Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUTWIN
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Przełom miasteniczny - opis przypadku.
Tytuł angielski: Myasthenic crisis. Case report.
Autorzy: Węgrzyn Dariusz, Andres Janusz, Tomasik Dariusz, Kutwin-Chojnacka Agnieszka
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.194-196, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,376

Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują przypadek ciężkiego przełomu miastenicznego powikłanego ARDS, śp ączką i nadciśnieniem tętniczym, leczonego plazmaferezą i podawaniem immunoglobulin. Pomimo pewnych trudności technicznych związanych z otrzymaniem odpowiedniego przepływu krwi w aparacie do plazmaferezy, przełom udało się opanować po 4 tygodniach leczenia.

  Streszczenie angielskie: Authors describe near fatal myasthenic crisis complicated by ARDS, coma and hypertension, treated with plasmapheresis and immunoglobulins. Despite technical difficulties, mainly inadequate flow to the plasmapheresis apparatus, the patient recovered from the crisis after four weeks of intensive treatment.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ośrodkowa depresja oddechu jako powikłanie leczenia bólu pooperacyjnego. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Central respiratory depression as a complication of postoperative pain treatment. Case report.
  Autorzy: Węgrzyn Dariusz, Andres Janusz, Kutwin-Chojnacka Agnieszka, Gołowkin Wojciech
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.271-273, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują przypadek depresji oddechowej u pacjenta, w kilka godzin po zabiegu operacyjnym, u którego zastosowano opioid w leczeniu przeciwbólowym.


  3/3

  Tytuł oryginału: Analiza powikłań cholecystektomii laparoskopowej na podstawie dziewięcioletnich doświadczeń własnych
  Autorzy: Dancewicz Maciej, Terlecki Artur, Kutwin Leszek, Sapieżko Jan, Brocki Marian, Bella Mariusz, Gruda Robert, Klejszmit Piotr
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.179-183, il., bibliogr. 13 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: