Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUSZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wyzwania dla medycyny rodzinnej w zakresie niwelowania różnic w stanie zdrowia społeczeństwa polskiego.
Tytuł angielski: The challenges for family medicine in the framework of the Polish populaation health inequalities minimisation.
Autorzy: Kuszewski Krzysztof
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.83-86, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,549

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W końcu lat 80. stan zdrowia populacji polskiej znacznie odbiegał od poziomu krajów w Europie Zachodniej. Od roku 1992 zarysowały się zjawiska wskazujące na zahamowanie narastania tendencji negatywnych i stopniową poprawę w większości wskaźników zdrowotnych. Nastąpiło wydłużenie średniego prognozowania trwania życia, szczególnie mężczyzn, niemal o 3 lata, zmniejszenie współczynnika umieralności niemowląt do 8/1000 żywych urodzeń, ograniczenie chorób zakaźnych, przykładowo 8-krotne zmniejszenie zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Jednak rówolegle w końcu lat 90. zaznaczył się spadek liczby urodzeń oraz gwałtowny wzrtost bezrobocia, które osiągnęło obecnie poziom około 20 proc. Zmieniła się więc struktura wiekowa populacji, powstały znaczne różnice zdrowotne między miastem a wsią, i w poszczególnych warstwach społecznych. Powoduje to konieczność zmian w programach zdrowotnych realizowanych przez lekarzy rodzinnych, tak aby mogły one zapobiegać patologiom w najbardziej zagrożonych grupach wiekowych i społecznych, do których należy młodzież z ubogich rodzin dotkniętych bezrobociem, sami bezrobotni oraz osoby starsze.

  Streszczenie angielskie: At the end of the 80 ies health status of the Polish population was significantly differ in comparison to western countries level. Starting from 1992 the new tendencies has been appeared, showing that negative trends in some health status indicators were reversed or almost reversed. The life expectancy began to increase (in comparison to previous years) almost 3 years in man in the year 2000. The infant mortality decreased steadily reaching 8 per 1000 live birth. In infectious diseases positive changes has noticed, for example hepatitis B incidence decreased 8 times. But on the other hand at the end of the 90 ies rapid increase of unemployment was observed which reach now the level of 20 p.c. in some regions. Moreover the age structure of the population is changing (ageig process) mainly because of the decreasing trend of reproduction. Significant differences in health status between rural and urban areas and between different social classes are observed. All this required changes in health and health promotion programmes performed by the family doctors. It should be strengthem to be able prevent pathology in the most risk social and age groups where can be account youth from poor unemployed families, unemployed and elderly peoples.


  2/4

  Tytuł oryginału: Grypa w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Influenza in Poland in 2000.
  Autorzy: Kuszewski Krzysztof, Brydak Lidia B., Machała Magdalena
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.255-258, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In 2000 the number of cases of influenza and influenza-like illness (ILI) registered in Poland amounted to 1 596 920 (68.1 p.c. of 1999 cases.) The highest influenza incidence was reported in Łódzkie voivodship (9 388.8 cases per 100 000). Among children aged 0 to 14 years the number of influenza and ILI cases amounted to 408 495 (incidence 5 518.8 cases per 100 000) and was 25.5 p.c. of the total number of cases recordered in 2000. The number of patients referred to hospital was 7 028 and 358 persons died due to influenza and its complications. No influenza strains were isolated in 2000. Immunofluorescence test confirmed infection with influenza type A in 39 patients, while with type B - in 2 patients. Sero-surveys carried out in the epidemic season 2000/2001 showed that highest antihemagglutinin antibody levels were produced for influenza strain A(H3N2) and B. The highest antibody titers were recorded in the age group 15-25, while the lowest levels - in the age group 0-3 years.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wirusowe zapalenie wątroby typu B w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Hepatitis B in Poland in 2000.
  Autorzy: Kuszewski Krzysztof, Świderska Hanna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.319-323, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A total of 2 825 (7.3 per 100 000 population) cases of hepatitis B (including 130 co-infections with both HBV and HCV) were reported in 2000 in Poland. Comparing to 1999 the total number of cases decreased by 683 and incidence by 1.8. This decline resulted mainly from vaccination of children and high risk patients though the improvement of sterilization procedures could be also of significance, especially in persons below 60 years of age. The number of hospitalizations in 2000 increased by 15 p.c. Regional differences in both incidence and percentage of hospitalizations were observed. The incidence of hepatitis B per 100 000 was higher in urban (8.3) than in rural (7.4) population. The lowest incidence (0.6) was observed in children aged 0-4 years; in older children (5-9 years of age) the incidence rates were 8.6 in boys and 3.4 in girls. The highest incidence, ranging from 4.5 to 9.1 was found in the age group 14-24 years, especially in boys and young men living in urban areas.


  4/4

  Tytuł oryginału: Stanowisko opracowane na seminarium zorganizowanym przez Instytut Spraw Publicznych dnia 15 marca 2002 r. w sprawie dokumentu Narodowa Ochrona Zdrowia. Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002 - 2003 (wersja I - luty 2002, wersja II - marzec 2002).
  Autorzy: Chmylak Roman, Frąckiewicz-Wronka Aldona, Frieske Kazimierz, Golinowska Stanisława, Hrynkiewicz Józefina, Izdebski Hubert, Król Zbigniew, Kruczyński Mikołaj J., Kucytowska Małgorzata, Kuszewski Krzysztof, Makuch Krzysztof, Rymsza Marek, Strug Andrzej, Szumlicz Tadeusz, Tarkowski Stanisław, Włodarczyk Cezary
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.42-44
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

  stosując format: