Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KWARECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Charakterystyka snu i dobowego wzoru aktywności lokomotorycznej u pracowników zmianowych, nocnych.
Tytuł angielski: Patterns of sleep and locomotor activity in shift workers with special reference to night shift.
Autorzy: Kwarecki Krzysztof, Zużewicz Krystyna
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (1) : VIII Sympozjum "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy" s.79-84, il., bibliogr. 31 poz., sum. - 8 Sympozjum pt. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy Łódź 30.05-01.06. 2001
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca zmianowa a przede wszystkim praca nocna wywołują liczne zaburzenia w przebiegu okołodobowych rytmów biologicznych czynności fizjologicznych. Do najczęstrzych dolegliwości zgłaszanych przez pracowników zmianowych należą zaburzenia snu, wyrażone m.in. długością i jakością snu właściwego i drzemek. Spośród metod oceny snu najpopularniejsze są badania subjektywne - ankiety przebiegu snu, 24-godzinne badania EEG, a ostatnio duże nadzieje wiąże się ze stosowaniem aktygrafii. Autorzy przedstawiają przykłady badań własnych nad przebiegiem rytmu aktywności dobowej - lokomotorycznej i snu na przykładzie kontrolerów ruchu lotniczego Warszawa-Okęcie. W miarę starzenia się i równolegle stażu pracy w systemie zmianowym nasilają się zaburzenia snu najczęściej jako wydłużenie czasu latencji, skrócenie czasu snu właściwego i częstrze drzemki w porze dziennej. Znajomość zaburzeń snu w indywidualnych przypadkach może okazać się pomocna w doradzaniu wyboru strategii walki z deficytem snu u pracowników zmianowych.

  Streszczenie angielskie: Shift work and night work in particular, account for numerous disturbances in circadian biologica rhythms of physiological activities. Shift workers most frequently complain of sleep disturbances manifested among others by sleep duration and quality, as well by time of proper sleep and naps. Among methods used for the sleep assessment, subjective tests: sleep value questionnaires and 24-h EEG, are most common, however actigraphy is recently considered to be more useful. This paper presents the results of the authors' investigations on the circadian rhythms: locomotor activity and sleep in air traffic controllers (ATCs) at the Okęcie Airport of Warsaw. Sleep disturbances, most often sleep latency, shortening of the main sleep and more frequent naps increase with age work experience. The knowledge of sleep disturbances may, in individual case, be helpful in choosing the best possible strategy to cope with sleep deficit in shift workers.


  2/3

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Wartość endoprotezoplastyki unipolarnej i bipolarnej w leczeniu złamań szyjki kości udowej
  Autorzy: Kwarecki Jacek, Hussein Bassam, Syrówka Piotr, Tyszka Janusz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.122-125, il., tab., bibliogr. 17 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: