Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LAMBRINOW
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena wpływu warunków pracy na narażenie na promieniowanie jonizujące pracowników Zakładu Medycyny Nuklearnej.
Tytuł angielski: Evaluation of the influence of work conditions on the ionization radiation exposure in case of personnel of Department of Nuclear Medicine.
Autorzy: Etmańska Aleksandra, Lambrinow Nikołaj, Głażewski Witold
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.540-544, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Narażenie pracowników Zakładu Medycyny Nuklearnej na promieniowanie jonizujące zależy od wielu czynników, przede wszystkim od rodzaju i aktywności stosowanych izotopów promieniotwórczych, zakresu czynności wykonywanych z danym źródłem promieniowania, zastosowania odpowiednich metod pomiarowych i kontrolnych. Niemałe znaczenie ma również odpowiednie wyposażenie Zakładu w sprzęt dozymetryczny i ochronny oraz dobra organizacja pracy. W Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii w Gliwicach przeprowadzono rozbudowę i modernizację, po której baza łóżkowa wzrosła 3-krotnie, a średnia aktywność I-131 aplikowana w ciągu tygodnia wynosi ok. 3 Cl. Podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: - czy wzrost liczby pacjentów oraz stosowanej aktywności spowoduje proporcjonalny wzrost dawek pochłoniętych oraz wchłonięć, - czy lepsze wyposażenie Zakładu (aparatura, sprzęt dozymetryczny i ochronny, pokoje dla chorych jedno- i dwuosobowe z własnym węzłem sanitarnym, podciśnieniowy system dekontaminacji ścieków radioaktywnych) zrównoważy wzrost aktywności i dawki pochłonięte pozostaną na tym samym poziomie? Po wykonanych pomiarach i analizie wyników stwierdzono, że wystąpiło niewielkie zwiększenie dawek pochłoniętych oraz wchłonięć. Aczkolwiek zwiększenie to nie jest wprost proporcjonalne do wzrostu aktwyności; jest mniejesze. Lepsze wyposażenie Zakładu zrównoważyło wzrost liczby pacjentów i stosowanej aktywności, a dawki pochłonięte przez personel pozostały praktycznie na tym samym poziomie.


  2/2

  Tytuł oryginału: Nietypowe przypadki narażenia na promieniowanie jonizujące.
  Tytuł angielski: Atypical sources of human health endanger for irradiation.
  Autorzy: Lambrinow Nikołaj, Etmańska Aleksandra
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.545-547, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zastosowanie bardzo dużych aktywności izotopów promieniotwórczych w leczeniu chorób nowotworowych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Instytutu Onkologii w Gliwicach (w przypadku promieniotwórczego jodu I-131 dochodzących do 200 mCl jednorazowo u jednego pacjenta) stwarza dodatkowe problemy w ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące zarówno pracowników ZMNIEO, jak również innych pracowników Instytutu Onkologii, a nawet osób spoza Instytutu. Przykładem takiego nietypowego przypadku jest postępowanie ze zwłokami pacjenta, u którego zgon nastąpi krótko po podaniu dużej dawki izotopu I-131. W powyższej sytuacji brak przepisów, stres, możliwość narażenia pracowników zakładu patologii, zakładu pogrzebowego, bliskich zmarłgo, jak również problemy etyczne i moralne wymagają szczególnych umiejętności od inspektora ochrony radiologicznej. Praca przedstawia przemyślenia autorów związane z rozwiązaniem powyższego i innych nietypowych przypadków narażenia na promieniowanie jonizujące w codziennej pracy inspektora ochrony radiologicznej.

  stosując format: