Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KWINTA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna i prognostyczna oznaczania stężenia interleukiny-10 u noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała.
Tytuł angielski: Diagnostic and prognostic reliability of interleukin-10 measurements in very low birth weight infants with late-onset sepsis.
Autorzy: Kwinta Przemko, Tomasik Tomasz, Mitkowska Zofia, Pietrzyk Jacek J., Kruczek Piotr
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.38-42, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Interleukina-10 (IL-10 należy) do grupy mediatorów hamujących proces zapalny. Mało jest danych na temat uwalniania IL-10 u noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała, szczególnie czy oznaczanie tej cytokiny może być użyteczne klinicznie. Cel pracy: Ocena wartości diagnostycznej i prognostycznej oznaczania stężenia interleukiny-10 u noworodków z uogólnionym zakażeniem. Metodyka. Prospektywne badanie kohortowe. Badani: 87 noworodków z urodzeniową masą ciała (Me) 1060g i wiekiem płodowym (Me) 28 tyg. Opis metody: Oceną objęto 3 kohorty: A) bez klinicznych objawów posocznicy w 1 mż.-grupa kontrolna (n=28), B) z objawami klinicznymi posocznicy lecz ujemnym wynikiem posiewu krwi (n=13) oraz C) z potwierdzoną klinicznie i bakteriologicznie posocznicą (n=46). U dzieci z grupy kontrolnej oznaczono stężenie IL-10 przy przyjęciu 10, 20 i 30 dż, u pozostałych dzieci przy podejrzeniu posocznicy. Wyniki: Stężenia IL-10 nie wykazywały korelacji z wiekiem płodowym (R=-0,01), urodzeniową masą ciała (R=-0,04) i wiekiem kalendarzowym noworodków z grupy kontrolnej. Stężenia IL-10 były znamiennie większe w grupie C niż w pozostalych grupach (Me: O vs 1,32 vs 99,8 pg/ml). Stwierdzenie stężenia IL-10 20 pg/ml pozwalało z czułością 79 proc. i swoistością 82 proc. rozpoznać spośród dzieci z niepokojącymi objawami klinicznymi te noworodki, u których uzyskano potwierdzenie bakteriologiczne posocznicy. Największe stężenia IL-100 zaobserwowano w grupie dzieci, które zmarły z ...

  Streszczenie angielskie: Background: There exists little data on releasing Interleukin-10 (IL-10) and on the clinical usefulness of its measurements in very low birth weight (VLBW) infants. Aim: The evaluation of diagnostic and prognostic reliability of IL-10 measurement in VLBW infants with sepsis. Methods: 87 newborns with the median birth weight (BW) 1060g and median gestational age (GA) 28 wks were divided into 3 groups: A)) with no clinical signs of sepsis in the first month of life-control group (n=28), B) with clinical signs of sepsis but with negative blood cultures (n=13) and C) with clinically and microbiologicallly confirmed sepsis (m=46). In the control group IL-10 was measured on admission and in the 10th, 20th and 30th day of life. The remaining newborns had IL-10 measured when sepsis was suspected. Results: IL-10 levels did not correlate with GA(R=-0.01) or BW (R=-0.04). In the control group there was no correlation between IL-10 levels and the calendar age. IL-10 levels were statistically higher in the group C than in the remaining ones (Me: O vs 1.32 vs 99.8 pg/ml). IL-10 level 20 pg/ml allowed to distinguish between the group B and C with 79 p.c. sensitivity and 82 p.c. specificity. The highest levels of IL-10 were detected in the newborns who died of sepsis (Me=889 pg,ml). IL_10 level 680 pg/ml predicted the death of a newborn with 80 p.c. sensitivity and 100 p.c. specifity. Conclusions: IL-10 measurements possess a great diagnostic and prognostic reliability and allow ...


  2/9

  Tytuł oryginału: Wpływ rodzaju stosowanej diety na tolerancję karmienia i częstość posocznicy Gram ujemnej u noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała.
  Tytuł angielski: Influence of the lactose free and lactose containing diet on prevalence of Gram negative sepsis and feeding intolerance in very low birth weight infants - double blind, randomized trial.
  Autorzy: Kwinta Przemko, Mitkowska Zofia, Kruczek Piotr, Tomasik Tomasz, Pietrzyk Jacek J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.63-66, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: U noworodków z bardzo niską masą ciała wystepuje związany z niedojrzałością dziecka niedobór laktozy w przewodzie pokarmowym. Mało jest jednak wiarygodnych badań, czy stosowanie diety bezlaktozowej może poprawić tolerancję karmienia u tych wcześniaków. Cel pracy: Porównanie tolerancji karmienia i częstości występowania posocznicy Gram ujemnej u noworodków karmionych w 1. mż. mieszanką zawierającą laktozę i mieszanką bezlaktozową. Metodyka: Prospektywne badania z randomiazcją przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby. Badania: 80 noworodków ze średnią (ń SEM) urodzeniową masą ciała wynoszącą 1091 ń 25g w wieku płodowym 28,5 ń 0,24 tyg. Opis interwencji: Chorych losowo zakwalifikowano do jednej z 2 grup, w których w 1. mż. w żywieniu enteralnym stosowano 1) mieszankę zawierającą laktozę (Bebilon Nenatal - BN; n = 40) 2) mieszankę nie zawierającą laktozy (Pregestimil - PG; n = 40). Wyniki: Badane grupy nie różniły się istotnie statystycznie pod względem urodzeniowej masy ciała (1112 vs 1114 g), wieku płodowego (28,8 vs 28,3 tyg.), oceny w skali Apgar (w 5 min.: 5 vs 6 pkt), płci (52 proc. vs 55 proc. męska). U 30 (75 proc.) noworodków karmionych BN oraz 31 (77,5 proc.) dzieci otrzymujących PG nie odnotowano żadnych niepokojących objawów (RR = 1,1; 95 proc. Cl: 0,54 - 2,44). Posocznicę Gram ujemną rozpoznano u odpowiednio 2/40 i 3/40 dzieci; (RR = 0,67 ; 95 proc. Cl: 0,12 - 3,78). Liczba dzieci, u których wystąpiły objawy nietolerancji karmienia była podobna w obu ...

  Streszczenie angielskie: Objective: VLBW infants have a developmental lactase deficiency in the gut. The aim of the study was to evaluate the influence of lactose containing and lactose free diets on prevalence of feeding intolerance and gram negative sepsis in VLBW infants. Methods: 80 newborns with mean (ń SEM) birth weight 1091 ń 25 g and gestational age 28.8 ń 24 wks were randomized into 2 groups fed during 1 st month of life with 1) formula containing lactose (Bebilon Nenatal - BN group; n = 40) or 2) lactose free formula Pregestimil - PG group; n = 40). The end points of the study were; feeding intolerance episodes, Gram negative sepsis, w eight gain and the lenght of parenteral nutrition. Results: The birthweight (1112 vs 1114 g), gestational age (28.8 vs 28.3 wks), 5th min. Apgar score (5 vs 6 pts), sex (52 p.c. vs 55 p.c. male), type of delivery (65 vs 58 p.c. vaginal delivery) did not differ between the groups. Thirty (75 p.c.) newborns of the BN group and 31 (77.5 p.c.) newborns of the PG group completed the study (RR = 1.11; 95 p.c. Cl: 0.54 - 2.44). The prevalence of Gram negative sepsis were similar in both groups (2/40 vs. 3/40; RR + 0.67; 95 p.c. Cl: 0.12-3.78). Also a comparable number of children had at least one episode of feeding intolerance (14/40 vs. 12/40; RR = 1.17; 95 p.c. Cl: 0.69 - 2.20). The weight gain (11.7 vs 10.9 g/day) and the length of parenteral nutrition did not differ between the groups (16 vs 15 days). Conclusion: The inclusion of lactose into feeding ...


  3/9

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków u pacjentów Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Tytuł angielski: Risk factors of retinopathy of prematurity in newborns treated in Neonatal Intensive Care Unit of University Children's Hospital Collegium Medicum Jagiellonian University.
  Autorzy: Głowacka Edyta, Kwinta Przemko, Mitkowska Zofia, Kobylarz Joanna, Kamińska-Mroczkowska Halina, Mazurek Małgorzata, Sadowska Maria, Pietrzyk Jacek J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.86-90, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W związku z poprawą opieki perinatologicznej i wzrostem przeżywalności noworodków przedwcześnie urodzonych zwiększa się liczba dzieci wymagających badań okulistycznych z powodu retinopatii wcześniakóww (ROP). Cel: Określenie czynników ryzyka rozwoju ROP. Materiał i metody: Badaniem objęto 206 wcześniaków ze średnio urodzeniową masą ciała (mc) 1342,15g (480-3250g) i średnim wiekiem płodowym (wp) 30 tyg. (22-36 tyg.). Oceną objęto 3 grupy: bez cech ROP - 165 dzieci (80,1 proc.); 2) z cechami ROP nie wymagającymi leczenia - 13 dzieci (6,3 proc.); 3) z ROP ze zmianami w stadium przedprogowym lub progowym, kwalifikującym do krioterapii siatkówki - 28 dzieci (13,6 proc.) Wyniki: Nie obserwowano rozwoju stadium progowwego ROP u dzieci 32 tyg. wp i/lub mc 1500g. Krioaplikację wykonano pomiędzy 6 a 18 tygodniem życia (tż) (Mo: 12 tż). Skorygowany wieki dzieci, w którym wykonano zabieg mieścił się w przedziale 34-45 tyg (Mo: 38 tyg). Wykazano zalężność rozwoju ROP od czasu stosowania wentylacji mechanicznej (odpowiednio w grupach Me: 6; 22; 33 dni; p 0,01), tlenoterapii (Me: 27; 58; 70 dni; p 0,01), liczby wykonanych w 1. miesiącu życia (mż) przetoczeń koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) (Me: 2; 4; 4; p 0,01), minimalnej wartości pO2 (średnia: 37,2; 30,2; 29,2 mmHg p 0,01), wahań pO2 (mierzonego SD) (Me: 10,25; 13,2; 15,4 mmHg p 0,016 i maksymalnej wartości pCO2 (średnia: 52,5; 56,8; 66,5 p 0,01) w 2-4 tż. Wnioski: Monitorowanie pO2 i PCO2u ...

  Streszczenie angielskie: Background: A persistent progress in perinatal care and a large increase in infants survival rate have been observed recently. As a result, the number of neonates requiring ophthalmologic examinations due to retinopathy of prematurity (ROP) increased as well. Method: A retrospective survery including 206 neonates with mean birth weight 13342 g and mean gestational age 30 weeks. Material: Three groups: 1) without ROP - 165 infants (80.1 p.c.); 2) ROP not requiring treatment - 13 infants (6.3 p.c.); 3) with prethreshold and threshold ROP requiring cryotherapy - 28 infants (13.6 p.c.) were analysed. Results: Threshold ROP was not observed in infants with gestational age . 32 weeks and/or birth weight 1500 g. Cryotherapy was applied between the 6th and 18th weeks of life (Mo: 12). The procedure was applied at postmenstrual age between the 34th and 45th weeks of life (Mo: 38). The correlation of ROP with the following factors was observed: lenght of mechanical ventilation (Me in the studied groups): 6; 22; 33 days respectively; p 0,01), length of oxygen therapy (Me: 27; 58; 70 days; p 0.01), number of blood transfusions in first months of life (Me: 2; 4; 4; p 0.01), minimum pO2 (average: 37.2; 30.2; 29.2 mmHg p 0.01), pO2 oscillation (measured as SD) Me: 10,25; 13.2; 15.4 mmHg p 0.016) and maximal pCO2 (average: 52.5; 56.8, 66.5 p 0.01) between the 2nd and 4th weekd of life. Conclusion: Monitoring of pO2 and pCO2 in infants in the 1st month of life reduce ...


  4/9

  Tytuł oryginału: Ocena wzrastania w pierwszych 2 latach życia noworodków urodzonych poniżej 32 tyg. ciąży.
  Tytuł angielski: Postnatal growth of very low birth weight infants. Antropometry at two year of age, a longitudinal study.
  Autorzy: Kwinta Przemko, Piątkowska Edyta, Klimek Małgorzata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.100-106, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Tempo wzrastania jest istotnym wskaźnikiem stanu zdrowia dziecka. Wcześniaki wymagają szczegółnie dokładnej i wiarygodnej oceny wzrastania, która przede wszystkim powinna uwzględniać dojrzałość dziecka. Cel pracy: Ocena wpływu urodzeniowej dojrzałości noworodka na tempo wzrastania w pierwszych 2 latach życia. Badani: 159 noworodków urodzonych ó 32 tyg. ciąży wypisanaych z III rzędowego oddziału intensywnej terapii noworodka. Opis metody: Oceną objęto 2 kohorty noworodków: A) urodzone w 24-28 tyg. ciąży (n = 83) i B) urodzone w 29 - 32 tyg. ciąży (n = 76). Dzieci w 1 rż. co miesiąc, a w 2 rż. co 3 miesiące ważono oraz mierzono długość, obwód głowy i klatki piersiowej. Wyniki: Mediana długości ciała w 6 mż wynosiła dla dzieci z grupy A 622 mm, a dla grupy B 650 mm p 0,05). Po ukończeniu 1 roku wartości te wynosiły odpowiednio 720 mm i 745 mm (p 0,05), a po ukończeniu 2 roku 819 mm i 853 mm p 0,05). Mediana masy ciała wynosiła odpowiednio 6010 vs 7160 g (p 0,05), 8210 vs 9410 g i 9965 vs 11260 g (p 0,05), mediana obwodu klatki piersiowej 40 vs 42 cm (p 0,05), 44 vs 46 cm (p 0,05) i 46 vs 47,5 cm (p 0,05) oraz mediana obwodu głowy 42 vs 43 cm (p 0,05), 45 vs 46 cm (p 0,05) i 47 vs 48 cm (p = 0,06). Wyniki przedstawiono również w postaci siatek centylowych w odniesieniu do wieku skorygowanego do daty porodu określonej regułą Naegellego. Wnioski: Noworodki urodzone w 29-32 tyg. ciąży wykazują szybsze tempo wzrastaniia niż dzieci urodzone w ...

  Streszczenie angielskie: Background. The growth rate is an important indicator of the children's health state. Premature newborns require an especially exact reliable assessment of their growth which should include, above all, their maturity. Aim. The evaluation of the influence of newborn's maturity on its growth rate during 2 first years of life. Material and methods: Prospective, longitudinal cohort study. 159 newborns born ó 32 weeks of gestation discharged from 3rd level NICU were divided into 2 cohorts: A) born between 24-28 weeks (n = 83) and B) born between 29-32 weeks (n = 76). Before discharge and then every month in the 1st year of life and very 3 months in the 2nd year of life weight, length, head circumference and chest circumference were measured. Results: Median lenght in 6th month was 622 mm in group A and 650 mm in group B (p 0.05), after 1 year 720 mm vs 745 (p 0.05), and after 2 years 819 mm vs 853 mm (p 0.05). Median weight was 6010 vs 7160 g (p 0.05), 8210 vs 9410 g and 9965 vs 11260 g (p 0.05), median chest circumference 40 vs 42 cm (p 0.05), 44 vs 46 cm (p 0.05) and 46 vs 47.5 cm (p 0.05) and median head circumference 42 vs 43 cm (p 0.05), 45 vs 46 cm (p 0.05) and 47 vs 48 cm (p = 0.06). The results were also presented as growth charts. Conclusions: The newborns born between 29 - 32 week of gestational have faster growth ratee that newborns born between 24 - 28 week of gestation. The assessment of development of extremely premature newborns should ...


  5/9

  Tytuł oryginału: Porównanie wiarygodności wybranych badań immunologicznych i hematologicznych w diagnostyce posocznicy u noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała.
  Tytuł angielski: Comparison of reliability of immunological and hematological tests in diagnosis of sepsis in very low birth weight infants.
  Autorzy: Kwinta Przemko
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.157-163, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Początkowe objawy posocznicy u wcześniaka mogą być dyskretne i nieswowiste, co może opóźniać postawienie właściwej diagnozy. Obecnie istniejące metody laboratoryjne nie są wystarczająco jednoznaczne w bardzo wczesnym ropoznawaniu posocznicy i poszukuje się metod bardziej wiarygodnych. Postęp w immunologii pozwolił na lepsze zrozumienie patomechanizmów reakcji zapalenj, przebiegu posocznicy, jednakże możłiwości wykorzystania oznaczania stężeń tych mediatorów diagnostyce u wcześniaków nie są jeszcze w pełni poznane. Cel: Analiza użtyeczności oznaczania wybranych cytokin w rozpoznawaniu oraz prognozowaniu przebiegu posocznicy. Materiał i metody: Badaniem objęto 59 noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała. U 46 dzieci rozpoznano posocznicę o późnym poczatku, a pozostałe 13 noworodków zakwalifikowano do grupy z objawami chorobowymi lecz bez potwierdzenia bakteriologicznego posocznicy. U wszystkich dzieci w momencie wystąpienia niepokojących objawów wykonano oznaczenia: morfologii krwi z obrazem białokrwinkowym, posiew krwi, stężeń prokalcytoniny, interleukiny-6 (IL-6) i interleukiny-10 (IL-10). Wyniki: Oznaczania stężeń iL-6 (czułość -77 proc., PPV - 93 proc.) i IL-10 (czułość - 79 proc., PPV - 96 proc.) charkateryzowało się większą wiarygodnością w rozpoznawaniu posocznicy od standardowo wykonywanych badań tj. liczba płytek krwi (czułość - 47 proc., PPV - 93 proc.) wskaźnik I/T (czułość - 54 proc., PPV - 93 proc.). Ponadto oznaczanie iL_10 (stężenie IL-10 840 pg/ml) pozwalało wyróżnić noworodki o złym rokwoaniu (czułość - 80 proc., swoistość - 100 proc.). Wnioski: uwalnianie cytokin koreluje z ciężkością choroby i zatem posiada dużą wartość diagnostycznąi prognostyczną.

  Streszczenie angielskie: Background: In very low birth weight infants (VLBW) first signs and symptoms of sepsis usually are non-specific and proper diagnosis can be delayed. Recent laboratory tests are not specific enough either and other more reliable methods are searched for. Advances in fetal and neonatal immunology allowed a better understanding of inflammatory response in VLBW infants, but little is known about the clincial usefulness of immunological tests in diagnosis of sepsis in VLBW infants. Aim: Comparison of reliability of immunological and hematological tests in diagnosis of sepsis in VLBW infants. Material and methods: 59 VLBW infants with clinical signs suggesting diagnosis of sepsis divided into 2 cohorts: 1) with negative blood culture (n = 13) and 2) with positive blood culture (n = 46). In all newbrons at the time of clinical signs suggesting diagnosis of sepsis CVC, WBC I/T ratio, interleukin-6 (IL-6), interleukin-10 (IL-10) and procalcitonin (PCT) were measured. Resutls: IL-6 (sensitivity - 77 p.c., PPV - 93 p.c.) and IL-10 (senstiivity - 79 p.c., PPV - 96 p.c.) measurements were more relaible than hematological tests like platelet count (sensitivity - 47 p.c., PPV - 93 p.c.) or I/T ratio (sensitivity - 54 p.c., PPV - 93 p.c.). Moreover IL-10 levels greater than 840 pg/ml can predict poor outcome (sensitivity - 80 p.c., specifity - 100 p.c.). Conclusion: Cytokine release correlate with severity of sepsis and thus possess a great diagnostic and prognostic value.


  6/9

  Tytuł oryginału: Statyny w zaburzeniach lipidowych u chorych z zespołem nerczycowym leczonych cyklosporyną A.
  Tytuł angielski: Statins in lipid abnormalities in patients with nephrotic syndrome treated with Cyclosporin A.
  Autorzy: Ogarek Iwona, Sancewicz-Pach Krystyna, Wierzchowska-Słowiaczek Ewa, Wilkosz Katarzyna, Kwinta-Rybicka Joanna, Stec Zofia, Pogan Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.417-419, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hiperlipidemia w zespole nerczycowym stanowi czynnik ryzyka postępu szkliwienia kłębuszków nerkowych oraz rozwoju miażdżycy. Celem pracy była ocena wpływu statyn na stężenie lipidów u dzieci ze steroidoopornym zespołem nerczycowym i przewlekłą hipercholesterolemią leczonych cyklosporyną A (CsA). Badaniem objęto 20 dzieci w wieku 3,5 - 14,5 lat (śr. 8,3 ń 3,5 lat). Statyny podawano w jednej dawce wieczornej. Średnie stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i trójglicerydów, wynoszące na początku leczenia 14,6 ń 6,6 mmol/l, 10,2 ń 1,6 mmol/l i 6,4 ń 3,5 mmol/l, uległo obniżeniu odpowiednio o 23,38 i 38 proc. po miesiącu terapii (p 0,01). Po zakończeniu leczenia średnie stężenie cholesterolu, LDL i trójglicerdów zmniejszyło się do 8,4 ń 4,1 mmol/l, 4,9 ń 2,2 mmol/l i 3,6 ń 2,4 mmol/l (p 0.01). Stężenie białka całkowitego i białkomocz nie uległy zmianie po miesiącu terapii, natomiast stężenie białka wzrosło o 10 proc., a białkomocz zmalał o 42 proc. po zakończeniu leczenia (p 0.01). W badanej grupie nie obserwowano istotnych klinicznych i biochemicznych skutków ubocznych stosowanego leczenia. Remisję całkowitą uzyskano u 11 z 20 chorych. Leczenia statynami powoduje obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i trójglicerydów u dzieci ze steroidoopornym zespołem nerczycowym. Równoczesne stosowanie CsA i statyn u chorych z utrzymującą się hiperlipidemią jest stosunkowo bezpieczne i może ułatwić uzyskanie remisji.

  Streszczenie angielskie: Hyperlipidemia in nephrotic syndrome is a risk factor contributing to the progression of focal glomerulosclerosis as well as atherosclerosis. The aim of this study was to evaluate the effect of statins on lipids level in children with steroid-resistant nephrotic syndrome and persistent hypercholesterolaemia treated with Cyclosporin A. Twenty children aged 3.5 - 14.5 (mean 8.3 ń 3.5 years) were studied. All patients were treated with statins at a single daily (evening) dose Mean cholesterol, LDL and trigliceride concentration at baseline were 14.6 ń 6.6 mmol/l and 6.4 ń 3.5 mmol/l and decreased by 23 p.c., 38 and 39 p.c. respectively after one month of treatment (p 0.01). After discontinuation of therapy, mean cholesterol, LDL and trigliceride concentrations decreased to 8.4 ń 4.1 mmol/l, 4.9 ń 2.2 mmol/l and to 3.6 ń 2.4 mmol/l respectively (p 0.01). Serum protein and proteinuria remained unchanged after one month of therapy, but serum protein increased by 10 p.c. and protienuria decreased by 42 p.c. after treatment (p 0.01). The drug was well tolerated with no clinical and essential biochemical side effects. Eleven of the twenty patients developed complete remission. Statins are effective at lowering total cholesterol, LDL and triglyceride levels. CsA and statins treatment in patients with steroid-resistant NS and persistent hyperlipidaemia appears to be relatively safe and could facilitate induction of remission; effectiveness oflong-term therapy still needs to be evaluated.


  7/9

  Tytuł oryginału: Ocena uwalniania cytokin przeciw i prozapalnych u noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała : praca doktorska
  Autorzy: Kwinta Przemko, Pietrzyk Jacek J. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Pediatrii, Klinika Chorób Dzieci w Krakowie
  Źródło: 2002, 92 k. : il., tab., bibliogr. 120 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19761

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/9

  Tytuł oryginału: Rekombinowany czynnik VIIa w operacjach urologicznych z krwotokiem.
  Autorzy: Sajdak Renata, Pikuła Elżbieta, Kwinta Adam
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.58, 60
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/9

  Tytuł oryginału: ABC zabiegów diagnostycznych i leczniczych w pediatrii. Odcinek 18: Pomiar szczytowego przepływu wydechowego u dzieci.
  Autorzy: Cichocka-Jarosz Ewa, Kwinta Przemko
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (5) s.126-132, il., tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: