Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KWIEK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania płynu zawierającego 0,05 proc. propionianu klobetazolu w leczeniu przewlekłej łuszczycy plackowatej skóry owłosionej głowy.
Tytuł angielski: Clinical evaluation of the scalp psoriasis treatment with clobetazole propionate 0,05 p.c. lotio.
Autorzy: Ambroziak Marcin, Stąpór Wadim, Langner Andrzej, Kwiek Bartłomiej
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.237-240, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniu wzięło udział 39 osób z łuszczycą skóry owłosionej głowy. Pierwsza część badania miała na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu zawierającego propionian klobetazolu w czasie pięciotygodniowego leczenia ciągłego. W drugiej części pacjentów podzielono na dwie grupy (19 i 20 osób), w pierwszej grupie prowadzono leczenie podtrzymujące raz w tygodniu, a druga nie była leczona. Przez 4 tygodnie obserwowano częstość nawrotów w obu grupach. Bezpieczeństwo stosowania oceniono na podstawie dobowego wydalania kortyzolu oznaczonego na początku i po 5 tygodniach leczenia. Dodatkowo, w grupie otrzymującej leczenie podtrzymujące oznaczono poziom kortyzolu po kolejnych 4 tygodniach. Badany preparat potwierdził swoją skuteczność - średnia powierzchnia zmian łuszczycowych zmniejszyła się z 208,3 cmý do 36,14 cm po 5 tygodniach leczenia. W grupie otrzymującej leczenie podtrzymujące u 6 osób doszło do nawrotów choroby podczas kolejnej czterotygodniowej obserwacji. W tym samym czasie nawrót obserwowano u 12 osób w grupie nieleczonej. W trakcie pięciotygodniowego aktywnego leczenia u 4 chorych (10 proc. leczonych) zanotowano spadek wydalanego kortyzolu poniżej dopuszczalnej normy. W grupie stosującej leczenie podtrzymujące, po kolejnych 4 tygodniach obserwowano obniżenie poziomu kortyzolu w moczu dobowym, również u 4 chorych (22 proc. leczonych).

  Streszczenie angielskie: There were 39 patients included into the study. The first phase was to evaluate the efficacy and safety of lotion containing 0,05 p.c. clobetazole propionate in 5-weeks treatment of chronic plaque psoriasis of the scalp. In the second part patients were divided into 2 groups. Patients from first group had maintenance treatment (one application a week), while patients from second group had no treatment for 4 weeks. During this time, the number of relapses in both groups had been evaluated. The safety of the treatment was based on 24 hour urine excretion of cortizole at the begining of the treatment and after 5 weeks of therapy. Additionally, in the group with maintenance treatament the level of cortizole was evaluated after next 4 weeks. The lotion proved to be effective in the treatment of psoriasis of the scalp - mean area of skin lesions decreased from 208,3 cmý to 36,14 cmý after 5 weeks of treatment. There was also significant difference of relapsess observed - 12 patients not applying the medication had relapses in comparison with 6 patients from the group with maintenance treatment. 4 patients (10 p.c.) had the decrease of the cortizole excretion in urine below the normal range after 5 weeks of active treatment and 4 patients (22 p.c.) had this abnormality after additional 4 weeks of maintenance therapy.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wentrikulostomia endoskopowa komory III u dorosłych. Doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Endoscopic ventriculostomy of third ventricle in adults. Own experiences.
  Autorzy: Kwiek Stanisław, Mandera Marek, Bażowski Piotr, Luszawski Jerzy, Duda Izabela, Wolwender Adam, Zymon-Zagórska Anna, Grzybowska Konstancja
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.723-734, il. tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Znikoma liczba publikacji w literaturze polskiej na temat metody neuroendoskopowej w leczeniu wodogłowia oraz przewaga opracowań dotyczących grup dziecięcych i mieszanych w literaturze anglojęzycznej skłoniły autorów do przedstawienia doświadczeń własnych w leczeniu tą metodą chorych dorosłych. Autorzy przedstawiają wyniki leczenia metodą endoskopowej wentrikulostomii komory III mózgu (ETV), analizują jej skuteczność i przydatność, rozpatrują przyczyny niepowodzeń i powikłania w grupie pacjentów dorosłych. ETV wykonano u 20 chorych w wieku powyżej 18 r.ż. w okresie prawie dwuletnim, przy czym pierwszy zabieg przeprowadzono we wrześniu 1999 r. U 13-tu pacjentów (65 proc. grupy) przyczyną wodogłowia był nowotworowy proces ekspansywny w okolicy dróg płynowych. U 3 chorych przyczyną wodogłowia było zwężenie wodociągu rozpoznane w wieku dorosłym, u dalszych 3 torbiel pajęczynówki nadsiodłowa lub okolicy tylnej komory III mózgu, a w ostatnim przypadku torbiel koloidowa komory III. Ocena wyników leczenia polegała na zastosowaniu kryterium klinicznego i radiologicznego. Stwierdzono 90 proc. skuteczność metody ETV wg kryterium klinicznego i 88 proc. stosując kryterium radiologiczne, przy stosunkowo niewielkiej liczbie powikłań o znikomej wadze klinicznej. Autorzy wysoko oceniają przydatność metody w leczeniu wodogłowia w wieku dorosłym, zwłaszcza w przypadkach wodogłowia powodowanego uciskiem dróg płynowych przez proces ekspansywny lub przy współistnieniu torbieli pajęczynówki okolicy komory III.


  3/4

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Trądzik odwrócony - acne inversa (alias ropnie mnogie pach].
  Autorzy: Langner Andrzej, Kwiek Bartłomiej
  Źródło: Dermatologica 2002 (2) s.36, il. - Tł. artyk. z czas. European Academy of Dermatology and Venereology 2001; 15 : 532-540
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Leczenie nadmiernej potliwości.
  Tytuł angielski: Treatment modalities in hyperhidrosis.
  Autorzy: Ambroziak Marcin, Kwiek Bartłomiej, Langner Andrzej
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (2) s.56, 58-60, 62-64, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadmierna potliwość dotyczy 0,5 proc. populacji między 15 a 40 rokiem życia. Przyczyną poszukiwania skutecznej metody leczenia tej choroby stało się znaczne upośledzenie społecznego funkcjonowania dotkniętych nią osób. Dezodoranty i antyperspiranty okazują się być niewystarczające w leczeniu tego schorzenia. Stale doskonalone techniki chirurgiczne, mające na celu usunięcie gruczołów potowych, są nadal związane z dużym ryzykiem powikłań. Neurochirurgiczny zabieg sympatektomii, przeprowadzany już od wielu lat metodą endoskopową transtorakalną, jest bardzo skuteczny, jednak również obciążający i niepozbawiony działań niepożądanych. Na tle tych metod na szczególną uwagę zasługuje miejscowe zastosowanie toksyny botulinowej jako skutecznej i mało inwazyjnej metody.

  Streszczenie angielskie: Hiperhydrosis affects 0,5 p.c. of population at the age between 15 and 40. As it appears to be socially embarrassing condition it requires an effective way of treatment. Deodorant and antiperspirant are the strategies that cannot be found as an appropriate solution. Surgical techniques, although effective and permanently improved, are still related with high adverse event ratio. The endoscopic transthoracic sympathectomy as one of the neurosurgical attempt is technically demanding and can be followed by some serious adverse event. The method of botulinum toxin type a injections looks to be save and effective alternative.

  stosując format: