Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KURZEJA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena stanu tkanek przyzębia i potrzeb leczniczych u chorych po przeszczepieniu serca.
Tytuł angielski: The evaluation of periodontal tissues and treatment needs in patients after heart transplantation.
Autorzy: Kurzeja Marta, Grabowska Ewa, Grabowska Monika, Kostro Maria, Sierawska Katarzyna, Kowalski Jan
Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.99-104, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,407

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia
 • farmacja
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: To the present moment the affiliation between drug-induced gingival overgrowth and plaque-induced periodontal inflammation is not yet fully elucidated. Therefore the aim of our work was to evaluate the periodontal status in patients after heart transplantation treated with cyclosporine A and other immunosuppressants. The research was made in members of Warsaw Branch of Heart Transplantation Society. In each case the through medical examination was performed. Results do not point on general incidence of gingival hyperplasia in patients after heart transplantations, though the elder patient is, the lessere extent of gingival overgrowth. In study group numerous lacks of teeth were recorded, probably due to the radical treatment of oral mouth prior to transplantation procedure. Patients with heart transplants are characterized by bad state of periodontal tissues and require further, complex periodontal therapy.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wydalanie jodu z moczem u zdrowych kobiet rozpoczynających stosowanie preparatu Materna w pierwszym trymestrze ciąży.
  Tytuł angielski: Urine iodine excretion by healthy pregnant women after vitamin and microelement supplementation (Materna) since I trimester.
  Autorzy: Kochańska-Dziurowicz Aleksandra, Kmita Daniel, Bijak Aleksandra, Kurzeja Ewa, Grabowski Janusz, Schab Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.529-535, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba oceny przydatności preparatu Materna w aspekcie gospodarki jodowej u zdrowych kobiet z fizjologiczną ciążą. Analizę podaży jodu oceniono poprzez pomiar zmodyfikowaną metodą PAMM stężenia wydalanego jodu w porannej porcji moczu. Badaniami objęto 50 zdrowych kobiet z fizjologiczną ciążą. Stężenie wydalanego jodu w porannej porcji było mierzone w I i II trymestrze ciąży przed i po 1, 2 i 3 miesiącu używania Materny. Stwierdzono, że przyjmowanie preparatu Materna przez okres 3 miesięcy u 83 proc. kobiet będących w pierwszej ciąży stężenie jodu było fizjologiczne.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of the study was the study was the assessment of iodine turnover in healthy pregnant women supplemented by microelement and vitamin preparation Materna. Methods: To assess iodine supplementation, a modyfied PAMM method was used for measurement of iodine concentration in morning urine. Materials: 50 pregnant healthy women were tested for Materna supplementation. Urine iodine concentration was measured starting from the I trimester of pregnancy and then after 1, 2 and 3 months of Materna administration. Results: It has been found, that 3 months of supplementation with Materna reduces iodine deficiency in 83 p.c. of primiparas, while in the same time urine iodine concentration was normal in only 30 p.c. of women in their third and next pregnancy. Conclusion: In our opinion iodine urine concentration should be assessed in all multiparas using Materna after 1 month of supplementation in order to correct individual iodine supplementation doses.


  3/4

  Tytuł oryginału: Zatrucie tioridazyną, czy skutek błędów terapeutycznych przyczyną zgonu trzyletniej dziewczynki?
  Tytuł angielski: Thioridazine intoxication or therapeutic error as the cause of death of a three-year-old girl.
  Autorzy: Deboa Danuta, Borowiak Krzysztof S., Ciechanowski Kazimierz, Kurzejamska-Parafiniuk Małgorzata
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (2) s.111-119, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zatrucia lekami i ksenobiotykami u dzieci, szczególnie poniżej 7-roku życia, stwarzają zwykle trudności diagnostyczne i terapeutyczne z uwagi na niewykształcone w pełni układy enzymatyczne procesów detoksykacyjnych, większą wrażliwość narządową, znacznie łatwiejsze zaburzenia homeostazy ustrojowej - w tym gospodarki wodnoelektrolitowej i mniejsze możliwości kompensacyjne w zaburzeniach kwasiczych lub zasadowiczych. W pracy przedstawiono dyskusyjny przypadek śmierci 3-letniej dziewczynki w 30 godzinie pobytu w szpitalu, do którego przyjęto ją z podejrzeniem o zażycie 2 lub 3 a 100 mg tabletek Tioridazyny. Na podstawie dokumentacji i wyników przeprowadzonej sądowej sekcji zwłok przyjęto, że przyczyną zgonu była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa spowodowana rozległym, bardzo nasilonym obrzękiem mózgu i płuc w przebiegu "zatrucia wodnego", tj. ostrego przewodnienia hypotonicznego dziecka.


  4/4

  Tytuł oryginału: Modyfikacja metody PAMM oraz jej zastosowanie do oznaczania stężenia jodu w moczu.
  Tytuł angielski: Modification of PAMM method and usefulness for measurement iodine concentration in urine.
  Autorzy: Kurzeja Ewa, Kochańska-Dziurowicz Aleksandra
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.93-100, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Typ dokumentu:
 • komunikat

  Streszczenie polskie: Modyfikacji tzw. metyody PAMM dokonano w celu wyeliminowania konieczności rozcieńczania próbek moczu i ponownego ich oznaczania w przypadku wystąpienia w nich wyższych stężeń jodu. Skrócenie czasu reakcji katalitycznej spowodowało zwiększenie zakresu prostoliniowego przebiegu krzywej kalibracyjnej do 250 ćg/l, bez zmian wartości parametrów analitycznych: precyzji wewnątrz- i i międzyseryjnej, granicy oznaczalności oraz odzysku. Równoległe oznaczanie próbek moczu metodą PAMM i metodą zmodyfikowaną dało bardzo zbliżone wyniki. Przeprowadzona wewnętrzna kontrola jakości oznaczania stężenia jodu w moczu zmodyfikowaną metodą PAMM wykazała, że całkowity błąd dokładności mieści się w całkowitym dopuszczalnym przedziale błędu oznaczeń stężeń jodu. Zmodyfikowana metoda PAMM może być stosowana w diagnostyce klinicznej i badaniach epidemiologicznych.

  Streszczenie angielskie: The PAMM method was modified in order to elimination of the necessity diluted samples, in case, incidences of higher iodine concentration in urine. Shorting the time of the catalytic reaction from 30 to 10 minutes, it increased the linear range of calibration curve course to 25 ćgI/1, with out analytical parameters: inter-assay and outer-assay precision, low limit of delectability and recovery. Parallel evaluated samples using PAMM and the own method did not show statistically significant differences. Performed external quality control of determined iodine concentration showed precision error includes in admitted range of error for determination iodine concentration. Modified PAMM method, which can be used to clinical diagnostic and epidemiological research.

  stosując format: