Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KURPESA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Myocardial ischemia and autonomic activity in dippers and non-dippers with coronary artery disease: assessment of normotensive and hypertensive patients.
Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Trzos Ewa, Drożdż Jarosław, Bednarkiewicz Zbigniew, Krzemińska-Pakuła Maria
Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 83 (2) s.133-142, il., tab., bibliogr. 36 poz.
Sygnatura GBL: 305,693

Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the relations between the circadian variations of blood pressure (BP) and the pattern of ischemia and autonomic activity in normotensive and hypertensive patients with coronary artery disease (CAD). Patients and methods: On the basis of the results of ambulatory BP monitoring, 115 patients with stable CAD were divided into Group 1 (with arterial hypertension) and Group 2 (normotensives). Groups were subdivided into dippers and non-dippers. Holter monitoring was performed to assess the occurrence and circadian pattern of ischemic episodes. Time domain and frequency domain HRV analyses were performed to evaluate the autonomic activity. Results: The total number of ischemic episodes was similar in dippers and non-dippers. Non-dippers had a greater number of silent episodes and a different circadian pattern of ischemia with more night episodes. Among the time-domain HRV parametres, only SDNN was similar in dippers and non-dippers. Non-dippers had lower pNN50 and rMSSD - the parameters expressing parasympathetic activity. Differences between diurnal and nocturnal results of spectral HRV analysis were observed in dipper patients only. They presented an elevation of HF power and a decline of LF power at night. All differences between dippers and non-dippers were of similar significance in both hypertensives and normotensives. Conclusions: A lack of a nocturnal fall in BP is present in normotensive and hypertensive patients with CAD. Non-dippers with CAD had silent and nightime ischemia more often. They also had an abnormal pattern of autonomic activity with higher sympathetic and lower parasympathetic modulation.


  2/14

  Tytuł oryginału: Choroba wieńcowa w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Coronary artery disease in family doctor's practice.
  Autorzy: Krzemińska-Pakuła Maria, Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.135-136, sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Duża liczba pacjentów z chorobami układu krążenia powoduje, że lekarz rodzinny często staje w obliczu problemów związanych z diagnostyką i leczeniem choroby niedokrwiennej serca. Szybkie postępy dokonujące się w tych dziedzinach zmuszają do ustawicznego samokształcenia. Dużą część diagnostyki kardiologicznej można przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych, jednak niektóre badania są wykonywane tylko w wyspecjalizowanych oddziałach kardiologicznych, z którymi lekarz rodzinny powinien ściśle współpracować. W pracy tej przedstawiono krótko zasady nowoczesnej diagnostyki i terapii choroby niedokrwiennej serca.

  Streszczenie angielskie: Because of a great number of patients with cardiovascular diseases the family doctor often comes across problems with diagnosis and treatment of coronary artery disease. Rapid progress in modern cardiology should stimulate family doctors to an incessant self-education. Some important examinations in patients with coronary artery disease are possible to be performed only in specialistic cardiologic departments, and family doctors should closely cooperate with them. This review presents modern guidelines for diagnosis and treatment of coronary artery disease.


  3/14

  Tytuł oryginału: Co nowego w technikach holterowskich? Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK, Kościelisko, 7-9.03.2002 r.
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Trzos Ewa
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.191-192 - 4 Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Elektrokardiologii Holterowskiej i Nieinwazyjnej oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kościelisko 07-09.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne


  4/14

  Tytuł oryginału: Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę - nowe zastosowania.
  Autorzy: Krzemińska-Pakuła Maria, Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.13-18, il., tab., bibliogr. 42 poz. - 7 Łódzka Konferencja Kardiolgiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/14

  Tytuł oryginału: Zawał serca u chorego na cukrzycę - istotny problem kardiologiczny.
  Tytuł angielski: Myocardial infarction in diabetic patient - an important cardiologic problem.
  Autorzy: Nawarski Grzegorz, Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (2) s.83-87, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca sprzyja rozwojowi zmian miażdżycowych i przyspiesza ich manifestację kliniczną. Jednym z najgroźniejszych powikłan miażdżycy jest zawał serca. Ze względu na nietypowy przebieg kliniczny i współistnienie różnych powikłan cukrzycy postępowanie w przypadku zawału serca u chorych na cukrzycę stawarza wiele problemow diagnostycznych i terrapeutycznych, ktore zostały w tej pracy omówione i usystematyzowane.

  Streszczenie angielskie: Diabetes is known to accelerate the progression if atherosclerosis. Myocardial infarction is one of the most dangerous cardiovascular maniferstations of athertosclerosis. In diabetics myocardial infarction usually makes difficult diagnostic and therapeutic problems because of it's atypical clinical course and the presence of various concomitant of diabetes mellitus. This study presents a short review of clinical problems regarding myocardial infarction in diabetics.


  6/14

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leki przeciwzakrzepowe w chorobie wieńcowej. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.89, 91-92, bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/14

  Tytuł oryginału: Regulacja pracy serca i układu naczyniowego.
  Tytuł angielski: Regulatory mechanisms of the cardiovascular system.
  Autorzy: Żebrowski Michał R., Dębiec Radosław, Trzos Ewa, Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (3) s.113-115, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapotrzebowanie ustroju na krew podlega dokładnej regulacji dzięki współdziałaniu mechanizmów kontrolujących zarówno pracę serca, jak i stan napięcia mięśniowego naczyń poprzez synergiczne działanie układu nerwowego i endokrynnego. Serce unerwione jest bezpośrednio przez obie części autonomicznego układu nerwowego (AUS). Niniejsza praca przedstawia mechanizmy regulatorowe pracy serca i niektóre ich konsekwencje kliniczne.

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular variability in heart rate and blood pressure depends on nervous as well as hormonal regulation. The autonomic nervous system (ANS) dynamically controls the response of the body to a range of external and interal stimuli, providing physiological stability in the individual. This article presents short review of this regulator mechanisms and some of their clinical implications.


  8/14

  Tytuł oryginału: Przydatność nieinwazyjnych metod elektrokardiograficznych w diagnostyce omdleń.
  Tytuł angielski: Noninvasive electrocardiography in the diagnosis of syncope.
  Autorzy: Trzos Ewa, Kurpesa Małgorzata, Żebrowski Michał R., Tymiński Maciej, Bednarkiewicz Zbigniew
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (3) s.117-119, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omdlenia stanowią istotny problem diagnostyczny. Monitorowanie EKG metodą Holtera jest przydatne w diagnostyce omdleń, jednak rzadko wystarcza do określenia etiologii. Dlatego zaleca się stosowanie diagnostyki sekwencyjne: 1. Wnikliwie zebrany wywiad pozwala na rozpoznanie przyczyny omdlenia nawet u 60 proc. chorych. 2. Następnie należy przeprowadzić badanie fizykalne i wykonać EKG; 3. U osób z chorobą ograniczną serca zalecanym badaniem jest nonitorowanie metodą Holtera. Arytmie rejestrowane w czasie badania można podzielić na dwie grupy: 1. Z wysokim prawdopodobieństwem arytmogennej przyczyny utrat przytomności (pauza 3s, blok p-k IIř typu II, tachyarytmia 180/min); 2. Z podejrzeniem arytmicznej przyczyny omdlenia.

  Streszczenie angielskie: In the diagnosis of syncope main point of view is directed on the history and standard ECG. Ambulatory monitoring of ECG is diagnostic method in patients with high risk for arrythmogenic incidence. The duration of monitoring is sometimes longer than 24-hours. In patients with palpitations cardiac event recorders yield more disgnoses and are more effective.


  9/14

  Tytuł oryginału: Nowe oblicze znanych leków - inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę.
  Autorzy: Krzemińska-Pakuła Maria, Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (8) s.10, 12-15, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA) otworzyło nową erę w farmakoterapii chorób układu krążenia. Ich prekursorem tych leków była substancja wuodrębniona z jadu węża Bothrops jararaca. Kaptopril - pierwszy preparat z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny został zsyntetyzowany w 1976 roku, a rok później Fergusson jako pierwszy opisał jego zastosowanie u ludzi.


  10/14

  Tytuł oryginału: Przydatność elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST.
  Tytuł angielski: Usefulness of exercise stress test in non ST-segment elevation acute coronary syndromes.
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.285-291, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/14

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Konsekwencje kliniczne badań nad statynami].
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.52-54, il., bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Hypertension Reports 2002; 4 : 387-393
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/14

  Tytuł oryginału: Wpływ monitorowania odprowadzenia prawostronnego na wartość diagnostyczną elektrokardiograficznej próby wysiłkowej.
  Tytuł angielski: Role of the right chest lead in improving the accuracy of myocardial ischemia detection.
  Autorzy: Wierzbowska Karina, Kurpesa Małgorzata, Peruga Jan, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Kasprzak Jarosław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.684-686, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Znanym ograniczeniem elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w wykrywaniu choroby wieńcowej jest jej niska czułość, dotycząca szczególnie zmian w prawej tętnicy wieńcowej. W ostatnio opublikowanych badaniach proponowano wprowadzenie dodatkowych odprowadzeń prawostronnych w celu poprawy wykrywalności niedokrwienia z zakresu unaczynienia prawej tętnicy wieńcowej. Cel pracy: Celem obecnego badania była ocena wpływu zastąpienia standardowego pierwszego odprowadzenia przezsercowego (V1) czwartym odprowadzeniem prawostronnym (V4R) na wartość diagnsotyczną próby wysiłkowej. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 100 pacjentów (78 meżczyzn i 22 kobiety, średni wiek 55 ń 9 lat), u których wykonano elektrokaridiograficzną próbę wysiłkową według protokołu Bruce'a (ExT) oraz badanie koronarograficzne. U 52 pacjentów moniotorowano odprowadzenie V4R (grupa V4R), a pozostałe 48 osób stanowiło grupę kontrolną ze standardowym układem elektrod (grupa V1). Za istotne hemodynamicznie przyjęto zmiany miażdżycowe zawężające światło pnia lewej tętnicy wieńcowej o co najmniej 50 proc. a pozostałych tętnic o co najmniej 70 proc. Wyniki: U 76 spośród 100 pacjentów stwierdzono istotne zmiany miażdżycowe w badaniu koronarograficznym, 81 proc. w grupie V4R i 71 proc. w grupie V1. Czułość (71 proc. grupa V4R vs 79 proc. grupa V1), swoistosć (40 proc. grupa V4R vs 21 proc. grupa V1) oraz dokładnośc (65 proc. grupa V4R vs 63 proc. grupa V1) testu wysiłkowego dla wykrycia istotnej choroby ...

  Streszczenie angielskie: Background: The limitations of exercise electrocardiography in the detection of coronary artery disease includes low sensitivity, especially in isolated right coronary artery (RCA) disease. Recent studies postulated the addition of right precordial leads to the standard exercise ECG (ExT) recording for better detection of right ventricular ischemia. Purpose: We tested the hypothesis that the replacement of the standard first precordial lead (V1) with a fourth right chest lead (V4R) can improve the diagnostic accuracy of ExT. Materials and methods: We studied 100 patients (78 men and 22 women aged 55 ń 9 years (31-71) who underwent treadmill ExT (Bruce protocol) and coronary angiography. 52 patients had the V4R lead (Group V4R) instead of V1. THe control group (Group V1)included 48 patients with the standard 12-lead ECG. Hemodynamically significant lesions were defined as stenosis = 50 p.c. in left main coronary artery or = 70 p.c. in other arteries. Results: 76 out of 100 patients had significant coronary lesions on the arteriogram, 81 p.c. in Group V4R and 71 p.c. in Group V1. Over all senstivity (71 p.c. Group V4R vs 79 p.c.Group V1), specificity (40 p.c. Group V4Rvs 21 p.c. Group V1) and accuracy (65 p.c. Group V4R vs 63 p.c. Group V1) of ExT for detection of significant coronary artery disease was similar in both groups. THere was also no statistical significant difference in the abilit to define an inferior or right ventricle vs. anterolateral ischemia ...


  13/14

  Tytuł oryginału: Dysfunkcja naczyń tętniczych u młodych pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy.
  Tytuł angielski: Vascular dysfunction in young patients with impaired glucose tolerance; insights from pulse wave velocity and endothelial function measurements.
  Autorzy: Kidawa Michał, Rynkowska-Kidawa Monika, Kasprzak Jarosław D., Kurpesa Małgorzat, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.765-769, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego jest uznawana za wczesny sygnał świadczący o rozwoju miażdżycy. Celem pracy była ocena funkcji śródbłonka naczyniowego i podatności naczyń tętniczych u pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy. Metodyka: badana grupa składała się z osób bez czynników ryzyka rozwoju miażdżycy, bez rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca, z prawidłowym spoczynkowym zapisem EKG, ujemną EKG próbą wysiłkową, prawidłowym obrazem i funkcją serca w badaniu echokardiograficznym, u których po wykonanym teście doustengo obciążenia glukozą rozpoznano upośledzoną tolerancję glukozy - grupa 1 (IGT) 48 pacjentów (poziom glukozy na czczo 5,7 ń 0,2 mmol/l, po 2 godzinach od podania 75g glukozy 9,2 ń 0,6 mmol/l). Grupę 2 staowiły 43 osoby spełniające powyższe kryteria z prawidłowym wynikiem testu obciążenia glukozą dobranych pod względem płci i wieku w stosunku do grupy 1 (glukoza na czczo 4,9 ń 0,5 mmol/l). Oceny rozszerzalności zależnej od funkcji śródbłonka (RŚZ) dokonywano na tętnicy ramiennej po wywołanym przekrwieniu reaktywnym, aparatem Acuson Sequoia głowicą liniowa 8 MHz zgodnie z metodyką opisaną przez Celermeja i wsp. Prędkość rozchodzenia fali tętna (PWV) - wykąłdnik podatności naczyń oceniano aparatem Complior Colson z punktami pomiaru nad tętnicami szyjną wspólną i udową. Wyniki: Po wywołanym przekrwieniu reaktywnym przyrost średnicy tetnicy ramiennej u pacjentó z IGT wynosił 6,1 ń 3,1 proc. w poró naniu do 13,4 ń 3,9 proc. Prędkość rozchodzenia fali ...

  Streszczenie angielskie: Endothelial dysfunction is regarded as an early marker of atherosclerosis and decreased arterial disstensibility has similar significance. The aim of this study was to evaluate endothelial function and arterial distensibility in patients with impaired glucose tolerance which may constitue markers of atherosclerosis. Methods: Study group consisted of patients without chest pain, ischemic ECG changes, arterial hypertension or any risk factors for IHD, who were divided into two grops: Impaired glucose tolerance group (ITG) - 48 patients with fasting glucose levels of 5.7 ń 0.2 mmol/l and glucose levels of 9.2 ń 0.6 mmol/l 2 hours after starting a 75 g oral glucose load and group 2 - 43 healthy age and sex matched controls with fasting glucose levels of 4.9 ń 0.5 mmol/l and normal glucose tolerance. Endothelium dependant (EDV) and independent vasodilatation (EIV) was assessed with 8MHz high resolution ultrasound (Acuson Sequoia) according to Celermajer's method. PWV was measured with COmplior Colson automatic device with measurement points above femoral and carotid artery. Results: Flow associated with vasodialatation was significantly impaired in ITG group (6.1 ń 3.1 p.c. vs 13.4 ń 3.9 p.c. - controls, p 0.001). EIV was not significantly different between both groups. PWV was significantly higher in patients with impaired glucose tolerance than in controls (9.9 ń 0.5 m/s ws 7.8 ń 0.9 m/s) p 0.001. COnclusions: Increased values of PWV indicate and increased arterial ...


  14/14

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny zmian dyspersji odstępu QT w teście wysiłkowym w rozpoznawaniu restenozy po zabiegu angioplastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Assessment of QT-dispersion during exercise test as a useful diagnostic tool in detection of restenosis after coronary angioplasty.
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Trzos Ewa, Rechciński Tomasz, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.397-403, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Opierając się na doniesieniach o wpływie niedokrwienia mięśnia sercowego na dyspersję QT (QTd), postanowiono sprawdzić, czy poszerzenie interpretacji próby wysiłkowej o ocenę QTd poprawi przydatność tego badania w przewidywaniu restenozy po angioplastyce wieńcowej. Materiał i metody: Do badania włączono 76 pacjentów po zabiegu PTCA z powodu jednonaczyniowej choroby wieńcowej. W 30 dniu po zabiegu wykonywano próbę wysiłkową na bieżni ruchomej. Analizowano 12-odprowadzeniowe zapisy EKG wykonane przed rozpoczęciem testu oraz na szczycie wysiłku, oceniając zmiany odcinka ST, odstępu QT oraz QTd. Pacjentów obserwowano przez 6-mcy ; w przypadku podejrzenia nawrotu zwężenia wykonywano kontrolną koronarografię. Wyniki: Angiograficznie potwierdzoną restenozę rozpoznano u 17 chorych. Nie różnili się oni pod względem standardowo ocenianych parametrów próby wysiłkowej od pacjentów z dobrym odległym efektem PTCA. Natomiast na szczycie wysiłku istotny wzrost wartości QTd obserwowano tylko w grupie z restenozą (z 48 ń 11 ms do 78 ń 14 ms vs. z 42 ń 14 ms do 50 ń 12 ms u chorych bez restenozy). Czułość powysiłkowych zmian QTd w przewidywaniu restenozy w badanej grupie oceniono na 76 proc., zaś swoistość - na 71 proc. Wartość prognostyczna wyniku dodatniego oceny QTd wynosiła 43 proc., a wyniku ujemnego - 91 proc. Wnioski: Ocena wysiłkowych zmian QTd podnosi wartość diagnostyczną próby wysiłkowej w rozponzniu restenozy po PTCA w przypadku jednonaczyniowej choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Exercise test is an important diagnostic tool in patients after PTCA. However, its sensitivity in detection of restenosis is rather poor. Since recent studies have confirmed the influence of ischemia on QT-dispersion (QTd), we hypotesized that assessment of exercise-induced QTd changes could improve the accuracy of exercise test in prediction of restenosis. Material and methods: The study group consisted of 76 patients in whom PTCA was done because of one-vessel coronary artery disease. One month following PTCA treadmill exercise test was performed. 12-lead electrocardograms were recorded before the test and at peak exercise. ST-segment, QT-interval and QTd were assessed. During 6 month follow-up period coronary angiography was performed in patients suspected of restenosis. Results: Angiographically documeneted restenosis was found in 17 patients. They had similar exercise capacity and ST-segment changes like those without restenosis. However, significant increase of QTd was observed at peak exercise only in group with restenosis (from 48 ń 11 ms to 78 ń 14 ms vs. from 42 ń 14 ms to 50 ń 12 ms in patients without restenosis). Exercise induced QT changes allowed to predict restenosis with sensitivity 76 p.c. and specifity 71 p.c. Positive predictive value was 43 p.c. whereas negative predictive value - 91 p.c. Conclusions: Assessment of QTd could improve diagnostic accuracy of exercise test in prediction of restenosis after PTCA in patients with one-vessel coronary artery disease.

  stosując format: