Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KURLEY
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Changeability of emissary vein foramina based on modern skull material.
Tytuł polski: Zmienność otworów żył wypustowych badana na materiale czaszek współczesnych.
Autorzy: Borysławski Krzysztof, Kurley Wiesław, Gworys Bohdan
Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.177-182, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,665

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Żyły wypustowe są jednym z ważniejszych połączeń układu żylnego wewnątrzczaszkowego i zewnątrzczaszkowego. Celem badań jest określenie zmienności położenia otworów żył wypustowych (sutkowych, ciemieniowych, kłykciowych, skrzydeł większych kości klinowej, klinowych i potylicznych) oraz ich kształtu, wielkości, liczebności i połączeń z otoczeniem. Badania te mogą mieć znaczenie praktyczne z medycznego punktu widzenia i stanowić przyczynek do określania zmienności cech epigenetycznych (przy porównywaniu podobnych cech na czaszkach średniowiecznych). Wcześniejsze opracowania opierały się na materiałach o małej liczebności, dotyczyły różnych populacji i posługiwano się różnymi metodami badawczymi. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 340 czaszkach osobników dorosłych (204 płci męskiej i 136 płci żeńskiej) pochodzących ze zbiorów Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej AM we Wrocławiu. Określano (na różnej liczebności) średnicę otworów wypustowych za pomocą specjalnie skonstruowanego przymiaru - kalibrowanego stożka, którego umieszczenie w badanym otworze dawało możliwość natychmiastowego odczytu w określonym przedziale wartości. Na tej podstawie przeprowadzono własną klasyfikację wielkości omawianych otworów. Porównując uzyskane wyniki z badaniami innych autorów, dokonywano ich interpolacji. Wyniki i wnioski. Stwierdzono dużą zmienność międzypopulacyjną w występowaniu, liczebności i położeniu otworów żył wypustowych. Zaobserwowano nieznaczne różnice ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The emissary vein foramina (mastoid foramen, parietal foramina, condylar canal, emissary vein foramina of great wings of the sphenoid bone and occipital bone) constitute one more important junctions of the intracranial venous system with the external one. The research might have practical significance from the medical point of view and constitute the contribution to the deternimation of medieval ossous material. Due to a small range of the previous elaboration and significant interest in the subject, we review some information and compare the results of both research papers. Material and methods. The research was conducted on 340 adult individuals (204 male and 136 female ones) coming from the collection of Department Anatomy of Wroclaw Medical University. Results and conclusions. The analyzed data concerning the frequency of occurrence, position, number and dimensions of the emissary vein foramina are characterized by great differentiation and show interpopulation differences. There are no clearly oriented bilateral differences of the examined characteristics (symmetrically shaped characteristics previal). In the case of asymmetry, the larger foramina are observed most frequently on the right side. Significant sex differences were found with regared to the topography of the examined foramina. Higher categories of mostoid foramina and the foramina on the temporal surface of great wing of the sphenoid bone occur more frequently on male skulls. The ...

  stosując format: