Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LANGNER
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania płynu zawierającego 0,05 proc. propionianu klobetazolu w leczeniu przewlekłej łuszczycy plackowatej skóry owłosionej głowy.
Tytuł angielski: Clinical evaluation of the scalp psoriasis treatment with clobetazole propionate 0,05 p.c. lotio.
Autorzy: Ambroziak Marcin, Stąpór Wadim, Langner Andrzej, Kwiek Bartłomiej
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.237-240, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniu wzięło udział 39 osób z łuszczycą skóry owłosionej głowy. Pierwsza część badania miała na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu zawierającego propionian klobetazolu w czasie pięciotygodniowego leczenia ciągłego. W drugiej części pacjentów podzielono na dwie grupy (19 i 20 osób), w pierwszej grupie prowadzono leczenie podtrzymujące raz w tygodniu, a druga nie była leczona. Przez 4 tygodnie obserwowano częstość nawrotów w obu grupach. Bezpieczeństwo stosowania oceniono na podstawie dobowego wydalania kortyzolu oznaczonego na początku i po 5 tygodniach leczenia. Dodatkowo, w grupie otrzymującej leczenie podtrzymujące oznaczono poziom kortyzolu po kolejnych 4 tygodniach. Badany preparat potwierdził swoją skuteczność - średnia powierzchnia zmian łuszczycowych zmniejszyła się z 208,3 cmý do 36,14 cm po 5 tygodniach leczenia. W grupie otrzymującej leczenie podtrzymujące u 6 osób doszło do nawrotów choroby podczas kolejnej czterotygodniowej obserwacji. W tym samym czasie nawrót obserwowano u 12 osób w grupie nieleczonej. W trakcie pięciotygodniowego aktywnego leczenia u 4 chorych (10 proc. leczonych) zanotowano spadek wydalanego kortyzolu poniżej dopuszczalnej normy. W grupie stosującej leczenie podtrzymujące, po kolejnych 4 tygodniach obserwowano obniżenie poziomu kortyzolu w moczu dobowym, również u 4 chorych (22 proc. leczonych).

  Streszczenie angielskie: There were 39 patients included into the study. The first phase was to evaluate the efficacy and safety of lotion containing 0,05 p.c. clobetazole propionate in 5-weeks treatment of chronic plaque psoriasis of the scalp. In the second part patients were divided into 2 groups. Patients from first group had maintenance treatment (one application a week), while patients from second group had no treatment for 4 weeks. During this time, the number of relapses in both groups had been evaluated. The safety of the treatment was based on 24 hour urine excretion of cortizole at the begining of the treatment and after 5 weeks of therapy. Additionally, in the group with maintenance treatament the level of cortizole was evaluated after next 4 weeks. The lotion proved to be effective in the treatment of psoriasis of the scalp - mean area of skin lesions decreased from 208,3 cmý to 36,14 cmý after 5 weeks of treatment. There was also significant difference of relapsess observed - 12 patients not applying the medication had relapses in comparison with 6 patients from the group with maintenance treatment. 4 patients (10 p.c.) had the decrease of the cortizole excretion in urine below the normal range after 5 weeks of active treatment and 4 patients (22 p.c.) had this abnormality after additional 4 weeks of maintenance therapy.


  2/13

  Tytuł oryginału: Łysienie androgenowe u mężczyzn - czy warto leczyć?
  Autorzy: Langner Andrzej, Ambroziak Marcin
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.46, 48-50, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  3/13

  Tytuł oryginału: Wyniki 12-miesięcznego leczenia finasterydem mężczyzn z łysieniem androgenowym: wieloośrodkowe badanie polskie.
  Tytuł angielski: 12 -months treatment of men with androgenetic alopecia with finasteride: multicentre Polish study.
  Autorzy: Broniarczyk-Dyła Grażyna, Prusińska-Bratoś Magdalena, Dubla-Berner Małgorzata, Langner Andrzej, Placek Waldemar
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.377-380, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wykazanie istotnej roli 5ŕ-reduktazy typu II w patogenezie łysienia androgenowego (AGA) zadecydowało o wykorzystaniu jej swoistego inhibitora w leczeniu tego schorzenia u mężczyzn. W pracy przedstawiono 12-miesięczne doświadczenia w leczeniu mężczyzn z łysieniem androgenowym finasterydem w dawce 1 mg/dobę. U większości pacjentów zaobserwowano poprawę wyglądu włosów i zahamowanie ich wypadania. Po 3 miesiącach leczenia włosy sprawiały wrażenie grubszych, sztywniejszych i mniej łamliwych. U ponad 90 proc. pacjentów, zwłaszcza z II i III stopniem nasilenia łysienia w obrębie szczytu głowy, zaobserwowano odrost włosów. Objęci leczeniem pacjenci nie stwierdzali zaburzeń funkcji płciowych. Jedynie dwóch spośród 75 chorych zgłaszało przemijające objawy uboczne.


  4/13

  Tytuł oryginału: Nowa strategia leczenia trądzika pospolitego.
  Tytuł angielski: New strategy of acne treatment.
  Autorzy: Langner Andrzej, Ambroziak Marcin, Bocheński Jacek
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (3) s.18-21, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents the latest data on pathogenesis and evaluation of acne lesions. Based on these knowledge the authors suggested routine ways of treatment in acne vulgaris, especially its inflammatory from, which reffers to most acne patients. It seems that use of topical retinoids in combination with antimicrobial agents is the most reasonable methods of treatment. It allows to eliminate all of pathogenetic factors observed in acne vulgaris. The efficacy of this type of treatment was confirmed not only by worldwide studies but also our own experience with results given below. Further treatment should consist of prolonged use of topical retinoids in order to prevent exacerbation of acne.


  5/13

  Tytuł oryginału: Uszkodzenie posłoneczne skóry i stany przednowotworowe: zapobieganie i leczenie.
  Tytuł angielski: Prevention and treatment of sun-damaged skin lesions and pre-cancer states.
  Autorzy: Ambroziak Marcin, Langner Andrzej
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (5/6) s.15-19, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Modern way of living, trends for being suntanned, common use of solar beds are the reasons for increasing interest of sun-damaged skin lesions. Authors have focused on discussing acute and chronic skin reactions, especially on actinic keratoses because tumor transformation in these lesions is estimated to 1 to 16 p.c. Histopathological and immunological changes in sun-damaged skin were also described. We gave a review of modern types of prevention and treatment of abovementioned lesions.


  6/13

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Aktualne strategie terapeutyczne stosowane w leczeniu nadmiernego pocenia się - przegląd].
  Autorzy: Langner Andrzej, Ambroziak Marcin
  Źródło: Dermatologica 2002 (5) s.13, il. - Tł. artyk. z czas. European Journal of Dermatology 2002; 12(3)
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/13

  Tytuł oryginału: Współczesne leczenie wybranych chorób skóry
  Autorzy: Janicki Stanisław, Langner Andrzej, Nowicki Roman, Prystupa-Chalkidis Katarzyna, Stąpór Wadim, Sznitowska Małgorzata, Wolska Hanna, Ambroziak Marcin
  Opracowanie edytorskie: Langner Andrzej (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 uzup
  Źródło: - Warszawa, Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa" Sp. z o.o. 2002, 152 s. : il., tab., bibliogr. 32 poz., 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka
  Sygnatura GBL: 736,584

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/13

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Trądzik odwrócony - acne inversa (alias ropnie mnogie pach].
  Autorzy: Langner Andrzej, Kwiek Bartłomiej
  Źródło: Dermatologica 2002 (2) s.36, il. - Tł. artyk. z czas. European Academy of Dermatology and Venereology 2001; 15 : 532-540
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/13

  Tytuł oryginału: Wpływ diadenozynotetrafosforanu na funkcję nerek : praca doktorska
  Autorzy: Langner Gabriela, Szczepańska-Konkel Mirosława (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Analityki Klinicznej w Gdańsku
  Źródło: 2002, 84 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20838

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  10/13

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Podskórne wyłyżeczkowanie gruczołów potowych a wstrzyknięcia toksyny botulinowej typu A w leczeniu nadmiernego pocenia ograniczonego pach].
  Autorzy: Langner Andrzej, Ambroziak Marcin
  Źródło: Dermatologica 2002 (1) s.38, il. - Oprac. na podst. czas. Journal of European Academy of Dermatology and Venerology 2001; 15 : 207-211
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/13

  Tytuł oryginału: Kortykosteroidy do stosowania miejscowego.
  Autorzy: Langner Andrzej, Ambroziak Marcin
  Źródło: Dermatologica 2002 (4) s.61-62, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/13

  Tytuł oryginału: Zastosowanie antybiotyków w leczeniu chorób skóry.
  Autorzy: Langner Andrzej
  Źródło: Dermatologica 2002 (6) s.59-60, 62-63, il.
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  13/13

  Tytuł oryginału: Leczenie nadmiernej potliwości.
  Tytuł angielski: Treatment modalities in hyperhidrosis.
  Autorzy: Ambroziak Marcin, Kwiek Bartłomiej, Langner Andrzej
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (2) s.56, 58-60, 62-64, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadmierna potliwość dotyczy 0,5 proc. populacji między 15 a 40 rokiem życia. Przyczyną poszukiwania skutecznej metody leczenia tej choroby stało się znaczne upośledzenie społecznego funkcjonowania dotkniętych nią osób. Dezodoranty i antyperspiranty okazują się być niewystarczające w leczeniu tego schorzenia. Stale doskonalone techniki chirurgiczne, mające na celu usunięcie gruczołów potowych, są nadal związane z dużym ryzykiem powikłań. Neurochirurgiczny zabieg sympatektomii, przeprowadzany już od wielu lat metodą endoskopową transtorakalną, jest bardzo skuteczny, jednak również obciążający i niepozbawiony działań niepożądanych. Na tle tych metod na szczególną uwagę zasługuje miejscowe zastosowanie toksyny botulinowej jako skutecznej i mało inwazyjnej metody.

  Streszczenie angielskie: Hiperhydrosis affects 0,5 p.c. of population at the age between 15 and 40. As it appears to be socially embarrassing condition it requires an effective way of treatment. Deodorant and antiperspirant are the strategies that cannot be found as an appropriate solution. Surgical techniques, although effective and permanently improved, are still related with high adverse event ratio. The endoscopic transthoracic sympathectomy as one of the neurosurgical attempt is technically demanding and can be followed by some serious adverse event. The method of botulinum toxin type a injections looks to be save and effective alternative.

  stosując format: