Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Jakość życia seniora w Domu Pomocy Społecznej.
Tytuł angielski: The quality of life in a nursing home.
Autorzy: Kurowska Krystyna
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.104-109, tab., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zapoznanie się z opinią Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na temat towarzyszących im odczuć w związku z oceną obecnego ich życia. Badaniami objęto 54 osoby zamieszkałe w DPS "Jesień życia" w Bydgoszczy przy ulicy Mińskiej. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, który zawierał pytania dotyczące oceny jakości życia Pensjonariuszy z DPS. Badania przeprowadzono w miesiącu maju 2002 roku. Analiza zebranego materiału wykazuje, że DPS "Jesień życia", zamieszkują osoby starsze, samotne. Powodem zamieszkania jest starość, samotność, brak poczucia bezpieczeństwa i możliwości zabezpieczenia swoich potrzeb w środowisku. Schorzenia ze strony narządu ruchu i zmysłów (81,4 proc.), a układu krążenia (75,9 proc.), znacznie ograniczają aktywność życiową tej grupy ludzi. Uaktywnienie w zakresie podstawowych czynności życia codziennego wykształca w nich poczucie niezależności, co dodatnio wpływa na poprawę jakości życia. Spotkania z rodziną, ze znajomymi, wyjścia do filharmonii, teatru, kina czy też udział w wycieczkach znacznie podwyższają ich aktywność życiową, natomiast uczestniczenie w Mszy Świętej wzmacnia ich duchowo, dodając sił do dalszego życia. Wnioski z badań posłużą do organizacji opieki nad człowiekiem w podeszłym wieku w DPS.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to collect the opinions of the residents of a state nursing home of their feelings about their lives. 54 residents of the stage nursing home 'Jesień życia' in Bydgoszcz in Mińska street were a sked to evaluate the quality of their lives. The method of diagnostic survey was applied. It contained questions about the quality of life in the state nusing home. The survey was carried out in May, 2002. The analysis of the gathered materials shows that people who live in the state nursing home 'Jesień życia' are elderly and lone. The reasons they live there is their age, lack of family, lack of the feeling of safety and also lack of the possibility to take care of themselves. Most of them suffer from motor dysfunction, disorders of senses (81,4 p.c.) and circulatory system disorders (75.9 p.c.) which is way they are not wery active. Taking active part in the basic areas of life creates the sense of being independent and its in turn improves the quality of life in general. Contacts with family and friends, visits to the philharmonic, theatre or cinema and participation in trips make these people more active. Going to Mass gives them spiritual strength and helps them live. The conclusions will be helpful in providing care for the elderly in state nursing homes.


  2/11

  Tytuł oryginału: Fibroblast-like synoviocytes from rheumatoid arthritis patients express functional IL-15 receptor complex: endogenous IL-15 in autocrine faschion enhances cell proliferation and expression of Bcl-xL and Bcl-2.
  Autorzy: Kurowska Mariola, Rudnicka Weronika, Kontny Ewa, Janicka Iwona, Chorazy Magdalena, Kowalczewski Jacek, Ziółkowska Maria, Ferrari-Lacraz Sylvie, Strom Terry B., Maśliński Włodzimierz
  Źródło: J. Immunol. 2002: 169 (4) s.1760-1767, il., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 300,982

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The hallmarks of rheumatoid arthritis (RA) are leukocytic infiltratin of the synovium and expansiveness of fibroblast-like synovicytes (FLS). The abnormal proliferation of FLS and their resistance to apoptosis is mediated, at least in part, bay present in RA joints proinflammatory cytokines and growth factors. Because IL-15 exerts properties of antiapoptotic and growth facators, and is produced by RA FLS, we hypothesized that IL-15 participates in RA FLA activation. To test this hypothesis, we first examined whether RA FLS express chains required for high affinity functional IL-15R. Indeed, RA FLS express IL-15Rŕ at mRNA and protein levels. Moreover, we confirmed the presence of IL-2Rá and common ç-chains. Interstingly, TNF-ŕ or IL-1á triggered significant elevation of IL-15Rŕ chanin at mRNA and protein levels. Next, we investigated the effects of exogenous or endogenous IL-15 on Bcl-2 andBcl-XL expression, FLS proliferation, and apoptosis. Exogenous IL-15 enhanced RA FLS proliferation and increased the level of mRNA-encoding Bcl-XL. To test the role of endogenous IL-15 in the activation of RA FLS, an IL-15 mutant/Fcç2a protein exerting properties of specific antagonist to the IL-15Rŕ chain was used. We found that blocking IL-15 biological activities using this protein substantially reduced endogenous expression of Bcl-2 and Bcl-XL, and RA FLA proliferation that was reflected by increased apoptosis. Thus, we havae demonstrated that a distinctive phenotype of RA FLS, i.e., persistent activation, proliferation, and resistance to apoptosis, is related to the autocrine activation of IL-15Rs by FLS-derived IL-15.


  3/11

  Tytuł oryginału: Cechy osobowości borderline u 14-letniej dziewczynki z zespołem Mayer-Rokitansky-Kster.
  Tytuł angielski: Borderline personality in a 14-year old girl with Mayer-Rokitansky-Kster syndrome.
  Autorzy: Sybilski Adam J., Kurowska Danuta
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.85-87, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The Mayer-Rokitansky-Kster (MRK) syndrome is relatively uncommon. It is characterized by normal external genitalia, an absent vagina, absent or rudimentary uterus, and normal fallopian tubes and ovaries. Authors report a case of MRK. The main problem of their patient was borderline personality and mild abdominal pain.


  4/11

  Tytuł oryginału: The cGMP syntheisis and PKG1 expression in murine lymphoid organs.
  Autorzy: Kurowska Ewa, Kobiałka Marcin, Zioło Ewa, Strządała Leon, Gorczyca Wojciech A.
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (4) s.289-294, il., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Numerous reports indicate that cyclic 3', 5' guanosine monophosphate (cGMP) is involved in the regulation of immune processes. However, the mechanisms responsible for the synthesis of this nucleotide and its signaling pathways in immune cells are still not well recognized. The aim of our studies was to establish: 1) which form of guanylyl cyclase (GC) synthesizes cGMP in murine lymphoid organs and 2) whether the same organs express the isoforms PKG1ŕ and/or PKG1á of protein kinase G, known as possible target for synthesized cGMP. Cells isolated from thymus, lymph nodes, and spleen were treated with activators (SNP, ANP, CNP, STa) of soluble or particulate cyclases. Sodium nitroprusside (SNP) elevated intracellular cGMP 2-fold in thymic and lymph node cells and about 10-fold in spleen cells. Atrial natriuretic peptide (ANP) caused modest but statistically significant increases of cGMP in cells of all three organs. Additionally, spleen cells elevated their cGMP content about 2-fold in response to C-type natriuretic protein (CNP). In cellular homogenates of the all analyzed organs, the antibody anti-PKG1á stained the 78 kDa band corresponding to the molecular mass PKG1. Only homogenates of spleen cells were stained by the antibody recognizing PKG1ŕ. Our results indicate that in the investigated organs cGMP may be synthesized mainly by soluble GC in response to nitric oxide. The modest increase of cGMP upon stimulation by ANP suggests that in all these organs either exists only a small subpopulation of cells that express particulate cyclase GC-A or GC-A is expressed at very low level...


  5/11

  Tytuł oryginału: High levels of osteoprotegerin and soluble receptor activator of nuclear factor kappaB ligand in serum of rheumatoid arthritis patients and their normalization after anti-tumor necrosis factor ŕ treatment.
  Autorzy: Ziółkowska Maria, Kurowska Mariola, Radzikowska Anna, Łuszczykiewicz Grażyna, Wiland Piotr, Dziewczopolski Wojciech, Filipowicz-Sosnowska Anna, Pazdur Jacek, Szechiński Jacek, Kowalczewski Jacek, Rell-Bakalarska Maria, Maśliński Włodzimierz
  Źródło: Arthritis Rheum. 2002: 46 (7) s.1744-1753, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 305,037

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective. To test the hypotheses that 1) proinflammatory cytokines affect osteoprotegerin (OPG) and soluble receptor activator of nuclear factor kappaB ligand (sRANKL) production and therefore the OPG and sRANKL levels differ in rheumatoid arthritis (RA) patients in comparison with healthy individuals; and 2) anti-tumor necrosis factor ŕ (anti-TNFŕ) therapy influences OPG and sRNAKL levels. Methods. Sera were obtained from healthy individuals or RA patients receiving the combination of infliximab and methotrexate. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) and synovial fluid mononuclear cells (SFMCs) were isolated from RA patients. Fibroblast-like synoviocytes (FLS) were isolated from synovial tissue obtained at total knee replacement in RA patients. Supernatants from cells stimulated with cytokines were collected after culture in vitro. Concentrations of OPG and sRANKL were determined by enzymelinked immunosorbent assays. Results. A strong positive correlation between OPG concentration and age was observed in healthy individuals but not in RA patients. The OPG and sRANKL levels were higher in RA patients than in healthy controls. Cultured FLS spontaneously secreted much higher amounts of OPG than PBMCs or SFMCs. Proinflammatory cytokines enhanced OPG production. Anti-TNFŕ treatment resulted in the normalization of serum OPG and sRANKL levels in RA patients without influencing the OPG:sRANKL ratio. Conclusion. Although higher serum levels of OPG and sRANKL are present in RA patients than in healthy individuals, the ratio of OPG:sRANKL is similar. There is an age-dependent increase of OPG but not sRANKL levels in healthy subjects. Anti-TNFŕ treatment results in the normalization of elevated levels of OPG and sRANKL in RA patients.


  6/11

  Tytuł oryginału: Porównanie wybranych parametrów klinicznych i biochemicznych między dwiema grupami chorych na cukrzycę typu 2: z nefropatią cukrzycową i z nefropatią niecukrzycową.
  Tytuł angielski: Comparison of some clinical and biochemical parameters in two groups of patients with type 2 diabetes mellitus: with diabetic and non-diabetic nefropathy.
  Autorzy: Kurowska Maria, Majdan Maria
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.443-448, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Jawny białkomocz i nadciśnienie tętnicze u chorego na cukrzycę typu 2 sygnalizują uszkodzenie nerek, które może mieć charakter nefropatii cukrzycowej, niedokrwiennej lub zapalnej. Przyjmuje się, że dla rozpoznania nefropatii cukrzycowej konieczne jest równoczesne stwierdzenie retinopatii. Celem pracy była próba określenia, czy chorzy na cukrzycę typu 2 z nefropatią cukrzycową (z retinopatią) i niecukrzycową (bez retinopatii) różnią się między sobą w zakresie wybranych parametrów klinicznych i biochemicznych. Materiał i metody. Analizą objęto 40 chorych na cukrzycę typu 2 z makroproteinurią, bez jawnej niewydolności nerek (stężenie kreatyniny 1,4 mg/dl), kolejno zgłaszających się do poradni diabetologicznej. Chorych podzielono na 2 grupy: grupa 1 - z towarzyszącą retinopatią (14 osób = 35 proc.) i grupa 2 - bez retinopatii (26 osób = 65 proc.). W obydwu grupach porównywano stężenia hemoglobiny, wartości wskaźnika masy ciała (BMI) i obraz USG nerek oraz stężenia wybranych substancji, mogących wpływać na nasilenie niedokrwistości, takich jak: erytropoetyna, leptyna, insulina i białko C-reaktywne. Wyniki. Stężenie hemoglobiny było istotnie niższe u chorych z retinopatią (11,2 vs. 14,3 g/dl), także średnia wartość BMI była istotnie niższa w grupie 1 (26 vs. 33 kg/mý). U wszystkich chorych z retinopatią obraz USG nerek był prawidłowy, w grupie bez retinopatii patologię w układzie moczowym stwierdzono u 9 osób (35 proc.). U chorych z grupy 1 stężenia erytropoetyny i leptyny były istotnie niższe niż u chorych z grupy 2. Stężenie endogennej insuliny nie różniło się istotnie w obydwu grupach. U chorych z grupy 1...


  7/11

  Tytuł oryginału: Wpływ dożylnie podawanego metyloprednizolonu na parametry układu immunologicznego u chorych na stwardnienie rozsiane w trakcie rzutu.
  Autorzy: Kurowska Katarzyna, Mirowska Dagmara, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.160-165, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podawanie glikokortykosteroidów jest najczęściej stosowaną metodą leczenia rzutów stwardnienia rozsianego. Nie do końca jednak został wyjaśniony mechanizm ich działania w zaostrzeniach choroby. Celem naszej pracy była ocena parametrów profilu immunologicznego (odsetka limfocytów B, T i ich subpopulacji), monocytów oraz wydzielanej przez nie cytokin IL-6 i IL-8) we krwi obwodowej. Za pomocą cytometrii przepływowej zbadano krew obwodową 10 chorych w trakcie stosowania preparatu Solu-Medrol. Obserwowano istotną statystycznie poprawę stopnia niesprawności mierzonej w skali EDSS. Odnotowano także istotny wzrost odsetka limfocytów B oraz spadek limfocytów T supresorowych. Wyniki badania wskazują, że GS wpływają nie tylko na poprawę stanu klinicznego, ale także wywierają wpływ na parametry profilu immunologicznego krwi obwodowej.

  Streszczenie angielskie: Glicocorticosteroids (GS) are the most common therapy of multiple sclerosis relapses, however mechanisms of beneficial effects is not fully known. The aim of our study was to evaluate the changes of immunological profile (percentage of lymphocytes B, and monocytes, and produced by this cells IL-6 and IL-8) during intravenous administration of Solu-Medrol. Using two-color flow cytometry we have studied peripheral blood of 10 patients during exacerbation. We have observed statistically significant improvement of distability measured with EDSS. Statistically significanttt increase in lymphocyte B percentage and decrease in suppressor T cells was also noted. Results of our study indicate that GS therapy affects not only clinical state but also parameters of peripheral blood immune profile.


  8/11

  Tytuł oryginału: Praktyki studentów pielęgniarstwa w domach pomocy społecznej.
  Tytuł angielski: Nursing students' internship at nursing homes.
  Autorzy: Kurowska Krystyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.359-361, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie refleksji studentów na temat pierwszej, miesiecznej praktyki w domu pomocy społecznej (DPS). Badaniem objęto 32 studentki I roku Wydziału Pielęgnairstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W czerwcu 2001 r. przeprowadzono sondaż diagnostyczny. Pytano głównie o odczucia towarzyszące praktykantkom. Analiza zebranego materiału wskazuje na konieczność bardziej wnikliwego doboru grupy podopiecznych, przede wszystkim wyeliminowania kontaktu z cieżko chorymi, do którego studenci na tym etapie edukacji nie są jeszcze przygotowani. Większość badanych (75 proc.) była zadowolona z zajęć praktycznych w DPS, utwierdzią się w przekonaniu, co do trafności wyboru zawodu pielęgniarki. Praktyki wzbogaciły wiedze ankietowanych z zakresu geriatrii, komunikacji z osobami starszymi (schorowanymi, często po traumatycznych przeżyciach), opieki i pielęgnacji, profilaktyki, etyki i moralności ludzi starszych. Pozwoliły dostrzec wagę umiejętności sprawnego odnajdywania się w sytuacjcach trudnych. Większość praktykantek z DPS przy ul. Łomżyńskiej (87,5 proc.) i przy ul. Mińskiej (93,7 proc.) odczuwa potrzebę utrzymywania stałego kontaktu z podopiecznymi. Bardzo wysoko oceniali praktykantki także ich bezpośredni opiekunowie. Komunikatywność, otwartość na potrzeby ludzi starszych - to sformułowania, które często pojawiały się w opiniach o badanych. Ankieta ujawniła oczekiwania studentek względem organizacji praktycznej nauki zawodu w DPS. Wnioski z ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present students' reflections on their first internship at nursing homes. The study was conducted in June 2001 and covered 32 first-year students of the Faculty of Nursing and Health Sciences at Bydgoszcz Medical University. The students responded to a questionnaire concerning mainly their impressions. Analysis of the collected material shows the necessity to select the patietns' group more carefully, and especially to exclude contact with severely ill patients, to which the students are not sufficiently prepared at this stage of their education. The majority of repsondents (75 p.c.) were satisfied with practical classes at nursing homes and felt confirmed in their decision to work as a nurse. At nursing homes, the students broadened their knowledge in the field of geriatrics, communication with the elderly (often very ill people who had experienced traumas), care and nursing, prophylaxis, ethics and morality of the elderly. As a result of the internship, the students became aware of the importance of a nurse's skilful performance in difficult situations. The majority of trainess who worked at the nursing homes at Łomżyńska (87,5 p.c.) and Mińska street (93,7 p.c.) declared the need to maintain contact with the people they had looked after. The students' supervisors highly assessed the students' communicaiton skills and understanding of the needs of the elderly. The survey showed the students' expectations concerning practical organisation ...


  9/11

  Tytuł oryginału: Umiejętności zawodowe studentów pielęgniarstwa w opinii pacjentów.
  Tytuł angielski: Patients' opinions on professional skills of nursing students.
  Autorzy: Kurowska Krystyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.489-491, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praktyczna nauka zawodu w szkolnictwie medycznym jest bardzo ważna. Student ma za zadanie nabytą wiedzę i umiejętności zastosować w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Ponieważ brak wzorców i opracowań teoretycznych w zakresie organizowania praktyk pielęgniarskich podczas trzyletnich licencjackich studiów zawodowych, postanowiono przeprowadzić sondażowe badania sprawdzające skuteczność kształcenia. Ankietę wypełniło 149 pacjentów przebywających na leczeniu szpitalnym w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodnio-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim. Pytano zarówno o oczekiwania jak i ocenę kwalifikacji zawodowych i cech charakteru pielęgniarek. Według większości respondentów, wysokie kwalifikacje zawodowe stanowią gwarancję fachowego działania, sprzyjają zaufaniu. Oceniając predyspozycje do wykonywania zawodu, ankietowani wymieniali najczęściej odpowiedzialność i opiekuńczość, kulturę bycia, życzliwość. U steudentów pielęgniarstwa ankietowani najczęściej dostrzegali predyspozycje do zawodu.

  Streszczenie angielskie: Practical teaching of a profession is very important in medical education. The taski of students is to apply their knowledge and skills in a direct contact with patients. As there are no models nor theoretical materials concerning the organization of nursing internships during 3-year licentiate vocational studies, a survey was conducted to study the effectiveness of education. The questionnaire was filled by 149 patients treated in hospitals in the following provinces: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie and wielkopolskie. Patients were asked about their expectations and the assessment of professional qualifications and personality of nurses. According to a majority of the respondents, high qualifications are a guarantee of good professional performance, and encourage confidence. Evaluating the character traits predisposing to the nursing profession, the respondents most often mentioned responsibility and an attitude of care, good manners and friendliness. The respondents believed that most students were predisposed to the nursing profession.


  10/11

  Tytuł oryginału: Oczekiwania studentów pielęgniarstwa względem procesu kształcenia.
  Tytuł angielski: Expectations of the nursing students concerning their education process.
  Autorzy: Kurowska Krystyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.497-500, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poznanie opinii studentów pielęgniarstwa na temat procesu kształcenia. Badaniami objęto 65 studentów I i II roku Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Bydgoszczy, kierunek: pielęgniarstwo (pięcioletnie studia licencjacko-magisterskie). Przeprowadzono sondaż diagnostyczny. Pytano o pożądane metody kształcenia, źródła wiedzy oraz oczekiwane formy kontroli i oceny. Okazało się, że studenci chętnie zdobywają wiedzę metodami aktywizującymi, deklarują czynny udział w dyskusjach oraz zajęciach praktycznych. Od władz uczelni oczekują zwiększenia funduszy na rzecz uzupełniania księgozbioru biblioteki i czytelni, wydawania skryptów, wyposażenia pracowni komputerwoej w większą liczbę sprzętu z dostępem do Internetu, racjonalnego planowania zajęć, tworzenia kół naukowych, organizowania obozów i konferencji naukowych. Od wykładowców oczekują komunikatywności oraz informowania o kryteriach oceny. Ocena ma, zdaniem studentów, mobilizować do nauki i stanowić miernik zdobytej wiedzy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to collect students' opinions on their education process. It covered 65 1st and 2nd- year students of the Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University, Bydgoszcz (specialty: nursing, 5-year licentiate and Master's studies). They responded to a diagnostic survey concerning educational methods desired by students, sources of knowledge, expected forms of control and evaluation. Analysis of the material showed that students wished to learn through activating methods and declared active participation in discussions and practical classes. They expect from the university authorities to increase funds for supplementing the collection of books in the library and reading room, to publish course materials, to provide a computer room with more equipment with access to the Internet, to plan call schedule in a rational way, to estabish research clubs, to organize scientific camps and conferences. From their educators, students expect communication skills and information about evaluation criteria. According tothe students, evaluation should stimulate to learning and be a measure of their knowledge.


  11/11

  Tytuł oryginału: Jakość życia seniora w domu pomocy społecznej.
  Tytuł angielski: The quality of life in a state nursing home.
  Autorzy: Kurowska Krystyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.501-504, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W wyniku postępu cywilizacyjnego, ludzkie życie uległo wydłużeniu, co spowodowało wzrost liczby osób w podeszłym wieku. Ze starością wiąże się szereg niekorzystnych zmian. Postępującemu upośledzeniu ulegają wszystkie funkcje życiowe. Opieka pielęgnacyjna staje się więc jednym z najważniejszych działań medycznych. Świadczenie osobom w podeszłym wieku usług pielęgnacyjno-medycznych na bardzo wysokim poziomie jest nie tylko nakazem wynikającym z postępu nauk medycznych i rozwoju cywilizacyjnego, ale również obowiązkiem humanitarnym i moralnym. Celem pracy było zapoznanie się z opinią mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na temat jakości życia pensjonariusza DPS. Badaniami objęto 54 osoby zamieszkałe w DPS "Jesień życia" w Bydgoszczy. Sondaż diagnostyczny przeprowadzono w maju 2001 roku. W DPS "Jesień życia" mieszkają osoby stare, samotne. Właśnie starość i samotność, obok braku poczucia bezpieczeństwa i możliwości zabezpieczenia swoich potrzeb, są najczęściej przyczyną przebywania w nim. Schorzenia ze strony narządu ruchu i zmysłow (81,4 proc.) lub układu krążenia (75,9 proc.) znacznie ograniczają aktywność życiową badanej grupy. Przywrócenie możliwości wykonywania podstawowych czynności życiowych wykształca w pensjonariuszach DPS poczucie niezależności, co podnosi ocenę jakości życia. Spotkania z rodziną, znajomymi, wizyty w filharmonii, teatrze, kinie, udział w wycieczkach znacznie podwyższają aktywnośc życiową badanych. Uczestnictwo w Mszy Świętej wzmacnia ich duchowo, ...

  Streszczenie angielskie: Together with the civilization progress, human life became longer, which resulted in the increased number of old people. For every person, the old age is period of accumulation of many unfavourable changes due to the aging process and diseases. All life functions deteriorate. The course of diseases in the elderly is very varied and severe. Thus, nursing becomes one of the most important medical activities. Providing the elderly with nursing and medical services of the highest quality is not only an imperative following from the civilization progress, but also a humane and moral duty. The aim of the work was to collect opinions of the state nursing home residents about the quality of life at the institution. 54 residents of "Jesień życia" state nursing home in Bydgoszcz were covered with the study. A diagnostic survey was conducted in may 2001. People who live in "Jesień życia" state nursing home are old and lonely. Their old age and loneliness, lack of the sense of security and of the possibility to provide for their needs are reasons for their living at the institution. Disorders of musculoskeletal system and sesne organs (81.4 p.c.) and of circulatory system (75.9 p.c.) limit their activity. Restoring their ability to perform basic life activities, forms in the nursing home residents the sense of being independent, which improves their quality of life evaluation. Contacts with family and firends, visits to the philharmonics, theatre or cinema and participation in ...

  stosując format: