Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KWIETNIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej z metodą kodowania kolorem w ocenie dynamiki zmian zakrzepowych u chorych z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych.
Tytuł angielski: Colour-coded duplex scanning in determination of anatomical end-points in deep vein thrombosis progression in lower extremities.
Autorzy: Madycki Grzegorz, Słowiński Piotr, Kwietniak Zbigniew, Staszkiewicz Walerian
Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (2) s.61-67, il., tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,505

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była analiza zmian zakrzepowych obejmujących żyły układu głębokiego w poszukiwaniu naturalnych, anatomicznych miejsc sprzyjających ograniczaniu rozwoju procesu zakrzepowego. Materiał i metody. W okresie 3 lat (1998-2000) w Klinice Chirurgii Naczyniowej CMKP w Warszawie, przebadano 130 chorych leczonych z powodu zakrzepicy żył głębokich. Rozległość zmian zakrzepowych oceniano za pomocą aparatu ultrasonograficznego o wysokiej rozdzielczości. Wyniki. Wyniki porównano z objawami klinicznymi i poddano analizie statystycznej, stosując test regresji liniowej i oceniając współczynnik korelacji. Autorzy zaobserwowali, że niektóre anatomiczne połączenie żył głębokich kończyn dolnych mogą spełniać istotną rolę w samoistnym ograniczeniu procesu zakrzepowego. Te anatomiczne miejsca, nazwane przez autorów naturalnymi zakończeniami zakrzepic żył głębokich, to: 1. spływ żyły udowej głębokiej i powierzchownej; 2. spływ żyły biodrowej wewnętrznej i zewnętrznej; 3. spływ obu żył biodrowych wspólnych. Wnioski. Autorzy sugerują, iż niektóre żyły głębokie, takie jak żyła udowa głęboka, żyła biodrowa wewnętrzna i żyły biodrowe wspólne, mogą spełniać istotną rolę w rozwoju zakrzepicy żył głębokich. Żyła podkolanowa, ze względu na anatomiczne położenie i brak istotnych dopływów, nie stanowi naturalnego miejsca zakończenia dla procesu zakrzepowego w układzie żył głębokich.


  2/2

  Tytuł oryginału: Znaczenie pomiaru współczynnika lipidowego w surowicy krwi kobiet poddanych operacjom ginekologicznym w okresie okołomenopauzalnym : praca doktorska
  Autorzy: Kwietniak Grażyna, Karmowski A. (promot.).; Akademia Medyczna I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 64 k. : il., tab., bibliogr. 94 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20455

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: