Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUZAKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zachowawcze leczenie urazu nerki podkowiastej.
Tytuł angielski: Conservative management of horseshoe kidney injury.
Autorzy: Niemierko Maciej, Gołębiewski Janusz, Kuzaka Bolesław
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.78-80, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Dzięki rozwojowi mało inwazyjnych badań obrazowych oraz endourologii, większość urazów nerek można leczyć zachowawczo. Największe kontrowersje budzi nadal leczenie chorych z urazem nerki IVř, zwłaszcza u chorych z wadą wrodzoną układu moczowego. Opisano przypadek urazu IVř nerki podkowiastej u 56-letniego mężczyzny, leczonego zachowawczo z dobrym wynikiem.

  Streszczenie angielskie: The development of minimally - invasive diagnostic techniques as well as progress achieved in endourology, make the conservative treatment of most renal injuries possible. The majority of controversies arise from the conservative treatment of grade IV kidneyinjuries, especially in patients with congenital kidney malformations. The paper presents a case of successful treatment of a 56-year-old man, injured in a car accident with frade IV injury of his horseshoe kidney.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wspomnienie pośmiertne o dr Marianie Kryńskim [1921-2002].
  Autorzy: Otłowski Michał, Kuzaka Bolesław, Kuzaka Piotr
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.417, il.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Kryński
 • Marian 1921-2002


  3/3

  Tytuł oryginału: Gruczolakorak śluzotwórczy gruczołu krokowego.
  Tytuł angielski: Mucinous carcinoma of the prostate.
  Autorzy: Kuzaka Bolesław, Kubicka-Pertkiewicz Małgorzata, Borkowski Tomasz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.76-79, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono opis leczenia 55-letniego chorego z gruczolakorakiem śluzotwórczym gruczołu krokowego leczonego w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie. U chorego wykonano cystektomię i operację Brickera z następowym leczeniem hormonalnym. Chory zmarł po upływie 9 miesięcy od ustalenia rozpoznania, wsród objawów uogólnionego rozsiewu choroby nowotworowej w jamie brzusznej. Przedstawiając dane z literatury podkreślono, że nie ma ustalonych metod leczenia tego typu nowotworu.

  Streszczenie angielskie: A course of treatment is presented of 55 years old patient with a mucinous carcinoma of the prostate, subject to treatment at the clinic. The treatment was made by cystectomy and Brickers operation, followed by a hormonal therapy. The patient died 9 months after the diagnosis, among symptoms of disseminated metastases within the abdomen. With reference made to literature, it is assumed that no adequate methods available for this kind of carcinoma.

  stosując format: