu niestabilności kolana, rekonstrukcje więzadła przy użyciu protezy ze sztucznego tworzywa Leeds-Keio (Grupa 2). Średni wiek chorych wynosił odpowiednio 31,6 i 30,9 lat, średni czas od obserwacji 2,4 i 3,3 lat. Porównanie siły skurczu izometrycznego obu kończyn wykazało średnie osłabienie mięśnia czworogłowego uda w Grupie 1 - 18,48 proc., w Grupie 2 - 11,87 proc., zaś zginaczy kolana w grupie 1 - 7,19 proc., w grupie 2 -10,30 proc. Większe osłabienie prostowników i mniejsze zginaczy w grupie 1 może potwierdzać istnienie mechanizmu adaptacyjnego zapobiegającego przedniej niestabilności kolana. Nie stwierdzono korelacji między osłabieniem mięśnia a zmniejszeniem obwodu uda o 10 cm nad rzepką.

  Streszczenie angielskie: 69 patients with the ACL rupture: 40 non-operated, without functional knee instability, and 29 after the ACL reconstruction using Leeds-Keio prosthesis due to knee instability have been evaluated. Isometric dynamometric examination of the quadriceps and hamstring muscles was peformed. The mean strength deficit in non-operated group was: quadriceps - 18.48 p.c., hamstring - 7.19 p.c., in operated group was: quadriceps - 11.87 p.c., hamstring - 10.30 p.c. The higher strength deficit of the quadriceps and lower of the hamstring in non-operated patients may be the sign of an adaptational mechanism to the ACL deficiency. No statistical correlation between the strength deficit of the thigh circumference 10 cm above the patella was found.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zmiany strukturalno-czynnościowe serca u sportowców kadry narodowej judo.
  Tytuł angielski: Structural and functional heart changes within national judo team.
  Autorzy: Wysocki Kazimierz, Multan Aleksander, Laskowski Radosław, Masłowski Janusz
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (9) s.389-396, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano badania echograficzne serca (AoD, Dd, IVST, LVPWT), dokonano pomiarów niektórych parametrów czynności układu krążenia (HR, RR, objętości wyrzutowej i pojemności minutowej serca), jak też VO2max (metodą bezpośredną), mocy beztlenowej oraz wielkości wykonanej pracy (metodą Bar-Ora) u 10 zawodniczek i 13 zawodników dyscypliny judo). U ponad połowy badanych stwierdzono cechy przerostu przegrody międzykomorowej, a u 23 proc. także pogrubienie tylnej ściany lewej komory serca. Sugeruje to wpływ wzmożonej pracy ciśnieniowej serca wynikającej prawdopodobnie z charakteru obciążeń wysiłkowych tej dyscypliny sportu, obfitujących w okresowe wzmożenie ciśnienia śródpiersiowego (sytuacja Walsalwy). Chodzi tu o takie sytuacje jak trzymanie zawodnika, duszenie oraz chwyty w trakcie walki sportowej. Wszyscy badani charakteryzują się wysokimi parametrami osiąganej mocy beztlenowej i wielkości wykonanej pracy w warunkach beztlenowych. Z kolei u 32 proc. zawodnków i 10 proc. zawodniczek judo uwidacznia się powiększenie wymiaru rozkurczowego lewej komory, co może przemawiać za zwiększonym obciążeniem pojemnościowym (rozkurczowym serca (efekt Sterlinga). Towarzyszy temu dobra wydolność tlenowa (VO2max). Obserwowane niskie wartości skurczów serca i ciśnienia tętniczego krwi w warunkach spoczynkowych mogą świadczyć o dobrym przystosowaniu układu krążenia do wysiłku sportowego i sprawności procesów restytucyjnych. Z kolei nieco zwiększone wartości objętości wyrzutowej i pojemności ...

  Streszczenie angielskie: 10 female and 13 male judo competitors' health condition has been examined by means of echographic heart tests (AoD, Dd, IVST, LVPWT), tests on some of the parameters of the circulatory system (HR, RR, stroke volume and cardiac output) but also VO2max (by means of direct method), anaerobic capacity and the amount of performed work (by means of Bar-Or method). The ventricular septal overgrowth has been diagnosed within over the half of the tested individuals and to 23 p.c. of them the thickening of the posterior wall of the left ventricle has been reported. It suggests influence of the intensified pressure action of heart which presumably results from the character of the workload of the mentioned sport discipline, which is abudant in periodical raise in endocardiac pressure (Walsalw's rule). The case concerns such situations as holding the computer, stifling and appluing the catches in the course of fight. All the examind athletes have shown high parameters of achieving anaerobic capacity and the amount of the performed work in oxygen defcit conditions. On the other hand, the visualization of the overgrowth in diastolic size of the left ventricle, which may show the increased capacity (diastolic) load of heart (Sterling's rule), has been reported within 32 p.c. of females and 10 p.c. of males. It has been accompanied by a proper oxygenic capacity (VO2max). Observed low values of the frequency of cardiac contractions and arterial blood pressure in resting conditions ...

  stosując format: