Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LASKOWSKA-KLITA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,326

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/11

  Tytuł oryginału: Czy odpowiedź metaboliczna i wzrastanie wcześniaków żywionych hydrolizatami białkowymi odbiegają od obserwowanych u karmionych standardowym mlekiem modyfikowanym?
  Tytuł angielski: Are metabolic responses and growth rates in preterm infants fed protein hydrolysate preterm formulas different from those observed in preterm infants fed standard preterm formula?
  Autorzy: Szajewska Hanna, Albrecht Piotr, Stoińska Bogumiła, Prochowska Anna, Gawecka Agnieszka, Laskowska-Klita Teresa
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.569-577, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena wskaźników wzrastania oraz odpowiedzi metabolicznej w zakresie przemiany białkowej u wcześniaków żywionych przez 12 tygodni hydrolizatami białkowymi o znacznym i nieznacznym stopniu hydrolizy w porównaniu z karmionymi standardowym mlekiem modyfikowanym dla wcześniaków. Badaniem z randomizacją, przeprowadzonym metodą podwójnie śłepej próby, objęto 45 noworodków z małą urodzeniową masą ciała ( 2000 g) i odpowiadającym jej wiekiem ciążowym. Otrzymywały one jedną z trzech mieszanek: hydrolizat o znacznym (n = 15) lub nieznacznym (n = 15) stopniu hydrolizy albo standardowe mleko modyfikowane dla wcześniaków (n = 15). W końcu 4, 8 i 12 tygodniu w surowicy oznaczano stężenia mocznika, prealbumin, albumin, transferyny oraz poszczególnych aminokwasów. Nie stwierdzono różnic we wskaźnikach wzrastania, stężeniach mocznika, prealbumin, albumin, transferyny i poszczególnych aminokwasów we krwi (z okazjonalnym wyjątkiem dotyczącym tyrozyny), które wiązać by można ze stopniem hydrolizy białka. Nie wykazano także żadnych różnic pomiędzy dziećmi żywionymi hydrolizatami a standardowym mlekiem modyfikowanym. Wyniki badania wskazują, że wartość odżywcza eksperymentalnych hydrolizatów jest co najmniej równoważna standardowemu mleku przeznaczonemu dla wcześniaków.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the rate of growth and indices of protein metabolism in low-birth weight infants fed extensive and partial protein hydrolysate preterm formula followed for 12 weeks. A total of 45 low-birth weight infants were assigned randomly to receive extensive protein hydrolysate preterm formula (n - 15), partial oprotein hydrolysate preterm formula (n = 15), or standard preterm formula (n = 15). The infants were investigated at study entry, and at 4, 8, and 12 weeks afterwards. There were no differences with respects to growth rate (weight gain, increments in length and head circumference), urea, prealbumin, albumin, transferrin, and plasma amino acid concentrations (except for tyrosine on a single occasion) depending on the degree of hydrolysis. There were also no differences between groups fed hydrolysed formulas and standard preterm formula. This study suggests that experimental extensive and partial protein hydrolysate preterm formulas are at least nutrionally equivalent to standard preterm formula.


  3/11

  Tytuł oryginału: Badania stężenia białka C-reaktywnego, prokalcytoniny I ŕ-1-antytrypsyny jako markerów stanu zapalnego.
  Tytuł angielski: Concentration of C-reactive protein, procalcitonin and ŕ-1-antitrypsin in blood of neonates and infants with signs of inflammation.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Czerwińska Barbara
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.5-11, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Oznaczano stężenia białka C-reaktywnego (CRP), prokalcytoniny (PCT) i ŕ-1-antytrypsyny (AAT) w surowicy krwi noworodków i niemowląt z podejrzeniem stanu zapalnego. Badnia wykonano u 88 dzieci. Wykazano że podwyższone stężenie CRP ( 5mg/L), prokalcytoniny ( 0,5 ng/ml) i AAT ( 200 mg/dl) wystąpiło: CRP w 24 proc. przypadków. PCT 46 proc., a AAT 49 proc. u noworodków i odpowiednio w 70, 60 i 70 proc. u niemowląt. Stwierdziliśmy że badane białka można uważać za cenne markery stanów zapalnych zarówno u noworodków jak i niemowląt.

  Streszczenie angielskie: We determined the concentration of C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT) and ŕ-1-antitripsin (AAT) in blood of neonates and infants with suspected infection. Investigations were carried out in 88 children. Increased concentrations of CRP ( 5mg/L), procalcitonin ( 0,5 ng/ml) and AAT ( 200 mg/dl) were observed in: CRP - 24 p.c., PCT - 46 p.c., AAT -49 p.c. of neonates in 70, 60 and 70 p.c. of infants. We concluded, that the examined parameters are good and sensitive markers of inflammation in neonates and infants.


  4/11

  Tytuł oryginału: Elastaza neutrofilowa krwi pępowinowej w diagnostyce zakażeń noworodków urodzonych o czasie i urodzonych przedwcześnie.
  Tytuł angielski: Neutrophil elastase level in cord blood and diagnosis of infection in mature and premature neonates.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Czerwińska Barbara, Maj-Pucek Małgorzata
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.13-21, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenie elastazy neutrofilowej (EN) w krwi pępowinowej 143 noworodków. Określono średnie stężenia EN dla 4 grup noworodków: A - Urodzone o czasie bez infekcji; B - Urodzone o czasie z infekcją; C - Wcześniaki bez infekcji; D - Wcześniaki z infekcją. U noworodków urodzonych przed czasem stwierdzono niższe niż u noworodków dojrzałych stężenia elastazy. Średnie stężenie EN było znamiennie obniżone u wcześniaków zdrowych (p 0,0001) i chorych (p 0,05) w porównaniu z odpowiadającymi grupami noworodków urodzonych o czasie - (A i B). Stężenia powyżej górnej granicy zakresu przyjętego za referencyjny - 209,3 ćg/L (95 percentyl wartości w grupie A) stwierdzono u 87 proc. dojrzałych noworodków z infekcją i u 6 proc. wczesniaków z infekcją. U 97 proc. wcześniaków wartość stężeń elastazy znajdowały się w obrębie lub poniżej tego przedziału. W świetle uzyskanych wyników stężenie EN w krwi pępowinowej zależy od dojrzałości noworodka mierzonej tygodniami życia płodowego. Stwierdzono, że stężenie elastazy w krwi pępowinowej może być dobrym wskaźnikiem zapaleń u noworodków urodzonych o czasie. W przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie, przy określaniu wartość i diagnostycznej elastazy należy uwzględnić wartości referencyjne ustalone wg wieku płodowego noworodka.

  Streszczenie angielskie: We determined the concentration of umbilical cord blood neutrophil elastase (EN) in 143 neonates. The infants were divided into four groups: A - Term non-infected, B - Term infected, C - Preterm non-infected., D - Preterm infected. In the study a low concentration of cord blood elastase in premature children was found. It was significantly lower in peterm non-infected (p 0,001) and infected (p 0,05) neonates than in non-infected term children. In full-term infected neonates mean concentration of elastase was markedly (p 0,001) higher as compared to term healthy ones. 87 p.c. values of cord blood elastase measured in full-term infected neonates and 6 p.c. in pretem ones exceed the upper limit reference interval (209,3 ćg/L) while 97 p.c. measurements in preterm neonates (all with and without clinical signs of infection) were within the reference range. We conclude that signifixcant differences in elastase level in the cord blood depend on age of gestation at deolivery. Theses age-dependent diffrerences of of elastase concentration can be taken into consideration and examinatuon of cord blood elastase concentration may provide a valuable indicator in early diagnosis of sepsis in neonates. In full-term neonates cord blood neutrophil elastase is a good marker of infection.


  5/11

  Tytuł oryginału: Markery uszkodzeń tlenowych we krwi u dzieci chorych na mukowiscydozę.
  Tytuł angielski: Markers of oxidative damage in blood of children with cystic fibrosis.
  Autorzy: Chełchowska Magdalena, Laskowska-Klita Teresa, Nowaczewska Irena, Narolewska Urszula
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.123-125, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U chorych na mukowiscydozę (CF) częste unfekcje układu oddechowego przy współistniejącej zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki sprzyjają występowaniu stresu tlenowego. Brak równowagi między liczbą powstających wolnych rodników tlenowych a ich inaktywacją przez system obronny przeciwutleniającej prowadzi do wzrostu uszkodzeń tlenowych we frakcjach białkowo-lipidowych komórki. W przedstawionej pracy wykazano, że u chorych na CF i z objawami niewydolności trzustki (57 chorych) stężenie grup karbonylowych powstających w wyniku reakcji białek z wolnymi rodnikami tlenowymi mieści się w zakresie 0,31 - 1,71 nmol/mg białka i jest o 30 proc. większe niż u dzieci zdrowych (20 osób). Stężenie aldehydu dimalonowego (MFDA) powstającego w wyniku peroksydacji lipidów jest u chorych większe o 30 proc. niż u dzieci zdrowych. U dzieci chorych wartości MDA zawarte są w zakresie 1,23 - 4,77 ćmol/l, przy czym u 30 pacjentów są większe niż największe stężenia obserwowane w grupie kontrolnej (2,80 ćmol/l). Całkowita aktywność przeciwutleniająca osocza (TRAP) wynosi u chorych 629 ćmol/l i jest o 15 proc. mniejsza niż w grupie dzieci zdrowych (735 ćmol/l, p 0,005). Uzyskane wyniki wskazują, że stres tlenowy u dzieci z mukowiscydozą manifestuje się zwiększeniem stężenia grup karbonylowych, aldehydu dimalonowego oraz zmniejszeniem całkowitej aktywności przeciwutleniającej osocza.

  Streszczenie angielskie: In cystic fibrosis (CF) as a result of chronic pulmonary infections and digestive malabsorption, an imbalance between the production of reactive oxygen species and their inactivation by protective systems is observed. This, any cause impairment of cell metabolism and oxidative injury. The aim of this study was to examine whether markers of oxidative damage to protein (protein carbonyls) and lipids (malnodialdehyde) may be modified in cystic fibrosis patients with pancreatic insuffiuciency. We have found that mean concentration of plasma protein carbonyls was 0.835 nmol/mg protein (the range of 0.31 - 1.71 nmol/mg protein) in CF patients (n = 57) and was higher by 30 p.c. than that in controls (n = 20). Plasma concentration of malondialdehyde (MDA) was 2,98 ćmol/l in the range of 1.23 - 4.77 ćmol/l. Among fifty seven patients studied, in 30 children MDA level was elevated above the highest values observed in the healthy group (2.80 ćmol/l). Total radical-trapping antioxidant parameters (TRAP) amounted to 629 ćmol/l and 735 ćmol/l in CF patients and control, respectively. The difference was statistically significant (p 0.005). The obtained results indicated that in CF patients oxidative stress caused oxidative modification of proteins and peroxidation of lipids which was accompanied by lowering of antioxidant protection. These results indicate that certain CF patients (especially those with exocrine pancreatic insufficiency) are susceptible to oxidative damage, therefore it seems that an adequate and balanced diet is essential for achieving and maintaining normal antioxidant defenses.


  6/11

  Tytuł oryginału: Kostna frakcja fosfatazy alkalicznej: charakterystyka i przydatność kliniczna jej oznaczania. Doniesienie I.
  Tytuł angielski: Bone alkaline phosphatase: characteristics and its clinical applications.
  Autorzy: Ambroszkiewicz Jadwiga, Gajewska Joanna, Laskowska-Klita Teresa
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.99-110, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kostna frakcja fosfatazy alkalicznej (BALP) jest jednym z najczęściej stosowanych biochemicznych markerów kościotworzenia. W prezentowanej pracy przedstawiono charakterystykę enzymu, prawidłowe wartości jego aktywności podczas fizjologicznego wzrostu i rozwoju organizmu, a także przydatność kliniczną jego oznaczeń w różnych stanach patologicznych. Ważnym problemem jest oznaczanie aktywności BALP w celu przewidywania utraty masy kostnej zarówno w pierwotnej (po menopauzie i starczej) jak i wtórnej osteoporozie związanej z chorobami metabolicznymi (galaktozemia, mukowiscydoza, celiakia), osteodystrofią nerkową, chorobą Pageta i innymi. Oznaczanie aktywności BALP wydaje się być użyteczne w diagnozowaniu tych chorób oraz monitorowaniu leczenia przeciwresorpcyjnego. Natomiast, u pacjentów z pierwotnymi guzami kości oraz przerzutami nowotworowymi do kości niezbędne są badania BALP w celu określenia przydatności tego markera jako wskaźnika prognostycznego.


  7/11

  Tytuł oryginału: Status witaminy E u dzieci z hipercholesterolemią.
  Tytuł angielski: Vitamin E status in hypercholesterolemic children.
  Autorzy: Chełchowska Magdalena, Laskowska-Klita Teresa, Radomyska Barbara
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.125-133, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wiadomo, że istotną rolę w patogenezie miażdżycy odgrywa proces utleniania frakcji LDL-chol (frakcja lipoprotein o małej gęstości) poprzez wolne rodniki tlenowe. Rozpuszczalna w tłuszczach witamina E przerywając łańcuchową reakcję powstawania nadtlenków lipidowych hamuje rozwój zmian miażdżycowych. Celem przedstawionej pracy była ocena statusu witaminy E we krwi dzieci z hipercholesterolemią w odniesieniu do zmian w profilu lipidowym. Poziom witaminy E oznaczono przy użyciu wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC). Wykazano, że w grupie dzieci z hipercholesterolemią, pomimo znacząco wyższego poziomu tokoferolu w osoczu (27,9 ń 8,3 ćmol/l vs 21,01 ń 3,6 ćmol/l, p 0,001), stężenie witaminy E w erytrocytach było istotnie statystycznie niższe niż w grupie kontrolnej (2,55 ń 0,19 mol/l vs 3,15 ń 0,35 ćmol/l, p 0,005). W grupie pacjentów stosunek zawartości witaminy E do cholesterolu całkowitego (T-chol) oraz stosunek zawartości tokoferolu do lipidów całkowitych (triacyloglicerole + T-chol) był istotnie statystycznie niższy niż u zdrowych. U dzieci z nieprawidłowym profilem lipidowym wykazano pozytywną korelację stężenia witaminy E z poziomem T-chol (r = 0,428; p 0,02), LDL-chol (r = 0,42; p 0,02) oraz ze stężeniem lipidów całkowitych (r = 0,446; p 0,02). Uzyskane wyniki wskazują, że w celu określenia właściwego statusu witaminy E u dzieci z hipercholesterolemią należy oznaczać jej stężenie w erytrocytach oraz jej stosunek do frakcji lipidowych w osoczu.


  8/11

  Tytuł oryginału: Metaboliczne skutki toksycznego działania dymu tytoniowego u ludzi.
  Tytuł angielski: Toxic effects tobacco smoke on human metabolism.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Gajewska Joanna, Chełchowska Magdalena
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.301-308, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/11

  Tytuł oryginału: Ocena poziomu leptyny w surowicy krwi u dzieci w wieku przedpokwitaniowym z otyłością prostą.
  Tytuł angielski: Serum leptin level in prepubertal children with simple obesity. P. 2.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Ambroszkiewicz Jadwiga, Weker Halina, Szymborska Małgorzata, Klemarczyk Witold
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.213-220, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U dzieci z otyłością prostą w wieku przedpokwitaniowym oznaczano w surowicy krwi poziom leptyny, stężenie glukozy, parametry profilu lipidowego (cholesterol całkowity, cholesterol we frakcji HDL i LDL, traicyloglicerole) oraz poziomy hormonów tarczycy (trójjodotyroniny, tyreotropiny i wolnej tyroksyny). Stwierdzono czterokrotnie wyższe stężenie leptyny w surowicy krwi dzieci otyłych (23,3 ń 11,8 ng/mL) w porównaniu z grupą dzieci szczupłych (6,8 ń 2,7 ng/mL), (p 0,0001). Poziom glukozy w obu grupach badanaych dzieci mieścił się w zakresie normy (87,3 ń 9,7 mg/dL). U dzieci otyłych wykazano podwyższony poziom traicylogliceroli, nieznacznie obniżone stężenie cholesterolu we frakcji HDL i niezmienione pozostałe frakcje profilu lipidowego. Średnie wartości trójjodotyroniny (T3) wynosiły 3,0 0,7 nmol/L u dzieci otyłych i 2,8 ń 0,8 nmol/L u szczupłych, natomiast średnie wartości tyreotropiny (TSH) odpowiednio w grupach dzieci otyłych i szczupłych: 2,5 ń 1,7 mIU/L oraz 2,8 0,7 nIU/L. Stężenie wolnej tyroksyny (FT4) u badanych przez nas dzieci otyłych było niższe (11,5 ń 2,9 pmol/L) niż u szczupłych (14,6 ń 3,1 pmol/L), ale mieściło się w zakresie wartości prawidłwoych. Uzyskane wyniki wskazują, że u dzieci z otyłością prostą nie występuje dyslipidemia powiązana z poziomem leptyny i hormonów tarczycy. Jednakże podwyższony poziom triacylogliceroli i obniżone stężene cholesterolu we frakcji HDL sugeruje koniecznośc kontroli wskaźnika BMI oraz profilu lipidowego w tej grupie pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the serum leptin level, glucose concentration, lipids (total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceride) and thyroid hormones levels (triiodothyronine, thyroid stymulating hormone and free thyroxine) in a group of prepubertal children with simple obesity. Fourfold higher leptin concentration in obese (23,3 ń 11,8 ng/mL) in comparison to a group of slim children (6,8 ń 2,7 ng/mL), (p 0,0001) was shown. There was no significant difference in serum glucose level (87,3 9,7 mg/dL0 between both studied groups. In obese subjects we showed higher triglyceride, insignificantly lower HDL-C concentrations and invariable other lipid fractions. Mean values of triiodothyronine (T3) were 3,0 ń 0,7 nmol/L in obese children and 2,8 ń 0,8 nmol/L in slim children. On the contrary, mean values of thyroid stimulating hormone (TSH) were 2,5 ń 1,7 mIU/L and 2,8 ń 0,7 mIU//L in the group of obese and normal children respectively. Free thyroxine (FT4) concentrations in our obese children were lower (11,5 ń 2,9 pmol/) than in slim subjects (14,6 ń 3,1 pmol/L) but were within the reference range. The results obtained indicate that in children with simple obesity there was no dyslipidemia connected with leptin and thyroid hormones levels. However, higher triglyceride and lower HDL-C concentrations suggest a necessity of monitoring the body mass index and lipid profile in these patients.


  10/11

  Tytuł oryginału: Osteokalcyna i kostna frakcja fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi dzieci zdrowych w zależności od wieku i płci.
  Tytuł angielski: Serum osteocalcin and bone alkaline phosphatase in healthy children in relation to age and gender.
  Autorzy: Ambroszkiewicz Jadwiga, Gajewska Joanna, Laskowska-Klita Teresa
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.257-265, il., tab., bibiogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Biochemiczne oznaczenia markerów procesu kościotworzenia są przydatne w badaniach nad metabolizmem kostnym, oraz wzrostem i rozwojem układu kostnego. Jednakże, interpretacja wyników uzyskanych u dzieci i młodzieży jest trudna ze względu na szereg czynników wpływających na ich wartość m.in. wiek, płeć, okres dojrzewania, rasa, stan zdrowotny i stan odżywienia, a także czułość meotdy i wiele innych. Dlatego też, niezbędne jest ustalenie wartości referencyjnych dla tych markeró w określonej populacji dzieci. Celem prezentowanej pracy było zbadanie w surowicy krwi prawidłowych poziomów dwóch markerów kościotworzenia: osteokalcyny (OC) i kostnej farakcji fosfatazy alkalicznej (BALP) u zdrowych dzieci polskich w wieku 2-18 lat. Oznaczenia wykonano u 121 dzieci (56 dziewczynek i 65 chłopców), wśród których wyróżniono 3 grupy uwzględniające wiek i płeć: przedpokwitaniowa, w okresie dojrzewania i popokwitaniowa. Poziom OC badano przy użyciu zestawu NpMID OSteocalcin One Step ELISA (Osteometer Bio Tech, Dania), a aktywność BALP mierzono metodą immunoenzymatyczną przy użyciu zestawu Alkphase-B (metra Biosystems, USA). Maksymalne wartości dla OC BALP stwierdzono w okresie dojrzewania u dziewcząt w wieku 9-13 lat (115,6 ń 21,3 ng/ml; 108,8 ń 23,6 U/L) i u chłopców w wieku 10-15 lat (117,8 ń 22,3 ng/ml; 118,4 ń 24,5 U/L). Oba markery kościotworzenia wykazują stopniowy spadek u dziewcząt i chłpoców w wieku popokwitaniowym, przy czym u dziewcząt niższe wartości pojawiają się o około ...

  Streszczenie angielskie: Biochemical markers of bone formation are important in the study of growth and skeletal metabolism. However, interpretation of their values for children and adolescents is difficult because they depend on many factors such as age, gender, bertal stage, race, nutritional and health status, specificity of assays and others. Terefore, age and sex specific reference ranges for bone formation markers must be estblished in a defined paediatric population. The purpose of this study was the investigation of normal serum concentration of osteocalcin (OC) and bone alkaline phosphatase (BALP) in Polish children aged 2-18 years. We studied 121 healthy children (56 girls, 65 boys) divided into 3 age groups of both genders: prebubertal, pubertal and postpubertal. The level of OC was determined by N-MID Osteocalcin One Step ELISA kit (Osteometer Bio Tech, Denmark) and the activity of BALP was measured using an enzyme immunoassay Alkphase-B kit (Metra BIosystems, USA). We observed, that both formation markers showed sigmiod regression curves with increasing age. The peak values of OC and BALP occured during puberty in girls aged 9-13 years (115.6 ń 21.3 ng/ml; 108.8 ń 23.6 U/L) and in boys aged 10-15 years (117.8 ń 22.3 ng/ml; 118.4 ń 24.5 U/L). In all children after puberty, we observed a gradual lowering o both markers. However, girls showed decreased postubertal values of OC and BALP 2-3 years earlier than boys, indicating the earlier completion of puberty in girls. The ...


  11/11

  Tytuł oryginału: Poziom á-karotenu w osoczu krwi u pacjentów z niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki w mukowiscydozie.
  Tytuł angielski: Concentration of plasma á-carotene in cystic fibrosis children with pancreatic exocrine insufficiency.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Chełchowska Magdalena
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.267-272, il., tab., bibligor. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U pacjentów z mukowiscydozą (CF) częste infekcje układu oddechowego przy współistniejących zaburzeniach trawienia i wchłaniania jelitowego sprzyjają występowaniu znaczących niedoborów witamin antyoksydacyjnych we krwi. W przedstawionej pracy oznaczano stężenie witaminy A i á-karotenu w osoczu krwi dzieci chorych na mukowiscydozę wykazujących objawy niewydoności trzustki. Wykazano, że w grupie chorych poziom witaminy A (1,17 ćmol/l) jest o 30 proc., a á-karotenu (1,3 ćmol/l) o 60 proc. niższy, niż w grupie kontrolnej. Stężenie witaminy A wykazuje dodtanią korelację ze stężeniem á-karotenu (r = 0,67; p 0,001). Poziom á-karotenu w przeliczeniu na całkowity cholesterol i cholesterol we frakcji LDL (lipoproteiny o niskiem gęstości) jest o 40 proc. niższy u chorych niż u dzieci zdrowych. Pozwala to przypuszczać, że we frakcji LDL, przenoszącej á-karoten, związek ten występuje w stężeniach być może niewystarczających dla ochrony LDL przed utlenianiem i peroksyadacją kwasów tłuszczowych.

  Streszczenie angielskie: Patients with cystic fibrosis (CF) have significantly decreased plasma concentrations of antioxidant vitamins which is considered to result both from fat malabsoption and from chronic pulmonary infection. The aim of this study was to investigate levels of vitamin A and á-carotene in plasma of CF subjects with pancreatic exocrine insufficiency. In thirty CF patients mean plasma concentration of vitamin A (1,17 ćmol/l) was lower by 30 p.c. and that of á-carotene (1,3 ćmol/l) by 60 p.c.; than in healthy children. Vitamin A level was positively correlated with á-carotene (r = 0,67; p 0,001). Ratios of á-carotene to total cholesterol and cholesterol of LDL (low density lipoprotein) were 40 p.c. lower than in the control group. We conclude that in our CF patients the concentration of á-carotene does not seem to be sufficient to inhibit lipid peroxidation especially od LDL fraction.

  stosując format: