Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUREK
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Dzieci powinny mieć kota w domu - przeciw.
Tytuł angielski: Children should have a cat at home - con.
Autorzy: Kurek Michał
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.51-52, bibliogr. 10 poz., sum. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przyczyny wzrostu częstości schorzeń atopowych w społeczeństwach cywilizacji zachodniej nie są do końca znane. Wymienia się obciążenie rodzinne atopią, wyższy poziom higieny i ekspozycje na alergeny domowe we wczesnym okresie życia. Unikanie potencjalnych alergenów, zwłaszcza roztoczy i kota, są zalecanymi metodami prewencji pierwotnej uczuleń i alergii. Wyniki współczesnych badań wskazują jednak, że zależności między ekspozycją na alergen i uczuleniem prowadzącym do alergii są niejednoznaczne. Ryzyko uczulenia na niskie dawki alergenu jest wyższe w przypadku kota niż roztoczy. Jednocześnie, dzieci obciążone wywiadem rodzinnym atopii uczulają się na niższe dawki alergenów kota i roztoczy. Inne badania wskazują, że w odróżnieniu od ekspozycji na roztocza, obecność kota w domu zmniejsza ryzyko rozwoju astmy. Nie ma powodu, by nie ofiarować kota dziecku, które jest zdrowe.

  Streszczenie angielskie: It is unknown which factors in modern western societies are mostly responsible for the increase in prevalence of atopic diseases. A family history of atopy, improved hygiene and exposure to indoor allergens in early life have been suggested. Avoidance measures in the domestic environment, for mites and cat particularly, are indicated for the primary prevention of senzitization followed by allergy. Recently, studies have shown that the dose-response relationship between allergen exposure and sensitization followed by allergy is an controversial issue. The increase in sensitization risk at low allergen levels is more pronounced in cat allergy than in mite allergy. However, in children with a positive family history, lower mite and cat allergen concentrations are needed to achieve specific sensitization. On the other hand, it is suggested that early exposure to cat, but not to mites, might reduce the risk of further asthma. There is no reason why a healthy child should not be given a cat as a present.


  2/14

  Tytuł oryginału: Interna Harrisona. T. 3
  Opracowanie edytorskie: Fauci Anthony S. (red.), Braunwald Eugene (red.), Isselbacher Kurt J. (red.), Wilson Jean D. (red.), Martin Joseph B. (red.), Kasper Dennis L. (red.), Hauser Stephen L. (red.), Longo Dan L. (red.), Dudzisz-Śledź Monika (red. i tł.), Szponar Jarosław (red. i tł.), Książek Andrzej (red.), Bartnik Witold (red.), Roliński Jacek (red.), Szczepański Leszek (red.), Lewiński Andrzej (red.), Tomasiewicz Krzysztof (red.), Protasiewicz Marcin (tł.), Sikorska-Jaroszyńska Małgorzata H. J. (tł.), Jaroszyński Andrzej (tł.), Zych Włodzimierz (tł.), Krzeski Piotr (tł.), Kurek Krzysztof (tł.), Piotrowski Mariusz (tł.), Podhorecka Monika (tł.), Domański Damian (tł.), Pożarowski Piotr (tł.), Chudzik Dariusz (tł.), Targońska-Stępniak Bożena (tł.), Lewiński Andrzej (tł.), Marcinkowska Magdalena (tł.), Karbownik Małgorzata (tł.), Szosland Konrad (tł.), Pastuszak-Lewandoska Dorota (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, XXIV, 2339-3868, [78] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm. - Tyt. oryg. Harrison's Principles of internal medicine
  Sygnatura GBL: 802,011


  3/14

  Tytuł oryginału: Możliwości odczulania w alergii pokarmowej.
  Tytuł angielski: The possibilities of hyposensitization in food allergy.
  Autorzy: Kurek Michał
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.55-58, bibliogr. 18 poz., sum. - 4 Ogólopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alergia pokarmowa, która występuje u około 2-5 proc. populacji dzieci i 1-2 proc. populacji osób dorosłych, pozostaje często problemem nierozwiązanym. Wiążą się z tym problemy, wśród których wymienić należy przede wszystkim ryzyko anafilaksji i nasilania istniejących już objawów alergii. Eliminacja odpowiedzialnego pokarmu jest często trudna. Podawanie leków nie zawsze zapobiega pojawieniu się objawów alergii. Niestety, odczulanie swoiste alergenami pokarmów, nie może być traktowane jako metoda postępowania rytynowego. Wyniki immunoterapii alergenami orzechów ziemnych, podawanych podskórnie, są zachęcające. Niepokojące są jednak często objawy uboczne. Spotkać można doniesienia o skuteczności odczulania pokarmami naturalnymi (mlekiem krowim, jajkiem, mięsem ryb i pokarmami roślinnymi) podawanymi drogą doustną. W opinii innych autorów, wyniki stosowanej metody nie są zachęcające. Odczulanie doustne z użyciem pokarmów naturalnych może być wskazane u osób zagrożonhych wystąpieniem ciężkiej reakcji po nieświadomym spożyciu alergenu.

  Streszczenie angielskie: Food allergy with the appropiate prevalence of 2-5 p.c. in children and 1-2 p.c. in adults is often an unresolved problem with considerable implications. These are: the risk of anaphylaxis, and exacerebations of coexisting allergic symptoms. It is often difficult to eliminate the responsible food from the diet, and pharmacological treatment is not always successful in preventing the occurrence of allergic symptoms. Unfortunately, specific hyposensitization with food allergen can not be estimated as a routine measure. Subcutaneous hyposensitization has been tried to treat peanut allergy and found to be effective, but side effects have been considerable. Successful oral hyposensitization of a few patients with native food (cow's milk, hen's egg, fish, and vegetables) has been reported. In contrast to these results, others have found oral hyposensitization too unreliable to be useful. However, in certain patients with a high risk of severe reactions due to unintentional ingestion of allergens, oral hyposensitization with native food might be indicated.


  4/14

  Tytuł oryginału: Cyproterone, norethindrone, medroxyprogesterone and levonorgestrel are less potent local human growth hormone and insulin-like growth factor I secretion stimulators than progesterone in human breast cancer explants expressing the estrogen receptor.
  Autorzy: Milewicz T., Kołodziejczyk J., Krzysiek J., Basta A., Sztefko K., Kurek S., Stachura J., Gregoraszczuk E. L.
  Źródło: Gynecol. Endocrinol. 2002: 16 (4) s.319-329, il., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to compare the ability of natural progesterone and synthetic progestins to stimulate local growth hormone (GH) and insulin-like growth factor I (IGF-I) secretion by breast cancer explants. Explants obtained during surgery were divided according to their estrogen/progesterone receptor phenotype - ER(+)PR(-); ER(+)PR(+); ER(-)PR(+) - as determined by immunocytochemistry. Natural progesterone (10**-5 mol/l) and synthetic progestins (cyproterone acetate (5 x 10**-7 mol/l), norethindrone (10**-5 mol/l), medroxyprogesterone acetate (10**-7 mol/l), and levonorgestrel (10**-7 mol/l) were tested in vitro for their ability to induce secretion of proliferation-promoting agents such as human GH (hGH) and IGF-I. All hormone-dependent breast cancer cell types responded to progesterone stimulation with increased local hGH secretion, while in the non-malignant tissue this effect was observed only in PR(+) cells. Moreover, progesterone in only PR(+) cells in vitro stimulated local IGF-I secretion by both malignant and non-malignant tissue. Medroxyprogesterone and levonorgestrel increased GH secretion by both malignant and non-malignant ER(-)PR(+) breast cancer explants, while cypropterone stimulated it only in non-malignant tissue. None of the synthetic progestins tested in this experiment exerted an effect on GH secretion by both malignant and non-malignant tissue of ER(+) breast cancer explants. The present data additionally showed that, apart from cyproterone, which increased IGF-1 secretion in the same manner as progesterone by both malignant and non-malignant ER(-)PR(+) breast explants...


  5/14

  Tytuł oryginału: Stan narządu żucia kobiet w wieku 35-44 lat zatrudnionych w ZPC "SKAWA S.A." w Wadowicach na podstawie liczby PUW i OHI-S.
  Tytuł angielski: The status of masticatory system in women working in ZPC "SKAWA S.A." in Wadowice basing on DMF number and CHI-S Index.
  Autorzy: Ilewicz Leszek, Kurek Halina, Rauch Jan
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.122-126, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work the assessment of the intensity and component structures of DMF number and value of OHI-S index according to Green and Vermillon by women that are working in environment of flour and sugar dust, on the example of ZPC "Skawa" Wadowice. In tested group, which counted 120 people, the average DMF number was high and its average value was 24.64. the highest values it showed among worker of department, which machinery were less modern. With relation to the countrywide data it was 47 p.c. higher. Also it showed higher value by bakers than packers. Structure of components was highly unfavorable in case of D and M. It exceeded average country values more than 100,p.c. The value of F was 100 p.c. lower. Index of treatment achieved level of 50 p.c. country data. The number of tested people with tartar on the basis of OHI-S index is 28 p.c. higher. There are 7 times more toothless people than by the country index. The analysis of received results serve to work out the prophylactic program, as well - in prospect - to reactivate out - patient clinic, which were eliminate few years ago.


  6/14

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę w bardzo zaawansowanym wieku.
  Tytuł angielski: Cardiovascular risk factors in very old hypertensive patients with and without diabetes.
  Autorzy: Fojt Tadeusz, Duława Jan, Kurek Andrzej, Janowska Mirosława, Szewieczek Jan
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.303-307, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Zaawansowany wiek, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia i insulinooporność są dobrze udokumentowanymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo- naczyniowego. Przerost lewej komory serca (LVH) można uważać za wtórny czynnik ryzyka zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo- naczyniowych. Celem pracy było określenie zaleności między LVH a wymienionymi wyżej czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej u osób w bardzo zaawansowanym wieku chorych na nadciśnienie tętnicze z towarzyszącą cukrzycą lub bez tego schorzenia. Materiały i metody. Badania przeprowadzono u 21 chorych na nadciśnienie tętnicze w wieku 74-92 lat (grupa A) oraz u 9 chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę w wieku 75-88 laty (grupa B). U wszystkich chorych określono współczynnik masy ciała (BM), stężenia w surowicy krwi cholesterolu frakcji HDL i LDL, triglicerydów (TG), cystatyny C (Cy-C), glukozy i insuliny. Na podstawie odpowiednich wzorów obliczono wskaźnik masy lewej komory (LVMI) oraz wskaźnik insulinooporności (HOMA). Wyniki. Badane grupy chorych nie różniły się znamiennie w zakresie wartości BMI, stężenia cholesterolu frakcji HDL, LDL, TG, Cy-C i LVMI. Wskaźnik insulinooporności (HOMA) był znamiennie wyższy u chorych na cukrzycę (1,5 ń 0,2 vs. 4,5 ń 1,6). Wniosek. U chorych na nadciśnienie tętnicze w bardzo zaawansowanym wieku współistnienie insulinoopornośći i cukrzycy nie wpływa na profil lipidów i stężenie cystatyny C w surowicy krwi oraz na wskaźnik masy lewej komory serca.

  Streszczenie angielskie: Background. Ageing, hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia and insulin resistance are the well documented risk factors for cardiac atherosclerotic diseases. Left ventricular hyperthrophy (LVH) could be considered as a secondary risk factor for cardiovascular morbidity and mortality. The aim of the study was to assess the relationship between LVH and mentioned above risk factors for ischemic disease in very old hypertensive patients with or without diabetes. Material and methods. Studies were carried out in 21 hypertensive patients without diabetes aged from 74 to 92 y (group A) and in 9 hypertensive patients with diabetes aged from 75 to 88 y (group B). In all patients BMI, serum HDL, LDL, TG, cystatin C (Cy-C) and left ventricular mass index (LVMI) were assessed. Insulin resistance index was calculated according to HOMA formula using serum glucose and insulin level. Results. No significant differences were found between BMI, HDL, LDL, TG, Cy-C and LVMI. Insulin resistance index (HOMA) was signifficant in hypertensive patients with diabetes (1.5 ń 0.2 vs. 4.5 ń 1.6). Conclusion. Presence of diabetes mellitus and increase of insulin resistance do not influence lipid profile, cystatin C and left ventricular mass index in very old hypertensive patients.


  7/14

  Tytuł oryginału: Wskaźniki zdrowia środowiskowego.
  Tytuł angielski: Environmental health indicators.
  Autorzy: Zaciera Marzena, Mniszek Wojciech, Kurek Jolanta
  Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.71-77, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,479

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stan środowiska, w którym żyjemy stanowi niewątpliwe zagrożenie dla zdrowia ludzi. Brak jest jednolitych metod służących ocenie wpływu środowiska na zdrowie oraz ryzyka zdrowotnego wynikającego z tego narażenia. Brak jest równocześnie parametrów opisujących stan środowiska w powiązaniu z czynnikami powodującymi określone skutki zdrowotne. W artykule omówiono (opracowane przez ekspertów WHO) wskaźniki zdrowia środowiskowego, które infornmują o wpływie środowiska na zdrowie ludzi, a więc wykazują i interpretują związek pomiędzy zdrowiem a środowiskiem. Wskaźniki zdrowia środowiskowego zostały zdefiniowane oraz opisane, podano sposoby zbierania danych, obliczania i interpretowania uzyskanych wyników. Dostosowano wskaźniki, procedury zbierania danych i obliczania wskaźników do systemu i procedur zbierania danych dot. parametrów środowiskowych i zdrowotnych obowiązujących w Polsce.


  8/14

  Tytuł oryginału: Ocena czynników ryzyka, stanu fizycznego i psychicznego chorych leczonych w praktyce ambulatoryjnej po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu : praca doktorska
  Autorzy: Kurek Iwona Magdalena
  Opracowanie edytorskie: Talar] Jan Włodzimierz ([promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [2], 155 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19800

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/14

  Tytuł oryginału: Kryteria opieki pielęgniarskiej na oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki.
  Tytuł angielski: Criteria of nursing care in intensive care units and hemodialysis centres.
  Autorzy: Ksykiewicz-Dorota Anna, Wysokiński Mariusz, Kurek Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.50-54, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • nefrologia
 • pielęgniarstwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnej z potrzebami chorych oraz warunkującej właściwe wykorzystanie kadr wymaga stosowania metod PCS (Patient Classification System). W zachodnioeuropejskich i amerykańskim systemie ochrony zdrowia istnieje wiele odmian tych metod, wynikających ze specyfiki leczonych pacjentów na poszczególnych oddziałach. Metody PCS posiadają cechy wspólne: kryteria opieki charakterystyczne dla pacjentów danego oddziału, kategorie opieki z czasem pielęgnacji bezpośredniej oraz czas przeznaczony na czynniści pozapielęgnacyjne. W krajowych oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki nie było dotąd prowadzonych badań nad dostosowaniem metod PCS do ich specyfiki. Stąd podjęto prace badawcze nad weryfikacją metod PCS. Pierwszym etapem było przystosowanie kryteriów opieki pielęgniarskiej do specyfiki oddziałów intensywnej opieki medycznej. Badania przeprowadzono w 1999 i 2000 roku w klinicznym oddziale OIOM województwa lubelskiego oraz dwóch ośrodkach sztucznej nerki w województwie lubelskim i mazowieckim. Metodą badawczą była obserwacja uczestnicząca, opis problemów pielęgnacyjnych pacjenta oraz klasyfikacja chorych do poszczególnych grup opieki. Notowano także uwagi pielęgniarek co do przydatności poszczególnych kryteriów. Narządziem badawczym były arkusze z kryteriami 146 obserwacji, dokonując około 250 czynności klasyfikacyjnych. Badaniami objęto 117 chorych, z tego 63 osoby hospitalizowane na OIOM i 45 w ośrodku sztucznej nerki. W wyniku przeprowadzonych badań przyjęto dla OIOM następujące kryteria: Stan świadomości, higiena, ...


  10/14

  Tytuł oryginału: Normy obsad pielęgniarskich na oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki.
  Tytuł angielski: Nursing staff standards in intensive care units and hemodialysis centres.
  Autorzy: Ksykiewicz-Dorota Anna, Wysokiński Mariusz, Kurek Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.55-59, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • kardiologia
 • nefrologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Po opracowaniu kryteriów opieki pielęgniarskiej dla OIOM i ośrodków sztucznej nerki przystąpiono do wyznaczania czasu pielęgnacji bezpośredniej, pośredniej oraz określenia norm obsad pielęgniarskich dla wymienionych oddziałów. W celu wyznaczenia czasu bezpośredniej pielęgnacji zastosowano dwie metody badawcze: obserwację uczestniczącą i metodę Nadlera. Techniką był chronometraż. Wykonano 146 obserwacji i około 4 tys. pomiarów różnych czynności pielęgnacyjnych, realizowanych przez pielęgniarki u pacjentów z poszczególnych grup opieki. Na tej podstawie obliczono czas pielęgnacji bezpośredniej świadczonej chorym. Jednak po przeanalizowaniu planów opieki okazało się, że niektóre czynności były pomijane przez pielęgniarki, wykonywane pobieżnie lub ich częstość była zbyt mała w porównaniu z potrzebami chorych. Przyjęto więc optymalne czasy pielęgnacji bezpośredniej. Drugim etapem badań było określenie czasu pielęgnacji pośredniej. Wyznaczono go na podstawie fotografii dnia pracy. Wykonano ogółem 13 obserwacji fotograficznych na dyżurach dziennych i nocnych. W trzecim etapie badań wyznaczono normy obsad pielęgniarskich dla OIOM i stacji dializ. Stwierdzono, że normy określane dla OIOM na podstawie czasu świadczonego przez pielęgniarki różnią się istotnie of norm wyznaczonych na podstawie czasu optymalnego. Natomiast normy opracowane dla stacji dializ nie były zróżnicowane w stopniu istotnym statystycznie.


  11/14

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena zastosowania Ca(OH)2, w postaci ćwieków dokanałowych, w leczeniu endodontycznym zainfekowanych kanałów korzeniowych.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of Ca(OH)2 points used in the infected root canals treatment.
  Autorzy: Kurek Halina, Mazur Sebastian, Brus-Sawczuk Katarzyna, Zakrzewska-Pysz Ewa, Krynicki Maciej
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (4) s.188-194, il., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the clinical assesment of the calcium hydroxide points (ROEKO) used in the infected root canals treatment. 73 teeth (121 root canals) were submitted into the study, and finally 66 teeth with a diagnosis of irreversibles pulpitis were evaluated. After anamnesis and clinical evaluation of every single patient were completed the root canals were negotiated according to the chosen methodology. The Calciumhydroxid points (ROEKO), were applied intracanally during the routine root canal treatment. The time of treatment and the number of necessary appointments to have the endodontic therapy successfully completed were taken into account while evaluating the effectivenes of Ca(OH)2 points. The application of Calciumhydroxid points resulted in the limiting of the necessary medical appointments, and in reducing the time of conventional root canal treatmetn to 2.6 appointments on average. Ca(OH)2 guttapercha points are revommended in infected root canals treatment.


  12/14

  Tytuł oryginału: Alergia kontaktowa na pokarm.
  Autorzy: Gliński Wiesław, Kurek Michał
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.13-14, tab., bibliogr. 9 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/14

  Tytuł oryginału: Aspekty kliniczne alergii na leki.
  Autorzy: Merk Hans F., Kurek Michał, Grubska-Suchanek Elżbieta
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.26-33, tab., bibliogr. 65 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/14

  Tytuł oryginału: Reakcje alergiczne skóry. Pokarmy i ksenobiotyki.
  Autorzy: Merk Hans F., Kurek Michał, Placek Waldemar, Grubska-Suchanek Elżbieta, Żak-Prelich Magdalena
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.40-44, il., tab., bibliogr. 30 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: