Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KURYLISZYN-MOSKAL
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Serum copper and zinc concentrations in women with rheumatoid arthritis in relation to consumption frequency of various foods.
Tytuł polski: Zawartość miedzi i cynku w surowicy krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w odniesieniu do nawyków żywieniowych.
Autorzy: Witkowska Anna Maria, Markiewicz Renata, Hukałowicz Katarzyna, Kuryliszyn-Moskal Anna, Borawska Maria Halina
Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.147-154, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,377

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pomimo, że suplementacja mikroelementów wpływa na stan mineralny organizmu w reumatoidalnym zapaleniu stawów, niewiele wiadomo czy czynniki żywieniowe wywierają podobne działanie. Wyniki badań klinicznych wskazują, że niektóre produkty spożywcze mogą nasilać objawy choroby. Dlatego też przedmiotem podjętych badań wpływ nawyków żywieniowych na stan mineralny organizmu kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Badania objęły 37 kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz grupę kontrolną złożoną z 20 zdrowych kobiet. Wywiad żywieniowy przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza. Zawartość miedzi i cynku oznaczono metodą płomieniowej spektrometrii atomowo-absorpcyjnej. W surowicy krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów zawartość miedzi wyniosła 1,56 ń 0,46 mg/dm**3, a cynku 0,81 ń 0,36 mg/dm**3. Stężenie miedzi w surowicy krwi było istotnie wyższe, a cynku znamiennie obniżone w stosunku do kobiet z grupy kontrolnej. Stosunek molowy miedzi do cynku w surowicy krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów korelował dodatnio ze stężeniem białka C-reaktywnego (r = 0,69) i ujemnie ze stężeniem gammaglobulin (r = -0,41). Analiza statystyczna dotycząca nawyków żywieniowych wykazała, że częste spożycie kiełbas i serów żółtych powoduje znamienne obniżenie stężenia miedzi w surowicy krwi kobiet chorych na reumatopidalne zapalenie stawów (p 0,02). Pozostałe grupy produktów nie wpływały na poziom miedzi w surowicy krwi. Częste spożycie produktów będądych dobrym źródłem badanych metali nie wpływa na stężenie miedzi i cynku w przebiegu RZS.

  Streszczenie angielskie: Studies concerning the effect of food consumption frequency on the mineral status in rheumatoid arthritis patients were carried out. The studies included 37 women with rheumatoid arthritis and 20 normal women severing as controls. The data relating to dietary preferences were collected from interview-based questionnaires. The copper and zinc content in serum samples were determined using the flame atomic absorption spectrometry (FAAS) technique.


  2/2

  Tytuł oryginału: Immunopatogeneza zapalenia stawów: lekcja płynąca z choroby z Lyme i reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł angielski: Immunopathogenesis of inflammatory arthitis: lesson from Lyme and rheumatoid atrhritis.
  Autorzy: Kuryliszyn-Moskal Anna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.67-72, bibliogr. 33 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • choroby zakaźne
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapalenie stawów jest częstym objawem późnej choroby z Lyme i może rozwijać się w kierunku nadżerkowego zapalenia, zbliżonego histopatologicznie do zmian w przebiegu r.z.s. Rozwój przetrwałego zapalenia stawów, a niekiedy nadżerek w obrębie chrząstki i kości spowodowany jest zaburzeniami autoimmunologicznymi, rozwijającymi się po kontackie z Borrelia burgdorferi. Przedstawiono analizę interakcji między organizmem a patogenem w przebiegu Lyme arthritis.

  stosując format: