Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KWAŚNIEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Rozpoznawanie zatoru tętnicy płucnej w dobie spiralnej tomografii komputerowej.
Tytuł angielski: Pulmonary embolism diagnostics in the age of sprial computet tomography.
Autorzy: Kwaśniewski Artur, Krasnowska Maryla, Jaroszewska Beata, Korbuszewska-Gontarz Beata, Tyc Marek, Pelak Tomasz
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.468-472, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W rozpoznawaniu zatoru tętnicy płucnej (ZTP) posługujemy się licznymi badaniami dodatkowymi. Spiralna tomografia komputerowa (sTK), umożliwiająca bezpośrednie wykazanie skrzepliny w naczyniach płucnych, charakteryzuje się dużą swoistością (96 proc.) i czułością (65-100 proc.). Prezentujemy analizę wyników badań tętnic płucnych wykonanych techniką sTK w pracowni RTG szpitala im. J. Jonstona w Lubinie, w czasie 18 miesięcy. Dokumentujemy 38 przypadków ZTP. Wystąpiły one jako powikłania różnych stanów, przede wszystkim przebytego zabiegu chirurgicznego, zapalenia żył głębokich kończyn dolnych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Rozpoznanie ZTP dotyczyło 0,1 proc. pacjentów oddziałów chirurgicznych oraz 0,4 proc. chorych z oddziałów internistycznych. U 16 chorych ZTP był związany z zabiegiem chirurgicznym, co stanowiło 42 proc. przypadków. Wśród 27 przypadków ZTP na oddziałach internistycznych 9 ZTP rozpoznano u pacjentów z ciężką postacią POChP, 4 u pacjentów z zapaleniem zakrzepowym żył kończyn dolnych i 3 u pacjentów z przewlekłą niewydolnością krążenia. Zwracamy uwagę na możliwości diagnostyczne i walory różnych stosowanych metod.

  Streszczenie angielskie: Diagnosing pulmonary embolism (PE) we can use many investigations. We are presenting analysis of pulmonary artery investigations performed using spiral CT during 18 months in the J. Jonston hospital in Lubin. The were 38 PE cases diagnosed. They were complicationg following states: surgical intervention, lower limbs profound thrombophlebitis, COPD, chronic circulatory insufficiency, neoplastic disease, oral contraceptive drugs and unknown. PE affected 0,1 p.c. surgical departments patients (that means 0,2 p.c. subjected to operation), and 0,4 p.c. internal diseases departments patietns. 16 cases, i.e. 42 p.c. were connected with operative procedures. The largest group of internal medicine departments patients with PE were those suffering from severe chronic airway obstruction (9 cases per 27), chronic circulatory insufficiency (3 per 27 ), lower limbs profound thrombophlebitis (4 per 27). This data shows, as important problem is PE differential diagnostics of patietns suffering from severe internal diseases especially and an important role of spiral computet tomography in it.


  2/3

  Tytuł oryginału: Makrofagi i endotelina w zapaleniu oskrzeli wywołanym inhalacjami SO2 u szczurów.
  Tytuł angielski: The macrophages and the expression of endothelin in sulphur dioxide induced bronchitis in rats.
  Autorzy: Jankowska Beata, Krasnowska Maryla, Kwaśniewski Artur, Rabczyński Jerzy, Kuryszko Jan, Ogorzałek Antoni
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.473-477, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Założeniem badawczym pracy było wywołanie u szczurów zapalenia oskrzeli za pomocą inhalacji SO2, a następnie ocena makrofagów w oskrzelach i płucach oraz zbadanie ekspresji endoteliny. Eksperyment przeprowadzono u 20 szczurów; 5 z nich stanowiło grupę kontrolną. Po 15 tygodniach ekspozycji na drażniący gaz u uśmierconych zwierząt wykonano płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BALF) oraz badanie histologiczne układu oddechowego. To ostatnie potwierdziło wystapienie zapalenia oskrzeli. W osadzie z BALF badano skład komórkowy. Stwierdzono znamienny wzrost liczby neutrofilów, makrofagów, limfocytów i eozynofilów. W mikroskopie elektronowym wykazano istotne pobudzenie makrofagów w oskrzelach zapalnie zmienionych w porównaniu do oskrzeli szczurów zdrowych. Badanie immunohistochemiczne tkanki płucnej szczurów wykazało endotelinę. Jej ekspresja była różna w zależności od badanej grupy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of SO2 on bronchial mucosa in rats. Our interest was focused on macrophages function and expression of endothelin. 20 animals were used in the study; 5 of them constituted the control group, 15 of them were submitted to long term SO2 irritation. In animals exposed to SO2 the BALF evalaution: neutrophils, macrophages, lymphocytes. Electron microscope examination demostrated that macrohages from study group were activated in comparison with healthy rats. Immunoreactive endothelin was found in bronchial specimens and mainly in alveolar macrophages (we used a computer - assisted system of image analysis). The expression of endothelin was significantly increased in study gropu in comparison with control group.


  3/3

  Tytuł oryginału: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1-2
  Opracowanie edytorskie: Andziak Piotr (red.), Noszczyk Wojciech (red.), Kwaśniewski Aleksander (przedm.), Buzek Jerzy (przedm.), Płażyński Maciej (przedm.), Grześkowiak Alicja (przedm.), Glemp Józef Kardynał (przedm.), Opala Grzegorz (przedm.), Wiszniewski Andrzej (przedm.), Piskorski Paweł (przedm.), Pietkiewicz Antoni (przedm.), Woy-Wojciechowski Jerzy (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 2002, 2 t.: ([2], 388 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.] ; 509 s. : il.), 24 cm. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001 - Tyt. również w jęz. ang
  Seria: Biblioteka Przeglądu Chirurgicznego
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich

  stosując format: