Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KURNATOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Parazytologia i akaroentomologia medyczna : podręcznik dla studentów, nauczycieli akademickich, lekarzy praktyków i pracowników laboratoriów diagnostycznych
Autorzy: Boczoń Krystyna, Deryło Antoni, Drewa Gerard, Grytner-Zięcina Barbara, Hadaś Edward, Humiczewska-Rajska Mirosława, Jankowski Stanisław, Kurnatowska Alicja, Kurnatowski Piotr, Kuźna-Grygiel Wanda, Kwaśniewska Jolanta, Siuda Krzysztof, Solarz Krzysztof, Wiczkowski Andrzej
Opracowanie edytorskie: Deryło Antoni (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, 506, [2] s., [20] s. tabl. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 738,916

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia


  2/14

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/14

  Tytuł oryginału: Aktualne dane o prewalencji grzybów w różnych ontocenozach u kobiet w okresie prokreacji.
  Tytuł angielski: Current data about fungi prevalence in various ontocenoses in women during procreation period.
  Autorzy: Kurnatowska Alicja, Gołąb-Lipińska Małgorzata, Mamos Aneta R.
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.257-262, il., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • stomatologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to analyse fungi prevalence in three ontocenoses (vagina, oral cavity and anus) in women during procreation period, which should be helpful in developing prophylactic programmes for pregnant women, newborns and infants infected with fungi. In 716 examined women (age 20-45 years), 1411 samples of appropriate biological materials were taken and inoculated in the fluid Sabouraud medium and then axenic fungi strains were isolated in Sabouraud agar. High fungi prevalence in three ontocenoses of examined women was noted. Mean percentage for ontocenosis was: 39 p.c. ń 1.8 p.c. for vagina, 42.18 p.c. ń 1.8 p.c. for oral cavity and 25.03 ń 1.6 p.c. for anus. These data indicate the necessity for further examinations of multifocal fungal infection in women during procreation period.


  4/14

  Tytuł oryginału: Związek między aktywnością hydrolaz grzybów wyizolowanych z pochwy kobiet ciężarnych i wybranymi objawami klinicznymi.
  Tytuł angielski: Relationship between activity of hydrolases in fungi isolated from vagina of pregnant women and selected symptoms.
  Autorzy: Nowakowska Dorota, Kurnatowska Alicja, Wilczyński Jan
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.263-269, il., tab., bibliogr. [17] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Preganancy is considered a factor of vulvovaginal mycosis. Secretion of hydrolases is an important determinantof Candida virulence. Thus, the aim of the study was to found the relationship between activity of 19 hydrolases in fungi isolated from vagina of pregnant women and symptoms of mycosis. 251 pregnant women were examined. Samples were collected from vagina and cultured on Sabouraud media. Activity of hydrolytic enzymes was evaluated using API ZYM (bioMerieux) test. Fungi were found in 20.1 p.c. of vaginal smples. Symptoms were detected in 45.8 p.c. of women. Only 32.1 p.c. of women with discharge and 26.4 p.c. with pruiritus had mycosis. Out of the 19 examined hydorlazes, 13 active enzymes were detected in fungal strains. We found for the first time the relationship betweeen acitivity of gunal esterase lipase and and the presenceof vaginal discharge in pregnant women.


  5/14

  Tytuł oryginału: Analiza stężeń sIgA w treści kanału szyjki macicy i jamy ustnej u kobiet z Candida lub bez grzybów w ontocenozach pochwy i jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Analysis of sIgA concentration in the contents of the cervical canal of the uterus and of the oral cavity in women with Candida or without fungi in ontocenoses of these organs.
  Autorzy: Kurnatowska Alicja, Magnowski Jacek
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.271-276, tab., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to search for fungi in ontocenoses of genitalorgans andoral cavity (the fungal reservoir for multifocal infections) in women; evaluation of the concentration of sIgA in the contents of the cervical canal of the uterus and of the oral cavity. 102 women (age: 18-35 years) were examined. Fungi were isolated from ontocenoses of the vagina and theoral cavity; axenic strains were differentiated with API 20 C and API 20 C AUX tests (bioM‚rieux). The concentrations of sIgA in the content of the cervical canal of the uterus and from the oral cavity were evaluated by LC-Partigen IgA(Behring) tests. Candida occurence in the oral cavity was significant (p 0,02) higher than in the vagina. Candida albicans (6 codes) was the predominat species; there were also C. tropicalis, C. kefyr, C. krusei, C. guilliermondii and C. glabrata. There were no significant differences between sIgA concnetrations and the presence or absence of fungi in the vagina or oral cavity.


  6/14

  Tytuł oryginału: Badania nad udziałem neutrofilów krwi obwodowej w patogenezie aft nawrotnych : praca doktorska
  Autorzy: Lewkowicz Natalia, Kurnatowska Anna (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Stomatologii, Zakład Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej w Łodzi
  Źródło: 2002, 89 k. : il., tab., bibliogr. 151 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19751

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/14

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu stężenia glukozy we krwi na częstość występowania zarażeń grzybami pochwy, jamy ustnej i odbytu u kobiet ciężarnych z cukrzycą.
  Tytuł angielski: Evaluation of the influence of blood glucose level on the frequency of fungal invasions in vagina, oral cavity and rectum in pregnant diabetic women.
  Autorzy: Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan, Kurnatowska Alicja
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.175-180, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Ciąża i cukrzyca stanowią czynniki podwyższonego ryzyka zagrożenia grzybami. Celem pracy była ocena wpływu wyrównania metabolicznego cukrzycy, określanego za pomocą dziennego profilu glikemii w dniu pobrania materiału do badań mikologicznych oraz stężenia hemoglobiny glikolowanej, na występowanie zarażeń grzybami pochwy, jamy ustnej i odbytu u ciężarnych. Grupę badaną stanowiło 101 ciężarnych z cukrzycą, dla których uzyskano pełne dane dotyczące kontroli glikemii (cukrzyca istniejąca przed ciąża (PGDM) n = 41 i cukrzyca ciążowa (GDM) n = 60). Nie wykazano wpływu stężenia glukozy we krwi na czczo analizowanej w przedziałach 90 mg/dl, 90 - 110 mg.dl i 110 mg/dl, a także po obiedzie i po kolacji ( 100 mg/dl, 100 - 120 mg/dl i 120 mg/dl), na występowanie grzybów w pochwie, jamie ustnej i odbycie u kobiet ciężarnych z cukrzycą. Stwierdzono jednak, że poziom glikemii mierzony 1,5 h po śniadaniu wiązał się z częstością wykrywania grzybów, a odsetek izolacji szczepów z pochwy (p = -0,04) i z jamy ustnej (p = 0,03) istotnie wzrastał wraz z wartościami glikemii 1,5 h po śniadaniu. Wyrównanie gospodarki węglowodanowej oceniane przy pomocy stężenia hemoglobiny glokowanej we krwi nie miało istotnego wpływu na częstość izolacji grzybów. Zauważono jednak tendencję do wzrostu częstości zarażeń grzybami pochwy wraz z pogarszaniem sie kontroli metabolicznej cukrzycy.


  8/14

  Tytuł oryginału: Prewalencja wieloogniskowych zarażeń grzybami u chorych z przeszczepami nerek poddawanych stałej immunosupresji.
  Tytuł angielski: Prevalence of multifocal fungal infections in patients undergoing permanent immunosuppresion after renal transplantation.
  Autorzy: Kurnatowska Ilona, Chrzanowski Witold, Kacprzyk Feliks, Zamojska Sylwia, Kurnatowska Alicja
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.419-424, tab., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the prevalence of fungi in monofocal and multifocal infections in renal transplant recipients. 32 renal transplant recipients were examined for presence of fungi in genital organs, oral cavity and rectum. Fungal strains were recovered in 66 out of 96 samples (68.2 p.c. of all renal transplant recipients) in oral cavity (65.6 p.c.), rectum (37.5) and genital organs (25.0 p.c.). Monofocal mycosis was found only in 21.9 p.c. of the patients. Multifocal infections occurred in 68.2 p.c. and contained ontocenoses of oral cavity and rectum (34.4 p.c.) the most frequently. Trifocal infection (genital organs - oral cavity - rectum) occurred in 12.5 p.c. of all examined renal transplanmt recipients. The following fungi were found: Candida albicans (31 strains), C. glabrata (5), C. guilliermondii (2), C. krusei (2), Sacharomyces cerevisiae (1).


  9/14

  Tytuł oryginału: Charakterystyka cech fenotypowych gatunkowych i wewnątrzgatunkowych szczepów grzybów wyodrębnionych z wybranych ontocenoz narządowych osób po przeszczepach nerek.
  Tytuł angielski: Characteristics of phenotypic specific and intraspecific features of fungal strains isolated from the organ ontocenoses in patients after renal transplantation.
  Autorzy: Kurnatowska Alicja, Kurnatowska Ilona, Kacprzyk Feliks, Chrzanowski Witold
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.425-433, tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of present study was to describe 60 specific and intraspecific features of fungal strains isolated from the organ ontocenoses: oral cavity, rectum and genital organs in 32 patients undergoing permanent immunosupression after renal transplantation. Fungal strains identified using API 20 C and API 20 C AUX (bioM‚rieux). The activity of 19 hydrolases was investigated using API ZYM. Among 41 strains of fungi the following were found: Candida albicans (31 strains), C. glabrata (5), C. guilliermondii (2), C. krusei (2) and Saccharomyces cerevisiae (1). The number of fungal strains isolated from the oral cavity was the highest (21), less numerous from rectum (12) and the least from the genital organs (8). The enzymograms were described for all strains and the highest activity was noted in case of e6 - leucine arylamidase e11 - phosphatase acid e3 - esterase (C4), e12 - naphtol-AS-BI-phosphohydrolase. The activity of these enzymes is connected with higher pathogenicity of C. albicans strains.


  10/14

  Tytuł oryginału: Analiza prewalencji grzybów i ich gatunków w przewodzie pokarmowym osób dorosłych i dzieci.
  Tytuł angielski: Analyse of fungi prevalence and their species in the digestive tract of adult persons and children.
  Autorzy: Kurnatowski Marek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Kurnatowska Alicja
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.435-439, tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: 1081 faecal sample were examined, 723 from adult persons and 358 from children. Fungal strains were recovered in 67.9 p.c. samples from adult persons and in 69.8 p.c. from children. There were found 8 species of fungi: Candida albicans, C. famata, C. tropicalis, C. krusei, C. glabrata, C. guiliermondii, C. kefyr, Saccharomyces cerevisiae.


  11/14

  Tytuł oryginału: Candida albicans Berthout, 1923: hydrolases activity and own method of digestive tract strains biotyping.
  Autorzy: Kurnatowski Marek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Kurnatowska Alicja
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.441-445, tab., bibliogr. [5] poz.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 112 strains of Candida albicans were isolated from oral cavity and ontocenoses of the upper digestive tract (endoscopy) of children (age: 5-17) with gastrointestinal disorders. Axenic strains were differentiated with API 20C AUX and API ZYM tests (bioM‚rieux). Then enzymograms and biotypes were determined for all the strains based on the activity of 19 hydrolases. The highest activity was noted for: e2 - phosphatase alcaline, e6 - leucine arylamidase, e11 - phosphatase acid, e5 - lipase (c14); e7 - valine arylamidase, e12 - naphtol-AS-BI-phosphohydrolase, e16 - ŕ-glucosidase and e18 - N-acetyl-á-glucosamidase, and the latter four were used for biotyping procedures. Our own system was based on the mathematical binominal distribution formula (1 : 4 : 6 : 4 : 1): all "+"; one "-", three "+"; two "-", two "+"; three "-", one "+"; all "-". We have found the following biotypes A (16.1 ń 3.5 p.c.), B1 (2.7 ń 2.53 p.c.), B3 (8.0 ń 2.5 p.c.), B4 (22.3 ń 3.9 p.c.), C2 (1.8 ń 1.3 p.c.), C3 (7.1 ń 2.4 p.c.), C6 (30.4 ń 4.3 p.c.), D3 (11.6 ń 3.0 p.c.).


  12/14

  Tytuł oryginału: Składniki ontocenozy jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Components of oral ontocenosis.
  Autorzy: Kurnatowska Anna Jadwiga
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.424-427, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono niektóre składniki ontocenozy jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem grzybów i ich transmisji do ustroju człowieka.

  Streszczenie angielskie: Some of the components of oral ontocenosis have been presented in this paper, with particular attention being paid to fungi and their transmission to the human organism.


  13/14

  Tytuł oryginału: Trichomonas tenax w ontocenozie jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Trichomonas tenax in the oral cavity.
  Autorzy: Kurnatowska Anna J., Dudko Anna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.559-562, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie danych dot. inwazji rzęsistka policzkowego w jamie ustnej. Na podstawie piśmiennictwa omówiono częstość występowania Trichomonas tenax, jego budowę, patogenność oraz wrażliwość na leki. Zanalizowano także zbieżność pomiędzy zarażeniem tym pierwotniakiem, a istnieniem stanów patologicznych w jamie ustnej, takich jak: próchnica, choroby przyzębia, grzybica, zmiany błony śluzowej (leukoplakia, liszaj Wilsona).

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present data concerning invasion of Trichomonas tenax in teh oral cavity. Frequency of occurrence, structure, pathogenesis and susceptibility of Trichomonas tenax to drugs are described on the basis of the literature. Also the invasion of this protozoon is analysed in relation to the existence of pathological states in the oral cavity such as: caries, periodontal disease, mycosis and disorders of the oral mucous membrane (leukoplakia, lichen planus).


  14/14

  Tytuł oryginału: Rola neutrofili krwi obwodowej w patogenezie aft nawrotowych.
  Tytuł angielski: Peripheral blood neutrophils in pathogenesis of recurrent aphthous ulcers.
  Autorzy: Lewkowicz Natalia, Kurnatowska Anna, Lewkowicz Przemysłw, Banasik Małgorzata, Tchórzewski Henryk
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.69-77, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Afty nawrotowe to choroba błony śluzowej jamy ustenj, charakteryzująca się występowaniem nawrotowych bolesnych nadżerek. Etiologia aft nawrotowych jest dotychczas niewyjaśniona, nie ma też skutecznych środków w leczeniu i zapobieganiu. Udowodniono, że w patogenezie tej choroby jest zaangażowany układ immunologiczny. Na podstawie dotychczasowych badań można sądzić, iż neutrofile krwi obwodowej są zaangażowane w patogenezie aft nawrotowych. Cel parcy. Celem pracy jest ocena stanu czynnościowego neutrofii krwi obwodowej, ich wpływu na pojemność antyoksydacyjną w patogenezie choroby zarówno w fazie aktywnej jak i remisji. Materiał i metody. Badaniami objęto 20 pacajentów z aftami nawrotowymi, występującymi przynajmniej raz w miesiącu oraz 19 zdrowych osób. Oceniono następujące wskaźniki immunologiczne: wytwarzanie reaktywnych form tlenu (RFT) przez neutrofile metodą chemiluminescencji krwi pełnej, całkowitą pojemność antyoksydacyjną surowicy metodą kalorymetryczną , ekspresję cząsteczki adhezyjnej CD11b na neutrofilach oraz ekspresję receptorów TNF-ŕ na neutrofilach metodą cytometrii przepływoej. Wyniki. Wykazano większe wytwarzanie RFT przez neutrofile spoczynkowe i stymulowane fMLP w porównaniu do grupy osób zdrowych. Wydzielanie RFT po stymulacji OZ i PMA było podobne we wszystkich trzech grupach. Preinkubacja neutrofili z TNF-ŕ nie wywołała u chorych efektu preaktywacji in vitro. Wykazano obniżenie pojemności antyoksydacyjnej surowicy u chorych ...

  Streszczenie angielskie: Background. Recurrent apthous ulcers (RAU) is the most common oral disease characterized by repeated development of painful ulcers. The etiology of recurrent aphthous ulcers is still unknown. Many stsudies have suggested that this inflammatory disease is the result of abnormal immune response directed toward the oral mucos. There is also evidence to suggest that PMN may be activated and may play the role in the RAU pathogenesis. Objectives. The purpose of the study was to assess peripheral blood neutrophil condition in RAU patients both in active and in remission stage of the disease. Material and methods. The study population consisted of 20 RAU patients, who had at least one aphthous lesion per month and 19 healthy controls. The reactive oxygen intermediates (ROI) production was assees by means of the whole blood luminol-enhanced chemiluminescence, total antioxidant ststus was analysed in serum using colorimetric method, CD11b and TNFR expression on neutrophils were studied using the flow cytometry method. Results. The increased ROI production was observed in resting and fMLP stimulated neutrophils of RAU patients in active and remission stage as compared to healthy controls. OZ and PMA stimulated ROI production was similar in all groups. After incubation of neutrophils with TNF-ŕ, the phenomen of its priming in vitro was not seen in RAU. The level of antioxidants was significantly decreased in serum of RAU patients in both active and remission stage of the disease ...

  stosując format: