Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUZDAK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Angiogenesis of endocrine gland tumours - new molecular targets in diagnostics and therapy.
Autorzy: Stępień H. M., Kołomecki K., Pasieka Z., Komorowski J., Stępień T., Kuzdak K.
Źródło: Eur. J. Endocrinol. 2002: 146 (2) s.143-151, tab., bibliogr. 96 poz.
Sygnatura GBL: 301,344

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Angiogenesis in one of the key stages in the development of neoplastic tumours, in which a small group of mutated cells transforms into a large malignant tumour metastasising to the neighbouring tissues and organs. The studies on the significance of neoangiogenesis in the progression of endocrine gland neoplasms have recently become one of the most rapidly evolving branches of molecular endocrinology. The induction of angiogenesis has been demonstrated to result from the imbalance between positive and negative factors which control this process. Our paper presents the results of current studies on the role of factors such as molecular markers of angiogenesis (e.g. vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor), metalloproteinases (which regulate the decomposition of the extracellular matrix) and their inhibitors, and adhesive molecules (e.g. soluble vascular cellular adhesion molecule-1 and soluble intracelular adhesion lecule-1) in the pathogenesis and diagnostics of endocrine gland tumours in humans. Also, we discuss new therapeutic strategies for inhibiting the growth of neoplasms by blocking the formation of blood vessels using angiogenesis antagonists, which inhibit various stages of angiogenesis. More and more data are being accumulated suggesting that these preparations could, in the near future, be used in the pharmacotherapy of some endocrine gland neoplasms.


  2/4

  Tytuł oryginału: Czynność pęcherzyka żółciowego i wchłanianie tłuszczów w przebiegu chirurgicznego leczenia wola guzowatego.
  Tytuł angielski: Gallbladder function and absorption of lipids during the course of surgical treatment of nodular goiter.
  Autorzy: Dzienis Henryk, Kokoszko Maciej, Łebkowska Urszula
  Opracowanie edytorskie: Kuzdak Krzysztof (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.172-182, il., tab., bibliogr. 20 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena czynności pęcherzyka żółciowego oraz wchłaniania tłuszczów przed i po operacji wola guzowatego. Materiał i metodyka. U 10 chorych z wolem obojętnym i 10 z wolem nadczynnym określano ultrasonograficznie objętość pęcherzyka na czczo oraz po posiłku testowym. Równolegle oznaczano stężenia całkowitych kwasów tłuszczowych (TFA) w surowicy metodą hydroksamową. Wyniki. U chorych z wolem obojętnym, objętość pęcherzyka zmnijszała się po posiłku o ok. 50 proc., przy wolu nadczynnym zaś o 88 proc. Po farmakologicznym uzyskaniu eutyreozy wyniki były jak w wolu obojętnym, natomiast po strumektomii - podobnie jak w grupie kontrolnej. Stężenia całkowitych kwasów tłuszczowych w surowicy chorych z wolem obojętnym lub nadczynnym były niższe, jednakże ich poposiłkowy przyrost wynosił średnio 100 mg/dL. Po subtotalnej strumektomii wykazano wartości całkowitych kwasow tłuszczowych zbliżone do wyników kontrolnych. Wnioski. U chorych z wolem nadczynnym występują zmiany w kurczliwości pęcherzyka żółciowego, obniżeniem całkowitych kwasów tłuszczowych w surowicy. Stan eutyreozy oraz wycięcie wola powodują poprawę czynności pęcherzyka i wchłaniania tłuszczów.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate gallbladder function and lipid absorption before and after nodular goiter surgery. Material and methods. The gallbladder volume was defined by means of ultrasonography in 10 patients with neutral goiters and 10 with thyrotoxic goiters during fasting conditions and after a test meal. At the same time, serum concentrations of total fatty acids (TFA) were also estimated using the hydroxamic method. Results. The gallbladder volume of neutral goiter decreased after meals, approximately by 50 p.c., while the volume in thyrotoxic patients was 88 p.c. lower than before consumption. When pharmacological euthyreosis was obtained, gallbladder volumes were comparable to results in neutral goiter subjects and finally after strumectomy similar to control groups values. Serum TFA concentrations either in nontoxic or thyrotoxic patients were decreased. However, postprandial increase of TFA amounted to an average 100 mg/dL. Subtotal strumectomy resulted in TFA related to control values. Conclusions. Changes of gallbladder contractility in connection with a decrease of serum TFA concentrations occur in thyrotoxic goiter patients. Euthyreosis and subsequent improve gallbladder functioning and lipid absorbtion.


  3/4

  Tytuł oryginału: Laparoskopowy drenaż zbiorników chłonki po przeszczepach nerek.
  Tytuł angielski: Laparoscopic drainage of lymphocele after renal transplantation.
  Autorzy: Matych Józef, Pietraszun Konrad, Kuzdak Krzysztof, Skrzypek-Mikulska Agnieszka, Cywiński Jacek, Wichman Rafał, Żurek Jerzy
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.15-19, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposób leczenia za pomocą techniki laparoskopowej zbiornika chłonki po przeszczepach allogenicznych nerek. W grupie 126 pacjentów po przeszczepie nerki powikłanie to obserwowano u 25 biorców; u 10 z nich zastosowano leczenie laparoskopowe. Przebieg pooperacyjny u wszystkich chorych był niepowikłany. Laparoskopowa metoda leczenia zbiorników chłonki po przeszczepieniu nerki nie zaburza schematu leczenia immunosupresyjnego, jest bezpieczna i skraca czas pobytu chorego w szpitalu.

  Streszczenie angielskie: The use of laparoscopic technique in the treatment of lymphocele after allogenic kidney transplantation was presented. We observed this complication in 25 of 126 renal transplant recipients, and 10 of them underwent laparoscopic procedure. None of the patients had any postoperative complications. The use of laparoscopy after kidney transplantation has no influence on the immunosuppression schedule, is a safe method and reduces a the patient's stay in hospital.


  4/4

  Tytuł oryginału: Chirurgia endokrynologiczna.
  Autorzy: Kuzdak Krzysztof
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.145-151, bibliogr. 60 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: