Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LASEK
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Korelacje między wykrytymi w badaniu ultrasonograficznym krwawieniami w mózgu donoszonych noworodków a wybranymi danymi położniczymi i neonatologicznymi.
Tytuł angielski: The correlations between usg-detected brain haemorrhagies at term neonates in comparison with obstetritian and neonatological data.
Autorzy: Lach Ewa, Lach Jarosław, Lasek Władysław
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.538-542, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/14

  Tytuł oryginału: Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (Magnetic Resonance Imaging).
  Autorzy: Lasek Władysław, Grzegorzewski Marek
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.15-18, il. - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  3/14

  Tytuł oryginału: Lovastatin potentiates antitumor activity of doxorubicin in murine melanoma via an apoptosis-dependent mechanism.
  Autorzy: Feleszko Wojciech, Młynarczuk Izabela, Olszewska Dominika, Jalili Ahmad, Grzela Tomasz, Lasek Witold, Hoser Grażyna, Korczak-Kowalska Grażyna, Jakóbisiak Marek
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 100 (1) s.111-118, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Lovastatin, a drug successfully used in the clinic to prevent and to treat coronary heart disease, has recently been reported to decrease the incidence of melanoma in lovastatintreated patients. Lovastatin has also been proved to potentiate antitumor effects of both cisplatin and TNF-ŕ in murine melanoma models. Recently, an augmented therapeutic effect of lovastatin and doxorubicin has been reported in 3 tumor models in mice. In our preliminary study lovastatin caused retardation of melanoma growth in mice treated with doxorubicin (Feleszko et al. J. Nati Cancer Inst 1998;90:247-8). In the present report, we supplement our preliminary observations and demonstrate in 2 murine and 2 human melanoma cell lines that lovastatin effectively potentiates the cytostatic/cytotoxic activity of doxorubicin in vitro via an augmentation of apoptosis (estimated with PARP-cleavage assay, annexin V assay and TUNEL). The combined antiproliferative activity of lovastatin and doxorubicin was evaluated using the combination index (CI) method of Chou and Talalay, revealing synergistic interactions in melanoma cells exposed to lovastatin and doxorubicin. In BI6FI0 murine melanoma model in vivo, we have demonstrate significantly increased sensitivity to the combined treatment with both lovastatin (5 mg/kg for 14 days) and doxorubicin (4 x I mg/kg) as compared with either agent acting alone. Lovastatin treatment resulted also in significant reduction of the number of experimental metastasis in doxorubicin-treated mice The results of our studies suggest that lovastatin may enhance the effectiveness of chemotherapeutic agents in the treatment of malignant melanomas.


  4/14

  Tytuł oryginału: Przerzut raka nerki do przepony.
  Tytuł angielski: A metastasis of renal clear cell carcinoma to the diaphragm.
  Autorzy: Pilecki Stanisław E., Cieśliński Krzysztof, Lasek Władysław L., Purzycka-Jazdon Anna M., Lambrecht Winicjusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.120-124, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Rak jasnokomórkowy nerki najczęściej daje przerzuty do kości i płuc. Autorzy przedstawiają rzadką lokalizację przerzutu tego guza do przepony. Zmiany w przeponie i w nerce lewej wykryto w czasie badania sonograficznego jamy opłucnej prawej i jamy brzusznej.

  Streszczenie angielskie: The most common sites of metastases originating from primary renal clear cell carcinoma are bones and lungs. The authors present a rare case of the tumor that metastasized to the diaphragm. Both lesions, the primary in the kidney and the secondary in the diaphragm, were detected occasionally during the ultrasound examination of the right pleural cavity and abdominal cavity.


  5/14

  Tytuł oryginału: Tkanka limfatyczna związana z błoną śluzową jelita.
  Tytuł angielski: Gut-associated lymphoid tissue.
  Autorzy: Lasek Witold
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.139-145, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Błona śluzowa w układzie pokarmowym jest narażona na ciągły kontakt z olbrzymią liczbą czynników (antygenów) środowiskowych, zarówno o charakterze patogennym, jak też zupełnie nieszkodliwych. Nagromadzenie tkanki limfatycznej w obrębie jelit (GALT - gut-associated lymphoid tissue) tworzy system obrony układu pokarmowego, będący integralną, działającą jednak w pewnej autonomii, częścią układu odpornościowego organizmu. W obrębie GALT można wyróżnić 2 kompartmetny. Pierwszy obejmuje miejsca, w których zachodzi faza indukcji odpowiedzi immunologicznej (przede wszystkim kępki Peyera i grudki limfatyczne wyrostka robaczkowego), drugi - efektorowy - stanowi błona śluzowa zawierająca bardzo licznie rozproszone w blaszce właściwej i w nabłonku limfocyty. Jednym z najważniejszych elementów obronnych układu odpornościowego w obrębie jelit są wydzielnicze IgA (S-IgA - secretory IgA). Mechanizmy obronne w obrębie układu pokarmowego działają bardzo precyzyjnie. Z jednej strony indukowana jest odpowiedź immunologiczna w stosunku do czynników zakaźnych, z drugiej strony hamowane są reakcje w stosunku do antygenów pokarmowych i przeciwko bakteriom fizjologicznej flory.

  Streszczenie angielskie: The mucous membrane covering the digestive tract is in continuous contact with large numbers of envionmental agents/antigens with either pathogenic potential or no detrimental properties. The GALT (gut-associated lymphoid tissue) represents a system, the function of which is for the most part independent of systemic reactions. It is composed of two compartments: inductive sites, where immune response is initiated, and effector sites. The former include highly specialised structures such as Peyer's patches, the appendix and solitary follicles of the gastrointestinal tract while the latter consist of numerous lymphocytes disperesed throughout the lamina propria and gastrointestinal epithelium. One of the most important defence elements of GALT are secretory IgA (S-IgA) which play a major role in the protection of mucosal surfaces. The defence mechanisms in GALT operate in a highly selective manner: on the one hand they are activated agains infectious agents, while on the other hand they are suppressed when in contact with food antigens and indigenous microflora.


  6/14

  Tytuł oryginału: Eksperymentalne i kliniczne próby leczenia nowotworów z użyciem genu dla interleukiny 12 (IL-12).
  Tytuł angielski: Experimental and clinical application of interleukin 12 (IL-12) gene-based therapy in tumour treatment.
  Autorzy: Basak Grzegorz, Lasek Witold
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (3) s.465-486, il., tab., bibliogr. 86 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Strategia dotycząca modyfikacji komórek genami dla cytokin jest intensywnie rozwijającym się kierunkiem terapii genowej nowotworów. W licznych badaniach wykazano, że jednym ze skuteczniejszych podejść terapeutycznych jest wprowadzenie genu dla interleukiny 12 (IL-12) w celu indukcji jej miejscowego uwalniania. Unika się w ten sposób ciężkich efektów toksycznych powodowanych przez IL-12 podawaną systemowo. Najliczniejsze prace eksperymentalne dotyczą podawania komórek nowotworowych modyfikowanych genem dla IL-12 ex vivo, używanych jako szczepionki. Wykazano także wysoką skuteczność fibroblastów z wprowadzonym genem dla IL-12. Dzięki modyfikacji komórek dendrytycznych genem dla IL-12 udało się również wzmocnić skuteczność związanych z nimi strategii terapeutycznych. Postęp w dziedzinie inżynierii genetycznej pozwolił na wprowadzanie genów dla IL-12 in vivo, poprzez transfer genów za pomocą adenowirusów, a także wirusów ospy lub opryszczki. Niewirusowe metody transferu genu dla IL-12 obejmowały bezpośrednio podawanie plazmidu do mięśni poprzecznie prążkowanych, skóry lub tkanki nowotworowej. Skuteczność transferu potęgowana była przez elektroporację lub zastosowanie metody "wstrzeliwania" DNA. Podjęto nawet próby terapii genem dla IL-12 podając ten gen doustnie. Efektywność terapii nowotworów genem dla IL-12 wzmagana była poprzez jednoczesne zastosowanie cytokin: IL-2, -15, -18, GM-CSF, TNF-ŕ, chemokin IP-10 i MIG, wprowadzenie genów dla cząsteczek kostymulujących B7.1 ...

  Streszczenie angielskie: The strategy concerning the modification of cells with genes encoding cytokines is an intensively developing branch of tumour gene therapy. Many experiments show that inserting IL-12 gene into cells is one of the most effective therapeutic approaches. IL-12, when produced in the tumour microenvironment efficiently stimulates antitumour immunity, preventing severe toxicities caused by IL-12 given systemically. The majority of research papers concern the therapy with ex vivo IL-12 gene modificated tumour cells, used as antitumour vaccines. High therapeutic efficiency of fibroblasts modificated to secrete IL-12 has also been shown. Further, insertion of IL-12 gene into dendritic cells made these cells highly efficient and improved their function as antitumour vaccine. The development of genetic engineering methods has allowed in vivo transduction of cells with IL-12 gene, by adenoviral gene transfer as well as Vaccinia Virus or Herpes Simplex Virus vectors. Nonviral IL-12 gene transfer methods used direct injection of naked DNA into skeletal muscles, skin or tumour tissue. The effectiveness of gene transfer has been improved by electroporation or the gene method. Also the trial with IL-12 gene given per os has already been undertaken. The efficacy of tumour gene therapy with IL-12 gene has been enhanced by simultaneous administration of cytokines: IL-2, -15, -18, GM-CSF, TNF-ŕ, chemokines: IP-10 and MIG, insertion of genes for costimulatory molecules B7.1 and 4-1BB and ...


  7/14

  Tytuł oryginału: Zespół ogona końskiego na podłożu mnogich torbieli Tarlova - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Cauda equina syndrome caused by Tarlov's cysts. Case report.
  Autorzy: Nicpoń Krzysztof W., Lasek Władysław, Chyczewska Agnieszka
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.181-189, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Torbiele okołokorzeniowe Tarlova zlokalizowane w przebiegu korzeni lędźwiowych i krzyżowych mogą stanowić przyczynę zespołu ogona końskiego. Cele: 1) Zwrócenie uwagi na fakt, że mnogie torbiele Tarlova korzeni lędźwiowo- krzyżowych mogą manifestować sie poważnym upośledzeniem sprawności narządu ruchu. 2) Udokumentowanie przydatności rezonansu magnetycznego jądrowego w nieinwazyjnej diagnostyce torbieli okołokorzeniowych. Opis przypadku. Mężczyzna lat 80 zgłosił się z powodu postępującego osłabienia siły mięśniowej w kończynach dolnych, które powodowało nasilające się opadanie stóp w trakcie chodzenia. Początek choroby miał miejsce w sierpniu 2000 roku i wiązał się z długotrwałą podróżą pociągiem. Chory skarżył się ponadto na wysiłkowe nietrzymanie moczu w czasie kichania, kaszlu i i szybkiego chodu. Konsultujący urolog nie stwierdził przerostu prostaty. Na podstawie badania internistycznego rozpoznano miokardię miażdżycopodobną w stadium niewydolności krążenia. Wykonano badnie rezonansu magnetycznego, które uwidoczniło mnogie torbiele okołokorzeniowe korzeni krzyżowych o średnicy dochodzącej do 15 milimetrów. Na podstawie obrazu klinicznego, uzupełnionego obrazem rezonansu magnetycznego, rozpoznano zespół ogona końskiego na podłożu nogich torbieli okołokorzeniowych Tarlova. Omówienie. Opisany przypadek stanowi przypomnienie o tym, że część torbieli okołokorzeniowych, szczególnie mnogich może być przyczyną uszkodzenia korzeni nerwowych, zaś ich lokalizacja ...

  Streszczenie angielskie: Perineural Tarlov cysts located on lumbo-sacral roots can be a cause of cauda equina syndrome. Objectives: 1) To draw attention to the fact that multiple Tarlov lumbo-sacral perineural cysts can produce serious movement disturbances. 2) To document the usefulness of the magnetic resonance imaging in noninvasive diagnosis of perineural cysts. Case description. A male patient, 80 years of age suffered from progressive weakness of lower limbs, which caused an increasing drop of the feet. The disease began in August 2000, following a long journey by train. The patient additionally complained of urinary incontinence as result of sneezing, coughing or fast walking. The urologist did not find prostatic gland hypertrophy. An examination by the internist revealed atheromatous myocardiopathy in circulation failure stage. Magnetic resonance imaging showed multiple peritoneal cysts up to 15 mm in diameter on lumbo-sacral. This clinical picture, suppored by the magnetic resonance imaging allowed to recognize cauda equina syndrome caused by Tarlov lumbo-sacral perineural cysts. Discussion. This casse is a reminder, that part of perinueral cysts, particularly multiple, can be a cause of nerve roots injury, and their lumbo-sacral location can procude cauda equina syndrome. As reported by Żarski and Leo, Tarlov cysts were cause of 7.3 p.c. of pain syndrome xases 2 patients in the study group showed lowerr limb claudication. Magnetic resonance imaging of patients with back pain, ...


  8/14

  Tytuł oryginału: Immunologia
  Autorzy: Gaciąg Zbigniew, Gołąb Jakub, Grzesiowski Paweł, Hryniewicz Waleria, Jakóbisiak Marek, Kamiński Rafał, Korczak-Kowalska Grażyna, Kozar Katarzyna, Kurpisz Maciej, Lasek Witold, Majewski Sławomir, Malejczyk Jacek, Obłąkowski Piotr, Olszewska Dominika, Płoski Rafał, Radkowski Marek, Stokłosa Tomasz, Wańkowicz-Kalińska Anna, Zagożdżon Radosław
  Opracowanie edytorskie: Gołąb Jakub (red.), Jakóbisiak Marek (red.), Lasek Witold (red.).
  Wydanie: - Wyd. nowe (4 zm.)
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, XXIII, [1], 567, [1] s. : il., tab., 28 cm.
  Sygnatura GBL: 802,198

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia


  9/14

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej stereotaktycznej (BACS) oraz znakowania przedoperacyjnego zmian niepalpacyjnych, wykrytych mammograficznie dla wczesnego wykrywania raka sutka : praca doktorska
  Autorzy: Szabo-Moskal Jadwiga, Lasek Władysław (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 87 k. : il., tab., bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19796

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  10/14

  Tytuł oryginału: Miejsce scyntymammografii w diagnostyce raka sutka.
  Tytuł angielski: Scintimammography in breast cancer imaging.
  Autorzy: Pilecki Stanisław, Bandurski Tomasz, Lasek Władysław, Purzycka-Jazdon Anna, Lass Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.516-519, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Scyntymammografia jest rzadko wykorzystywaną metodą obrazowania nowotworów złośliwych gruczołu sutkowego. Celem pracy jest próba określenia miejsca tego badania wśród obecnie dostępnych metod diagnostyki obrazowej sutka. W pracy przedstawiono rutynowo stosowane badania radiologiczne z tego zakresu, omawiając ich zalety i ograniczenia. Scyntymammografia, zdaniem autorów, istotnie je uzupełnia. Zaprezentowano wskazania do badania scyntymammograficznego oraz propozycje algorytmów diagnostycznych uwzględniających to badanie.

  Streszczenie angielskie: Scintimammography is a rarely used method of breast cancer imaging. The aim of the study was to its place among other radiological methods. Routine methods of breast cancer detection were compared considering their advantages and disadvantages. Scintimammography seems to be a promising complementary method. Indications for scintimammography are considered and suggestion of a diagnostic algorithm in breast cancer, including of this method, is proposed.


  11/14

  Tytuł oryginału: Historia radiologii w Grudziądzu od 1895 roku do czasów współczesnych : praca doktorska
  Autorzy: Grosz Barbara, Boroń Zdzisław (promot.), Lasek Władysław (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [1], 201 k. : il., bibliogr. k. 198-201, maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  12/14

  Tytuł oryginału: Synthesis and biological properties of S-adamantylated heterocyclic compounds.
  Autorzy: Górska Agata, Świtaj Tomasz, Młynarczuk Izabela, Lasek Witold, Kazimierczuk Zygmunt
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.415-417, il., tab., bibliogr. 13 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A series of new S-adamantylated compounds were prepared by adamantyl cation attack on the thiol group. The biological activity of new compounds as the inducers of TNF-ŕ in genetically modified mouse melanoma cells is presented.


  13/14

  Tytuł oryginału: Garr‚ type periostitis ossificans: effective antibiotic therapy case report and literature review.
  Autorzy: Styczyński Jan, Biliński Piotr, Lasek Władysław, Gajewska-Guryn Anna, Wysocki Mariusz, Balcar-Boroń Anna
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (1) s.46-50, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Garr‚ type periostitis ossificans is a rare disease observed in children and young adults. It is a chronic, infective pathologic change of bone tissue, with a mild course, affecting portions of long bone shafts and causing their sclerotization and thickening. Small granulation or cicatrization foci are present in teh marrow cavity, without purulence and bone defects. The predominant clinical symptom is dull pain, usually nocturnal. Generalized symptomsm or signs of local inflammation are rare. Case report: A course fo Garr‚ type periostitis ossificans located in the tibia of an 11-year-old boy is described. Laboratory tests and USG of the lesion site did not reveal any abnormalities. X-ray and CT images showed a spindle-shaped thickening of the tibial shaft, especially in the cortical layer, and narrowing of the marrow cavity, without periosteal reaction or soft tissue lesions. Scintigraphy of the skeletal system revealed enhanced radioligand uptake by the affected site. Differential diagnostics excluded osteogenci sarcoma, Ewing sarcoma, benign osteoma, cartilaginous tissue tumors, Langerhans cell histiocytosis and fibrous dysplasia. After antibiotic treatment, the clinical symptoms subsided. However, no evolution of radiological changes was observed. The boy has remained asymtomatic during 3-year follow-up. Conclusions: Garr‚ type periostitis ossificans should be taken into consideration in the differential diagnosis of bone diseases in children. The diagnosis is established on the basis of clinical and radiological presentation. Long-term antibiotic therapy may bring beneficial clinical effects. However, radiological changes of teh affected bone may persist for a long time.


  14/14

  Tytuł oryginału: Analiza przedszpitalnej śmiertelności pourazowej.
  Tytuł angielski: Analysis of prehospital posttraumatic fatalities.
  Autorzy: Jankowski Zbigniew, Krzyżanowski Maciej, Lasek Jerzy, Raszeja Stefan
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.233-242, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: