Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUZIEMSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wczesne objawy niepożądane obserwowane po szczepieniu przeciwgrypowym zastosowanym u przewlekle chorych.
Tytuł angielski: Early adverse reactions after vaccination against influenza in chronically ill people.
Autorzy: Gałaj Andrzej, Grześk Grzegorz, Kuziemski Arkadiusz, Szadujkis-Szadurski Leszek, Durmowicz Anna
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.366-372, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedmiotem badań były wczesne poszczepienne objawy niepożądane, występujące po szczepieniu przeciwko grypie szczepionką Fluarix (Smith Kline Beecham), u osób przewlekle chorych. Do szczepienia zakwalifikowano 1010 osób, w tym 621 kobiet (średni wiek 44,2 roku) i 389 mężczyzn (średni wiek 48,2 roku). Całkowity okres obserwacji po szczepieniu wynosił 14 dni. Wszystkie dawki szczepionki były przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta i posiadały aktualny termin ważności. Podczas szczepienia wszyscy badani buyli zdrowi i nie zgłaszali ostrych objawów choroby zasadniczej. Obserwowane wczesne objawy poszczepienne zaliczono do dwóch kategorii: miejscowych i ogólnych. Do objawów miejscowych zaliczono obrzęk, zaczerwienienie oraz ból w miejscu szczepienia. U 67 osób (6,6 proc.) wystąpił obrzęk, u 85 (8,4 proc.) zaczerwienienie, 12 osób (1,2 proc.) zgłaszało ból w miejscu szczepienia. Objawy ogólne, jak bóle głowy, złe samopoczucie oraz temperatura powyżej 37,5řC zgłaszały 52 osoby, w tym 19 (1,9 proc.) złe samopoczucie, 10 (1 proc.) ból głowy, 8 (0,8 proc.) temeperaturę powyżej 37,5řC, dwa lub trzy ogólne objawy uboczne wystąpiły u 15 osób (1,5 proc.). Niski odsetek badanych - zarówno zdrowych, jak i osób ze współistniejącymi chorobami przewlekłymi - u których wystąpiły łagodne i krótkotrwałe objawy uboczne, jest dobrą rekomendacją dla szczepionki przeciwko grypie jako bezpiecznej formy profilaktyki swoistej.

  Streszczenie angielskie: The objective was to assess the early adverse reactions after vaccination against influenza with the use of Fluarix vaccine (Smith Kline Beecham) in chronically ill people. 1010 people were selected to undergo vaccination. The group induced 621 women aged on average 44.2 years and 389 men aged on average 48.2. The vaccination was conducted simultaneously and the period of adverse reactions monitoring lasted 14 days. The vaccination was performed in accordance with recommendation of manufacturer. All the vaccinated people suffered from circulatory system disorders, bone system disorders, mental disorders and endocrinological problems. They were in the period of remission during the vaccination. The observed symptoms were classified into two categories: local and general. The local symptoms included swelling, reddening and pain in the vaccinated area. 67 people (6.6 p.c.) reported swelling, 85 (8.4 p.c.) reported reddening, 12 people (1.2 p.c.) reported pain in the vaccinated area. The general symptoms included headache, bad mood and temperature over 37.5řC. 19 people (1.9 p.c.) reported bad mood, 10 people (1 p.c.) - headache and 8 people (0.8 p.c.) reported temperature over 37.5řC. Coexistence of two or three types of symptoms was present in 15 cases (1.5 p.c.). The low percentage of early adverse reactions encourages a wider use of vaccines against influenza in chronically ill people.


  2/3

  Tytuł oryginału: Objawy niepożądane u przewlekle chorych po szczepieniu przeciwko grypie.
  Tytuł angielski: Adverse reactions after vaccination against influenza in chronically ill people.
  Autorzy: Gałaj Andrzej, Grześk Gregorz, Kuziemski Arkadisz, Szadujkis-Szadurski Leszek, Sinjab Thabit
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.496-499, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedmiotem badań były wczesne i późne poszczepienne objawy niepożądane, występujące po szczepieniu przeciwko grypie szczepionką Fluarix (SmithKline Beecham) u osób przewlekle chorych. Do szczepienia zakwalifikowano 1010 osób, 621 kobiet (średni wiek 44,2 lata) i 389 mężczyzn (średni wiek 48,2 lata). Całkowity okres obserwacji po szczepieniu wynosił 9 miesięcy. Wszystkie dawki szczepionki były przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta i posiadały aktualny termin ważności. Podczas szczepienia wszyscy badani byli zdrowi i nie zgłaszali ostrych objawów choroby zasadniczej. Obserwowane wczesne objawy poszczepienne zaliczono do dwóch kategorii: objawów miejscowych i ogólnych. Za objaw późny przyjęto zaostrzenie przebiegu choroby podstawowej lub wystąpienie nowej choroby przewlekłej w okresie obserwacji. Do objawów miejscowych zaliczono obrzęk, zaczerwienienie oraz ból w miejscu szczepienia. U 67 osób (6,6 proc.) wystąpił obrzęk, u 85 (8,4 proc.) zaczerwienienie, 12 osób (1,2 proc.) zgłaszało ból w miejscu szczepienia. Wśród poszczepiennych objawów ogólnych wyróżniono bóle głowy, złe sampoczucie oraz temperaturę powyżej 37,5řC. 19 osób (1,9 proc.) zgłaszało złe sampoczucie, 10 osób (1 proc.) ból głowy, u 8 osób (0,8 proc.) wystąpiła temperatura powyżej 37,5řC. Dwa lub trzy ogólne objawy uboczne wystąpiły u 15 osób (1,5 proc.). U żadnego z badanych nie zaobserwowano późnych objawów ubocznych. Niski odsetek badanych, zarówno zdrowych, jaki osób ze współistniejącymi ...

  Streszczenie angielskie: The objective was to assess the early and late adverse reactions after vaccination against influenza with the help of SmithKline Beecham's Fluarix vaccine in chronically ill people. 1010 people was selected to undergo vaccination. These included 621 woman aged average 44.2 and 389 men aged average 48.2 The vaccination was conducted simultaneously and the period of monitoring adverse reactions lasted 9 months. The vaccination was done in accordance with recommendations of manufacturer. All the vaccinated people suffered from circulatory system disorders, bone system disorders, mental disorders and endocrinological problems, during the vaccination they were in period of remission. The observed early symptoms fell into two categories: local and general. The late adverse reaction assessed with appearance of aggravation of main chronical disease or with appearance of the new chronical disease. The local symptoms included swelling, reddening and pain in the vaccinated area. 67 people (6,6 p.c.) reported swelling, 85 (8,4 p.c.) reported reddening, 12 people (1,2 p.c.) reproted pain in the vaccinated area. The general symptoms included headache, bad mood and temperature over 37,5řC. 19 people (1,9 p.c.) reported bad mood, 10 people (1 p.c.) - headache and 8 people (0,8 p.c.) reported temperature over 37,5 řC. Coexistence of two or three types of symptoms was presente in 15 cases (1.5 p.c.). There were no late adverse reactions in the study group. The low percentage of early ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Rola testu wysiłkowego na ergometrze rowerowym w porównaniu z klasycznymi parametrami spirometrycznymi w rozpoznawaniu i monitorowaniu astmy oskrzelowej : praca doktorska
  Autorzy: Kuziemski Krzysztof, Słomiński Jan Marek (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy w Gdańsku
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 108 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: