Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KURZAWA
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/33

Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,326

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/33

  Tytuł oryginału: Zlokalizowana postać szyjna choroby Castlemana u 5-letniego dziecka. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Localized cervical Castleman disease in a 5-year-old child. Report of a case and review of literature.
  Autorzy: Chosia Maria, Kurzawa-Nowakowska Jadwiga, Fydryk Janusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.429-432, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba Castlemana jest zaburzeniem limfoproliferacyjnym o niejasnej etiologii, bardzo rzadko występującym u dzieci. W postaci zlokalizowanej chirurgiczne usunięcie zmiany powoduje wyleczenie. Opisano przypadek choroby Castlemana w postaci guza na szyi u 5-letniej dziewczynki. Omówiono cechy kliniczne, morfologiczne i diagnostykę różnicową choroby Castlmana.

  Streszczenie angielskie: Cstleman disease is a lymphoproliferataive disorder of unknown etiology, very rare in childchood. The localized form is a courable by surgical excision. A case of caervical Castleman disease of a 5-year-old girl is reported. Clinical presentation, morphological features and differential diagnosis are described.


  3/33

  Tytuł oryginału: Immunoterapia iniekcyjna versus immunoterapia miejscowa.
  Tytuł angielski: Subcutaneous versus local immunotherapy.
  Autorzy: Sak Iwona, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.11-14, bibliogr. 36 poz. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/33

  Tytuł oryginału: Epidemiologia schorzeń atopowych oraz wpływ czynników środowiskowych na ich występowanie.
  Autorzy: Bukowczan Zenon, Kurzawa Ryszard, Bukowczan Marcin
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.204-211, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wzmożenie występowania schorzeń alergicznych (alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, astma, atopowe zapalenie skóry) w ostatniej dekadzie, związane jest ze wzrostem zanieczyszczeń środowiskowych. W przypadku astmy obserwujemy również znaczne geograficzne zróżnicowanie częstości jej występowania. Chociaż predyspozycje genetyczne są istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób alergicznych, zanieczyszczenia środowiskowe mogą pogarszać ich przebieg, oddziaływując jako czynniki nieswoiste oraz immunomodulatory, wzmagające nieswoiście wzrost syntezy immunoglobuliny IgE. Głównymi czynnikami środowiskowymi oddziaływującymi na ustrój człowieka są: klimat, zanieczyszczenie środowiska zewnątrz i wewnątrzdomowego, czynniki psychiczne oraz sytyacje stresowe. Stopień zanieczyszczenia powietrza zależy przede wszystkim od uprzemysłowienia regionu. Niekorzystny wpływ środowiska przejawia się poprzez: osłabienie naturalnych mechanizmów odpornościowych, wyzwalanie reakcji alergiczno-immunologicznych jako mechanizmów chorobowych.

  Streszczenie angielskie: The escalation of allergic diseases (allergic rhinitis, asthma, atopic eczema) over recent decades has been linked to an increase environmental pollutants. In asthma there is also some evidence for geographical variation in prevalence. Although genetic predisposition is the strongest single risk factor atopic, air pollutants may aggravate the condition by acting as unspecific irritants and immunomodulators, leadning to increased immunoglobulin E expression. The major environmental agents which influence human organism are: climate, out and indoor, mental aspects and stress. The intensity of air pollution generally dependent on the industralisation of the specific area. harmful effect of the environmental consist in: attenuation of natural immunity, immuno-allegrical reaction as a disease manifestation.


  5/33

  Tytuł oryginału: Przewlekły proces zapalny w astmie oskrzelowej - co nowego Anno Domini 2002?
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Bukowczan Zenon
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.215-217, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/33

  Tytuł oryginału: Grupy leków stosowanych w terapii astmy oskrzelowej.
  Autorzy: Urbanek-Jóźwik Ewa, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.223-225, bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/33

  Tytuł oryginału: Strategia leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Bukowczan Zenon
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.226-229, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/33

  Tytuł oryginału: Leczenie zaostrzeń astmy oskrzelowej.
  Autorzy: Wójcik Adam, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.230-236, il., bibliogr. 8 poz. sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono najnowsze zalecenia dotyczące postępowania w przypadku zaostrzenia astmy oskrzelowej. Omówiono zasady leczenia zaostrzeń w domu pacjenta, na izbie przyjęć, oddziale szpitalnym oraz oddziale intensywnej opieki medycznej. Zwrócono uwagę na sposoby monitorowania zaostrzeń, dawkowanie i sposób podawania leków oraz zasady postępowania w przypadkach zagrożenia życia.

  Streszczenie angielskie: In this article the principles of home and hospital - based management of exacerbation's of bronchial asthma are presented. The attention was paid to the monitoring of exacerbation, drug therapy and the management of life threatening cases.


  9/33

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry - etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Wanat-Krzak Małgorzata, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.237-244, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Atopowe zapalenie skóry jest jedną z najczęstszych chorób skóry wieku dziecięcego. Jej leczenie bardzo często przynosi wiele problemów zarówno pacjentom jak i lekarzowi i wymaga ich wzajemnej współpracy. W pracy przedstawiono etiopatogenezę, objawy kliniczne, rozpoznawanie, różnicowanie oraz podstawowe zasady leczenia atopowego zapalenia skóry.

  Streszczenie angielskie: Atopic dermatitis is one of the most common diseases of skin in children. The treatment is often a big problem for patients and for a physician too and requires theirs close cooperation. In this paper we showed the etiopathogenesis, clinical sings, diagnosis, differential diagnosis and principles of treatm,ent of atopic dermatitis.


  10/33

  Tytuł oryginału: Stosowanie leków przeciwhistaminowych w alergicznych chorobach skóry u dzieci.
  Autorzy: Wanat-Krzak Małgorzata, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.245-252, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono historię i stan obecny leków przeciwhistaminowych. Opisano zarówno działanie leków przeciwhistaminowych I generacji jak i nowszych leków z tej grupy. Przedstawiono ich działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne oraz skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo stosowania w alergicznych chorobach skóry, ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych alergicznych chorób skóry wieku dziecięcego.

  Streszczenie angielskie: This paper presents the history and the current status of antihistamines. The first generation antihistamines and new generation of these drags were shown. The authors present their antiallergic and anti-inflammatory features and clinical efficacy and safety in allergic diseases of skin whit the special point on the allergic diseases of skin in children.


  11/33

  Tytuł oryginału: Czynniki perinatalne a stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci - badania pilotowe.
  Tytuł angielski: Perinatal factors and severity of children's asthma - the pilot study.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kiełbasa Bogumiła, Ciszek-Doniec Violetta, Pisiewicz Krzysztof, Willim Grzegorz, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.155-159, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W szeregu badań epidemiologicznych wskazywano na związki między wzrostem zachorowań na choroby alergiczne a czynnikami środowiskowymi. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie zależnościami między ryzykiem zachorowania na astmę oskrzelową a przebiegiem wczesnego okresu rozwoju dziecka, w tym okresem okołoporodowym. Cel. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy wybranymi czynnikami perinatalnymi a ciężkością przebiegu klinicznego astmy oskrzelowej u dzieci. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 673 dzieci w wieku 7-16 lat. Stopień ciężkości choroby ustalono zgodnie z ogólnie przyjętymi kryteriami (GINA). Na podstawie szczegółowego kwestionariusza oceniano wybrane czynniki ryzyka rozwoju astmy o ciężkim i umiarkowanym przebiegu. Wyniki. Wykazano, że wczesne wprowadzenie glutenu do diety dziecka wiąże się z cięższym przebiegiem choroby (OR 1,5; 95 proc. PU 1,1-2,2). Istotne dla przebiegu klinicznego astmy wydają się również stan urodzeniowy dziecka oraz karmienie naturalne. Wnioski. Wyniki badań wskazują, że czynniki okresu perinatalnego mogą wiązać się ze wzrostem ryzyka rozwoju ciężkich postaci astmy oskrzelowej. Ich identyfikacja może mieć znaczenie prewencyjne.


  12/33

  Tytuł oryginału: Atopia i jej czynniki ryzyka u dzieci szkolnych z Krakowa.
  Tytuł angielski: Risk factors for atopy in schoolchildren from Cracow.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Wroński Marcin A., Pisiewicz Krzysztof, Willim Grzegorz, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.417-421, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena występowania atopii i jej czynników ryzyka u dzieci szkolnych z Krakowa. W grupie 223 dzieci (12-14 lat) z trzech dzielnic Krakowa. Cechy atopii stwierdzono u 26,5 proc. dzieci, najczęściej - 34,7 proc., u dzieci mieszkających w dzielnicy Stare Miasto, gdzie występują najwyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. W pozostałych dzielnicach - Prokocim i Nowa Huta odpowiednio 26,1 proc. i 22,1 proc. Ryzyko wystąpienia atopii było istotnie wyższe u dzieci pochodzących z rodzin o bardzo dobrym lub dobrym statusie ekonomicznym. Występowanie atopii wiązało się również z lokalizacją i warunkami zamieszkania oraz zachorowaniami w okresie wczesnego dzieciństwa.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess atopy and its risk factors in scholl children from Cracow. A survery of atopy in the 223 children, aged 12-14 years, in relation to developmental, environmental and social factors, was conducted in the three districts of Cracow. Atopic sensitization (SPT 3mm) was more prevalent in children from highly polluted district of the Stare Miasto than in children living in Prokocim and Nowa Huta (34.7 p.c. - 26.1 p.c. - 22.1 p.c.). Good and very good socioeconomical status was an important risk factor for development of atopy. Prevalance of atopy was also related to place of residence, living conditions and diseases in early childhood.


  13/33

  Tytuł oryginału: Konwersje w cholecystektomii laparoskopowej.
  Tytuł angielski: Conversions during laparoscopic cholecystectomy.
  Autorzy: Stanowski Edward, Paczyński Andrzej, Gołębiowski Grzegorz, Koziarski Tomasz, Paśnik Krzysztof, Kurzawa Katarzyna
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.869-874, il., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Omówienie rodzajów i przyczyn konwersji w cholecystektomii laparoskopowej. Materiał i metodyka. W naszej klinice od 07.1991 do 12.2001 r. wykonano 6873 cholecystektomii laparoskopowych u 4078 kobiet i 2795 mężczyzn w wieku od 13 do 94 lat, w tym konwersję wykonano u 111 (1,615 proc.) osób. Konwersje podzielono na 3 grupy: przewidywane, zamierzone i wymuszone. Uznano, iż konwersja nie jest powikłaniem nowej techniki operacyjnej, lecz zamianą sposobu operacji. Wyniki. Konwersje wykonano u 111 chorych, w tym planowe u 7 (6,3 p.c.) chorych, wymuszone u 36 (32,43 p.c.), a zamierzone u 68 (61,26 proc.) chorych. Czas operacji laparoskopowej, podczas której zdecydowano jej zamianę na klasyczną, wynosił od 7 min. do 3 h 15 min. (śr. 40 min). Konwersje stanowiły od 0,31 (1999 r.) do 2,35 proc. (1993 r.). Wahania te spowodowane są zmianą zasad kwalifikacji chorych do cholecystektomii laparoskopowej. W miarę nabywania doświadczenia i doskonalenia techniki wideochir. rozszerzano wskazania do cholecystektomii laparoskopowej. Retrospektywna ocena badania podmiotowego, przedmiotowego, badań oraz biochem. nie pozwala na jednoznaczne określenie, które z nich ma wpływ na większą częstość konwersji. Nie zaobserwowaliśmy zjawiska zwanego "krzywą uczenia sie". Zwiększona liczba konwersji spowodowana została rozszrzeniem kryteriów kwalifikacji do cholecystektomii laproskopowej. Wnioski. Konwersja nie jest błędem, lecz zamianą techniki operacyjnej. Niezależnie od liczby wykonanych operacji istnieje odsetek chorych wymagających konwersji. Konwersja powinna być wykonana w ciągu ok. 30-60 min. w przypadku braku postępu operacji...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present types of conversions and reasons for conversion during laparoscopic cholecystectomy. Material and methods. During the period between October, 1991 and December, 2001 6873 patients (4078 female, 2795 male) underwent laparoscopic cholecystectomy in our Department. Conversion was performed in 111 patients (1.615 p.c.). We divided conversions into 3 groups: anticipated conversions (7 patients -6.30 p.c.), emergency conversions in 31 cases (29.2 p.c.) and deliberate conversions in 67 cases (63.2 p.c.). Results. Conversion was performed in 11 patients (1.615 p.c.). Time during which was performed ranged between 15 min and 3 h 15 min. Data demonstrated that conversion to open cholecystectomy was required in 0.31 p.c. (1999) to 2.35 p.c. (1993). Cases these differences were due to the change of patient qualification towards laparoscopic cholecystectomy. With experience and progress in videosurgical techniques, indications towards laparoscopic cholecystectomy have expanded. Retrospective evaluation of the history, physical and biochemical examinations, as well as imaging techniques does not help determine, which of these factors might influence the frequency of conversions. We did not observe the "learning curve" in our department. The increasing number of conversions was due to a wider spectrum of qualification criteria towards laparoscopic cholecystectomy.


  14/33

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci - wytyczne międzynarodowe.
  Tytuł angielski: Strategy for the management of asthma in children - international consensus.
  Autorzy: Kurzawa Ryszard, Doniec Zbigniew
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.102-109, bibliogr. 17 poz. - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/33

  Tytuł oryginału: XXXVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz III Krajowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu "Fizjologia i patologia rozrodu w technikach biologii komórkowej i molekularnej" wraz z sesją tematyczną dotyczącą praktycznych aspektów rozrodu człowieka "Diagnostyka i leczenie niepłodności małżeńskiej" : program i streszczenia prac
  Opracowanie edytorskie: Kurzawa Rafał (red.).
  Źródło: - [B.m., b.w] 2002, 105 s. : tab., 30 cm. - 383 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i CytochemikówKrajowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu MiędzyzdrojeMiędzyzdroje 04-07.09.04-07.09. 20022002
  Sygnatura GBL: 802,231

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików
 • Towarzystwo Biologii Rozrodu


  16/33

  Tytuł oryginału: Znaczenie jajowodów w rozrodzie.
  Tytuł angielski: The role of oviduct in a reproduction.
  Autorzy: Starczewski Andrzej, Kurzawa Rafał, Szydłowska Iwona
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 supl. 20: Wybrane zagadnienia z regulacji rozrodu s.1-12, bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jajowód jest środowiskiem, w którym następuje kapacytacja plemników, zapłodnienie, rozwój i transport zarodka. Jego ścianę budują: błona surowicza, mięśnie gładkie i błona śluzowa, pokryta nabłonkiem cylindrycznym. Wyróżniono w nim trzy typy komórek. Ich odsetek zmienia się w różnych częściach jajowodu. Pierwszy to komórki migawkowe, które warunkują między innymi przenoszenie gonad i zarodka w świetle jajowodu. Drugi typ to komórki wydzielnicze, produkujące i wydzielające specyficzne glikoproteiny. Trzecim są komórki przypodstawne. Błona śluzowa podlega cyklicznym przemianom, związanym ze zmianą stężenia steroidowych hormonów płciowych w przebiegu cyklu miesięcznego. W jej monografii zidentyfikowano 8 faz: 1) preciliogenna, 2) ciliogenna, 3) urzęsienia z przewagą komórek urzesiających się nad urzęsionymi, 4) urzęsienia z przewagą komórek urzęsionych nad urzęsiającymi się, 5) komórek urzęsionych z aktywnością wydzielniczą komórek sekrecyjnych, 6) wczesnej regresji, 7) późnej regresji, 8) całkowitej regresji. Ważnym dla prawidłowej czynności jajowodu w procesie rozrodu jest też płyn jajowodowy, składający się z wydzieliny komórek nabłonka jajowodu, płynu otrzewnowego i przesączu naczyń krwionośnych. Jego skład i ilość zależą od ilości hormonów płciowych. Błona śluzowa i mięśniowa odgrywają ważną rolę w transporcie komórki jajowej i zarodka. Poza urzęsieniem komórek migawkowych duże znaczenie mają skurcze mięśni gładkich jajowodu, które zależne są od pobudzenia receptorów ŕ i á, ich liczba natomiast od stężenia estrogenów i progesteronu. Znajomość roli jajowodu w procesie rozrodu, a także jego prawidłowej budowy anatomicznej, jest ważne w ocenie znaczenia stwierdzanych zmian morfologicznych przed planowanym leczeniem niepłodności pochodzenia jajowodowego.


  17/33

  Tytuł oryginału: Występowanie chorób alergicznych u dzieci w rejonie nowosądeckim.
  Tytuł angielski: Prevalence of allergic diseases in Nowy Sącz region.
  Autorzy: Pisiewicz Krzysztof, Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Willim Grzegorz, Sak Iwona
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.9-14, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono częstość występownaia chorób alergicznyc u 315 dzieci w wieku 3-16 lat z byłego województwa nowosądeckiego, zbadanych w ramach wieloośrodkowego badania epidemiologii chorób alergicznych w Polsce. Przedstawiono zależność między występowaniem astmy i innych chorób alergicznych a wybranymi czynnikami środowiskowymi. Analiza log-liniowa ujawniła silne związki między występowaniem astmy u dzieci a nasilonym ruchem samochodowym (iloraz szans 16,0 - p = 0,0001) i między zanieczyszczeniami powietrza w mieszkaniach produkatami spalania węgla przy ogrzewaniu i przygotowywaniu posiłków (iloraz szans 17,7 - p = 0,0006). Sezonowe i całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa i atopowe zapalenie skóry nie było związane z analizowanymi czynnikami środowiskowymi.


  18/33

  Tytuł oryginału: Glikokortykosteroidy miejscowe w astmie i alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.32-36, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Glikokortykosteroidy wziewne (GKSw) wprowadzono do terapii astmy oskrzelowej już w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Jednakże złożone mechanizmy ich działania przeciwzapalnego poznane zostały wiele lat później. Początkowo stosowano je w astmie o ciężkim przebiegu, stopniowo znalazły swoje miejsce w leczeniu lżejszych postaci astmy - astnie przewlekłej o umiarkowanym i łagodnym przebiegu.


  19/33

  Tytuł oryginału: Współczesne zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Actual principles of treatment of bronchial asthma in children.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Terapia 2002: 10 (11) s.8-11, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present the current principles of treatment of children's asthma. A six-point of complex treatment plan is discussed. The role of education in therapy is emphasised. Elements of pharmacological treatment - controlling and rescue medication, especially inhalation therapy with inhaled steroids is uderlined. A step-wise approach to the therapy of asthma based on updated recommendations of GINA 2002 is presented.


  20/33

  Tytuł oryginału: Molekularny mechanizm działania glikokortykosteroidów (GKS).
  Tytuł angielski: Molecular mechanisms of action of corticosteroids.
  Autorzy: Bukowczan Zenon, Kurzawa Ryszard, Bukowczan Marcin
  Źródło: Terapia 2002: 10 (11) s.13-18, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • genetyka
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Inhaled corticosteroids are now widely accepted as first-line preventive antiinflammatory therapy for asthma. They exert their effect by binding to a glucocorticoid receptor which is moved into the nuclear compartment. The number of genes is regulated with glucocorticoids directly or indirectly through an interaction with other transcription factors. The article presents the repression of cytokines genes transcription and the interaction between glucocorticoids and other transcription factors activated in chronic inflammation.


  21/33

  Tytuł oryginału: Immunoterapia alergenowoswoista.
  Tytuł angielski: Allergen specific immunotherapy.
  Autorzy: Sak Iwona, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Terapia 2002: 10 (11) s.20, 22, 24-27, il., tab., bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Allergen specific immunotherapy consists of adminsitration of gradually increasing doses of allergen vaccine in order to induce a state of clinical and immunological tolerance on subsequent allergen exposure. The possibilities of allergen vaccine administration include subcutaneous injection and local administration i.e. nasal, sublingual, oral, bronchial and conjunctival. Controlled studies have shown that subcutaneous immunotherapy is an effective treatment for patients with allergic rhinitis, conjunctivitis, asthma and allergic reaction to stinging insects. Also properly conducted controlled studies with sublingual and nasal immunotherapy provide evidence that this form of therapy may be a valuable alternative to parenteral injection therapy in the treatment of allergic airways diseases with doses 5-20 times greater than those of subcutaneous immunotherapy. Further studies need to be done to fully characterize the clinical situations in which local immunotherpay should be recommended.


  22/33

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry - etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Atopic dermatitis - etiology, pathogenesis, diagnostics and treatment.
  Autorzy: Wanat-Krzak Małgorzata, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Terapia 2002: 10 (11) s.35-40, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Atopic dermatitis is one of the most common the skin diseases in children. Its treatment is often troublesome for patients as well as for the physician and requires their close cooperation. Etiology, pathogenesis, clinical symptoms, diagnostics, differential diagnosis and principles of treatment of atopic dermatitis are presented in the article.


  23/33

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności programu indywidualnego szkolenia techniki inhalacyjnej u dzieci chorujących na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Evaluation of effectiveness educational program of inhalation's technique in children suffering from bronchial asthma.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Pisiewicz Krzysztof, Jędrys-Kłucjasz Urszula, Willim Grzegorz, Widerska-Kurzawa Alicja, Tomalak Waldemar, Waktor Anna, Kiełbasa Bogumiła, Kurzawa Ryszard, Wanat-Krzak Małgorzata
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.13-16, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prawidłowa technika inhalacji leków wziewnych jest jednym z podstawowych warunków skutecznego leczenia astmy oskrzelowej. W grupie 274 dzieci w wieku 7-16 lat chorujących na astmę analizowano wpływ programu indywidualnego szkolenia na technikę inhalacji leków wziewnych. Oceniano umiejętności posługiwania się inhalatorem i wykonania manewru inhalacji leku przed i po zakończeniu indywidualnego 7-14 dniowego szkolenia, prowadzonego w Klinice Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju. Po zakończeniu programu u wszystkich dzieci, niezależnie od rodzaju stosowanego inhalatora, wykazano istotną poprawę umiejętności posługiwania się inhalatorem i inhalacji leku. Dzieci prawidłowo posługiwały się inhalatorami ciśnieniowymi ze spejserem, 2,3 proc. z nich nie potrafiło prawidłowo wykonać manewru inhalacji leku. Istotnie zmniejszył się odsetek dzieci, które nieprawidłowo posługiwały się inhalatorami proszkowymi - Turbuhalerem i Dyskiem, podobnie poprawił się sposób inhalacji leków z użyciem tych inhalatorów. W badaniu wykazano, że krótkoterminowe indywidualne szkolenie dzieci chorych na astmę w zakresie techniki inhalacji leków wziewnych pozwala na istotną poprawę umiejętności posługiwania się inhalatorem i inhalacji leku, co może mieć istotne znaczenie w poprawie efektywności leczenia choroby.

  Streszczenie angielskie: The correct technique of inhaling drugs is one of the basic elements of efficient asthma treatment. In the group of 274 children aged 7-16 years with asthma the influence of the individual teaching was evaluated. We have assessed the ability to use inhaler and performance of the inhalation manoeuver before and after 7 to 14 days of training held in the Allergology and Pneumonology Clinic of the Institute for TBC and Lung Diseases in Rabka. After termination of the program the significant improvement in ability to use inhalers and to inhale the medicament was seen. The children correctly used pressurized inhalers with spacers, only 23 p.c. of them were unable to correctly perform inhalation. There was significant decrease of the number of children that were not able correctly powder inhalers: Turbuhaler and Disc. Short term individual teaching of the children with asthma results with significant improvement of using inhalers, thus improving treatment efficacy.


  24/33

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych urodzeniowych wskaźników antropometrycznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry - badanie pilotowe.
  Tytuł angielski: Evaluation of some birth anthropometric parameters in children suffering from atopic dermatitis - the pilot study.
  Autorzy: Wanat-Krzak Małgorzata, Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Ciszek-Doniec Violetta, Pisiewicz Krzysztof, Willim Grzegorz
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.23-26, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zachowania się wybranych urodzeniowych wskaźników antropometrycznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry (AZS). W grupie 212 dzieci z atopowym zapaleniem skóry i 212 dzieci populacji ogólnej (porównywalnej pod względem płci i wieku) analizowano urodzeniową wagę i długość ciała. Wykazano częstsze (ale nie istotne statystycznie) występowanie cech dystrofii wewnątrzmacicznej u dzieci z AZS. Wyniki badań wskazują, iż dystrofia wewnątrzmaciczna może być czynnikiem prognostycznym rozwoju atopowego zapalenia skóry u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate some birth anthropometrics parameters in children suffering from atopic dermatitis (AT). In the group of 212 children suffering from AT aged 1-18 yrs, and 212 children of general population (age and sex) birth weight and lenght were analuzed. More frequent (but not statistically important) signs of intrauterine growth retardation in the group of atopic dermatitis was found It seems that the low weight and lenght of body at delivery related to gestation age, could be a risk factor for development of atopic dermatitis in childhood.


  25/33

  Tytuł oryginału: Rola transformującego czynnika wzrostu á1 (TGF-á1) w astmie oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Role of transforming growth factor á1 (TGF-á1) in the bronchial asthma.
  Autorzy: Gaweł Józef, Gaweł Barbara, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.39-43, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostatnie badania zwracają uwagę na transformujący czynnik wzrostu á1 (TGF-á1) jako ważny czynnik mogący wpływać regulująco na nieswoistą nadreaktywność oskrzeli i zapalenia dróg oddechowych w doświadczalnym modelu astmy. Wyjaśnienie roli TGR-á1 w astmie u ludzi będzie pierwszym eatpem umożliwiającym modyfikację tej cytokiny na zewnątrz (przez zmianę jej stężenia, podaż lub hamowanie) i wewnątrz komórek (być może przez użycie oligonukleotydu anty-Smad 7). Znając sposób transdukcji sygnału TGF-á na transdukcję genów można zapobiegać nadmiernej aktywacji tej cząsteczki. Takie możliwości wydają się wystarczającym powodem dla dalszych badań nad cząsteczką oferującą atrakcyjne możliwości lecznicze w astmie.

  Streszczenie angielskie: Recent studies have that transforming growth factor á1 (TGF-á1) is an important factor regulating nonspecific airway hyperresponsiveness and airway inflammation in the experimental asthma models. Explantation of the TGF-á1 role in human asthma will be the first step towards making possible the modification of TGF-á1 activity in the extracellular (concentration change, supply, inhibition) and intracellular environment (possibly using the anty-Smad 7 oligonucleotide). When the way in which TGF-á1 influences gene transcription is determined it may become possible to prevent excessive TGF-á1 activation. These prospects sufficiently justify further research on the molecule which offers so attractive asthma treatment possibilities.


  26/33

  Tytuł oryginału: Omalizumab - efektywność kliniczna i bezpieczeństwo leczenia chorób alergicznych u dzieci.
  Autorzy: Kurzawa Ryszard
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.56 - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/33

  Tytuł oryginału: Połączenie ICS i LABA - co mówią standardy?
  Autorzy: Kurzawa Ryszard, Doniec Zbigniew
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.57-58, tab., bibliogr. 6 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/33

  Tytuł oryginału: Berodual - rola w leczeniu chorób przebiegających z obturacją oskrzeli u dzieci.
  Autorzy: Kurzawa Ryszard, Jędrys-Kłucjasz Urszula
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.62-63, il. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/33

  Tytuł oryginału: Pneumonologia i alergologia.
  Autorzy: Kurzawa Ryszard, Pogorzelski Andrzej, Jędrys-Kłucjasz Urszula, Wanat-Krzak Małgorzata
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.69, 71-73, 75-76, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/33

  Tytuł oryginału: Nadtlenek wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydechowego a stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Hydrogen peroxide (H2O2) in exhaled breath condensate and asthma severity in children.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Nowak Dariusz, Tomalak Waldemar, Gaweł Józef, Pisiewicz Krzysztof, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (4) s.21-25, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Nadtlenek wodoru (H2O2) proponowany jest jako czuły wskaźnik zapalenia w drogach oddechowych, a jego stężenie wzrasta w kondensacie powietrza wydechowego w astmie i mukowiscydozie. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stężeniem H2O2 a stopniem ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci. Badaniem objęto 87 dzieci z astmą w wieku 7-17 lat oraz 15 dzieci zdrowych w tym samym wieku. Kondensat powietrza wydechowego uzyskiwano za pomocą aparatu ECoScreen (Jaeger, Niemcy) w czasie swobodnego oddychania z objętością oddechową. Po zebraniu kondensatu u wszystkich dzieci wykonywano badanie spirometryczne. Stężenie H2O2 oznaczano spektrofluorymetrycznie, metodą z kwasem homowanilinowym. Stężenie H2O2 w grupie dzieci zdrowych (mediana i odchylenia ćwiartkowe) wynosiło 0,07 (0,01 - 0,28) ćM w astmie sporadycznej i przewlekłej lekkiej 0,28 (0,12 - 0,32) ćM a przewlekłej umiarkowanej i ciężkiej 0,47 (0,25 - 0,74) ćM, różnice między grupami były istotne statystycznie. Czynność układu oddechowego była istotnie zróżnicowana pomiędzy badanymi grupami. Wykazano ujemną korelację pomiędzy stężeniem H2O2 a FEV1, FEV1 proc. FVC i MEF50. Wartości stężenia nadtlenku wodoru u dzieci chorych na astmę wykazują zróżnicowanie zależne od przebiegu klinicznego choroby. Nieinwazyjne badanie tego wskaźnika może być przydatne w ocenie stopnia ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Hydrogen peroxide (H2O2) is proposed as a sensitive marker of inflammation in respiratory diseases. The aim of our study was to check, whether severity of asthma influences H2O2 concentration in asthmatic children. 87 children with clinically stabla asthma, aged 7 - 17 years and 15 healthy, age matched children were included in the study. Exhaled BC was obtained from spontaneously, tidally breathing children with EcoScreen (Jaeger, Germany). All subjects underwent flow-volume measurements immediately after collection of the condensate. The content of H2O2 in the BC was measured spectrovluorometrically (homovanillic acid method). Lung function in asthmatic and healthy children differed between groups. In the healthy group H2O2 concentration in the expired condensate (median and range) was 0,07 (0,01-0,28) ćM, in episodic and mild asthma 0,28 (0,12-0,32) ćM and in moderate and severe 0,47 (0,25-0,74) ćM, respectively. All differences were statistically significant. There was negative correlation between the concentration of exhaled H2O2 and FEV1, FEV1 p.c. FVC and MEF50. We conclude that hydrogen peroxide in exhaled breath condensate of children with stable asthma differs significantly with the severity of disease. Non-invasive evaluation of this marker may be helpful in assessment of clinical severity of asthma in children.


  31/33

  Tytuł oryginału: Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych - wybrane zagadnienia patogenezy, kliniki, diagnostyki i leczenia.
  Tytuł angielski: Allergy to hymenoptera venom - selected problems of pathogenesis, clinical aspects, diagnostics and treatment.
  Autorzy: Zielińska Maria, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (4) s.37-47, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych jest stosunkowo rzadko występującym problemem w populacji ogólnej, a jeszcze rzadziej w populacji wieku rozwojowego. Niemniej jednak, ze względu na przebieg kliniczny, może stanowić zagrożenie życia u niektórych pacjentów. W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące patogenezy, kliniki, zasad diagnostyki i leczenia. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłową kwalifikację pacjentów do SIT, omawiając wskazania, przeciwwskazania, jak również sposoby jej prowadzenia.


  32/33

  Tytuł oryginału: Sposoby wziewnego podawania leków u dzieci z astmą oskrzelową.
  Autorzy: Jędrys-Kłucjasz Urszula, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Lekarz 2002 (5) s.42, 44, 46, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  33/33

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy (GINA 2002).
  Autorzy: Kurzawa Ryszard
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (5) s.33-34 - Tł. na podst. oprac. Global strategy for asthma management and prevention National Heart, Lung and Blood Institute. NIH Publication No 02-3659, February 2002
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: