Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KWAS
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena efektu przeciwbólowego fluwoksaminy w porównaniu ze skutecznością imipraminy oraz tramadolu w leczeniu rwy kulszowej - badanie otwarte.
Tytuł angielski: Assessment of analgetic effect of fluvoksamine in comparison with impramine and tramadol in treatment of ischialgia.
Autorzy: Kwasucki Janusz, Stępień Adam, Maksymiuk Grzegorz, Olbrych-Karpińska Barbara
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.42-50, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD) są obecnie istotnym elementem terapii bólu przewlekłego. W przeciwieństwie jednak do leków przeciwdepresyjnych nowej generacji, będących selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, wywołują wiele objawów niepożądanych. Celem pracy byla ocena efektu przeciwbólowego w rwie kulszowej leku przeciwdepresyjnego nowej generacji - fluwoksaminy (Fevarin) - i jego porównanie z efektem przeciwbólowym imipraminy oraz agonisty receptorow opioidowych - tramadolu. Badaniem objęto 70 chorych z rwą kulszowa. Chorych podzielono losowo na trzy grupy. Pierwszą leczono tramadolem (22 osoby - 18 mężczyzn i 4 kobiety, średnia wieku 42,9 roku), drugą imipraminą (24 osoby - 18 mężczyzn i 6 kobiet, średnia wieku 43,2 roku), a trzecią fluwoksaminą (24 osoby - 15 mężczyzn i 9 kobiet, średnia wieku 42,3 roku). Czas trwania obserwacji wynosił 19 dni. Natężenie bólu oceniano w 4-stopniowej skali opisowej. W grupach otrzymujących imipraminę i fluwoksaminę oceniano kliniczne objawy depresji przed i po leczeniu za pomocą skali samooceny depresji Zunga. Porównując efekt przeciwbólowy zastosowanych leków nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic pomiędzy skutecznością imipraminy i fluowoksaminy. W przypadku grupy poddanej kuracji fluwoksaminą zaobserwowano znacząco mniejszą liczbę objawów niepożądanych. Wniosek: fluwoksamina, lek przeciwdepresyjny nowej generacji, wykazuje podobną skuteczność w terapii bólu jak imipramina, dlatego też ...

  Streszczenie angielskie: At present time tricyclic antidepressant (TA) are important tools in therapy of chronic pain. However administration of TA produce a number of side effects. Antidepressants of new generation, selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) induce less side effects in patients than TA. The aim of the study was to estimate an analgetic effect of antidepressant of new generation - fluvoksamine (Fevarin) in treatment of ischialgia and comparison with an analgetic effect of impramine and tramadol - opoid receptors antagonist. 70 patients with sociatic neuralgia were included to the research. They were at random divided into three groups. First one was treated with tramadol consisted of 22 persons (18 men and 4 women, average age - 42,9 y.), second one treated with impramine consisted of 24 persons (18 men and 6 women, average age - 43,2 y.) and third one treated with fluvoksamine consisted of 24 persons (15 men and 9 women, average - 42,3 y.). Observation time was 19 days. Pain intensity was evaluated in four degree descriptive scale. Before and after treatment clinical symptoms of depression were estimated in groups of patients treated with imipramine or fluvoksamine by Zung's Depression Scale. There were no statistically significant differences in analgetic effect after treatment with fluvoksamine or imipramine. There was meaningly few number of side effects in the group treatd with fluvoksamine. Conclusion: Fluvoksamine and imipramine have similar effectiveness in ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Angiogenesis and some prognostic parameters of invasive ductal breast carcinoma in women.
  Autorzy: Olewniczak Sławomir, Chosia Maria, Kwas Artur, Kram Andrzej, Domagała Wenancjusz
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.183-188, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to correlate angiogenesis parameters (micorvessel count, area and perimeter) with some clinical and morphological factors in 251 invasive ductal breast carcinomas in women. Endothelium was stained with antiCD31 antibody, and measurements were made using a computerised image analysis in the whole study population and separately for two subgroups with and without metastases to acillary lymph nodes. High angiognesis parameters in primary tumours were associated with older age, large tumour diameter, high grade and the associations were statistically significant. Furthermore the microvessel density was signifcantly higher in tumours metastasing to lymph nodes as compared with tumours without metastases. Mcirovessel perimeter was found to be the most useful of vessel parameters analysed. The corrlation between angigonesis and some clinical and morphological parameters, especially lymph node status may indicate the prognostic value of angiognesis in invasive ductal breast carciomas.


  3/3

  Tytuł oryginału: Edward Drescher - supporter of conservative treatment in giant omphaloceles.
  Autorzy: Latawiec-Mazurkiewicz Irena, Gazda Piotr, Kwas Artur
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (2) s.60-64, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: In the nineteen fifties and sixties, before Schuster introduced his method of treating giant omphaloceles, the idea of a conservative approach to this condition was justified. Two options were discussed: surgical treatment with risk of subsequent respiratory-circulatory complications following reduction of the omphalocele contents into the peritoneal cavity (without support of modeern neonatal ventilators and neonatal intensive care facilities), versus conservative treatment. The latter approach did not carry the risk of the above-mentioned sequelae; however, such complications like infection, obstruction or intoxication caused by disinfectant applied to the surface of the omphalocele could occur. Edward Drescher, the Head of the Department of Pediatric Surgery, Pomeranian Academy of Medicine (1974-1977) was a supported of the conservative approach in treatment of giant omphaloceles.

  stosując format: