Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KWIECIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Zakrzepy i zatory
Autorzy: Biederman Andrzej, Filipecki Stanisław, Grenda Ryszard, Hajduk Bogdan, Kielar Maciej, Kopeć Maria, Krzemińska-Pakuła Maria, Kwieciński Hubert, Litwin Mieczysław, Łopaciuk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt, Małek Grzegorz, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Musiał Jacek, Myśliwiec Michał, Noszczyk Wojciech, Pasierski Tomasz, Pruszczyk Piotr, Przyłuski Jakub, Rużyłło Witold, Szczepański Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Torbicki Adam, Wojtukiewicz Marek, Zawilska Krystyna
Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 zm. i unowocześ
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 572, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,717

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/11

  Tytuł oryginału: Functional and clinical characterization of KCNJ2 mutations associated with LQT7 (Andersen syndrome).
  Autorzy: Tristani-Firouzi Martin, Jensen Judy L., Donaldson Matthew R., Sansone Valeria, Meola Giovanni, Hahn Angelika, Bendahhou Said, Kwieciński Hubert, Fidziańska Anna, Plaster Nikki, Fu Ying-Hui, Ptacek Louis J., Tawil Rabi
  Źródło: J. Clin. Invest. 2002: 110 (3) s.381-388, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 310,487

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Andersen syndrome (AS) is a rare, inherited disorder characterized by periodic paralysis, long QT (LQT) with ventricular arrhythmias, and skeletal developmental abnormalitise. We recently established that AS is caused by mutations in KCNJ2, which encodes the inward rectifier K+ channel Kir2.1. In this report, we characterized the functional consequences of three novel and seven previously described KCNJ2 mutations using a two-microelectrode voltage-clamp technique and correlated the findings with the clinical phenotype. All mutations resulted in loss of function and dominant-negative suppression of Kir2.1 channel function. In mutation carriers, the frequency of periodick paralysis was 64 p.c. and dysmorphic features 78 p.c. LQT was the primary cardiac manifestation, present in 71 p.c. of KCNJ2 mutation carriers, with ventricular arrhythmias present in 64 p.c. While arrhythmias were common, none of our subjects suffered sudden cardiac death. To gain insight into the mechanismof arrhythmia susceptibility, we simulated the effect of reducdd Kir2.1 using a ventricular myocyte model. A reduction in Kir2.1 prolonged the termkinal phase of the cardiac action potential, and n the setting of reduced extracellular K+, nduced Na+/Ca2+ exchanger-dependent delayed afterdepolarizations and spontaneous arrhythmias. These findings suggest that the substrate for arrhythmia susceptibility in AS is distinct from the other forms of inherited LQT syndrome.


  3/11

  Tytuł oryginału: Przepływ krwi w tętnicy ocznej oraz wzrokowe potencjały wywołane u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Blood flow in ophthalmic artery and visual evoked potentials in diabetic patients.
  Autorzy: Pierzchała Krystyna, Kwieciński Janusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.183-188, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca, mimo postępów w jej leczeniu, nadal powoduje liczne powikłania narządowe, również w narządzie wzroku. Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych (WPW) umożliwia wykrycie subklinicznych uszkodzeń drogi wzrokowej, podczas gdy badanie dopplerowskie umożliwia nieinwazyjną ocenę naczyń, w tym tętnicy ocznej. Celem pracy jest ocena przepływu krwi w tętnicy ocznej oraz WPW u chorych na cukrzycę z różnymi zmianami w naczyniach siatkówki. Grupę badaną stanowiło 26 chorych na cukrzycę o średnim wieku 43,7 ń 12,1 roku i średnim czasie leczenia choroby 9,4 ń 4,9 roku. U każdego chorego przeprowadzono specjalistyczną ocenę dna oka oraz badania dopplerowskie tętnic szyjnych i ocznych, oceniano także latencję i amplitudę WPW. W grupie badanej stwierdzono znamiennie wyższe średnie prędkości przepływu (p 0,001) w tętnicy szyjnej wewnętrznej i zewnętrznej oraz nieznamiennie wyższe w tętnicy ocznej, a także znamiennie większe latencje WPW (p 0,001) niż u 43 zdrowych osób stanowiących grupę kontrolną. Prędkość przepływu krwi w tętnicach szyjnej wewnętrznej i ocznej u chorych z retinopatią była znamiennie niższa niż w podgrupie chorych z cechami angiopatii (pó 0,02; p ó 0,01), natomiast amplitudy WPW w badanych podgrupach chorych były podobne. Nie odnotowano znamiennej korelacji pomiędzy prędkością przepływu krwi w tętnicy ocznej a latencją fali P100 WPW. Uzyskane wyniki potwierdzają niekorzystny wpływ cukrzycy na prędkość przepływu krwi w tętnicach ważnych dla prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku, jak i na zwolnienie przewodzenia w drodze wzrokowej.

  Streszczenie angielskie: Diabetes despite the progress in therapy causes various complications including the visual impairment. The evaluation of Visual Evoked potentials (VEP) gives the possibility to detect subclinical features of visual tract damage whereas Transcranial Doppler Sonography enables non-invasive vessel assessment including Ophthalmic Artery (OA). The assessment of VEP and Blood Flow Velocities (BFV) of carotid and ophthalmic artery in diabetics with various changes in retinal; arteries was the purpose of this investigation. 26 diabetics, at the average age of 43,7 ń 12,1 years and average diabetes treatment duration of 9,4 ń 4,9 years, and 43 healthy controls were examined. In each patient ophthalmoscopy, doppler examination of carotid and ophthalmic arteries (CCA, ICA, ECA, OA) and evaluation of VEP was performed. BVF of ICA and ECA was significantly greater (p 0,001) whereas BFV of OA was greater in diabetics in comparison to the controls. VEP latency was significantly prolonged (p 0,01) in diabetic patients compared to control group. BFV of ICA and OA in retinopathy patients was significantly lower comparing to angiopathy patients (P ó 0,02; p ó 0,01 respectively) whereas VEP amplitude was similar in examined subgroups of diabetics. The correlation between BFV of OA and VEP latency was not observed in diabetics. The obtained results suggest that diabetes affects negatively blood flow velocities of important for visual organ vessels as well as visual tract conduction.


  4/11

  Tytuł oryginału: Protein Z in young survivors of ischemic stroke.
  Autorzy: Łopaciuk Stanisław, Bykowska Ksenia, Kwieciński Hubert, Członkowska Anna, Kuczyńska-Zardzewiały Arletta
  Źródło: Thromb. Haemost. 2002: 88 (3) s.536, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 304,333

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • list i notatka
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/11

  Tytuł oryginału: Stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące gospodarki wapniowo - fosforanowej u chorych z przewlekłą niewydolnoscią nerek.
  Tytuł angielski: Standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning calcium-phosphate metabolism in patients with terminal renal failure.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Bidas Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Czekalski Stanisław, Forfa Jan, Gellert Ryszard, Grenda Ryszard, Kokot Franciszek, Książek Andrzej, Kwieciński Ryszard, Luciak Marek, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Ostrowski Kazimierz, Rydzewski Andrzej, Steciwko Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.1-3, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca-P u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek stanowią istotną przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące monitorowania i leczenia zaburzeń gospodarki Ca-P.

  Streszczenie angielskie: Calcium phosphate metabolism disturbances in patients with terminal renal failure constitute on the important causes of the increased morbidity and mortality in these group of patients. Present paper shows the standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning monitoring and treatment of Ca-P metabolism disturbances.


  6/11

  Tytuł oryginału: Ocena przepływu krwi i reaktywności tętnic mózgowych u chorych z udarem niedokrwiennym w obszarze unaczynienia tylnej części koła tętniczego Willisa. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of blood flow velocity and cerebrovascular reactivity in patients with posterior circulation stroke.
  Autorzy: Pierzchała Krystyna, Kwieciński Janusz, Kapustecki Janusz
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.883-890, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • komunikat

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest próba określenia charakteru zaburzeń przepływu krwi i reaktywności naczyniowej dużych tętnic mózgowych przedniego i tylnego kręgu unaczynienia mózgu u chorych z udarem tylnej części koła tętniczego Willisa. Grupę badaną stanowiło 17 chorych o średnim wieku 57 ń 12 lat z udarem niedokrwiennym w obszarze tylnego kręgu (POCI). U każdego chorego przeprowadzono badanie neurologiczne oraz dopplerowskie obejmujące ocenę prędkości i przepływu krwi i reaktywności naczyniowej tętnic środkowych mózgu, tylnych mózgu i kręgowych a także wykonano tomografię komputerową głowy. Badanie dopplerowskie przeprowadzono przy użyciu aparatu TC 2020 Pioneer oraz kapnografu Novametrix Tidal Wave sp. Wyniki: U chorych z udarem niedokrwiennym stwierdzono niższe prędkości przepływu krwi w tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz środkowej, przedniej i tylnej mózgu, a także znamiennie niższe w tętnicy kręgowej w porównaniu do osób zdrowych. Reaktywność naczyniowa tętnic środkowych mózgu u chorych z udarem niedokrwiennym w obszarze tylnego kręgu była znamiennie niższa niż u osób zdrowych. W badanej grupie chorych reaktywność tętnicy tylnej mózgu jak i kręgowej była znamiennie niższa od reaktywności tętnicy środkowej mózgu. Wniosek: Zmniejszenie reaktywności tętnic mózgowych, zwłaszcza "tylnego kręgu", odgrywa istotną rolę w patogenezie udaru niedokrwiennego tylnej części koła tętniczego Willisa.


  7/11

  Tytuł oryginału: Trudności w ustaleniu etiopatogenezy zespołu amnestycznego u 44-letniej kobiety - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Difficulties in establishing etiopathogenesis of amnestic syndrome in a 44-year-old women - case report.
  Autorzy: Gorczyca Piotr W., Pudlo Robert, Leksowska Aleksandra, Hese Robert Teodor, Kwieciński Janusz, Pierzchała Krystyna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.29-34, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy pracy opisują problemy diagnostryczne dotyczące 44-letniej kobiety, u której nagle wystąpiły zaburzenia pamięci.


  8/11

  Tytuł oryginału: Ocena drogi piramidowej w obrazach rezonansu magnetycznego u chorych na stwardnienie boczne zanikowe : praca doktorska
  Autorzy: Domżał-Stryga Anna, Kwieciński Hubert (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Neurologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 66 k. : il., tab., bibliogr. 141 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/11

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie w udarze mózgu. Aktualne (2002) zalecenia European Stroke Initiative].
  Autorzy: Kwieciński Hubert
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (7/8) s.154-155, bibliogr. 7 poz. - Tł. na podst. przedruku z European Stroke Executive Committee
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/11

  Tytuł oryginału: Wytyczne postępowania w chorobach nerwowo-mięśniowych.
  Autorzy: Kwieciński Hubert, Kamińska Anna, Drac Hanna
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.145-151, tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/11

  Tytuł oryginału: Neurotoksyczne działanie surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego u chorych na stwardnienie boczne zanikowe : praca doktorska
  Autorzy: Janik Piotr, Kwieciński Hubert (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Neurologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 70 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20919

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury

  stosując format: