Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KWAŚNY
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych : rewizja dziesiąta : ICD-10 : kategorie 3-znakowe
Opracowanie edytorskie: Pająk Andrzej (red.), Brykczyńska Celina (tł.), Galicka-Latała Danuta (tł.), Kautsch Marcin (tł.), Kobayashi Maria (tł.), Kozierkiewicz Adam (tł.), Kunz Jerzy (tł.), Kwaśny-Krochin Beata (tł.), Namysłowska Irena (tł.), Nowak-Węgrzyn Anna (tł.), Olszanecki Piotr (tł.), Parnowski Tadeusz (tł.), Pawlęga Janusz (tł.), Pietruszewski Kazimierz (tł.), Piotrowski Andrzej (tł.), Pużyński Stanisław (tł.), Szelenberger Waldemar (tł.), Topór-Mądry Roman (tł.), Wciórka Jacek (tł.), Zaczek Anna (tł.).
Źródło: - Krakow, Fundacja Zdrowia Publicznego ; Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius" 2002, 78 s. : il., 24 cm. - tyt. oryg. Classification of Diseases and Health Related Problems : tenth revision
Sygnatura GBL: 740,380

Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/5

  Tytuł oryginału: Wpływ chloraminy tauryny na przebieg kolagenowego zapalenia stawów u myszy : praca doktorska
  Autorzy: Kwaśny-Krochin Beata, Głuszko Piotr (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Zakład Reumatologii i Balneologii w Krakowie
  Źródło: 2002, [6], 49 k. : il., tab., bibliogr. 116 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20285

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska


  3/5

  Tytuł oryginału: Charakterystyka spektralna i mikroanalityczna szkliwa z wczesnymi zmianami próchnicowymi.
  Tytuł angielski: Spectral and microanalytical characteristic of enamel with early carious lesions.
  Autorzy: Mielczarek Agnieszka, Kwaśny Mirosław
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.9-15, il., tab., bibliogr. [27] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach trwają poszukiwania metod diagnostycznych w kierunku detekcji ognisk próchnicowych. Duże nadzieje wiążą sie z badaniem fluorescencji tkanek zęba. Celem pracy była ocena wykorzystania metody fluorescencyjnej w diagnostyce próchnicy. W badaniu wykorzystano usunięte zęby ludzkie. Materiał analizowano w postaci: szlifów szkliwnych i płytek rozdrobnionego i zaprasowanego szkliwa. W pierwszej fazie badań wykonano pomiary spektralne w celu porównania charakterystyk szkliwa zdrowego i zmienionego w warunkach in vitro i in vivo. Próbki szkliwa poddano działaniu różnych źródeł światła. Zjawisko fluorescencji oceniano wykorzystując systemy detekcji oparte na spektografach. Następnie wykonano analizę chemiczną próbek szkliwa w mikroanalizatorze rentgenowskim. Wyniki badań wykazały, iż natężenie fluorescencji w szkliwie odwapnionym w warunkach in vitro jest zawsze niższe od natężenia fluorescencji indukowanej w szkliwie prawidłowym. W szkliwie objętym próchnicą obserwuje się podobną zależność, z wyjątkiem wzbudzenia w zakresie czerwieni 633 nm i 650 nm, gdzie poziom indukowanej fluorescencji w szkliwie odwapnionym jest wyższy.


  4/5

  Tytuł oryginału: Aparatura diagnostyczna i terapeutyczna dla metody fotodynamicznej.
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic system for photodynamic method.
  Autorzy: Kwaśny Mirosław
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (6) s.257-259, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Streszczenie polskie: Aparatura stosowana do fotodiagnostyki i terapii fotodynamicznej ma podstawowe znaczenie dla rozwoju metody i jej powszechnego wdrożenia. Monitoring dawki światła i stężenia uczulacza warunkują prawidłowe leczenie i chronią przed powtarzaniem zabiegów. W artykule przedstawiono aktualny poziom rozwoju fluorymetrycznych systemów diagnostycznych, a także źródeł światła - laserowych oraz niekoherentnych (non-coherent), stosowanych w praktyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: Systems used in photodiagnostic and photodynamic therapy have basic meaning for developing of method and its common implant. Light dose monitoring and sensitizer's concentration are conditioning correct treatment and protecting from procedures' repetitons. The authors are presenting a current progress level of fluorometric diagnostic systems and light sources - laser and non-coherent - used in a clinical practice.


  5/5

  Tytuł oryginału: Fotodynamiczna metoda wykrywania i leczenia nowotworów - podstawy i zastosowania kliniczne
  Autorzy: Graczyk Alfreda, Kwaśny Mirosław
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.89-107, il., tab., bibliogr. 58 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: