Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LANGE
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Kalendarium
Opracowanie edytorskie: Hałoń Edward (red.), Jurczak Janusz (red.), Kuźnicki Leszek (red.), Langer Jerzy (red.), Sarnowska-Temeriusz Elżbieta (red.), Tazbir Janusz (red.).
Źródło: - Warszawa, Kancelaria Polskiej Akademii Nauk 2002, 317 s. : tab., 24 cm.
Seria: Polska Akademia Nauk 1952-2002
Sygnatura GBL: 743,024

Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Polska Akademia Nauk


  2/18

  Tytuł oryginału: Występowanie i patogenność Streptococcus agalactiae w Oddziale Neonatologii - spostrzeżenia własne.
  Tytuł angielski: The occurrence and pathogenicity of group B Streptoccocus in Department of Neonatology - case studies.
  Autorzy: Kordek Agnieszka, Błażejczak Anna, Giedrys-Kalemba Stefania, Lange-Konior Krystyna, Łoniewska Beata, Pawlus Beata, Rudnicki Jacek, Czajka Ryszard
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.176-181, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/18

  Tytuł oryginału: Poród u kobiet z chorobami serca i dużych naczyń.
  Tytuł angielski: Labor in women with heart and great vessels diseases.
  Autorzy: Lange-Konior Krystyna, Czajka Ryszard
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.238-243, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/18

  Tytuł oryginału: The immunophenotypic and immunogenotypic B-cell differentiation arrest in bone marrow of RAG-deficient SCID patients corresponds to residual recombination activities of mutated RAG proteins.
  Autorzy: Noordzij Jeroen G., Bruin-Versteeg Sandra de, Verkaik Nicole S., Vossen Jaak M. J. J., Groot Ronald de, Bernatowska Ewa, Langerak Anton W., Gent Dik C. van, Dongen Jacques J. M. van
  Źródło: Blood 2002: 100 (6) s.2145-2152, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 301,770

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The protein products of the recombination activating genes (RAG1 and RAG2) initiate the formation of immunoglobulin (lg) and T-cell receptors, whichare essential for B- and t-cell development, respectively. Mutations in the RAG genes result in severe combined immunodeficiency disease (SCID), generally characterized by the absence of mature B and T lymphocytes, but presence of natural killer (NK) cells. Biochemically, mutations in the RAG genes result either in nonfunctional proteins or in proteins with partial recombination activity. The mutated RAG genes of 9 patients from 7 families were analyzed for their recombination activity using extrachromosomal recombination substrates, rearrangment of endogenous Ig loci in RAG gene-transfected nonlymphoid cells, or the presence of Ig gene rearrangements in bone marrow (BM). Recombination activity was virtually absent in all 6 patients with mutations in the RAG core domains, but partial activity was present in the other 3 RAG-deficient patients, 2 of them having Omenn syndrome with oligocional T lymphocytes. Using 4-color flow cytometry, we could define the exact stage at which B-cell differentiation was arrested in the BM of 5 RAG-deficient SCID patients. In 4 of 5 patients, the absence of recombination activity was associated with a complete B-cell differentiation arrest at the transition from cytoplasmic (Cy) Igć- pre -B-I cells to Cylgć+ pre -B-II cells. However, the fifth patient showed low frequencies of precursor B cells with Cylgć and surface membrane IgM...


  5/18

  Tytuł oryginału: Liver resection for HCC : IKEM prague experience
  Autorzy: Ryska M., Belina F., Langer D.
  Źródło: W: Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby : [program, wykłady i streszczenia] - [Warszawa, 2002] s.[35] - 3 Międzynarodowe Sympozjum pt. Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby Warszawa 22-23.11. 2002
  Sygnatura GBL: 735,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.


  6/18

  Tytuł oryginału: Zastosowanie barwienia przeciwciałem przeciwko CD20 w wyborze immunoterapii uzupełniającej podstawowe leczenie chłoniaków B.
  Tytuł angielski: CD20 staining assists decision on adiuvant immunotherapy in B cell lymphoma.
  Autorzy: Klimczak Aleksandra, Lange Andrzej
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.12, 14-16, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chłoniaki nieziarnicze wywodzące się z limfocytów B charakteryzują się ekspresją komórek będących w różnym stopniu różnicowania w zależności od tego, z jakich obszarów węzła chłonnego pochodzą. Komórki w procesie dojrzewania i różnicowania nabywają określone antygeny, które są ich markarem. Komórki nowotworowe układu krwiotwórczego odpowiadają zwykle swoimi cechami fenotypowymi komórkom, z których się wywodzą. Cecha ta jest podstawą immunofenotypowania białaczek i chłoniaków. Chłoniaki nieziarnicze B często pochodzą z komórek mających epitop CD20 i marker ten nadal pozostaje na komórkach nowotworowych. Obecność antygenu CD20 na komórkach nowotworowych chłoniaków B sprawia, że komórka z tym antygenem może być celem dla przeciwciał anty-CD20. Połączenie się przeciwciała z komórką nowotworową może zapoczątkować kaskadę zdarzeń prowadzącą do zniszczenia nowotworu.

  Streszczenie angielskie: B cell non-Hodgkin lymphoma (NHL) originates from cells at different levels of differentiation residing in some areas of the lymphoid organs. Consequently lymphoma cells harbour appropriate cluster of differentiation antigens. B-cell lymphoma may be positive for CD20 antigens. Morphological description of lymphoma in addition to standard pathological picture (follicular or diffuse) may involve more detalled phenotyping characteristics. A panel of monoclonal antibodies was used including CD20 antigen. Also to describe biological property of lymphoma staining for the presence of Ki67 and DR antigens was done and presented. Having all these information a pattern of immunopathomorphological features was described in lymphomas characterised by routine pathomorphology as: diffuse large B-cell lymphoma, follicular centre lymphoma, extranodal marginal zone B-cell lymphoma, nodal marginal zone B-cell lymphoma, primary mediastinal large B-cell lymphoma. In general follicular lymphomas had lower and diffuse lymphomas higher proportion of Ki67 cells. However in these two morphological variants of lymphoma were cases with higher percentage of Ki67+ cells than expected by their follicular morphology and in diffuse lymphomas they were cases with lower proportion of Ki67+ cells than in a majority of situations. In diffuse B-cell lymphomas these composed of large cells had a higher proportion of Ki67+ than those with small cells. MALT lymphomas could be also differentiated on the basis of Ki67+. In one out of 5 cases the proportion of Ki67+ cells was lower than in other cases...


  7/18

  Tytuł oryginału: Rak brodawkujący skóry i błon śluzowych - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Verrucous carcinoma of the skin and mucosa - case reports.
  Autorzy: Roszkiewicz Jadwiga, Gołębiowska Anna, Włodarkiewicz Adam, Lange Magdalena, Roszkiewicz Andrzej
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.55-61, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • dermatologia i wenerologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Raki brodawkujące skóry i błon śluzowych są rzadko występującą odmianą wysoko zróżnicowanego raka kolczystokomórkowego i cechują się powolnym lecz systematycznym brodawkującym wzrostem guzów. W obrazie histopatologicznym stwierdza się cechywzrostu inwazyjnego z małą dysplazją; przerzuty występują rzadko. Najczęsciej guzy te rozwijają się w obrębie błon śluzowych jamy ustnej i gardła (guz Ackermana), narządów moczopłciowych (guz Bunske-L”wensteina) oraz skóry podeszew (carcinoma caniculatum); mogą jednak występować na skórze w każdej okolicy. Przedstawiono 3 przypadki raka brodawkującego, zwracając uwagę na trudności w diagnostyce klinicznej i histologicznej. Leczeniem z wyboru jest rozległe wycięcie zmiany z następową rekonstrukcją, ponieważ po radioterapii może dojść do progresjii złośliwości.

  Streszczenie angielskie: Verrucous carcinomas of the skin and mucosa represent rare, highly differentiated variants of squamous cell carcinoma clinically characterized by a slow but progressive enlargement of tumours; histologically by local invasion with minimal dysplasia and by a low incidence of metastases. They preferentially develop on the oropharyngeal mucosa (Ackerman tumor), the urogenital mucosa (Buschke-L”wenstein tumor) and on the soles of the feet (carcinoma cuniculatum). However they may be observed everywhere on the skin. We report three cases and emphasize difficulties in clinical and histological diagnosis. Because of the potential anaplastic transformation following radiotherapy the extensive excision with plastic reconstruction is the treatment of choice.


  8/18

  Tytuł oryginału: DNA ploidy assessment method applied to primary breast carcinoma FNA biopsies.
  Autorzy: Czuba A., Lange D., Chmielik E., Wołoszyńska K., Wojciechowska E., Śnietura M., Liszka J.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.105-106, il., tab., bibliogr. 5 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The goal of our study was to assess suitability of FNA biopsy material as a source of samples (cell suspension) for DNA ploidy assessment in neoplastic tumors using flow cytometry. DNA ploidy is an established prognostic factor in many types of cancers. Aneuploid breast tumors are characterized by increased aggressiveness which manifests itself through rapid local progression and metastatic spread. Investigated specimens were breast cancer FNA biopsy cell susupensions. Measurements were performed using flow cytometry. Material studied comprised 143 cases analyzed in 1999-2000. We found in this group 101 carinoma cases with aneuploid typ and 42 cases of primary breast carcinoma with diploid type of cell cycle. Immunocytochemical assessment of estrogen receptor and progesterone receptor status was performed in group of 105 cases DNA ploidy was compared to receptor status of the invetigated cells. DNA aneuploidy correlated wtih weak or no reaction for the presence of estrogen and progesterone receptors. Our study demonstrates the suitability of DNA ploidy assessment method applied to cytological material from FNA biopsies.


  9/18

  Tytuł oryginału: Enrichment of normal progenitors in counter-flow centrifugal elutriation (CCE) fractions of fresh chronic myeloid leukemia leukapheresis products.
  Autorzy: Dłubek Dorota, Dybko Jarosław, Wysoczańska Barbara, Laba Anna, Klimczak Aleksandra, Kryczek Ilona, Konopka Lech, Lange Andrzej
  Źródło: Eur. J. Haematol. 2002: 68 (5) s.281-288, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 304,912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to assess the suitability of a technique based on counter-flow centrifugal elutriation (CCE), which should allow one to enrich chronic myeloid leukemia (CML) patients' unstimalated native leukapheresis product (nLP) in CD34+ HLADR cells and BCR-ABL negative cells. Methods: Six newly diagnosed CML patients were subjected to leukapheresis, and the products were subfractionated with the use of CCE. nLP and all fractions were studied for the presence of CD34+ cells and a proportion of BCR-ABL fluorescence in situ hybridization (FISH)+ cells. Results: CCE fractions with a high flow rate contained the highest proportion of CD34+ cells [mean (SEM) 6.89 p.c. (3.88)]. However, CD34+ cells present in low-rate CCE fractions showed a higher proportion of HLADR- [49.6 p.c. (13.5 in 70 mL min -1) and 21.5 p.c. (11.6 in 110 mL min-1)] than those in 170 mL min-1 [3.2 p.c.(2.5)] and 'rotor off'[3.4 p.c. (1.9)]. This was associated with lower proportions of BCR-ABL FISH+ [8.1 p.c. (4.8) and 1.9 (1.7)] and smaller BCR-ABL to ABL transcript ratios [0.58 (17) and 0.26 (0.08) in 70 and 110 mL min-1] fractions as compared to 140 and 170 mL min-1 fractions [21.6 p.c. (5.2) and 31.6 p.c. (15.3) for BCR-ABL FISH+ cells and 0.75 (0.16) and 0.90 (0.24) for BCR-ABL/ABL]. Fractions with the lowest proportions of BCR-ABL-positive cells and the lowest BCR-ABL/ABL transcript ratios (110 mL min-1) contained from 1.3 x 10**6 to 82.7 x 10**6 (median: 3.97 x 10**6) CD34+ cells. Conclusions: In the present study we have shown that CCE may be used effectively to obtain nLP fractions enriched in normal hematopoietic progrenitors.


  10/18

  Tytuł oryginału: Rak gruczołowato-torbielowaty tchawicy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Adenoid cystic carcinoma - case report.
  Autorzy: Maciejewski Adam, Czarniecka Agnieszka, Włoch Jan, Lange Dariusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.381-384, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorej na raka gruczołowato-torbielowatego tchawicy, pierwotnie mylnie rozpoznanego jako raka gruczołu tarczowego. Po wykonanym zabiegu operacyjnym (całkowita resekcja tarczycy, odcinkowa resekcja części podkrtaniowej tarczycy) badanie histopatologiczne materiału pooperacyjnego wykazało, iż zmiana pierwotna - rak gruczołowo-torbielowaty zlokalizowana była w obrębie tchawicy, a nie gruczołu tarczowego, natomiast punktowany guz prawego płata tarczycy okazał się być guzem przerzutowym tego raka. Histogenezę nowotworu potwierdzono badaniami histochemicznymi. Chora po uzupełniającej pooperacyjnej radioterapii pozostaje pod stałą kontrolą. Autorzy nie spotkali się w literaturze z opisem przerzutu ACC do gruczołu tarczowego, nie natrafili także na doniesienia, w których pierwszą manifestacją choroby, podobnie jak w przedstawionym przypadku, byłby guz gruczołu tarczowego.

  Streszczenie angielskie: A case of adenoid cystic carcinoma located in trachea, primarly wrongly recognized as a thyroid cancer is presented with an update of the literature. The patiet underwent surgicaly treatment (total thyroidectomy, and partial resection of trachea). Histopathological examination found trachea as a primar location of ACC and thyroid tumor as a metastatic one. Aftyer operation the patient underwent radiotherapy. Literature review found ACC of trochea as a very rare malignant tumour, and no such a case was presented in the past.


  11/18

  Tytuł oryginału: Infekcje grzybicze skóry i błon śluzowych u dzieci w rejonie Gdańska w latach 1999-2001.
  Tytuł angielski: Mycotic infections of skin and mucous membranes in children in the district of Gdańsk between 1999-2001.
  Autorzy: Lange Magdalena, Nowicki Roman, Bykowska Barbara, Barańska Wioleta
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.75-81, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Grzybice skóry i błon śluzowych u dzieci stanowią istotny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Ze względu na znaczną liczbę zakażeń, zmienność flory grzybiczej oraz niewielką ilość doniesień dotyczących grzybicy u dzieci w Klinice Dermatologicznej AMG podjęto badania epodemiologiczne i kliniczne nad grzybicami skóry wieku rozwojowego. Cel pracy: Analiza: 1) czynników patogennych u dzieci, 2) częstości występowania różnych postaci klinicznych grzybic u dzieci, 3) sezonowości występowania infekcji grzybiczych wywołanych przez dermatofity. Materiał i metody: W latach 1999-2001 badaniami objęto 557 dzieci w wieku 0-18 lat z podejrzeniem grzybicy skóry. Na podstawie obrazu klinicznego i bezpośredniego badania mikologicznego grzybice rozpoznano w 155 (27,8 proc.) przypadkach; dodatnie hodowle uzyskano w 146 (94,2 proc.) przypadkach. Wyniki: Najczęstrzym czynnikiem etiologicznym był Microsporum (M.) canis - 58 (39,7 proc.) przypadków zakażeń, który dominował w grupie wiekowej 4-7 lat (63,4 proc. zakażeń w tej grupie). Drugie miejsce pod względem częstości występowania zajmowały grzyby drożdżopodobne - 51 (33 proc.) przypadków zakażeń. Dominowały one u dzieci w wieku 0-3 lat (58,3 proc. zakażeń w tej grupie). Trichophyton (T.) rubrum izolowano w 16 (11 proc.) przypadkach, głównie u dzieci pomiędzy 12-15 r.ż. (ok. 25 proc. zakażeń w tej grupie). Infekcje grzybicze dotyczyły najczęściej skóry gładkiej - 44 (30 proc.) przypadki, oraz owłosionej skóry głowy - 31 (21 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Dermatomycosis in children are essential diagnostic and therapeutic problem. Epidemiological and clinical research on dermatomycosis in children were undertaken in Department in dermatology of Gdańsk Medical University, because of a significant number of infections and quite few publications concerning the problem. Aim: The analysis of: 1) pathogenes in fungi diseases in children in the district of Gdańsk in last 3 years, 2) frequency of various forms of fungi diseases in children, 3) distribution of cases of dermatophytosis during the course of the year. Material and methods: Between 1999 - 2001 557 children aged 0-18 years suspected dermatomycosis were examined. In 155 cases the mycosis was diagnosed on the basic of typical clinical picture and direcet tests. The mycosis was confirmed with positive culture results in 146 (94.2 p.c.) cases. Results: The most common isolated dermatophyte was Microsporum (M.) canis 58 (39.7 p.c.) cases, which dominated in children aged 4-7 years (63.4 p.c. cases in this group). The second place as far as frequency of appearance was concerned has taken Yeast-like fungi 51 (33 p.c.) cases - they predominanted in children aged 0-3 years (58.3 p.c. infections in this group. Trichophyton (T.) rubrum was isolated in 16 (11 p.c.) cases, especially in children aged 12-15 years (about 25 p.c. of infections in this group). The lesions were the most often situated on the hairless skin in 44 (30 p.c.) cases and scalp 31 (21 p.c.) ...


  12/18

  Tytuł oryginału: Akupunktura i akupresura jako komplementarne techniki terapeutyczne we współczesnej medycynie.
  Autorzy: Jędras Mirosław, Bataa Och, Lange Jacek, Ostrowski Grzegorz, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.45-48, bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • koty
 • króliki
 • szczury

  Streszczenie polskie: W poprzedniej części omówiono historię i zastosowanie akupunktury i akupresury. W części drugiej skupimy się na teoriach dotyczących mechanizmu działania i próbach naukowego wytłumaczenia efektów, jakie na organizm wywiewrają te techniki.


  13/18

  Tytuł oryginału: Differentiated thyroid cancer: from molecular biology to clinical practice.
  Autorzy: Jarząb Barbara, Włoch Jan, Lange Dariusz, Wiench Małgorzata, Gubała Elżbieta
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (1/2) s.17-20, bibliogr. 47 poz. - 2 Sympozjum pt. Postępy w diagnostyce molekularnej i leczeniu nowotworów złośliwych na podłożu genetycznym w pediatrii Zegrze-Południowe 08-09.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Two main histotypes of thyroid carcinoma - papillary carcinoma and follicular carcinoma - derive from the same cell type but exhibit different routes of molecular development. In papillary carcinoma, receptor kinase encoding protooncogenes RET or TRK play main role in the initiation of tumorigenesis. Their rearrangements have been found in circa 25 p.c. and 10 p.c. of tumors respectively. The initiating event in the remaning part of papillary cancers remains unknown. Some of RET negative cancers may develop towards anaplastic carcinoma, as RET rearrangements have never been observed in this type of cancer. Follicular carcinomas develop from follicular adenomas. RAS mutations are found in a substantial part of benign and malignant follicular tumors, more frequently in iodine-deficient areas. The molecular event criucial for the transition from adenoma to carcinoma remains a matter of debate. Recently a PAX8-PPARç1 rearranggement has been proposed to be essential for this step of tumorigenesis. Finally, loss of TP53 is a common feature of undifferentiated thyroid cancers, responsible for their aggressive phenotype. RET rearrangements are very frequent in thyroid cancers observed in contaminated areas of Belarus, Ukraine and Russia after Chernobyl fall out. It is not clear, whether they are molecular fingerprints of radiation or are signs of an early onset of cancer. The prognosis significance of RET-positivity is also unspecified. RET mutations have been reported with higgher frequency in more advanced cancer, on the other side, RET-positive cancers probably do not proceed towards undifferentiated carcinoma.


  14/18

  Tytuł oryginału: Ekspresja symportera sodowo-jodowego w patologiach tarczycy.
  Tytuł angielski: Sodium-iodide symporter expression in thyroid pathologies.
  Autorzy: Czarnocka Barbara, Pastuszka Danuta, Łyczkowska Anna, Skubis Joanna, Lange Dariusz, Nikiel Barbara, Goraj-Zając Aleksandra, Włoch Jan
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 2 s.63-70, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ekspresję symportera sodowo-jodowego (NIS) i jego lokalizację badano w tkankach pochodzących od pacjentów leczonych operacyjnie z powodu raka tarczycy i pacjentów z chorobą Graves-Basedowa. W badaniach użyto poliklonalne przeciwciała wyprodukowane przeciwko syntetycznemu peptydowi fragmentu C-końcowego ludzkiego NIS. Analizie poddano 30 zróżnicowanych raków tarczycy i 10 tarczyc od chorych z chorobą Graves-Basedowa. Białko NIS stwierdzono w tkance 20 raków tarczycy (66,7 proc.). W większości pozytywnych tkanek białko NIS było zlokalizowane cytoplazmatycznie. W 4 tkankach obserwowano lokalizację błonową białka NIS oraz w 5 przypadkach lokalizacje błonową i cytoplazmatyczną. We wszystkich badanych tkankach Graves-Basedowa obserwowano wysoką błonową ekspresję białka NiS. Otrzymane wyniki pokazują, że większość zróżnicowanych raków tarczycy zachowuje zdolność ekspresji białka NIS. Obserwowana w większości tkanek cytoplazmatyczna lokalizacja NIS sugeruje, że transformacja nowotworowa w niektórych rakach tarczycy może być odpowiedzialna za zmienioną translokację białka symportera w tyreocycie.

  Streszczenie angielskie: Expression and dsitribution of NIS and TPO proteins was analyzed in 30 samples of differentated thyroid carcinoma and in 10 tissues from Graves' patients by immunohistochemistry and Western blot, using site-directed antibodies, raised against peptide of the C-terminal region of hNIS. In our series of thyroid tumours, NIS protein was detected in 20 of cases (67 p.c.). In most of the samples, immunostaining of NIS protein was limited to the cytoplasmic compartment. Plasma membrane staining was observed in 4 cases, and, in 5 tissues, both membrane and cytoplasm were stained simultaneously. Balso-lateral membrane staining was observed in all Graves' tissues. The present results show that NIS protein is expressed in the majority of differentiated thyroid carcinomas. The intracellular NIS location suggests that malignant transformation interferes with the proper trafficking of NIS to plasma membrane in some differentiated thyroid tumours.


  15/18

  Tytuł oryginału: Hiperamonemie wrodzone u dzieci - postępowanie w stanie ostrym i przewlekłym.
  Autorzy: Lange Agata, Starostecka Ewa
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (1/2) s.19-22, il.
  Sygnatura GBL: 306,497

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  16/18

  Tytuł oryginału: Zaburzenia poposiłkowego metabolizmu lipidów u osób z cukrzycą typu 2 i otyłością.
  Autorzy: Lange E.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.8-12
  Sygnatura GBL: 306,497

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/18

  Tytuł oryginału: Postprandial glucose determinations: are one and two hours the same?
  Autorzy: Langer Oded, Carver Kristen, Langer Menachem
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.7-8, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine if different postprandial glucose testing protocols produce comparable glucose profiles. Two hundred forty five gestational diabetic women were enrolled in this prospective study. The 2-hour determination with fasting plasma glucose should be used as the testing scheme for GDM.


  18/18

  Tytuł oryginału: Longitudinal assessment of amniotic fluid index in diabetic pregnancies.
  Autorzy: Langer Oded, Arredondo-Soberon Francisco, Langer Menachem, Carver Kristen
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.9-11, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Objectives: (1) to assess the association between Amniotic Fluid Index (AFI) and level of glycemia in pregnant diabetic women: and, (2) to compare the characteristics of AFI in non-diabetic and diabetic pregnancies. Method and materials: 174 diabetic and 447 non-diabetic aubjects participated in the study. Amniotic Fluid Index was measured weekly throughout pregnancy. Blood glucose was monitored utilizing self monitoring blood glucose 7 determinations/daily. Resaults: (1) there was a significant difference between diabetic and non-diabetic individuals (p 0.0001); (2) when glucose was compared in diabetic patients in different gestational categories, no significant difference was found in the level of glycemic control; (3) comparable AFI volumes were found for gestational and pre-existing diabetic women; (4) no association was found among level of glycemia, AFI, fetal size, and polyhydramnios. Conclusion: Achieving the targeted level of glycemia in the pregnant diabetic will minimize the risk for polyhydramnios comparable to that of the general population.

  stosując format: