Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUR
Liczba odnalezionych rekordów: 187Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/187

Tytuł oryginału: Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków
Opracowanie edytorskie: Kurpisz Maciej (red.).
Źródło: - Poznań, Termedia Wydaw. Medyczne 2002, 384 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,465

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  2/187

  Tytuł oryginału: Radiologia wypadkowa
  Opracowanie edytorskie: Schwartz David T. (red.), Reisdorff Earl J. (red.), Kopacz Jacek (red.), Kurczab Piotr (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XVI, 808 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,949

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/187

  Tytuł oryginału: Parazytologia i akaroentomologia medyczna : podręcznik dla studentów, nauczycieli akademickich, lekarzy praktyków i pracowników laboratoriów diagnostycznych
  Autorzy: Boczoń Krystyna, Deryło Antoni, Drewa Gerard, Grytner-Zięcina Barbara, Hadaś Edward, Humiczewska-Rajska Mirosława, Jankowski Stanisław, Kurnatowska Alicja, Kurnatowski Piotr, Kuźna-Grygiel Wanda, Kwaśniewska Jolanta, Siuda Krzysztof, Solarz Krzysztof, Wiczkowski Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Deryło Antoni (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, 506, [2] s., [20] s. tabl. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 738,916

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia


  4/187

  Tytuł oryginału: Bliźnięta połączone jako problem medyczny i diagnostyczny. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Conjoined twins as a medical and diagnostic problem. Case report.
  Autorzy: Kudła Marek, Kurkowska Małgorzata, Włoch Agata, Kossowski Piotr, Dobrosz Zuzanna, Sikora Jerzy
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.221-226, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/187

  Tytuł oryginału: Doodbytnicze zastosowanie dinoprostonu (prostaglandyny E 2) w żelu do preindukcji i indukcji porodu.
  Tytuł angielski: The intrarectum administration of dinoproston (prostaglandin E 2) in gel for preinduction and induction of labour.
  Autorzy: Pałys Bronisław, Kurpik Zbigniew
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.350-353, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/187

  Tytuł oryginału: Rola kontroli słuchowej w procesie artykulacji.
  Tytuł angielski: The role of hearing auditor control in the articulation process.
  Autorzy: Kurkowski Zdzisław M.
  Źródło: Logopedia 2002: 31 s.257-262, tab., bibliogr. s. 262, sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  7/187

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z kursu prof. Bernardo Garcia w Warszawie [31.05-02.06.2002 r.].
  Autorzy: Biedziak Barbara, Kopczyński Przemysław, Kurzawski Mateusz
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.219-220
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/187

  Tytuł oryginału: Zasady pobierania próbek środków spożywczych do analizy ochratoksyny A : wytyczne dla metod analitycznych stosowanych w analizie ochratoksyny A : zasady pobierania próbek środków spożywczych do analizy aflatoksyn : uzupełnienie
  Opracowanie edytorskie: Postupolski Jacek (oprac.), Rybińska Krystyna (oprac.), Kurpińska-Jaworska Jolanta (oprac.), Ledzion Ewa (oprac.), Szczęsna Małgorzata (oprac.).
  Państwowy Zakład Higieny Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku
  Źródło: - Warszawa, PZH 2002, [2], 11 s. : tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 660,955


  9/187

  Tytuł oryginału: Radiologia stomatologiczna
  Autorzy: White Stuart C., Pharoah Michael J.
  Opracowanie edytorskie: Różyło T. Katarzyna (red.), Berezowska Magdalena (tł.), Jurkiewicz-Mazurek Magdalena (tł.), Kiworkowa Emma (tł.), Kurczab Piotr (tł.), Marchut Tomasz (tł.), Różyło-Kalinowska Ingrid (tł.), Tomankiewicz Marek (tł.), Żochowska Elżbieta (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XIV, 658 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,552

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/187

  Tytuł oryginału: Jakość życia seniora w Domu Pomocy Społecznej.
  Tytuł angielski: The quality of life in a nursing home.
  Autorzy: Kurowska Krystyna
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.104-109, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zapoznanie się z opinią Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na temat towarzyszących im odczuć w związku z oceną obecnego ich życia. Badaniami objęto 54 osoby zamieszkałe w DPS "Jesień życia" w Bydgoszczy przy ulicy Mińskiej. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, który zawierał pytania dotyczące oceny jakości życia Pensjonariuszy z DPS. Badania przeprowadzono w miesiącu maju 2002 roku. Analiza zebranego materiału wykazuje, że DPS "Jesień życia", zamieszkują osoby starsze, samotne. Powodem zamieszkania jest starość, samotność, brak poczucia bezpieczeństwa i możliwości zabezpieczenia swoich potrzeb w środowisku. Schorzenia ze strony narządu ruchu i zmysłów (81,4 proc.), a układu krążenia (75,9 proc.), znacznie ograniczają aktywność życiową tej grupy ludzi. Uaktywnienie w zakresie podstawowych czynności życia codziennego wykształca w nich poczucie niezależności, co dodatnio wpływa na poprawę jakości życia. Spotkania z rodziną, ze znajomymi, wyjścia do filharmonii, teatru, kina czy też udział w wycieczkach znacznie podwyższają ich aktywność życiową, natomiast uczestniczenie w Mszy Świętej wzmacnia ich duchowo, dodając sił do dalszego życia. Wnioski z badań posłużą do organizacji opieki nad człowiekiem w podeszłym wieku w DPS.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to collect the opinions of the residents of a state nursing home of their feelings about their lives. 54 residents of the stage nursing home 'Jesień życia' in Bydgoszcz in Mińska street were a sked to evaluate the quality of their lives. The method of diagnostic survey was applied. It contained questions about the quality of life in the state nusing home. The survey was carried out in May, 2002. The analysis of the gathered materials shows that people who live in the state nursing home 'Jesień życia' are elderly and lone. The reasons they live there is their age, lack of family, lack of the feeling of safety and also lack of the possibility to take care of themselves. Most of them suffer from motor dysfunction, disorders of senses (81,4 p.c.) and circulatory system disorders (75.9 p.c.) which is way they are not wery active. Taking active part in the basic areas of life creates the sense of being independent and its in turn improves the quality of life in general. Contacts with family and friends, visits to the philharmonic, theatre or cinema and participation in trips make these people more active. Going to Mass gives them spiritual strength and helps them live. The conclusions will be helpful in providing care for the elderly in state nursing homes.


  11/187

  Tytuł oryginału: Myoblast transplantation in the treatment of postinfarction myocardial contractility impairment - a case report.
  Tytuł polski: Przeszczep mioblastów w leczeniu pozawałowych zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego. Opis przypadku.
  Autorzy: Siminiak Tomasz, Kalawski Ryszard, Kurpisz Maciej
  Opracowanie edytorskie: Beręsewicz Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.131-137, il., bibliogr. 13 poz. - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Several animal experimental studies have shown that autologous skeletal myoblast transplantation into the area of postinfarction left ventricular injury results in an increase in segmental contractile performance related to contraction of cells differentated from transplanted myoblasts. We report the first case in Poland of the use of autologous myoblast transplantation in the treatment of postinfarction heart failure. Lack of major perioperative complications and expected benefits from myocardial regeneration in patietns with postinfarction heart failure justify the initiation of phase one clinical trial evaluating this method.


  12/187

  Tytuł oryginału: Fibrinogen expression in atherosclerotic lesions in stable and unstable angina.
  Tytuł polski: Ekspresja fibynogenu w blaszkach miażdżycowych naczyń wieńcowych u chorych ze stabilną lub niestabilną chorobą wieńcową.
  Autorzy: Loukas Marios, Dąbrowski Marek, Wagner Teresa, Walczak Ewa, Witkowski Adam, Rużyłło Witold
  Opracowanie edytorskie: Beręsewicz Andrzej (koment.), Kurzelewski Michał (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.155-162, il., tab., bibliogr. 24 poz. + bibliogr. 4 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. During the last decade clinicians and researchers documented the relationship between high levels of fibrinogen and cardiovascular events. However, a number of questions arise concerning the histopathological characteristics of fibrinogen in human atherosclerotic plaques. Aim. To analyse atherosclerotic lesions obtained by directional coronary percutaneous atherectomy (DCA) and from post-mortem examinations of coronary arteries with the aim to localise the sites where fibrinogen is expressed in atherosclerotic plaques and to compare the findings between patietns with stable and unstable angina. Methods. 90 specimens (70 from DCA and 20 from post-mortem examinations) were collected from 52 men and 38 women (mean age 59.5 years). Each specimen was obtained immediately after tissue removal and stained with immunohistochemical methods using polyclonal antibodies (DAKO) for fibrinogen. Results. The plaques derived from the patietns with unstable angina showed a significantly higher number of expression sites than from the patietns with stable angina. The fibrinogen-rich area constituted from 8.2 p.c. to 80 p.c. of the total plaque area. Of the 53 specimens which were clustered close to the maximal value of 80 p.c., 37 were from unstable angina plaques and exhibited 76 ń 4 p.c. of fibrinogen rich area compared with 46 ń 5 p.c. of fibrinogen rich area in 16 specimens taken from patients with stable angina (p 0.005). Of the 37 specimens clustered close to the minimal values of the fibrinogen-rich area, 14 specimens were obtained from unstable patients...


  13/187

  Tytuł oryginału: Embolizacja tętnicy do płata środkowego płuca oderwanym fragmentem centralnego cewnika żylnego.
  Tytuł angielski: Central venous catheter embolization into the middle pulmonary artery.
  Autorzy: Wydra Jacek, Kurowski Krzysztof, Skokowski Jan
  Opracowanie edytorskie: Mlekodaj Stanisław (aut.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.82-84, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Embolizacja tętnicy do płata środkowego płuca fragamentem cewnika żylnego jest rzadkim powikłaniem. Przedstawiamy przypadek 29-letniej chorej z przewlekłą dializozależną niewydolnością nerek, u której część centralnego cewnika żylnego w tętnicy do płata środkowego płuca była przyczyną bakteriemii gronkowcem złocistym metycylinoopornym (MRSA). Leczenie operacyjne polegające na wycięciu płata środkowego wraz z fragmentem oderwanego cewnika przebiegało pomyślnie. W wykonanych posiewach krwi po zabiegu chirurgicznym obserwowano ustąpienie bakteriemii.

  Streszczenie angielskie: Embolization of the central venous catheter into the middle pulmonary artery is a very rare complication. We report the case of 29-year-old patient with the chronic dialyse - dependent renal insufficiency, who underwent meticiline - resist Staphylococcus aureus (MRSA) bacteriemia caused by the fragment of the central venous catheter located in the middle pulmonary artery. Surgical treatment was given and proved successfull. We removed the middle lobe with the catheter's fragment. Performed blood samples to bacteriemia vere negative.


  14/187

  Tytuł oryginału: Endothelin in the mechanism of endothelial injury and neutrophil adhesion in the post-ischemic guinea-pig heart.
  Autorzy: Kurzelewski Michał, Czarnowska Elżbieta, Beręsewicz Andrzej
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 434 (1/2) s.95-107, il., tab., bibliogr. s. 105-107
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie

  Streszczenie angielskie: This study addressed the hypothesis that endothelin promotes neutrophil accumulation in ischemic/reperfused myocardium, not only via its direct effect on neutrophils, but also because it mediates post-ischemic endothelial injury. Langendorff-perfussed guinea-pig hearts were subjected to 30 min ischemia/35 min reperfusion, and infusion of neutrophils between 15 and 25 min of reperfusion. The infusion of the endothelin ETA/ETB receptor antagonist, tezosentan, the endothelin ETA receptor antagonist, BQ 123 [cyclo(-D-Trp-D-Asp-Pro-D-Val-Leu-], and superoxide dismutase was terminated at reperfusions, 5 min before the start of the neutrophil infusion, to avoid the contact of the drugs with neutrophils. Coronary flow responses to acetylcholine and nitroprusside were used as measures of endothelium-dependent and -independent vascular function, respectively. Neutrophil adhesion and endothelium glycocalyx ultrastructure were assessed in histological preparations. Ischemia/reperfusion resulted in a 54 p.c.-impaired acetylcholine response, endothelium glycocalyx disruption, and enhanced neutrophil adhesion (21.6 p.c. of microvessels contained neutrophils vs. 2.6 p.c. in sham group), the latter prevented by a selectin blocker, sulfatide, 20 ćg/ml. These alterations were completely prevented by 0.5 and 5 nM, but not 0.05 nM, tezosentan, and were greatly attenuated by BQ 123, 1 and 10 nM. The glycocalyx-protective effect of these interventions preceded their effect on neutrophil adhesion. Superoxide dismutase, 150 IU/ml, reported before by us to protect post-ischemic endothelium glycocalyx, here prevented the post-ischemic endothelial dysfunction and neutrophil adhesion...


  15/187

  Tytuł oryginału: Myocardial infarction in a female patient using oral contraceptives - a case report.
  Tytuł polski: Zawał serca u 29-letniej kobiety przyjmującej doustne środki antykoncepcyjne.
  Autorzy: Janion Marianna, Wojtacha Piotr, Wożakowska-Kapłon Beata, Kurzawski Jacek, Klank-Szafran Monika, Ciuraszkiewicz Katarzyna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.75-82, il., bibliogr. 11 poz. - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiony opis choroby 29-letniej kobiety ze świeżym MI ścian dolnej w trakcie przyjmowania DŚA. Uzyskane w trakcie hospitalizacji wyniki badań klinicznych (echo, test wysiłkowy, ewolucja zmian w ekg) pozwoliły przypuszczać, iż u chorej nastąpiła samoistna reperfuzja naczynia zawałowego we wstępnym okresie leczenia. Analizując literaturę światową trzeba stwierdzić, iż stosowanie DŚA, szczególnie najnowszych (III generacji), jest stosunkowo bezpieczne u młodych kobiet i na ogół nie jest związane z istotnym ryzykiem wystąpienia MI. Sytuacja dość radykalnie ulega zmianie przy współistnieniu czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, takich jak palenie tytoniu, nadciśnienie, otyłość, cukrzyca. Wydaje się, iż DŚA działają wtedy w sposób synergistyczny z innymi czynnikami ryzyka, wyraźnie zwiększając u kobiet ryzyko wystąpienia świeżego MI. Podobna tendencja, w świetle literatury, występuje przy stosowaniu starszych generacji DŚA.


  16/187

  Tytuł oryginału: Hiperandrogenizm jajnikowy u dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania.
  Tytuł angielski: Ovarian hyperandrogenism in adolescent girls with menstrual disorders.
  Autorzy: Małecka-Tendera Ewa, Zachurzok Agnieszka, Wrześniewski Narcyz, Kurkowska Małgorzata
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.93-101, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 24 dziewcząt w wieku 17,5 ń 1,6 lat z zaburzeniami miesiączkowania, u których nie występowały kliniczne objawy hiperandrogenizacji, określono podstawowe i stymulowane analogiem GnRH stężenia gonadotropin i sterydów jajnikowych i porównano je ze stężeniami występującymi u dziewcząt regularnie miesiączkujących. W grupie badanej stwierdzono istotnie większe podstawowe stężenie testosteronu oraz podstawowe i stymulowane stężenie LH, 17-hydroksyprogesteronu, i androstendionu. U ponad połowy badanych dziewcząt stymulowane stężenie 17-hydroksyprogesteronu przekraczało dwa odchylenia standardowe stężenia obserwowanego w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono różnicy w wartościach wskaźnika LH/FSH pomiędzy badanymi grupami. Policystyczną strukturę jajników stwierdzono zaledwie u trzech dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania, a także u jednej z grupy kontrolnej. Czynnościowy hiperandrogenizm jajnikowy może więc być jedną z przyczyn zaburzeń miesiączkowania u dziewcząt, u których nie występują inne objawy kliniczne nadmiaru androgenów.

  Streszczenie angielskie: Objectives: In women with polycystic ovaries (PCO) hyperandrogenemia, an increased LH - concentration and a hightened ratio of LH/FSH are common. In adolescent hirsute girls with menstrual disorder, which may herald PCO in adulthood, ovarian hyperandrogenemia was under scrutiny. In most of them functional ovarian hyperandrogenism (FOH) is present in response to challenge with GnRH analog. It is not known whether FOH is involved in the pathogenesis of menstrual disorders in adolescent girls without hirsutism. Material and methods: 24 girls with menstrual disorder in the mean age of 17,5 ń 1,6 years old were invesigated and compared to the age matched group of girls with regular menses. Basal and GnRH stimulated levels of ovarian androgens and gonadotropins were measured and USG of the ovaries were performed in all girls. Results: In over 50 p.c. of girls with menstrual disorder basal and stimulated 17 OH progesteron and androstenedion levels were found significantly higher as compared to the control groups. In all girls but three they were not associated with the polycystic structure of the ovaries. Only half of these girls had an increased LH/FSH ratio. Conclusions: Functional ovarian hyperandrogenism may be present in adolescent girls with menstrual disorder in spite of the absence of the clinical signs of hirsutism and polycystic structure of the ovaries.


  17/187

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/187

  Tytuł oryginału: Badania w kierunku Chlamydia trachomatis w populacji ludzi w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Chlamydia trachomatis in population of elderly people.
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Chmielewski Tomasz, Kuźmińska Edyta, Pirogowicz Iwona, Choroszy-Król Irena, Teryks-Wołyniec Dorota, Kurpas Donata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.255-258, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Współczesne metody diagnostyczne stwarzają duże możliwości rozpoznawania zakażeń dróg moczowych wywołanych przez Chlamydia trachomatis. Infekcja tą bakterią może być przyczyną rozmaitych powikłań, takich jak: poronienia, niepłodność, zapalenie spojówek, zapalenie płuc szczególnie u noworodków i niemowląt, zapalenie tkanki okołowątrobowej z zapaleniem przydatków. Podjęte badania miały na celu wykazanie znaczenia klinicznego zakażenia tym patogenem w populacji osób w podeszłym wieku. Wyniki badań wskazują na małe znaczenie kliniczne infekcji Chlamydia trachomatis w tej grupie wiekowej.

  Streszczenie angielskie: Chlamydia trachomatis urinary infection in population of older people contemporary possibilities of diagnosis allowed stating very often urinary infections cause by Chlamydia trachomatis. This infection brings also various complications - miscarriage, infertility, conjunctivitis, pneumonia especially in newborns and infants, as well as preihepatic tissue inflammation with salpingitis. The investigations have been taken in order to show the clinical significance of this infection in population of older people. The results indicate little clinical importance of Chlamydia trachomatis infections in this age group.


  19/187

  Tytuł oryginału: Ocena satysfakcji pacjentów z usług świadczonych przez lekarzy rodzinnych.
  Tytuł angielski: Patient satisfaction at services provided by the family doctors.
  Autorzy: Kurpas Donata, Steciwko Andrzej, Olszewska Katarzyna
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.259-262, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Satysfakcja pacjentów jest coraz częściej rozważana jako jeden z ważniejszych czynników w pomiarze jakości opieki zdrowotnej. Problem satysfakcji pacjentów lekarzy rodzinnych jest dobrze znany badaczom europejskim, jednak prace dotyczące tego zagadnienia są w Polsce nieliczne. Kwestionariusz EUROPEP został przetłumaczony na język angielski. W badaniach wzięli udział pacjenci modelowej praktyki lekarza rodzinnego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ostatecznie 127 pacjentów wypełniło kwestionariusz. 71 proc. respondentów oceniło opiekę jako dobrą. Wyniki pokazały zagadnienia, które wymagają poprawy jakości, takie jak zmiany organizacyjne prowadzące do skrócenia czasu oczekiwania w poczekalni oraz konieczność większego nacisku na umiejętność komunikacji z pacjentem.

  Streszczenie angielskie: The patient satisfaction is increasingly considered to be one of the most important factors in the measurement of quality of medical care. The importance of GP patients' satisfaction problem is well known to European researchers but the studies regarding this aspect are rare in Poland. The EUROPEP questionnaire was translated into Polish. Patients from the model GP practice in Wrocław Medical Academy participated in the study. Finally 127 patients filled in the questionnaires. On average 71 p.c. of respondents rated the received level of care as good. The results showed areas needed for quality improvemet: organizational changes to shorten the waiting time on the waiting room and greater emphasis on the communication skills.


  20/187

  Tytuł oryginału: Porady specjalistyczne w opinii lekarzy rodzinnych.
  Tytuł angielski: Specialist consultations in family doctors' opinion.
  Autorzy: Kurpas Donata, Grata-Borkowska Urszula, Steciwko Andrzej
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.263-265, sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przeprowadziliśmy ankietę wśród lekarzy biorących udział w kształceniu podyplomowym w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarzy Rodzinnych przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej AM we Wrocławiu. Zawierała ona pytania dotyczące współpracy lekarzy pierwszego kontaktu z poradniami specjalistycznymi oraz oceny reformy służby zdrowia. Nasza praca stanowi próbę okrślenia stanu obecnego poziomu współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami, a także wyciągnięcia wniosków, co do możliwości poprawy kontaktów pomiędzy opieką specjalistyczną a podstawową i poprzez to podwyższenia jakości kompleksowej opieki nad pacjentami.

  Streszczenie angielskie: We carried out the questionnaire wurvey among doctors participating in the vocational training in Regional Family Doctors Educational Centre the Department of Family Medicine in Wrocław Medical Academy. It included questions concerned cooperation general practitioners with specialist out-patient clinics and assessment of health service reform. Our paper presents attemmpt on the present state of general proctioners with specialists cooperation level as well as draw conclusions regarding possibilities of specialist and primary care contacts improvement and by this - increasing of comprehensive patients care quality.


  21/187

  Tytuł oryginału: Myocardial ischemia and autonomic activity in dippers and non-dippers with coronary artery disease: assessment of normotensive and hypertensive patients.
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Trzos Ewa, Drożdż Jarosław, Bednarkiewicz Zbigniew, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 83 (2) s.133-142, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the relations between the circadian variations of blood pressure (BP) and the pattern of ischemia and autonomic activity in normotensive and hypertensive patients with coronary artery disease (CAD). Patients and methods: On the basis of the results of ambulatory BP monitoring, 115 patients with stable CAD were divided into Group 1 (with arterial hypertension) and Group 2 (normotensives). Groups were subdivided into dippers and non-dippers. Holter monitoring was performed to assess the occurrence and circadian pattern of ischemic episodes. Time domain and frequency domain HRV analyses were performed to evaluate the autonomic activity. Results: The total number of ischemic episodes was similar in dippers and non-dippers. Non-dippers had a greater number of silent episodes and a different circadian pattern of ischemia with more night episodes. Among the time-domain HRV parametres, only SDNN was similar in dippers and non-dippers. Non-dippers had lower pNN50 and rMSSD - the parameters expressing parasympathetic activity. Differences between diurnal and nocturnal results of spectral HRV analysis were observed in dipper patients only. They presented an elevation of HF power and a decline of LF power at night. All differences between dippers and non-dippers were of similar significance in both hypertensives and normotensives. Conclusions: A lack of a nocturnal fall in BP is present in normotensive and hypertensive patients with CAD. Non-dippers with CAD had silent and nightime ischemia more often. They also had an abnormal pattern of autonomic activity with higher sympathetic and lower parasympathetic modulation.


  22/187

  Tytuł oryginału: Sport - perspektywy rozwoju i zagrożenia.
  Tytuł angielski: Sport - prospects for the development and hazards.
  Autorzy: Borysławski Krzysztof, Gworys Bohdan, Kurlej Wiesław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.25-32, bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem wystąpienia jest ustosunkowanie się do wybranych dyscyplin sportowych pod względem możliwości ich dalszego rozwoju, a także wskazanie zagrożeń wynikających z różnych aspektów uprawiania tych dyscyplin. W ostatnim stuleciu formy aktywności sportowej rozwijały się niezwykle intensywnie. Pojawiły się masowe imprezy sportowe o niespotykanym dotychczas zasięgu. Uprawiane są tzw. sporty ekstremalne balansujące na krawędzi życia i śmierci zawodnika (często również obserwatorów). Poszerzony został udział kobiet w prawie wszystkich dyscyplinach sportowych. Stosowane są coraz to nowe środki techniczne do osiągania najwyższych wyników w rywalizacji sportowej. Osiągane są przez zawodników niespotykane dotychczas korzyści materialne i prestiż społeczny, często niewspółmierne do uzyskiwanych wyników. Wykształciły się dwie przeciwstawne formy aktywności sportowej: sport rekreacyjny, który jest czysto amatorską formą rywalizacji sportowej ukształtowanej na gruncie prozdrowotnej aktywności człowieka i skomercjalizowany sport wyczynowy, który opirea się na zawodnikach uprawiających sport zawodowo. Forma tej aktywności sportowej wzbudza najwięcej kontrowersji. Oprócz pozytywnych cech rywalizacji sportowej w każdej z przedstawionych form, istnieją zagrożenia wynikające z uprawiania sportów wyczynowych: zbyt wczesne z punktu widzenia rozwoju człowieka rozpoczynanie treningu sportowego; uprawianie sportu niezgodnie z predyspozycjami; wyniszczające stosowanie środków dopingujących. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is to present opinion concerning selected sport disciplines, the possibilites of their development as well possible hazards associated with various aspects of practicing the above-mentioned disciplines. The las century saw an extremely intensive development of varius forms of physical activity as well as advent of mass sports events on unprecedented scale. So-called extreme sports are practiced, which balance on the verge of life and death of the competitors (and sometimes also of the viewers). The participation of women in almost all sprot disciplines has increased. More and more new technological measures are being used in order to obtain the highest results in sprots competition. The competitors achieve unprecedented material benefits and social prestige, sometimes incommensurate with obtained results. Two opposing forms of physical activity have developed: recreational sport, which is a pure amateur form of sporting competition approximating health-promoting people's activity and on the other hand - commercialized professional sport practiced by professional sprotsmen. This form of sporting activity arises a lot of controversy. Alongside positive aspects of sproting competition in each of the abovementioned forms, there are numerous hazard associated with practicing professional sport: strenuous training undertaken too early from the point of view of human development; practicing sport which is inconsistent with predisposition's, the use of ...


  23/187

  Tytuł oryginału: Choroba wieńcowa w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Coronary artery disease in family doctor's practice.
  Autorzy: Krzemińska-Pakuła Maria, Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.135-136, sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Duża liczba pacjentów z chorobami układu krążenia powoduje, że lekarz rodzinny często staje w obliczu problemów związanych z diagnostyką i leczeniem choroby niedokrwiennej serca. Szybkie postępy dokonujące się w tych dziedzinach zmuszają do ustawicznego samokształcenia. Dużą część diagnostyki kardiologicznej można przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych, jednak niektóre badania są wykonywane tylko w wyspecjalizowanych oddziałach kardiologicznych, z którymi lekarz rodzinny powinien ściśle współpracować. W pracy tej przedstawiono krótko zasady nowoczesnej diagnostyki i terapii choroby niedokrwiennej serca.

  Streszczenie angielskie: Because of a great number of patients with cardiovascular diseases the family doctor often comes across problems with diagnosis and treatment of coronary artery disease. Rapid progress in modern cardiology should stimulate family doctors to an incessant self-education. Some important examinations in patients with coronary artery disease are possible to be performed only in specialistic cardiologic departments, and family doctors should closely cooperate with them. This review presents modern guidelines for diagnosis and treatment of coronary artery disease.


  24/187

  Tytuł oryginału: Zator tętnicy płucnej w przebiegu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych u chorego z obustronnym złamaniem kości udowej.
  Tytuł angielski: Pulmonary embolism in course of deep vein thrombosis of lower extremities in patient with bilateral femoral bone fracture after car accident injury.
  Autorzy: Lewandowski Krzysztof, Szturmowicz Monika, Fijałkowska Anna, Kurzyna Marcin, Hajduk Bogdan, Burakowska Barbara, Chmielewski Dariusz, Torbicki Adam
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.203-209, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The incidence of deep vein thrombosis in western World is estimated at about 1 case/1000/year and of pulmonary embolism at 0,5 case/1000/year. Mortality in untreated pulmonary embolism is 30 p.c. With adequate treatment (anticoagulant) it can be decreased to 2-8 p.c. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism are frequent complications of various surgical procedures, especially of orthopedic interventions on hip joint. When surgery has to be performed in patient with high risk of pulmonary embolism, anticoagulant prophylaxis shopuld be performed. Venous thromboembolic disease is the most important cause of mortality in trauma patients. We present a case of 46 years old man with bilateral fracture of femoral bone after car accident injury in whom signs of deep venous thrombosis and pulmonary embolism were observed despite the use of anticoagulant prophylaxis.


  25/187

  Tytuł oryginału: Aktualne dane o prewalencji grzybów w różnych ontocenozach u kobiet w okresie prokreacji.
  Tytuł angielski: Current data about fungi prevalence in various ontocenoses in women during procreation period.
  Autorzy: Kurnatowska Alicja, Gołąb-Lipińska Małgorzata, Mamos Aneta R.
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.257-262, il., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • stomatologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to analyse fungi prevalence in three ontocenoses (vagina, oral cavity and anus) in women during procreation period, which should be helpful in developing prophylactic programmes for pregnant women, newborns and infants infected with fungi. In 716 examined women (age 20-45 years), 1411 samples of appropriate biological materials were taken and inoculated in the fluid Sabouraud medium and then axenic fungi strains were isolated in Sabouraud agar. High fungi prevalence in three ontocenoses of examined women was noted. Mean percentage for ontocenosis was: 39 p.c. ń 1.8 p.c. for vagina, 42.18 p.c. ń 1.8 p.c. for oral cavity and 25.03 ń 1.6 p.c. for anus. These data indicate the necessity for further examinations of multifocal fungal infection in women during procreation period.


  26/187

  Tytuł oryginału: Związek między aktywnością hydrolaz grzybów wyizolowanych z pochwy kobiet ciężarnych i wybranymi objawami klinicznymi.
  Tytuł angielski: Relationship between activity of hydrolases in fungi isolated from vagina of pregnant women and selected symptoms.
  Autorzy: Nowakowska Dorota, Kurnatowska Alicja, Wilczyński Jan
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.263-269, il., tab., bibliogr. [17] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Preganancy is considered a factor of vulvovaginal mycosis. Secretion of hydrolases is an important determinantof Candida virulence. Thus, the aim of the study was to found the relationship between activity of 19 hydrolases in fungi isolated from vagina of pregnant women and symptoms of mycosis. 251 pregnant women were examined. Samples were collected from vagina and cultured on Sabouraud media. Activity of hydrolytic enzymes was evaluated using API ZYM (bioMerieux) test. Fungi were found in 20.1 p.c. of vaginal smples. Symptoms were detected in 45.8 p.c. of women. Only 32.1 p.c. of women with discharge and 26.4 p.c. with pruiritus had mycosis. Out of the 19 examined hydorlazes, 13 active enzymes were detected in fungal strains. We found for the first time the relationship betweeen acitivity of gunal esterase lipase and and the presenceof vaginal discharge in pregnant women.


  27/187

  Tytuł oryginału: Analiza stężeń sIgA w treści kanału szyjki macicy i jamy ustnej u kobiet z Candida lub bez grzybów w ontocenozach pochwy i jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Analysis of sIgA concentration in the contents of the cervical canal of the uterus and of the oral cavity in women with Candida or without fungi in ontocenoses of these organs.
  Autorzy: Kurnatowska Alicja, Magnowski Jacek
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.271-276, tab., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to search for fungi in ontocenoses of genitalorgans andoral cavity (the fungal reservoir for multifocal infections) in women; evaluation of the concentration of sIgA in the contents of the cervical canal of the uterus and of the oral cavity. 102 women (age: 18-35 years) were examined. Fungi were isolated from ontocenoses of the vagina and theoral cavity; axenic strains were differentiated with API 20 C and API 20 C AUX tests (bioM‚rieux). The concentrations of sIgA in the content of the cervical canal of the uterus and from the oral cavity were evaluated by LC-Partigen IgA(Behring) tests. Candida occurence in the oral cavity was significant (p 0,02) higher than in the vagina. Candida albicans (6 codes) was the predominat species; there were also C. tropicalis, C. kefyr, C. krusei, C. guilliermondii and C. glabrata. There were no significant differences between sIgA concnetrations and the presence or absence of fungi in the vagina or oral cavity.


  28/187

  Tytuł oryginału: Dzieci powinny mieć kota w domu - przeciw.
  Tytuł angielski: Children should have a cat at home - con.
  Autorzy: Kurek Michał
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.51-52, bibliogr. 10 poz., sum. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przyczyny wzrostu częstości schorzeń atopowych w społeczeństwach cywilizacji zachodniej nie są do końca znane. Wymienia się obciążenie rodzinne atopią, wyższy poziom higieny i ekspozycje na alergeny domowe we wczesnym okresie życia. Unikanie potencjalnych alergenów, zwłaszcza roztoczy i kota, są zalecanymi metodami prewencji pierwotnej uczuleń i alergii. Wyniki współczesnych badań wskazują jednak, że zależności między ekspozycją na alergen i uczuleniem prowadzącym do alergii są niejednoznaczne. Ryzyko uczulenia na niskie dawki alergenu jest wyższe w przypadku kota niż roztoczy. Jednocześnie, dzieci obciążone wywiadem rodzinnym atopii uczulają się na niższe dawki alergenów kota i roztoczy. Inne badania wskazują, że w odróżnieniu od ekspozycji na roztocza, obecność kota w domu zmniejsza ryzyko rozwoju astmy. Nie ma powodu, by nie ofiarować kota dziecku, które jest zdrowe.

  Streszczenie angielskie: It is unknown which factors in modern western societies are mostly responsible for the increase in prevalence of atopic diseases. A family history of atopy, improved hygiene and exposure to indoor allergens in early life have been suggested. Avoidance measures in the domestic environment, for mites and cat particularly, are indicated for the primary prevention of senzitization followed by allergy. Recently, studies have shown that the dose-response relationship between allergen exposure and sensitization followed by allergy is an controversial issue. The increase in sensitization risk at low allergen levels is more pronounced in cat allergy than in mite allergy. However, in children with a positive family history, lower mite and cat allergen concentrations are needed to achieve specific sensitization. On the other hand, it is suggested that early exposure to cat, but not to mites, might reduce the risk of further asthma. There is no reason why a healthy child should not be given a cat as a present.


  29/187

  Tytuł oryginału: Infertility status of male individuals with abnormal spermiogram evaluated by cytogenetic analysis and in vitro sperm penetration assay.
  Autorzy: Wiland Ewa, Wojda Alina, Kamieniczna Marzena, Szczygieł Monika, Kurpisz Maciej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR394-CR400, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The possibility of a link between altered sperm morphology and functional ability, possibly reflected on the genetic level, is still a matter of controversy. 60 infertile males with pathological spermiogram and 14 healthy individuals with confirmed in vivo fertility were selected for our study. Ejaculated sperm was assessed according to the standard criteria set by the World Health Organization, which constituted a basis for subgroup classification. The sperm penetration assay (SPA) using human sperm and hamster oocytes was subsequently performed with concomitant cytogenetic analysis of peripheral blood leukocytes (PBL). More than 55 p.c. of infertile males with pathological spermiogram exhibited a decreased ability for penetration of the oocyte (SPA ó 30 p.c.). The lowest penetration ability was observed in the semen of patients with oligoasthenoteratozoospermia (OAT), of whom as many as 75 p.c. presented negative SPA values. We noted only 1 case of chromosome aberration (Robertsonian translocation) in the analyzed cohort of infertile patients. Strikingly, in the identified group of infertile patients with chromosome structural polymorphism (acrocentric chromosomes), we revealed a statistically significant decreased rate of sperm - oocyt penetration. A causative link may exist between sperm malfunction and a specific feature of the chromosome variants detected in the blood leukocytes of infertile males with pathological spermiogram.


  30/187

  Tytuł oryginału: Ocena stanu tkanek przyzębia i potrzeb leczniczych u chorych po przeszczepieniu serca.
  Tytuł angielski: The evaluation of periodontal tissues and treatment needs in patients after heart transplantation.
  Autorzy: Kurzeja Marta, Grabowska Ewa, Grabowska Monika, Kostro Maria, Sierawska Katarzyna, Kowalski Jan
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.99-104, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia
 • farmacja
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: To the present moment the affiliation between drug-induced gingival overgrowth and plaque-induced periodontal inflammation is not yet fully elucidated. Therefore the aim of our work was to evaluate the periodontal status in patients after heart transplantation treated with cyclosporine A and other immunosuppressants. The research was made in members of Warsaw Branch of Heart Transplantation Society. In each case the through medical examination was performed. Results do not point on general incidence of gingival hyperplasia in patients after heart transplantations, though the elder patient is, the lessere extent of gingival overgrowth. In study group numerous lacks of teeth were recorded, probably due to the radical treatment of oral mouth prior to transplantation procedure. Patients with heart transplants are characterized by bad state of periodontal tissues and require further, complex periodontal therapy.


  31/187

  Tytuł oryginału: Interna Harrisona. T. 3
  Opracowanie edytorskie: Fauci Anthony S. (red.), Braunwald Eugene (red.), Isselbacher Kurt J. (red.), Wilson Jean D. (red.), Martin Joseph B. (red.), Kasper Dennis L. (red.), Hauser Stephen L. (red.), Longo Dan L. (red.), Dudzisz-Śledź Monika (red. i tł.), Szponar Jarosław (red. i tł.), Książek Andrzej (red.), Bartnik Witold (red.), Roliński Jacek (red.), Szczepański Leszek (red.), Lewiński Andrzej (red.), Tomasiewicz Krzysztof (red.), Protasiewicz Marcin (tł.), Sikorska-Jaroszyńska Małgorzata H. J. (tł.), Jaroszyński Andrzej (tł.), Zych Włodzimierz (tł.), Krzeski Piotr (tł.), Kurek Krzysztof (tł.), Piotrowski Mariusz (tł.), Podhorecka Monika (tł.), Domański Damian (tł.), Pożarowski Piotr (tł.), Chudzik Dariusz (tł.), Targońska-Stępniak Bożena (tł.), Lewiński Andrzej (tł.), Marcinkowska Magdalena (tł.), Karbownik Małgorzata (tł.), Szosland Konrad (tł.), Pastuszak-Lewandoska Dorota (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, XXIV, 2339-3868, [78] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm. - Tyt. oryg. Harrison's Principles of internal medicine
  Sygnatura GBL: 802,011


  32/187

  Tytuł oryginału: Rola reakcji zapalnej w patogenezie choroby Alzheimera i procesów neurodegeneracyjnych.
  Tytuł angielski: The inflammatory reaction in Alzheimer's disease and neurodegenerative processes.
  Autorzy: Członkowska Anna, Kurkowska-Jastrzębska Iwona
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.15-23, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat pokazują, że w procesach degeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego (oun) ważną rolę odgrywa reakcja zapalna. W mózgach osób chorych na chorobę Alzheimera (ChA) podobnie jak w innych procesach neurodegeneracyjnych wykazano obecność wielu mediatorów zapalenia jak: cytokininy (np. IL-1 i IL-6), białka ostrej fazy (np. ŕ-1 antychymotropsyna), aktywację białek komplementu i obecność zwiększonej liczby komórek mikrogleju. Ze względu na dowody istnienia powolnej reakcji zapalanej towarzyszącej ChA oraz na wyniki badań klinicznych wykazujące ujemną korelację między leczeniem przeciwzapalnym a ryzykiem Cha, podjęto pierwsze próby leczenia. Steroidy nie wykazały korzystnego wpływu na przebieg ChA. Obecnie prowadzone są badania z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, kolchicyną, cyklofosfamidem. Leczenie przeciwzapalne daje nadzieję na powstrzymanie postępu choroby i dłuższe przeżycie chorych z ChA.

  Streszczenie angielskie: Recent studies state that specific inflammatory mechanisms contribute to neurogeneration. The theory is based on laboratory evidence of local upregulation of inflammatory cytokines (ex. IL-1, IL-6) acute phase proteins (ex. ŕ1-antitripsin), activation on the complement cascase and accumulation of microglia in damaged regions in AD. In addition epidemiologic studies suggest that anti-inflammatory treatment provides some protection from AD. The first trials with prednisone fail to show any possitive influence in AD patients. The alternative therapies are now considered with non-steroid anti-inflammatory drugs, colchicine, cyclophosphamide. The anti-inflammatory drugs, colchicine, cyclophosphamide. The anti-inflammatory treatment gives hope for slowing progression of the disease and decline of AD incidence.


  33/187

  Tytuł oryginału: Makrofagi i endotelina w zapaleniu oskrzeli wywołanym inhalacjami SO2 u szczurów.
  Tytuł angielski: The macrophages and the expression of endothelin in sulphur dioxide induced bronchitis in rats.
  Autorzy: Jankowska Beata, Krasnowska Maryla, Kwaśniewski Artur, Rabczyński Jerzy, Kuryszko Jan, Ogorzałek Antoni
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.473-477, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Założeniem badawczym pracy było wywołanie u szczurów zapalenia oskrzeli za pomocą inhalacji SO2, a następnie ocena makrofagów w oskrzelach i płucach oraz zbadanie ekspresji endoteliny. Eksperyment przeprowadzono u 20 szczurów; 5 z nich stanowiło grupę kontrolną. Po 15 tygodniach ekspozycji na drażniący gaz u uśmierconych zwierząt wykonano płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BALF) oraz badanie histologiczne układu oddechowego. To ostatnie potwierdziło wystapienie zapalenia oskrzeli. W osadzie z BALF badano skład komórkowy. Stwierdzono znamienny wzrost liczby neutrofilów, makrofagów, limfocytów i eozynofilów. W mikroskopie elektronowym wykazano istotne pobudzenie makrofagów w oskrzelach zapalnie zmienionych w porównaniu do oskrzeli szczurów zdrowych. Badanie immunohistochemiczne tkanki płucnej szczurów wykazało endotelinę. Jej ekspresja była różna w zależności od badanej grupy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of SO2 on bronchial mucosa in rats. Our interest was focused on macrophages function and expression of endothelin. 20 animals were used in the study; 5 of them constituted the control group, 15 of them were submitted to long term SO2 irritation. In animals exposed to SO2 the BALF evalaution: neutrophils, macrophages, lymphocytes. Electron microscope examination demostrated that macrohages from study group were activated in comparison with healthy rats. Immunoreactive endothelin was found in bronchial specimens and mainly in alveolar macrophages (we used a computer - assisted system of image analysis). The expression of endothelin was significantly increased in study gropu in comparison with control group.


  34/187

  Tytuł oryginału: Co nowego w technikach holterowskich? Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK, Kościelisko, 7-9.03.2002 r.
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Trzos Ewa
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.191-192 - 4 Międzynarodowa Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Elektrokardiologii Holterowskiej i Nieinwazyjnej oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kościelisko 07-09.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne


  35/187

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  36/187

  Tytuł oryginału: Zlokalizowana postać szyjna choroby Castlemana u 5-letniego dziecka. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Localized cervical Castleman disease in a 5-year-old child. Report of a case and review of literature.
  Autorzy: Chosia Maria, Kurzawa-Nowakowska Jadwiga, Fydryk Janusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.429-432, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba Castlemana jest zaburzeniem limfoproliferacyjnym o niejasnej etiologii, bardzo rzadko występującym u dzieci. W postaci zlokalizowanej chirurgiczne usunięcie zmiany powoduje wyleczenie. Opisano przypadek choroby Castlemana w postaci guza na szyi u 5-letniej dziewczynki. Omówiono cechy kliniczne, morfologiczne i diagnostykę różnicową choroby Castlmana.

  Streszczenie angielskie: Cstleman disease is a lymphoproliferataive disorder of unknown etiology, very rare in childchood. The localized form is a courable by surgical excision. A case of caervical Castleman disease of a 5-year-old girl is reported. Clinical presentation, morphological features and differential diagnosis are described.


  37/187

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa zespołu czołowego u chorych po zamkniętych urazach czaszkowo-mózgowych.
  Tytuł angielski: Differential diagnosis of frontal syndrome in patients with closed-head injuries.
  Autorzy: Pąchalska Maria, Talar Jan, Kurzbauer Henryk, Frańczuk Bogusław, Grochmal-Bach Bożena, MacQueen Bruce Duncan
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.81-87, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Częstym następstwem urazu głowy jest występowanie tzw. zespołu czołowego, manifestującego się charakterystycznmi zaburzeniami neurobehawioralnymi. Brak jest jednak ekologicznego narzędzia badawczego, które wskazywałoby jednoznacznie na obecność tego zespołu. Celem pracy jest ocena autoryzowanej wersji polskiej Kwestionariusza Zachowań Osoby z Zespołem Czołowym (ang. Frontal Behavioral Inventory, FBInv), opracowanego w celu różnicowania otępienia czołowo-skroniowego od innych rodzajów otępienia. Materiał i metoda. W badaniach wzięło udział 95 pacjentów leczoncyh w ośrodkach reprezentowanych przez autorów. Badani zostali podzieleni na 3 grupy: grupa CHI, która obejmowała 39 pacjentów z pourazowym uszkodzeniem płatów czołowych, grupa FTD, która obejmowała 28 pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym oraz grupa osób z depresją pourazową, obejmująca 28 pacjentów, u których nie stwierdzono uszkodzenia płatów czołowych. Wyniki opracowano w oparciu o dane uzyskane od opiekunów w zakresie 24 kategorii zachowań pacjentów zawartcych w Kwestionariuszu Zachowań Osoby z Zespołem Czołowym (FBInv). Wyniki. Uzyskane wyniki wskazują na istotne różnice pomiędzy pacjentami z zespołem czołowym z grupy CHI oraz FTD a pacjentami z depresją pourazową pod względem całkowitej liczby przyznanych punktów, jak również pomiędzy pacjentami z grupy FTD oraz CHI pod względem wyników w poszczególnych pozycjach kwestionariusza. Wnioski. Kwestionariusz FBInv w autoryzowanej wersji polskiej jest ...

  Streszczenie angielskie: Background. A common sequella of head injury is "frontal syndrome", consisting in characteristic neurobehavioral disturbances. However, there is no ecologically valid research tool that would clearly indicate the presence of this sydrome. The goal of this article is to evaluate the authorized Polish version of the Frontal Behavioral Inventory (FBInv), used to differentiate fronto-temporal dementia (FTD) from other dementias. Material and methods. The research involved 95 patients treated at the centers represented by the authors, divided into 3 groups CHI, consisting of 39 patients with traumatic frontal lobe injuries; FTD, consisting of 28 patients with fronto-temporal dementia; and a control group of persons with post-traumatic depression without injury to the frontal lobes. The results were based on data obtained from caregivers in 24 categories of patient behavior covered by the FBInv. Resutls. We found important differences in total scores between patients with frontal syndrome from gorups CHI and FTD, as against patients with post-traumatic depression. There are also noticeable differences between patients in group FTD and group CHI in terms of scores on paticular test items. Conclusions. The FBInv in the authorized Polish version is both sensitive and specific in measuring neurobehavioral disturbances occuring in patients with post-traumatic damage to the frontal lobes. It can be used in the differential diagnosis of frontal syndrome in patients with ...


  38/187

  Tytuł oryginału: Śródoperacyjna ocena ciepłoty ciała u chorych w podeszłym wieku poddanych operacjom torakochirurgicznym.
  Tytuł angielski: Perioperative estimation of body temperature in elder patients durign thoracosurgery operations.
  Autorzy: Szłyk-Augustyn Maria, Wujtewicz Maria, Steffek Mariusz, Suchorzewska Janina, Tomaszewski Dariusz, Kurowski Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.249-251, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby chorych w wieku podeszłym poddanych planowym operacjom chirurgicznym. Zaburzenia termoregulacji w okresie okołooperacyjnym są szczególnie wyrażone w tej grupie chorych, a liczba powikłań istotnie wzrasta podczas niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej. Celem pracy była ocena ciepłoty ciała chorych poddanych zabiegom torakochirurgicznym. Badania przeprowadzono u 23 chorych powyżej 65 roku życia. Chorych zaszeregowano do dwóch grup. W grupie I (12 chorych) zastosowano tradycyjne metody ochrony przed utratą ciepła. W grupie II (11 chorych) stosowano bierne metody ochrony przed utratą ciepła oraz systemy grzewcze "Hot-line" z możliwością podwyższania temperatury płynów infuzyjnych. Ciepłotę ciała oeniano w odstępach 30 min. Czujniki temperatury umiejscawiano na części podeszwowej palucha oraz w nosogardzieli. Obserwowano statystycznie znamienny spadek temperatury ciała w grupie chorych, u których zastosowano tradycyjne metody grzewcze. Uzyskane obserwacje wskazują na konieczność stosowania u chorych w wieku podeszłym dodatkowych metod ochrony przed utratą ciepła w czasie zabiegu operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Within the last years there is observed the increase in number of elder patients operated in planned terms. Perioperative disorders of thermoregulation are strongly expressed in the group of patients, and the number of complications rises significantly during inadvertent perioperative hypothermia. The aim of this study was estimation of body temperature in patients subjected to thoracosurgical operatons. The study was performed in 23 patients older than 65 years, which were divided into 2 groups. In the group I (12 persons) we used usual methods of heat loss prevention. In group II there were used: passive methods of protection against heat loss as well as Hotline blood and fluids warmer with the possibility of intravenous fluids warming. The body temperature was estimated every 30 minutes. The temperature detectors were located on plantar surface of hallux and in nasophynx. We observed statistically significant decrease in body temperature volues in group I. We conclude that ther is the necessarity of the using of accessory methods of heat loss prevention in elder pateints subjected to thoracosurgery.


  39/187

  Tytuł oryginału: Immunoterapia iniekcyjna versus immunoterapia miejscowa.
  Tytuł angielski: Subcutaneous versus local immunotherapy.
  Autorzy: Sak Iwona, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.11-14, bibliogr. 36 poz. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  40/187

  Tytuł oryginału: Możliwości odczulania w alergii pokarmowej.
  Tytuł angielski: The possibilities of hyposensitization in food allergy.
  Autorzy: Kurek Michał
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.55-58, bibliogr. 18 poz., sum. - 4 Ogólopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alergia pokarmowa, która występuje u około 2-5 proc. populacji dzieci i 1-2 proc. populacji osób dorosłych, pozostaje często problemem nierozwiązanym. Wiążą się z tym problemy, wśród których wymienić należy przede wszystkim ryzyko anafilaksji i nasilania istniejących już objawów alergii. Eliminacja odpowiedzialnego pokarmu jest często trudna. Podawanie leków nie zawsze zapobiega pojawieniu się objawów alergii. Niestety, odczulanie swoiste alergenami pokarmów, nie może być traktowane jako metoda postępowania rytynowego. Wyniki immunoterapii alergenami orzechów ziemnych, podawanych podskórnie, są zachęcające. Niepokojące są jednak często objawy uboczne. Spotkać można doniesienia o skuteczności odczulania pokarmami naturalnymi (mlekiem krowim, jajkiem, mięsem ryb i pokarmami roślinnymi) podawanymi drogą doustną. W opinii innych autorów, wyniki stosowanej metody nie są zachęcające. Odczulanie doustne z użyciem pokarmów naturalnych może być wskazane u osób zagrożonhych wystąpieniem ciężkiej reakcji po nieświadomym spożyciu alergenu.

  Streszczenie angielskie: Food allergy with the appropiate prevalence of 2-5 p.c. in children and 1-2 p.c. in adults is often an unresolved problem with considerable implications. These are: the risk of anaphylaxis, and exacerebations of coexisting allergic symptoms. It is often difficult to eliminate the responsible food from the diet, and pharmacological treatment is not always successful in preventing the occurrence of allergic symptoms. Unfortunately, specific hyposensitization with food allergen can not be estimated as a routine measure. Subcutaneous hyposensitization has been tried to treat peanut allergy and found to be effective, but side effects have been considerable. Successful oral hyposensitization of a few patients with native food (cow's milk, hen's egg, fish, and vegetables) has been reported. In contrast to these results, others have found oral hyposensitization too unreliable to be useful. However, in certain patients with a high risk of severe reactions due to unintentional ingestion of allergens, oral hyposensitization with native food might be indicated.


  41/187

  Tytuł oryginału: Zastosowanie sztucznych komór serca Polvad-Mev - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Our experiences with the POLVAD-MEV ventricular assist device.
  Autorzy: Sitkowska-Rysiak Ewa, Partyka Teresa, Gutowska Beata, Banaś Sławomir, Kurowski Andrzej, Kacprzyk Zbigniew, Wolski Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.114-116, bibliogr. 15 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Sztuczne komory są ogólnie uznanym sposobem leczenia niewydolności serca. W Polsce są sztuczne komory typu POLVAD - MEV, produkowane w Zabrzu. Urządzenie napędzane jest pneumatycznie, wymaga kaniulacji (jedno lub dwukomorowej) serca, wyprowadzenia kaniul przez ścianę klatki piersiowej na zewnątrz, połączenia ze sztuczną komorą a następnie z jednostką napędową. Autorzy przedstawiają 19 przypadków wszczepienia sztucznych komór serca. U 14 chorych zastosowano sztuczne komory z powodu pooperacyjnej niewydolności serca, jedno lub obukomorowej. W 5 przypadkach wszczepiono sztuczne komory w trybie planowym, u 3 stanowiły pomost do transplantacji serca. W jednym przypadku zastosowano sztuczną komorę po przeszczepie serca. Usunięcie komór było możliwe u 11 chorych (u 3 z nich dalszym etapem była transplantacja). U 8 chorych uzyskano powrót skutecznej hemodynamicznie pracy serca. Pozostałych 8 chorych zmarło z powodu krwawienia bezpośrednio po wszczepieniu (4), niemożności uzyskania prawidłowego napełnienia światła wszczepionej komory (1), posocznicy (2), niewydolności wielonarządowej (1).

  Streszczenie angielskie: We presents results of nineteen cases of ventricular assist device (VAD) implantation. 14 emergency procedures were performed because of postoperative cardiac failure (9 - after CABG, 3 - valve replacement surgery, 1 - after aortic aneurysm, 1 - after heart transplantation), in other five cases (2 - viral myocarditis, 3 - cardiomyopathy) we implanted VAD electively. In three cases VAD served as a bridge to transplantation. Biventricular VAD was implanted in 7 cases, univentricular - in 12 (9 - left, 3 - right). 8 patients died because of bleeding (4), VAD filling failure (1), sepsis (2) and multiorgan failure (1). VAD were successfully removed in 11 patients; three of them required heart transplantation.


  42/187

  Tytuł oryginału: Aktywność układów pro- i antyoksydacyjnego w śluzie szyjkowym szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Pro- and antioxidant system activity in cervical mucus.
  Autorzy: Sanocka Dorota, Florek Ewa, Klejewski Andrzej, Kurpisz Maciej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.573-576, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedmiotem badań była ocena aktywności układów pro- i antyoksydacyjnego w śluzie szyjkowym u kobiet zdrowych oraz ze zmianami patologicznymi na szyjce macicy. Po upłynnieniu śluzu szyjkowego oznaczono w nim aktywność dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy i oksydazy ksantynowej metodą chemiluminometryczną. Aktywność układu antyoksydacyjnego w śluzie szyjkowym u kobiet zdrowych okazała się wyższa niż u kobiet ze zmianami patologicznymi na szyjce macicy. Ponadto, w śluzie szyjkowym kobiet, u których badaniem cytologicznym wykryto zmiany dysplastyczne, zaobserwowano znaczne podwyższenie aktywności oksydazy ksantynowej, która jest silnym prooksydantem. Wydaje się, że układ antyoksydacyjny w śluzie szyjkowym może odgrywać rolę protekcyjną zarówno w odniesieniu do komórek szyjki macicy jak i wobec aktywnych metabolicznie gamet męskich.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the activity of the pro- and antioxidant systems in cervical mucus of healthy women and women with pathological of disorders cervical. After cervical mucus liquefaction, the activity of superoxide dismutase, catalase and xanthine oxidase was determined by means of chemiluminiscence assays. The activity of the antioxidant system in cervical mucus of healthy women was higher as compared to the group with pathological cervical disorders. Moreover, in mucus samples obtained from women dysplasia, the significantly hightened activity of xanthine oxidase (strong pro-oxidant) was observed. The antioxidant system present in cervical mucus may protect both the cells of the uterine cervix and the viable sperm.


  43/187

  Tytuł oryginału: Epidemiologia schorzeń atopowych oraz wpływ czynników środowiskowych na ich występowanie.
  Autorzy: Bukowczan Zenon, Kurzawa Ryszard, Bukowczan Marcin
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.204-211, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wzmożenie występowania schorzeń alergicznych (alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, astma, atopowe zapalenie skóry) w ostatniej dekadzie, związane jest ze wzrostem zanieczyszczeń środowiskowych. W przypadku astmy obserwujemy również znaczne geograficzne zróżnicowanie częstości jej występowania. Chociaż predyspozycje genetyczne są istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób alergicznych, zanieczyszczenia środowiskowe mogą pogarszać ich przebieg, oddziaływując jako czynniki nieswoiste oraz immunomodulatory, wzmagające nieswoiście wzrost syntezy immunoglobuliny IgE. Głównymi czynnikami środowiskowymi oddziaływującymi na ustrój człowieka są: klimat, zanieczyszczenie środowiska zewnątrz i wewnątrzdomowego, czynniki psychiczne oraz sytyacje stresowe. Stopień zanieczyszczenia powietrza zależy przede wszystkim od uprzemysłowienia regionu. Niekorzystny wpływ środowiska przejawia się poprzez: osłabienie naturalnych mechanizmów odpornościowych, wyzwalanie reakcji alergiczno-immunologicznych jako mechanizmów chorobowych.

  Streszczenie angielskie: The escalation of allergic diseases (allergic rhinitis, asthma, atopic eczema) over recent decades has been linked to an increase environmental pollutants. In asthma there is also some evidence for geographical variation in prevalence. Although genetic predisposition is the strongest single risk factor atopic, air pollutants may aggravate the condition by acting as unspecific irritants and immunomodulators, leadning to increased immunoglobulin E expression. The major environmental agents which influence human organism are: climate, out and indoor, mental aspects and stress. The intensity of air pollution generally dependent on the industralisation of the specific area. harmful effect of the environmental consist in: attenuation of natural immunity, immuno-allegrical reaction as a disease manifestation.


  44/187

  Tytuł oryginału: Przewlekły proces zapalny w astmie oskrzelowej - co nowego Anno Domini 2002?
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Bukowczan Zenon
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.215-217, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  45/187

  Tytuł oryginału: Grupy leków stosowanych w terapii astmy oskrzelowej.
  Autorzy: Urbanek-Jóźwik Ewa, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.223-225, bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  46/187

  Tytuł oryginału: Strategia leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Bukowczan Zenon
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.226-229, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  47/187

  Tytuł oryginału: Leczenie zaostrzeń astmy oskrzelowej.
  Autorzy: Wójcik Adam, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.230-236, il., bibliogr. 8 poz. sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono najnowsze zalecenia dotyczące postępowania w przypadku zaostrzenia astmy oskrzelowej. Omówiono zasady leczenia zaostrzeń w domu pacjenta, na izbie przyjęć, oddziale szpitalnym oraz oddziale intensywnej opieki medycznej. Zwrócono uwagę na sposoby monitorowania zaostrzeń, dawkowanie i sposób podawania leków oraz zasady postępowania w przypadkach zagrożenia życia.

  Streszczenie angielskie: In this article the principles of home and hospital - based management of exacerbation's of bronchial asthma are presented. The attention was paid to the monitoring of exacerbation, drug therapy and the management of life threatening cases.


  48/187

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry - etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Wanat-Krzak Małgorzata, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.237-244, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Atopowe zapalenie skóry jest jedną z najczęstszych chorób skóry wieku dziecięcego. Jej leczenie bardzo często przynosi wiele problemów zarówno pacjentom jak i lekarzowi i wymaga ich wzajemnej współpracy. W pracy przedstawiono etiopatogenezę, objawy kliniczne, rozpoznawanie, różnicowanie oraz podstawowe zasady leczenia atopowego zapalenia skóry.

  Streszczenie angielskie: Atopic dermatitis is one of the most common diseases of skin in children. The treatment is often a big problem for patients and for a physician too and requires theirs close cooperation. In this paper we showed the etiopathogenesis, clinical sings, diagnosis, differential diagnosis and principles of treatm,ent of atopic dermatitis.


  49/187

  Tytuł oryginału: Stosowanie leków przeciwhistaminowych w alergicznych chorobach skóry u dzieci.
  Autorzy: Wanat-Krzak Małgorzata, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.245-252, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono historię i stan obecny leków przeciwhistaminowych. Opisano zarówno działanie leków przeciwhistaminowych I generacji jak i nowszych leków z tej grupy. Przedstawiono ich działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne oraz skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo stosowania w alergicznych chorobach skóry, ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych alergicznych chorób skóry wieku dziecięcego.

  Streszczenie angielskie: This paper presents the history and the current status of antihistamines. The first generation antihistamines and new generation of these drags were shown. The authors present their antiallergic and anti-inflammatory features and clinical efficacy and safety in allergic diseases of skin whit the special point on the allergic diseases of skin in children.


  50/187

  Tytuł oryginału: Low-dose ritonavir moderately enhances nelfinavir exposure.
  Autorzy: Kurowski Michael, Kaeser Benoite, Sawyer Anthony, Popescu Matei, Mrozikiewicz Alexander
  Źródło: Clin. Pharmacol. Ther. 2002: 72 (2) s.123-132, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 311,916

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • farmacja
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Bacground: The protease inhibitor ritonavir is increasingly administered at subtherapeutic doses in highly acyive antiretroviral treatment, to utilize its potential for drug interactions and to enhance the plasma concentrations of other concomitantly prescribed protease inhibitors. The addition of low doses of ritonavir to nelfinvir as investigated to describe the extent of pharmacokinetic interaction. Methods: In this randomized, open-label, one-sequence crossover study, nelfinavir 1250 mg a day was dosed for 17 days, followed by 14 days of nelfinvar 1250 mg twice a day plus low doses of ritonavir of either 100 mg or 200 mg orally. Twenty-four healthy volunteers were evaluated for pharmacokinetics of nelfinavir, its metabolite M8, and ritonavir. Plasma concentrations were measured up 12 hours after moring and evening dosing, respectively, on days 14 and 31. Results: Ritonavir increased the area under the plasma concentration-time curve (AUC) of nelfinvir by 20 p.c. (P = .024) and 39 p.c. (P = .001) after moring and evening administration, respectively. The AUC of nelfinavir metabolite M8 was increased by 74 p.c. and 86 p.c. after moring and evening dosing (P .001 for both). Conclusion: During ritonavir combination therapy a clear although minor drug effect on nelfinavir pharmacokinetics was demonstrated but no dose effect was shown.


  51/187

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 7 Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w opiece zdrowotnej", Kraków, 22-24 kwietnia 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the 7th Polish Conference on "Quality in health care", Cracow, 22-24 April 2002.
  Autorzy: Kurpas Donata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.391-392 - 7 Ogólnopolska Konferencja pt. Jakość w opiece zdrowotnej Kraków 22-24.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  52/187

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 5. Ogólnoświatowej Konferencji Medycyny Wiejskiej - Melbourne, Australia, 30 kwietnia - 3 maja 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the 5th Wonca World Conference on Rural Health - Melbourne, Australia, 30 April - 3 May 2002.
  Autorzy: Kurpas Donata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.393-394, il. - 5 Ogólnoświatowa Konferencja Medycyny Wiejskiej Melbourne 30.04-03.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  53/187

  Tytuł oryginału: Serum copper and zinc concentrations in women with rheumatoid arthritis in relation to consumption frequency of various foods.
  Tytuł polski: Zawartość miedzi i cynku w surowicy krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w odniesieniu do nawyków żywieniowych.
  Autorzy: Witkowska Anna Maria, Markiewicz Renata, Hukałowicz Katarzyna, Kuryliszyn-Moskal Anna, Borawska Maria Halina
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.147-154, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pomimo, że suplementacja mikroelementów wpływa na stan mineralny organizmu w reumatoidalnym zapaleniu stawów, niewiele wiadomo czy czynniki żywieniowe wywierają podobne działanie. Wyniki badań klinicznych wskazują, że niektóre produkty spożywcze mogą nasilać objawy choroby. Dlatego też przedmiotem podjętych badań wpływ nawyków żywieniowych na stan mineralny organizmu kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Badania objęły 37 kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz grupę kontrolną złożoną z 20 zdrowych kobiet. Wywiad żywieniowy przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza. Zawartość miedzi i cynku oznaczono metodą płomieniowej spektrometrii atomowo-absorpcyjnej. W surowicy krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów zawartość miedzi wyniosła 1,56 ń 0,46 mg/dm**3, a cynku 0,81 ń 0,36 mg/dm**3. Stężenie miedzi w surowicy krwi było istotnie wyższe, a cynku znamiennie obniżone w stosunku do kobiet z grupy kontrolnej. Stosunek molowy miedzi do cynku w surowicy krwi kobiet chorych na reumatoidalne zapalenie stawów korelował dodatnio ze stężeniem białka C-reaktywnego (r = 0,69) i ujemnie ze stężeniem gammaglobulin (r = -0,41). Analiza statystyczna dotycząca nawyków żywieniowych wykazała, że częste spożycie kiełbas i serów żółtych powoduje znamienne obniżenie stężenia miedzi w surowicy krwi kobiet chorych na reumatopidalne zapalenie stawów (p 0,02). Pozostałe grupy produktów nie wpływały na poziom miedzi w surowicy krwi. Częste spożycie produktów będądych dobrym źródłem badanych metali nie wpływa na stężenie miedzi i cynku w przebiegu RZS.

  Streszczenie angielskie: Studies concerning the effect of food consumption frequency on the mineral status in rheumatoid arthritis patients were carried out. The studies included 37 women with rheumatoid arthritis and 20 normal women severing as controls. The data relating to dietary preferences were collected from interview-based questionnaires. The copper and zinc content in serum samples were determined using the flame atomic absorption spectrometry (FAAS) technique.


  54/187

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie choroby Parkinsona. Metody, pułapki i kierunki rozwoju w przyszłości].
  Autorzy: Kuran Włodzimierz
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (4) s.54-55, bibliogr. 10 poz. - Tł. artyk. z czas. Posgraduate Medicine 2001; 110(6)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  55/187

  Tytuł oryginału: Indomethacin protects against neurodegeneration caused by MPTP intoxication in mice.
  Autorzy: Kurkowska-Jastrzębska I., Babiuch M., Joniec I., Przybyłkowski A., Członkowski A., Członkowska A.
  Źródło: Int. Immunopharmacol. 2002: 2 (8) s.1213-1218, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,577

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The anti-inflammatory agents are postulated to be effective in treating neurodegenerative disorders. In this study, we showed that indomethacin (IND) in the dose of 1 mg/kg protected neurons against toxic damage caused by 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) in mice model of Parkinson's diseases. IND also diminished microglial activation and lymphocytic infiltration in the injured areas. These observations suggest that anti-inflammatory properties of IND may play a role in the neuron's protection in this model. However, diminished inflammatory reaction may be secondary to less neuronal damage.


  56/187

  Tytuł oryginału: Fibroblast-like synoviocytes from rheumatoid arthritis patients express functional IL-15 receptor complex: endogenous IL-15 in autocrine faschion enhances cell proliferation and expression of Bcl-xL and Bcl-2.
  Autorzy: Kurowska Mariola, Rudnicka Weronika, Kontny Ewa, Janicka Iwona, Chorazy Magdalena, Kowalczewski Jacek, Ziółkowska Maria, Ferrari-Lacraz Sylvie, Strom Terry B., Maśliński Włodzimierz
  Źródło: J. Immunol. 2002: 169 (4) s.1760-1767, il., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 300,982

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The hallmarks of rheumatoid arthritis (RA) are leukocytic infiltratin of the synovium and expansiveness of fibroblast-like synovicytes (FLS). The abnormal proliferation of FLS and their resistance to apoptosis is mediated, at least in part, bay present in RA joints proinflammatory cytokines and growth factors. Because IL-15 exerts properties of antiapoptotic and growth facators, and is produced by RA FLS, we hypothesized that IL-15 participates in RA FLA activation. To test this hypothesis, we first examined whether RA FLS express chains required for high affinity functional IL-15R. Indeed, RA FLS express IL-15Rŕ at mRNA and protein levels. Moreover, we confirmed the presence of IL-2Rá and common ç-chains. Interstingly, TNF-ŕ or IL-1á triggered significant elevation of IL-15Rŕ chanin at mRNA and protein levels. Next, we investigated the effects of exogenous or endogenous IL-15 on Bcl-2 andBcl-XL expression, FLS proliferation, and apoptosis. Exogenous IL-15 enhanced RA FLS proliferation and increased the level of mRNA-encoding Bcl-XL. To test the role of endogenous IL-15 in the activation of RA FLS, an IL-15 mutant/Fcç2a protein exerting properties of specific antagonist to the IL-15Rŕ chain was used. We found that blocking IL-15 biological activities using this protein substantially reduced endogenous expression of Bcl-2 and Bcl-XL, and RA FLA proliferation that was reflected by increased apoptosis. Thus, we havae demonstrated that a distinctive phenotype of RA FLS, i.e., persistent activation, proliferation, and resistance to apoptosis, is related to the autocrine activation of IL-15Rs by FLS-derived IL-15.


  57/187

  Tytuł oryginału: Zagadnienie śmierci w ujęciu psychologicznym i medycznym.
  Autorzy: Kurzbauer Roman
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.81-87 - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  58/187

  Tytuł oryginału: Wydalanie jodu z moczem u zdrowych kobiet rozpoczynających stosowanie preparatu Materna w pierwszym trymestrze ciąży.
  Tytuł angielski: Urine iodine excretion by healthy pregnant women after vitamin and microelement supplementation (Materna) since I trimester.
  Autorzy: Kochańska-Dziurowicz Aleksandra, Kmita Daniel, Bijak Aleksandra, Kurzeja Ewa, Grabowski Janusz, Schab Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.529-535, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba oceny przydatności preparatu Materna w aspekcie gospodarki jodowej u zdrowych kobiet z fizjologiczną ciążą. Analizę podaży jodu oceniono poprzez pomiar zmodyfikowaną metodą PAMM stężenia wydalanego jodu w porannej porcji moczu. Badaniami objęto 50 zdrowych kobiet z fizjologiczną ciążą. Stężenie wydalanego jodu w porannej porcji było mierzone w I i II trymestrze ciąży przed i po 1, 2 i 3 miesiącu używania Materny. Stwierdzono, że przyjmowanie preparatu Materna przez okres 3 miesięcy u 83 proc. kobiet będących w pierwszej ciąży stężenie jodu było fizjologiczne.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of the study was the study was the assessment of iodine turnover in healthy pregnant women supplemented by microelement and vitamin preparation Materna. Methods: To assess iodine supplementation, a modyfied PAMM method was used for measurement of iodine concentration in morning urine. Materials: 50 pregnant healthy women were tested for Materna supplementation. Urine iodine concentration was measured starting from the I trimester of pregnancy and then after 1, 2 and 3 months of Materna administration. Results: It has been found, that 3 months of supplementation with Materna reduces iodine deficiency in 83 p.c. of primiparas, while in the same time urine iodine concentration was normal in only 30 p.c. of women in their third and next pregnancy. Conclusion: In our opinion iodine urine concentration should be assessed in all multiparas using Materna after 1 month of supplementation in order to correct individual iodine supplementation doses.


  59/187

  Tytuł oryginału: Disturbed right ventricular ejection pattern as a new Doppler echocardiographic sign of acute pulmonary embolism.
  Autorzy: Kurzyna Marcin, Torbicki Adam, Pruszczyk Piotr, Burakowska Barbara, Fijałkowska Anna, Kober Jarosław, Oniszh Karina, Kuca Paweł, Tomkowski Witold, Burakowski Janusz, Wawrzyńska Liliana
  Źródło: Am. J. Cardiol. 2002: 90 (5) s.507-511, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 304,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Transthoracic echokardiography (TTE) is frequently performed in patients with suspected acute pulmonary embolism (APE) to search for right ventricular (RV) pressure overload. We prospectively assessed the diagnostic value on the disturbed RV ejection pattern ("60/60 sign") and compared its diagnostic performances with that of the presence of RV pressure overload, as well as with "McConnell sign" based on RV regional wall motion abnormalities. We assessed 100 consecutive patients with clinical suspicion of APE, including those with previous cardiorespiratory disease. After TTE, all of the patients underwent reference diagnostic tests for APE. The 60/60 sign required RV occeleration time of ó 60 ms in presence of tricuspid insufficiency pressure gradient ó 60 mm Hg. APE was ultimately confirmed in 67 of 100 patients. In 17 of 67 patients, 60/60 sign correctly suggested APE, whereas 2 false-positive results were noted: in pulmonary fibrosis and in acute respiratory distress syndrome following lung resection. McConnell sign was fully specific but was noted in only 13 of 67 patients. Sensitivity and specificity were 81 p.c. and 45 p.c. for "RV-pressure overload" signs, 25 p.c. and 94 p.c. for 60/60 sign, and 19 p.c. and 100 p.c. for McConnell sign. When combined, the 2 latter signs were 94 p.c. specific and 36 p.c. sensitive in diagnosing APE. Thus, RV overload at echocardiography is not specific for APE. The 60/60 and McConnell signs are insensitive, but are reliabe and helpful in bedside diagnosis of APE when direct visualization of the pulmonary arteries is impossible...


  60/187

  Tytuł oryginału: Rola implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu serca.
  Tytuł angielski: Implantable cardioverter defibrillators in the treatment of malignant ventricular arrhythmias.
  Autorzy: Przybylski Andrzej, Kurowski Andrzej, Lewandowski Michał, Sterliński Maciej, Pytkowski Mariusz, Szwed Hanna
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (1) s.99-103, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Impalntowane kardiowertery defibrylatory odgrywają coraz większe znaczenie w zapobieganiu nagłym zgonom sercowym. Wyniki wieloośrodkowych badań wykazują przewagę wszczepienia defibrylatora nad farmakoterapią. Dotyczy to przede wszystkim chorych po przebytym zatrzymaniu w mechanizmie częstoskurczu komorowego lub migotania komór, jednak wykazano również korzystny wpływ tej metody w profilaktyce pierwotnej nagłego zgonu. Do rozszerzenia wskazań przyczynił się niewątpliwie również postęp technologiczny. W pracy omówiono historię i ewolucję kardiowerterów defibrylatorów oraz przedstawiono współczesne poglądy na rolę tej metody leczenia u chorych z komorowymi zaburzeniami rytmu serca. Omówiono również powikłania tej formy terapii, zwracając uwagę na niewłaściwe wyładowania.

  Streszczenie angielskie: Implantable cardioverter defibrillators (ICD) are of increasing importance in the prevention of sudden cardiac death. The results of multicenter studies reveald the superiority of this method in comparison to pharmacotherapy. Especially it has been shown in survivors of ventricular tachycardia or fibrilation, but they seem to be effective also in primary prevention. Technological progress also influenced the development of ICD therapy. In the paper we discussed the history and evolution of ICD therapy. The present opinions about indications for the implantation and the role in the treatment of patients with ventricular arrythmia.


  61/187

  Tytuł oryginału: Cyproterone, norethindrone, medroxyprogesterone and levonorgestrel are less potent local human growth hormone and insulin-like growth factor I secretion stimulators than progesterone in human breast cancer explants expressing the estrogen receptor.
  Autorzy: Milewicz T., Kołodziejczyk J., Krzysiek J., Basta A., Sztefko K., Kurek S., Stachura J., Gregoraszczuk E. L.
  Źródło: Gynecol. Endocrinol. 2002: 16 (4) s.319-329, il., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to compare the ability of natural progesterone and synthetic progestins to stimulate local growth hormone (GH) and insulin-like growth factor I (IGF-I) secretion by breast cancer explants. Explants obtained during surgery were divided according to their estrogen/progesterone receptor phenotype - ER(+)PR(-); ER(+)PR(+); ER(-)PR(+) - as determined by immunocytochemistry. Natural progesterone (10**-5 mol/l) and synthetic progestins (cyproterone acetate (5 x 10**-7 mol/l), norethindrone (10**-5 mol/l), medroxyprogesterone acetate (10**-7 mol/l), and levonorgestrel (10**-7 mol/l) were tested in vitro for their ability to induce secretion of proliferation-promoting agents such as human GH (hGH) and IGF-I. All hormone-dependent breast cancer cell types responded to progesterone stimulation with increased local hGH secretion, while in the non-malignant tissue this effect was observed only in PR(+) cells. Moreover, progesterone in only PR(+) cells in vitro stimulated local IGF-I secretion by both malignant and non-malignant tissue. Medroxyprogesterone and levonorgestrel increased GH secretion by both malignant and non-malignant ER(-)PR(+) breast cancer explants, while cypropterone stimulated it only in non-malignant tissue. None of the synthetic progestins tested in this experiment exerted an effect on GH secretion by both malignant and non-malignant tissue of ER(+) breast cancer explants. The present data additionally showed that, apart from cyproterone, which increased IGF-1 secretion in the same manner as progesterone by both malignant and non-malignant ER(-)PR(+) breast explants...


  62/187

  Tytuł oryginału: Zatrucie tioridazyną, czy skutek błędów terapeutycznych przyczyną zgonu trzyletniej dziewczynki?
  Tytuł angielski: Thioridazine intoxication or therapeutic error as the cause of death of a three-year-old girl.
  Autorzy: Deboa Danuta, Borowiak Krzysztof S., Ciechanowski Kazimierz, Kurzejamska-Parafiniuk Małgorzata
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (2) s.111-119, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zatrucia lekami i ksenobiotykami u dzieci, szczególnie poniżej 7-roku życia, stwarzają zwykle trudności diagnostyczne i terapeutyczne z uwagi na niewykształcone w pełni układy enzymatyczne procesów detoksykacyjnych, większą wrażliwość narządową, znacznie łatwiejsze zaburzenia homeostazy ustrojowej - w tym gospodarki wodnoelektrolitowej i mniejsze możliwości kompensacyjne w zaburzeniach kwasiczych lub zasadowiczych. W pracy przedstawiono dyskusyjny przypadek śmierci 3-letniej dziewczynki w 30 godzinie pobytu w szpitalu, do którego przyjęto ją z podejrzeniem o zażycie 2 lub 3 a 100 mg tabletek Tioridazyny. Na podstawie dokumentacji i wyników przeprowadzonej sądowej sekcji zwłok przyjęto, że przyczyną zgonu była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa spowodowana rozległym, bardzo nasilonym obrzękiem mózgu i płuc w przebiegu "zatrucia wodnego", tj. ostrego przewodnienia hypotonicznego dziecka.


  63/187

  Tytuł oryginału: Czynniki perinatalne a stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci - badania pilotowe.
  Tytuł angielski: Perinatal factors and severity of children's asthma - the pilot study.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kiełbasa Bogumiła, Ciszek-Doniec Violetta, Pisiewicz Krzysztof, Willim Grzegorz, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.155-159, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W szeregu badań epidemiologicznych wskazywano na związki między wzrostem zachorowań na choroby alergiczne a czynnikami środowiskowymi. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie zależnościami między ryzykiem zachorowania na astmę oskrzelową a przebiegiem wczesnego okresu rozwoju dziecka, w tym okresem okołoporodowym. Cel. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy wybranymi czynnikami perinatalnymi a ciężkością przebiegu klinicznego astmy oskrzelowej u dzieci. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 673 dzieci w wieku 7-16 lat. Stopień ciężkości choroby ustalono zgodnie z ogólnie przyjętymi kryteriami (GINA). Na podstawie szczegółowego kwestionariusza oceniano wybrane czynniki ryzyka rozwoju astmy o ciężkim i umiarkowanym przebiegu. Wyniki. Wykazano, że wczesne wprowadzenie glutenu do diety dziecka wiąże się z cięższym przebiegiem choroby (OR 1,5; 95 proc. PU 1,1-2,2). Istotne dla przebiegu klinicznego astmy wydają się również stan urodzeniowy dziecka oraz karmienie naturalne. Wnioski. Wyniki badań wskazują, że czynniki okresu perinatalnego mogą wiązać się ze wzrostem ryzyka rozwoju ciężkich postaci astmy oskrzelowej. Ich identyfikacja może mieć znaczenie prewencyjne.


  64/187

  Tytuł oryginału: Stan narządu żucia kobiet w wieku 35-44 lat zatrudnionych w ZPC "SKAWA S.A." w Wadowicach na podstawie liczby PUW i OHI-S.
  Tytuł angielski: The status of masticatory system in women working in ZPC "SKAWA S.A." in Wadowice basing on DMF number and CHI-S Index.
  Autorzy: Ilewicz Leszek, Kurek Halina, Rauch Jan
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.122-126, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this work the assessment of the intensity and component structures of DMF number and value of OHI-S index according to Green and Vermillon by women that are working in environment of flour and sugar dust, on the example of ZPC "Skawa" Wadowice. In tested group, which counted 120 people, the average DMF number was high and its average value was 24.64. the highest values it showed among worker of department, which machinery were less modern. With relation to the countrywide data it was 47 p.c. higher. Also it showed higher value by bakers than packers. Structure of components was highly unfavorable in case of D and M. It exceeded average country values more than 100,p.c. The value of F was 100 p.c. lower. Index of treatment achieved level of 50 p.c. country data. The number of tested people with tartar on the basis of OHI-S index is 28 p.c. higher. There are 7 times more toothless people than by the country index. The analysis of received results serve to work out the prophylactic program, as well - in prospect - to reactivate out - patient clinic, which were eliminate few years ago.


  65/187

  Tytuł oryginału: Evaluation of in vitro culture of human myoblasts for tissue autotransplants to the post-infarcted heart.
  Tytuł polski: Ludzkie mioblasty in vitro do autoprzeszczepu tkankowego w pozawałowym mięśniu sercowym.
  Autorzy: Rozwadowska Natalia, Fiszer Dorota, Siminiak Tomasz, Kalawski Ryszard, Kurpisz Maciej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.233-241, il., bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background. In order to provide a tissue autotransplant to the post-infarcted heart, an in vitro culture of human myoblasts with the highest possible number of non-differentiated muscle-sperm precursors in a time frame between 3-4 weeks is required. Aim. To test the different medium supplements such as FCS (Fetal calf serum), HS (Human serum) and HSA (Human serum albumin) for the optimisation of in vitro culture of human myoblasts. Methods. A fragment of tissue from m. vastus lateralis was collected, then myoblast cells were isolaated and cultured in vitro. In order to isolate satellite cells, the combination of enzymatic digestion (collagenase, type 1) with mechanical agitation was used. The obtained cell suspension was distributed to the culture flasks covered with gelatine. Incubation was carried out in DMEM medium (Dulbecco's Modified Eagle Medium) for 2 weeks. Cells after the first passage were equally divided and placed to the media with different supplements (20 p.c. FCS, 20 p.c. HS, 3 p.c. HSA). After 1 week of culture the cell concentration, viability and stage of differentiation were evaluated. Results. After culture in medium with 20 p.c. FCS, cells demonstrated normal morphology and a myoblast monolayer was attached to the flask surface; no myocytes were observed. In a culture with medium containing 20 p.c. HS high numbers of the non-attached cells with a significant (19 p.c.) proportion of dead cells were present. HSA caused the cell differentiation from myoblasts into myocytes. The highest proliferation rate was observed in culture with FCS...


  66/187

  Tytuł oryginału: Autotransplantacja zęba z zastosowaniem techniki sterowanej regeneracji kości (GBR). Doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Autoplasty of tooth using guided bone regeneration - on the basis of the authors' own observations.
  Autorzy: Kukuła Jacek, Kuras Marek
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.42-44, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autotransplantacja polega na przemieszczeniu zawiązku zęba lub zęba o ukończonym rozwoju w inne miejsce łuku zębowego u tego samego pacjenta. Metoda ta jest z powodzeniem stosowana jako uzupełnienie leczenia szczękowo-ortopedycznego lub jako alternatywa leczenia protetycznego bądź implantologicznego. Autorzy opisują trzyletnie obserwacje przypadku autotransplantacji kła o ukończonym rozwoju korzenia. Zabieg przeprowadzono z zastosowaniem techniki sterowanej regeneracji kości (GBR) ze względu na brak odpowiedniej ilości podłoża kostnego koniecznego do prawidłowego umocowania zęba w kości wyrostka zębodołowego.


  67/187

  Tytuł oryginału: Cechy osobowości borderline u 14-letniej dziewczynki z zespołem Mayer-Rokitansky-Kster.
  Tytuł angielski: Borderline personality in a 14-year old girl with Mayer-Rokitansky-Kster syndrome.
  Autorzy: Sybilski Adam J., Kurowska Danuta
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.85-87, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The Mayer-Rokitansky-Kster (MRK) syndrome is relatively uncommon. It is characterized by normal external genitalia, an absent vagina, absent or rudimentary uterus, and normal fallopian tubes and ovaries. Authors report a case of MRK. The main problem of their patient was borderline personality and mild abdominal pain.


  68/187

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę w bardzo zaawansowanym wieku.
  Tytuł angielski: Cardiovascular risk factors in very old hypertensive patients with and without diabetes.
  Autorzy: Fojt Tadeusz, Duława Jan, Kurek Andrzej, Janowska Mirosława, Szewieczek Jan
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.303-307, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Zaawansowany wiek, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia i insulinooporność są dobrze udokumentowanymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo- naczyniowego. Przerost lewej komory serca (LVH) można uważać za wtórny czynnik ryzyka zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo- naczyniowych. Celem pracy było określenie zaleności między LVH a wymienionymi wyżej czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej u osób w bardzo zaawansowanym wieku chorych na nadciśnienie tętnicze z towarzyszącą cukrzycą lub bez tego schorzenia. Materiały i metody. Badania przeprowadzono u 21 chorych na nadciśnienie tętnicze w wieku 74-92 lat (grupa A) oraz u 9 chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę w wieku 75-88 laty (grupa B). U wszystkich chorych określono współczynnik masy ciała (BM), stężenia w surowicy krwi cholesterolu frakcji HDL i LDL, triglicerydów (TG), cystatyny C (Cy-C), glukozy i insuliny. Na podstawie odpowiednich wzorów obliczono wskaźnik masy lewej komory (LVMI) oraz wskaźnik insulinooporności (HOMA). Wyniki. Badane grupy chorych nie różniły się znamiennie w zakresie wartości BMI, stężenia cholesterolu frakcji HDL, LDL, TG, Cy-C i LVMI. Wskaźnik insulinooporności (HOMA) był znamiennie wyższy u chorych na cukrzycę (1,5 ń 0,2 vs. 4,5 ń 1,6). Wniosek. U chorych na nadciśnienie tętnicze w bardzo zaawansowanym wieku współistnienie insulinoopornośći i cukrzycy nie wpływa na profil lipidów i stężenie cystatyny C w surowicy krwi oraz na wskaźnik masy lewej komory serca.

  Streszczenie angielskie: Background. Ageing, hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia and insulin resistance are the well documented risk factors for cardiac atherosclerotic diseases. Left ventricular hyperthrophy (LVH) could be considered as a secondary risk factor for cardiovascular morbidity and mortality. The aim of the study was to assess the relationship between LVH and mentioned above risk factors for ischemic disease in very old hypertensive patients with or without diabetes. Material and methods. Studies were carried out in 21 hypertensive patients without diabetes aged from 74 to 92 y (group A) and in 9 hypertensive patients with diabetes aged from 75 to 88 y (group B). In all patients BMI, serum HDL, LDL, TG, cystatin C (Cy-C) and left ventricular mass index (LVMI) were assessed. Insulin resistance index was calculated according to HOMA formula using serum glucose and insulin level. Results. No significant differences were found between BMI, HDL, LDL, TG, Cy-C and LVMI. Insulin resistance index (HOMA) was signifficant in hypertensive patients with diabetes (1.5 ń 0.2 vs. 4.5 ń 1.6). Conclusion. Presence of diabetes mellitus and increase of insulin resistance do not influence lipid profile, cystatin C and left ventricular mass index in very old hypertensive patients.


  69/187

  Tytuł oryginału: Active and passive executive function disorder subsequent to closed-head injury.
  Autorzy: Pąchalska Maria, Kurzbauer Henryk, Talar Jan, MacQueen Bruce Duncan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CS1-CS9, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Executive dysfunction is one of the most destrucive sequelae of closed head injuries (CHI), often impeding or even preventing the patient's return to normal functioning. On the basis of extensive clinical testing of patients with neurobehavioral disturbances resulting from CHI, the authors propose a new typology of executive dysfunction based on the primary behavioral distinction between active ('acting without thinking') and passive ('thinking without acting') forms of executive function disorder. Material/Methods: Two patients were selected for detailed presentation. Both present with mild to moderate motor and cognitive symptoms resulting from closed head injury. The medical histories of the two patients are similar (educated professionals, mid-40s, married with children, injuries suffered in a traffic accident, 2 months in coma) except for the location of focal injuries. Results: Despite considerable progress in rehabilitation, the extent of functional disorder is disproportionately large in comparison to the degree of objective disability measured by standard instruments. It is suggested that the reason for this disparity lies in executive dysfunction. In particular, a model for executive functioning will be presented to explain why and low selective destruction of particular anatomical/functional components leads to the behvioral consequences known as 'executive dysfunction'. Conclusions: executive dysfunction is a distinct clinical syndrome which occurs in at least two distinguishable varieties, active and passive.


  70/187

  Tytuł oryginału: Immunopatogeneza zapalenia stawów: lekcja płynąca z choroby z Lyme i reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł angielski: Immunopathogenesis of inflammatory arthitis: lesson from Lyme and rheumatoid atrhritis.
  Autorzy: Kuryliszyn-Moskal Anna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.67-72, bibliogr. 33 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • choroby zakaźne
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapalenie stawów jest częstym objawem późnej choroby z Lyme i może rozwijać się w kierunku nadżerkowego zapalenia, zbliżonego histopatologicznie do zmian w przebiegu r.z.s. Rozwój przetrwałego zapalenia stawów, a niekiedy nadżerek w obrębie chrząstki i kości spowodowany jest zaburzeniami autoimmunologicznymi, rozwijającymi się po kontackie z Borrelia burgdorferi. Przedstawiono analizę interakcji między organizmem a patogenem w przebiegu Lyme arthritis.


  71/187

  Tytuł oryginału: Wpływ antocyjanin z aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa Elliot) na odczyn skórnej angiogenezy u myszy.
  Tytuł angielski: Effect of anthocyanins from Aronia melanocarpa Elliot on skin angiogenesis reaction in mice.
  Autorzy: Krzesiński Paweł, Kura Marcin, Stefaniak Wojciech, Szmigiel Bartosz
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.123-127, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Angiogeneza jest złożonym procesem niezbędnym dla rozwoju guzów nowotworowych. Stopień unaczynienia guza warunkuje w istotnym stopniu skuteczność stosowania terapii. Celem pracy było zbadanie działania antocyjanin zawartych w soku aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa Elliot) na proces angiogenezy indukowanej limfocytami ludzkimi u myszy. W przeprowadzonych badaniach obserwowano antyangiogenne działanie antocyjanin, które podawane dożołądkowo w znacznym stopniu zahamowały nowotworzenie naczyń.

  Streszczenie angielskie: Angiogenesis is a comlex process essential for the development of neoplastic tumours. The degree of the tumour vascularization conditions to a significant degree the effectiveness of the applied therapy. The aim of the study was to investigate the effect of anthocyanins found in Aronia melanocarpa Elliot juice on the process of human lymphocytes - induced angiogenesis in mice. Antiangiogenic effect of anthocyanins which administered intragastrically inhibited significantly vessels neoplasia, was observed in the carried out investigations.


  72/187

  Tytuł oryginału: The influence of intracellular idarubicin and daunorubicin levels on drug cytotoxicity in childhood acute leukemia.
  Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Kurylak Andrzej, Balwierz Walentyna, Rokicka-Milewska Roma, Matysiak Michał, Balcerska Anna, Kowalczyk Jerzy, Wachowiak Jacek, Sońta-Jakimczyk Danuta, Chybicka Alicja
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.99-107, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 8 Międzynarodowe Sympzjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Uptake and efflux of two anthracyclines, idarubicin (IDA) and daunorubicin (DNR), was studied in childhood acute leukemia samples. A comparison of IDA and DNR transport phenomena in relation to drug cytotoxicity and expression of P-glycoprotein (PGP) was made. Intracellular content of IDA/DNR was determiend by flow cytomery using the fluorescent properties of the drugs. In vitro drug cytotoxicity was measured by the 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay. PGP expression was analysed by flow cytometry. The uptake and efflux rates were non-significantly higher for IDA than DNR. There were no differences between three types of leukemia with respect to drug content during accumulationand retention. After correction for the cell volume, intracellular concentration of both drugs in each moment of uptake and efflux was significantly lower in relapsed ALL and AML samples in comparison with initial ALL cells. Efflux, but not uptake, of both drugs was inversely correlated with PGP expression ad IDA, but not DNR, cytotoxicity. The cytotoxicity was correlated with drug accumulation for both drugs and with drug retention for IDA. In conclusion, it seems that (1) intracellular content was related to the lippopholic properties of the drugs rather than to the type of leukemia, (2) decreased intracellular concentration of both drugs might have an impact on compromised therapy results in AML and relapsed ALL children, (3) IDA presents higher cytotoxicity, which possibly might be decreased by the presence of PGP. These results might have a practical impact on the rational design of new chemotherapy protocols.


  73/187

  Tytuł oryginału: The course of vision disturbances in a patient with the MELAS syndrome.
  Autorzy: Pachalska Maria, DiMauro Salvatore, Formińska-Kapuścik Maria, Kurzbauer Henryk, Talar Jan, MacQueen Bruce Duncan, Pawlicka Iwona, Jeleńska-Szyguła Irena
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CS11-CS20, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This article describes the neuropsychological and ophthalmic symptoms presented by a patient with MELAS, a mitochondrial cytopathy. This rare disease is characterized by a remitting-relapsing course against the background of a slowly progressive degenerative process. Case report: The patient is a 22-year-old Polish female, with initial onset of symptoms in 1994; the clinical diagnosis of MELAS was established in 1998, and confirmed in 2000 by the discovery of a novel mtDNA mutation. Her visual acuity fluctuates from near-normal to near-blindness, often changing dramatically within a matter of weeks; the visual field has more or less steadily narrowed to lunate. Visual evoked potentials show sporadic distrubances, while the nerve fiber layer shows significant attenuation. The evidence points to a complex etiology, involving both cortical damage and attenuation of the optic nerves and neural pathways. A similar two phase pattern - episodic disturbances with rapid spontaneous revovery against a background of progressive deterioration - occurs in neuropsychological testing, which reveals progressive dementia and episodic aphasia. Conclusions: The peculiiar pathomechanism of MELAS results in simultaneous insults to various parts of the central and peripheral nervous systems, creating the complex and highly variable pattern seen in this patient. In clinical practice care should be taken not to overlook the possible significance of such a pattern appearing in various systems and on varying levels.


  74/187

  Tytuł oryginału: Atopia i jej czynniki ryzyka u dzieci szkolnych z Krakowa.
  Tytuł angielski: Risk factors for atopy in schoolchildren from Cracow.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Wroński Marcin A., Pisiewicz Krzysztof, Willim Grzegorz, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.417-421, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena występowania atopii i jej czynników ryzyka u dzieci szkolnych z Krakowa. W grupie 223 dzieci (12-14 lat) z trzech dzielnic Krakowa. Cechy atopii stwierdzono u 26,5 proc. dzieci, najczęściej - 34,7 proc., u dzieci mieszkających w dzielnicy Stare Miasto, gdzie występują najwyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. W pozostałych dzielnicach - Prokocim i Nowa Huta odpowiednio 26,1 proc. i 22,1 proc. Ryzyko wystąpienia atopii było istotnie wyższe u dzieci pochodzących z rodzin o bardzo dobrym lub dobrym statusie ekonomicznym. Występowanie atopii wiązało się również z lokalizacją i warunkami zamieszkania oraz zachorowaniami w okresie wczesnego dzieciństwa.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess atopy and its risk factors in scholl children from Cracow. A survery of atopy in the 223 children, aged 12-14 years, in relation to developmental, environmental and social factors, was conducted in the three districts of Cracow. Atopic sensitization (SPT 3mm) was more prevalent in children from highly polluted district of the Stare Miasto than in children living in Prokocim and Nowa Huta (34.7 p.c. - 26.1 p.c. - 22.1 p.c.). Good and very good socioeconomical status was an important risk factor for development of atopy. Prevalance of atopy was also related to place of residence, living conditions and diseases in early childhood.


  75/187

  Tytuł oryginału: The cGMP syntheisis and PKG1 expression in murine lymphoid organs.
  Autorzy: Kurowska Ewa, Kobiałka Marcin, Zioło Ewa, Strządała Leon, Gorczyca Wojciech A.
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (4) s.289-294, il., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Numerous reports indicate that cyclic 3', 5' guanosine monophosphate (cGMP) is involved in the regulation of immune processes. However, the mechanisms responsible for the synthesis of this nucleotide and its signaling pathways in immune cells are still not well recognized. The aim of our studies was to establish: 1) which form of guanylyl cyclase (GC) synthesizes cGMP in murine lymphoid organs and 2) whether the same organs express the isoforms PKG1ŕ and/or PKG1á of protein kinase G, known as possible target for synthesized cGMP. Cells isolated from thymus, lymph nodes, and spleen were treated with activators (SNP, ANP, CNP, STa) of soluble or particulate cyclases. Sodium nitroprusside (SNP) elevated intracellular cGMP 2-fold in thymic and lymph node cells and about 10-fold in spleen cells. Atrial natriuretic peptide (ANP) caused modest but statistically significant increases of cGMP in cells of all three organs. Additionally, spleen cells elevated their cGMP content about 2-fold in response to C-type natriuretic protein (CNP). In cellular homogenates of the all analyzed organs, the antibody anti-PKG1á stained the 78 kDa band corresponding to the molecular mass PKG1. Only homogenates of spleen cells were stained by the antibody recognizing PKG1ŕ. Our results indicate that in the investigated organs cGMP may be synthesized mainly by soluble GC in response to nitric oxide. The modest increase of cGMP upon stimulation by ANP suggests that in all these organs either exists only a small subpopulation of cells that express particulate cyclase GC-A or GC-A is expressed at very low level...


  76/187

  Tytuł oryginału: Konwersje w cholecystektomii laparoskopowej.
  Tytuł angielski: Conversions during laparoscopic cholecystectomy.
  Autorzy: Stanowski Edward, Paczyński Andrzej, Gołębiowski Grzegorz, Koziarski Tomasz, Paśnik Krzysztof, Kurzawa Katarzyna
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.869-874, il., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Omówienie rodzajów i przyczyn konwersji w cholecystektomii laparoskopowej. Materiał i metodyka. W naszej klinice od 07.1991 do 12.2001 r. wykonano 6873 cholecystektomii laparoskopowych u 4078 kobiet i 2795 mężczyzn w wieku od 13 do 94 lat, w tym konwersję wykonano u 111 (1,615 proc.) osób. Konwersje podzielono na 3 grupy: przewidywane, zamierzone i wymuszone. Uznano, iż konwersja nie jest powikłaniem nowej techniki operacyjnej, lecz zamianą sposobu operacji. Wyniki. Konwersje wykonano u 111 chorych, w tym planowe u 7 (6,3 p.c.) chorych, wymuszone u 36 (32,43 p.c.), a zamierzone u 68 (61,26 proc.) chorych. Czas operacji laparoskopowej, podczas której zdecydowano jej zamianę na klasyczną, wynosił od 7 min. do 3 h 15 min. (śr. 40 min). Konwersje stanowiły od 0,31 (1999 r.) do 2,35 proc. (1993 r.). Wahania te spowodowane są zmianą zasad kwalifikacji chorych do cholecystektomii laparoskopowej. W miarę nabywania doświadczenia i doskonalenia techniki wideochir. rozszerzano wskazania do cholecystektomii laparoskopowej. Retrospektywna ocena badania podmiotowego, przedmiotowego, badań oraz biochem. nie pozwala na jednoznaczne określenie, które z nich ma wpływ na większą częstość konwersji. Nie zaobserwowaliśmy zjawiska zwanego "krzywą uczenia sie". Zwiększona liczba konwersji spowodowana została rozszrzeniem kryteriów kwalifikacji do cholecystektomii laproskopowej. Wnioski. Konwersja nie jest błędem, lecz zamianą techniki operacyjnej. Niezależnie od liczby wykonanych operacji istnieje odsetek chorych wymagających konwersji. Konwersja powinna być wykonana w ciągu ok. 30-60 min. w przypadku braku postępu operacji...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present types of conversions and reasons for conversion during laparoscopic cholecystectomy. Material and methods. During the period between October, 1991 and December, 2001 6873 patients (4078 female, 2795 male) underwent laparoscopic cholecystectomy in our Department. Conversion was performed in 111 patients (1.615 p.c.). We divided conversions into 3 groups: anticipated conversions (7 patients -6.30 p.c.), emergency conversions in 31 cases (29.2 p.c.) and deliberate conversions in 67 cases (63.2 p.c.). Results. Conversion was performed in 11 patients (1.615 p.c.). Time during which was performed ranged between 15 min and 3 h 15 min. Data demonstrated that conversion to open cholecystectomy was required in 0.31 p.c. (1999) to 2.35 p.c. (1993). Cases these differences were due to the change of patient qualification towards laparoscopic cholecystectomy. With experience and progress in videosurgical techniques, indications towards laparoscopic cholecystectomy have expanded. Retrospective evaluation of the history, physical and biochemical examinations, as well as imaging techniques does not help determine, which of these factors might influence the frequency of conversions. We did not observe the "learning curve" in our department. The increasing number of conversions was due to a wider spectrum of qualification criteria towards laparoscopic cholecystectomy.


  77/187

  Tytuł oryginału: Trudności w diagnostyce różnicowej zapalenia płuc i zatorowości płucnej.
  Tytuł angielski: The differential diagnosis of pneumonia and pulmonary embolism.
  Autorzy: Wiśniewska Joanna, Kuca Paweł, Burakowski Janusz, Florczyk Michał, Kurzyna Marcin, Szturmowicz Monika, Torbicki Adam, Tomkowski Witold Z.
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.409-412, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: 34 - years old patient with suspected massive pulmonary embolism (PE) is described. D-dimer test, venous ultrasonography and spral-CT were used to rule out suspected PE. Bilateral pneumonia was diagnsoed. Difficulties in the differential diagnosis of pneumonia and PE are discussed.


  78/187

  Tytuł oryginału: To już 10 lat...[dot. Suwalskiego Towarzystwa Ginekologicznego].
  Autorzy: Kurak Stanisław
  Źródło: Suwal. Tow. Ginek. Biul. 2002: 11 (41) s.51-52
  Sygnatura GBL: 306,485

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Temat osobowy:
 • Soszka
 • Stefan 1914-1988

  Temat korporatywny:
 • Suwalskie Towarzystwo Ginekologiczne


  79/187

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci - wytyczne międzynarodowe.
  Tytuł angielski: Strategy for the management of asthma in children - international consensus.
  Autorzy: Kurzawa Ryszard, Doniec Zbigniew
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.102-109, bibliogr. 17 poz. - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  80/187

  Tytuł oryginału: Współczesne perspektywy terapeutyczne w pląsawicy Huntingtona.
  Tytuł angielski: Modern prospects in the treatment of Huntington's chorea.
  Autorzy: Kuran Włodzimierz
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.757-765, bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Huntingtona (HD) jest to zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, uwarunkowana genetycznie, dziedzicząca się w sposób autosomalny dominujący. Obecnie znany jest już mechanizm defektu genetycznego - jest to mutacja dynamiczna w obrębie genu IT 15, położonego na chromosomie 4 p 16.3, kodującego białko huntingtynę. Jest to choroba postępująca, doprowadzająca do śmierci, a skuteczne leczenie nie jest, jak dotąd, znane. Autor przedstawia sposoby leczenia różnorodnych zaburzeń występujących w trakcie wieloletniej choroby, kładąc nacisk na sposoby leczenia neuroprotekcyjnego, które może przynieść w niedalekiej przyszłości lepsze efekty terapeutyczne.


  81/187

  Tytuł oryginału: Immunologia
  Autorzy: Gaciąg Zbigniew, Gołąb Jakub, Grzesiowski Paweł, Hryniewicz Waleria, Jakóbisiak Marek, Kamiński Rafał, Korczak-Kowalska Grażyna, Kozar Katarzyna, Kurpisz Maciej, Lasek Witold, Majewski Sławomir, Malejczyk Jacek, Obłąkowski Piotr, Olszewska Dominika, Płoski Rafał, Radkowski Marek, Stokłosa Tomasz, Wańkowicz-Kalińska Anna, Zagożdżon Radosław
  Opracowanie edytorskie: Gołąb Jakub (red.), Jakóbisiak Marek (red.), Lasek Witold (red.).
  Wydanie: - Wyd. nowe (4 zm.)
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, XXIII, [1], 567, [1] s. : il., tab., 28 cm.
  Sygnatura GBL: 802,198

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia


  82/187

  Tytuł oryginału: Molecular basis of inherited predispositions for tumors.
  Autorzy: Lubiński Jan, Górski Bohdan, Kurzawski Grzegorz, Jakubowska Anna, Cybulski Cezary, Suchy Janina, Dębniak Tadeusz, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Nej Katarzyna
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.571-581, il., tab., bibliogr. [63] poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: On the basis of literature data and own experience the authors review the current knowledge about the molecular basis of inherited predispositions for tumors. They hpothesize that in the near perspective 5-10 years studies using existing registry data/metarial and the latest novel tehcnology will allow the identification of the molecular background for the majority of hereditay cancers which will have normous practical consequences especially for the prevention of malignancies.


  83/187

  Tytuł oryginału: Badania anatomiczne i ultrasonograficzne zmienności cech pomiarowych głowy w rozwoju prenatalnym człowieka : praca doktorska
  Autorzy: Lesiński Wojciech, Kurlej Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 135 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20316

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  84/187

  Tytuł oryginału: High levels of osteoprotegerin and soluble receptor activator of nuclear factor kappaB ligand in serum of rheumatoid arthritis patients and their normalization after anti-tumor necrosis factor ŕ treatment.
  Autorzy: Ziółkowska Maria, Kurowska Mariola, Radzikowska Anna, Łuszczykiewicz Grażyna, Wiland Piotr, Dziewczopolski Wojciech, Filipowicz-Sosnowska Anna, Pazdur Jacek, Szechiński Jacek, Kowalczewski Jacek, Rell-Bakalarska Maria, Maśliński Włodzimierz
  Źródło: Arthritis Rheum. 2002: 46 (7) s.1744-1753, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 305,037

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective. To test the hypotheses that 1) proinflammatory cytokines affect osteoprotegerin (OPG) and soluble receptor activator of nuclear factor kappaB ligand (sRANKL) production and therefore the OPG and sRANKL levels differ in rheumatoid arthritis (RA) patients in comparison with healthy individuals; and 2) anti-tumor necrosis factor ŕ (anti-TNFŕ) therapy influences OPG and sRNAKL levels. Methods. Sera were obtained from healthy individuals or RA patients receiving the combination of infliximab and methotrexate. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) and synovial fluid mononuclear cells (SFMCs) were isolated from RA patients. Fibroblast-like synoviocytes (FLS) were isolated from synovial tissue obtained at total knee replacement in RA patients. Supernatants from cells stimulated with cytokines were collected after culture in vitro. Concentrations of OPG and sRANKL were determined by enzymelinked immunosorbent assays. Results. A strong positive correlation between OPG concentration and age was observed in healthy individuals but not in RA patients. The OPG and sRANKL levels were higher in RA patients than in healthy controls. Cultured FLS spontaneously secreted much higher amounts of OPG than PBMCs or SFMCs. Proinflammatory cytokines enhanced OPG production. Anti-TNFŕ treatment resulted in the normalization of serum OPG and sRANKL levels in RA patients without influencing the OPG:sRANKL ratio. Conclusion. Although higher serum levels of OPG and sRANKL are present in RA patients than in healthy individuals, the ratio of OPG:sRANKL is similar. There is an age-dependent increase of OPG but not sRANKL levels in healthy subjects. Anti-TNFŕ treatment results in the normalization of elevated levels of OPG and sRANKL in RA patients.


  85/187

  Tytuł oryginału: Badania nad udziałem neutrofilów krwi obwodowej w patogenezie aft nawrotnych : praca doktorska
  Autorzy: Lewkowicz Natalia, Kurnatowska Anna (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Stomatologii, Zakład Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej w Łodzi
  Źródło: 2002, 89 k. : il., tab., bibliogr. 151 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19751

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  86/187

  Tytuł oryginału: Mechanizm dysfunkcji śródbłonkowej i jej udział w zwiększonej adhezji granulocytów obojętnochłonnych w niedokrwionym i reperfundowanym sercu świnki morskiej : praca doktorska
  Autorzy: Kurzelewski Michał, Beręsewicz Andrzej (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Zakład Fizjologii Klinicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, 96, [13] k. : il., bibliogr. k. 77-96, streszcz., maszyn. - Zawiera odb. z European Journal of Pharmacology 2002; 434 : 95-107
  Sygnatura GBL: 45/20077

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie


  87/187

  Tytuł oryginału: Wskaźniki zdrowia środowiskowego.
  Tytuł angielski: Environmental health indicators.
  Autorzy: Zaciera Marzena, Mniszek Wojciech, Kurek Jolanta
  Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.71-77, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,479

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stan środowiska, w którym żyjemy stanowi niewątpliwe zagrożenie dla zdrowia ludzi. Brak jest jednolitych metod służących ocenie wpływu środowiska na zdrowie oraz ryzyka zdrowotnego wynikającego z tego narażenia. Brak jest równocześnie parametrów opisujących stan środowiska w powiązaniu z czynnikami powodującymi określone skutki zdrowotne. W artykule omówiono (opracowane przez ekspertów WHO) wskaźniki zdrowia środowiskowego, które infornmują o wpływie środowiska na zdrowie ludzi, a więc wykazują i interpretują związek pomiędzy zdrowiem a środowiskiem. Wskaźniki zdrowia środowiskowego zostały zdefiniowane oraz opisane, podano sposoby zbierania danych, obliczania i interpretowania uzyskanych wyników. Dostosowano wskaźniki, procedury zbierania danych i obliczania wskaźników do systemu i procedur zbierania danych dot. parametrów środowiskowych i zdrowotnych obowiązujących w Polsce.


  88/187

  Tytuł oryginału: Przeszczepy komórkowe w leczeniu pozawałowej niewydolności krążenia. Mrzonki czy realna szansa.
  Tytuł angielski: Myoblast transplantation in the treatment of post-infarction heart failure.
  Autorzy: Siminiak Tomasz, Kalawski Ryszard, Fiszer Dorota, Klimowicz Aleksandra, Kurpisz Maciej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.354, 356-358, bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  89/187

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu stężenia glukozy we krwi na częstość występowania zarażeń grzybami pochwy, jamy ustnej i odbytu u kobiet ciężarnych z cukrzycą.
  Tytuł angielski: Evaluation of the influence of blood glucose level on the frequency of fungal invasions in vagina, oral cavity and rectum in pregnant diabetic women.
  Autorzy: Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan, Kurnatowska Alicja
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.175-180, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Ciąża i cukrzyca stanowią czynniki podwyższonego ryzyka zagrożenia grzybami. Celem pracy była ocena wpływu wyrównania metabolicznego cukrzycy, określanego za pomocą dziennego profilu glikemii w dniu pobrania materiału do badań mikologicznych oraz stężenia hemoglobiny glikolowanej, na występowanie zarażeń grzybami pochwy, jamy ustnej i odbytu u ciężarnych. Grupę badaną stanowiło 101 ciężarnych z cukrzycą, dla których uzyskano pełne dane dotyczące kontroli glikemii (cukrzyca istniejąca przed ciąża (PGDM) n = 41 i cukrzyca ciążowa (GDM) n = 60). Nie wykazano wpływu stężenia glukozy we krwi na czczo analizowanej w przedziałach 90 mg/dl, 90 - 110 mg.dl i 110 mg/dl, a także po obiedzie i po kolacji ( 100 mg/dl, 100 - 120 mg/dl i 120 mg/dl), na występowanie grzybów w pochwie, jamie ustnej i odbycie u kobiet ciężarnych z cukrzycą. Stwierdzono jednak, że poziom glikemii mierzony 1,5 h po śniadaniu wiązał się z częstością wykrywania grzybów, a odsetek izolacji szczepów z pochwy (p = -0,04) i z jamy ustnej (p = 0,03) istotnie wzrastał wraz z wartościami glikemii 1,5 h po śniadaniu. Wyrównanie gospodarki węglowodanowej oceniane przy pomocy stężenia hemoglobiny glokowanej we krwi nie miało istotnego wpływu na częstość izolacji grzybów. Zauważono jednak tendencję do wzrostu częstości zarażeń grzybami pochwy wraz z pogarszaniem sie kontroli metabolicznej cukrzycy.


  90/187

  Tytuł oryginału: Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę - nowe zastosowania.
  Autorzy: Krzemińska-Pakuła Maria, Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.13-18, il., tab., bibliogr. 42 poz. - 7 Łódzka Konferencja Kardiolgiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  91/187

  Tytuł oryginału: XXXVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz III Krajowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu "Fizjologia i patologia rozrodu w technikach biologii komórkowej i molekularnej" wraz z sesją tematyczną dotyczącą praktycznych aspektów rozrodu człowieka "Diagnostyka i leczenie niepłodności małżeńskiej" : program i streszczenia prac
  Opracowanie edytorskie: Kurzawa Rafał (red.).
  Źródło: - [B.m., b.w] 2002, 105 s. : tab., 30 cm. - 383 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i CytochemikówKrajowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu MiędzyzdrojeMiędzyzdroje 04-07.09.04-07.09. 20022002
  Sygnatura GBL: 802,231

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików
 • Towarzystwo Biologii Rozrodu


  92/187

  Tytuł oryginału: Immune processes in the pathogenesis of Parkinson's disease - a potential role for microglia and nitric oxide.
  Autorzy: Członkowska Anna, Kurkowska-Jastrzębska Iwona, Członkowski Andrzej, Peter Doris, Stefano George B.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.RA165-RA177, il., bibliogr. 174 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: It has been known for many years that immune system alterations occur in Parkinson's disease (PD). Changes in lymphocyte populations cerebrospinal fluid and blood, immunoglobulin synthesis, and cytokine and acute phase protein production have been observed in patients with PD. In this regard, PD patients exhibit a lower frequency of infections and cancer, suggesting that immune system stimulation may occur. This hypothesis is further supported by the observation of T-cell activation leading to the production of interferon ç in PD. As in other CNS degenerataive diseases, in damaged regions in the brains of PD patients, there is evidence of inflammation, characterized by glial reaction (especially microglia), as well as increased expression of HLA-DR antigens, cytokines, and components of complement. These observations suggest that immune system mechanisms are involved in the pathogenesis of neuronal damage in PD. The cellular mechanisms of primary injury in PD have not been clarified, however, but it is likely that mitochondrial mutations, oxidative stress and apoptosis play a role. Furthermore, inflammation initiated by neuronal damage in the striatum and the substantia nigra in PD may aggravate the course of the disease. These observations suggest that treatment with anti-inflammatory drugs may act to slow progression of PD.


  93/187

  Tytuł oryginału: Ocena czynników ryzyka, stanu fizycznego i psychicznego chorych leczonych w praktyce ambulatoryjnej po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu : praca doktorska
  Autorzy: Kurek Iwona Magdalena
  Opracowanie edytorskie: Talar] Jan Włodzimierz ([promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [2], 155 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19800

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  94/187

  Tytuł oryginału: Patologiczna resorpcja korzeni jako powikłanie nieprawidłowego wyrzynania się zębów sąsiednich - przypadki własne.
  Tytuł angielski: The pathological root resorption as the complication of irregular eruption of adjacent teeth - cases report.
  Autorzy: Biedziak Barbara, Kurzawski Mateusz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.31-34, il., bibliogr. [9] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono dwa przypadki resorpcji korzeni zębów stałych w następstwie nieprawidłowego wyrzynania się zębów sąsiednich. Obszar resorpcji był tak znaczny, że spowodował utratę tych zębów. W pierwszym przypadku resorpcji uległy korzenie bocznych zębów siecznych w szczęce wskutek ucisku wywołanego wyrzynaniem nieprawidłowo położonych kłów. W drugim przypadku, podczas wyrzynania drugiego zęba przedtrzonowego w żuchwie, doszło do resorpcji i utraty pierwszego zęba trzonowego.


  95/187

  Tytuł oryginału: Znaczenie jajowodów w rozrodzie.
  Tytuł angielski: The role of oviduct in a reproduction.
  Autorzy: Starczewski Andrzej, Kurzawa Rafał, Szydłowska Iwona
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 supl. 20: Wybrane zagadnienia z regulacji rozrodu s.1-12, bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jajowód jest środowiskiem, w którym następuje kapacytacja plemników, zapłodnienie, rozwój i transport zarodka. Jego ścianę budują: błona surowicza, mięśnie gładkie i błona śluzowa, pokryta nabłonkiem cylindrycznym. Wyróżniono w nim trzy typy komórek. Ich odsetek zmienia się w różnych częściach jajowodu. Pierwszy to komórki migawkowe, które warunkują między innymi przenoszenie gonad i zarodka w świetle jajowodu. Drugi typ to komórki wydzielnicze, produkujące i wydzielające specyficzne glikoproteiny. Trzecim są komórki przypodstawne. Błona śluzowa podlega cyklicznym przemianom, związanym ze zmianą stężenia steroidowych hormonów płciowych w przebiegu cyklu miesięcznego. W jej monografii zidentyfikowano 8 faz: 1) preciliogenna, 2) ciliogenna, 3) urzęsienia z przewagą komórek urzesiających się nad urzęsionymi, 4) urzęsienia z przewagą komórek urzęsionych nad urzęsiającymi się, 5) komórek urzęsionych z aktywnością wydzielniczą komórek sekrecyjnych, 6) wczesnej regresji, 7) późnej regresji, 8) całkowitej regresji. Ważnym dla prawidłowej czynności jajowodu w procesie rozrodu jest też płyn jajowodowy, składający się z wydzieliny komórek nabłonka jajowodu, płynu otrzewnowego i przesączu naczyń krwionośnych. Jego skład i ilość zależą od ilości hormonów płciowych. Błona śluzowa i mięśniowa odgrywają ważną rolę w transporcie komórki jajowej i zarodka. Poza urzęsieniem komórek migawkowych duże znaczenie mają skurcze mięśni gładkich jajowodu, które zależne są od pobudzenia receptorów ŕ i á, ich liczba natomiast od stężenia estrogenów i progesteronu. Znajomość roli jajowodu w procesie rozrodu, a także jego prawidłowej budowy anatomicznej, jest ważne w ocenie znaczenia stwierdzanych zmian morfologicznych przed planowanym leczeniem niepłodności pochodzenia jajowodowego.


  96/187

  Tytuł oryginału: Występowanie chorób alergicznych u dzieci w rejonie nowosądeckim.
  Tytuł angielski: Prevalence of allergic diseases in Nowy Sącz region.
  Autorzy: Pisiewicz Krzysztof, Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Willim Grzegorz, Sak Iwona
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.9-14, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono częstość występownaia chorób alergicznyc u 315 dzieci w wieku 3-16 lat z byłego województwa nowosądeckiego, zbadanych w ramach wieloośrodkowego badania epidemiologii chorób alergicznych w Polsce. Przedstawiono zależność między występowaniem astmy i innych chorób alergicznych a wybranymi czynnikami środowiskowymi. Analiza log-liniowa ujawniła silne związki między występowaniem astmy u dzieci a nasilonym ruchem samochodowym (iloraz szans 16,0 - p = 0,0001) i między zanieczyszczeniami powietrza w mieszkaniach produkatami spalania węgla przy ogrzewaniu i przygotowywaniu posiłków (iloraz szans 17,7 - p = 0,0006). Sezonowe i całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa i atopowe zapalenie skóry nie było związane z analizowanymi czynnikami środowiskowymi.


  97/187

  Tytuł oryginału: Kryteria opieki pielęgniarskiej na oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki.
  Tytuł angielski: Criteria of nursing care in intensive care units and hemodialysis centres.
  Autorzy: Ksykiewicz-Dorota Anna, Wysokiński Mariusz, Kurek Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.50-54, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • nefrologia
 • pielęgniarstwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnej z potrzebami chorych oraz warunkującej właściwe wykorzystanie kadr wymaga stosowania metod PCS (Patient Classification System). W zachodnioeuropejskich i amerykańskim systemie ochrony zdrowia istnieje wiele odmian tych metod, wynikających ze specyfiki leczonych pacjentów na poszczególnych oddziałach. Metody PCS posiadają cechy wspólne: kryteria opieki charakterystyczne dla pacjentów danego oddziału, kategorie opieki z czasem pielęgnacji bezpośredniej oraz czas przeznaczony na czynniści pozapielęgnacyjne. W krajowych oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki nie było dotąd prowadzonych badań nad dostosowaniem metod PCS do ich specyfiki. Stąd podjęto prace badawcze nad weryfikacją metod PCS. Pierwszym etapem było przystosowanie kryteriów opieki pielęgniarskiej do specyfiki oddziałów intensywnej opieki medycznej. Badania przeprowadzono w 1999 i 2000 roku w klinicznym oddziale OIOM województwa lubelskiego oraz dwóch ośrodkach sztucznej nerki w województwie lubelskim i mazowieckim. Metodą badawczą była obserwacja uczestnicząca, opis problemów pielęgnacyjnych pacjenta oraz klasyfikacja chorych do poszczególnych grup opieki. Notowano także uwagi pielęgniarek co do przydatności poszczególnych kryteriów. Narządziem badawczym były arkusze z kryteriami 146 obserwacji, dokonując około 250 czynności klasyfikacyjnych. Badaniami objęto 117 chorych, z tego 63 osoby hospitalizowane na OIOM i 45 w ośrodku sztucznej nerki. W wyniku przeprowadzonych badań przyjęto dla OIOM następujące kryteria: Stan świadomości, higiena, ...


  98/187

  Tytuł oryginału: Normy obsad pielęgniarskich na oddziałach intensywnej opieki medycznej i ośrodkach sztucznej nerki.
  Tytuł angielski: Nursing staff standards in intensive care units and hemodialysis centres.
  Autorzy: Ksykiewicz-Dorota Anna, Wysokiński Mariusz, Kurek Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.55-59, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • kardiologia
 • nefrologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Po opracowaniu kryteriów opieki pielęgniarskiej dla OIOM i ośrodków sztucznej nerki przystąpiono do wyznaczania czasu pielęgnacji bezpośredniej, pośredniej oraz określenia norm obsad pielęgniarskich dla wymienionych oddziałów. W celu wyznaczenia czasu bezpośredniej pielęgnacji zastosowano dwie metody badawcze: obserwację uczestniczącą i metodę Nadlera. Techniką był chronometraż. Wykonano 146 obserwacji i około 4 tys. pomiarów różnych czynności pielęgnacyjnych, realizowanych przez pielęgniarki u pacjentów z poszczególnych grup opieki. Na tej podstawie obliczono czas pielęgnacji bezpośredniej świadczonej chorym. Jednak po przeanalizowaniu planów opieki okazało się, że niektóre czynności były pomijane przez pielęgniarki, wykonywane pobieżnie lub ich częstość była zbyt mała w porównaniu z potrzebami chorych. Przyjęto więc optymalne czasy pielęgnacji bezpośredniej. Drugim etapem badań było określenie czasu pielęgnacji pośredniej. Wyznaczono go na podstawie fotografii dnia pracy. Wykonano ogółem 13 obserwacji fotograficznych na dyżurach dziennych i nocnych. W trzecim etapie badań wyznaczono normy obsad pielęgniarskich dla OIOM i stacji dializ. Stwierdzono, że normy określane dla OIOM na podstawie czasu świadczonego przez pielęgniarki różnią się istotnie of norm wyznaczonych na podstawie czasu optymalnego. Natomiast normy opracowane dla stacji dializ nie były zróżnicowane w stopniu istotnym statystycznie.


  99/187

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja in situ ludzkiej odpowiedzi humoralnej przeciw antygenom powierzchniowym plemnika w myszach SCID oraz otrzymywanie i charakterystyka ludzkich monoklonalnych przeciwciał przeciwplemnikowych : praca doktorska
  Autorzy: Grygielska Beata, Kurpisz Maciej (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska Akademia Nauk Zakład Genetyki Człowieka w Poznaniu
  Źródło: 2002, XVI, 155 k. : il., tab., bibliogr. k. 144-155, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20364

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  100/187

  Tytuł oryginału: Assessment of biomarkers of the immunomodulatory effects of asbestos in asbestos cement plant workers.
  Autorzy: Tulinska Jana, Dusinska Maria, Jahnova Eva, Liskova Aurelia, Kuricova Miroslava, Weissova Silvia, Horvathova Mira, Wsolova Ladislava, Machata Miroslaw, Kyrtopoulos Soterios A., Fuortes Laurence
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.95-101, il. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Immune parameters were examined in 61 workers exposed to asbestos fibres for an average of 23 years as well as in 46 town and 21 in-factory unexposed controls. Humoral immunity was evaluated by levels of immunoglobulins, concentrations of interleukins and soluble adhesion molecules. Cellular immunity was determined by phenotypic analysis of peripheral blood leukocytes (CD3, HLA DR, CD4, CD8, CD16+56, CD19), expression of adhesion molecules on leukocytes and activation markers on eosinophils. Immune function assays - proliferative response of lymphocytes and phagocytic activity of leukocytes were evaluated in exposed and unexposed populations. Using multifactorial analysis of variance we found significantly increased levels of immunoglobulin E, concentrations of IL-6 and soluble adhesion molecule ICAM-1 in asbestos exposed workers. Expression of adhesion molecule CD62L (L-selectin) on monocytes and granulocytes was significantly higher in explosed workers. Moreover CD69 and CD66b markers on eosinophils were significantly increased among people exposed to asbestos. Immune function assays showed a significant decrease in proliferative response of lymphocytes stimulated by T-cell mitogen PHA in the exposed group. Proliferation of lymphocytes stimulated through T-cell receptors, T-dependent B-cell response an memory cell function did not differ between exposed workers and controls. Spearman correlation analysis revealed decreasing proliferative response of T and B-lymphocytes in the exposed population with ...


  101/187

  Tytuł oryginału: Zawał serca u chorego na cukrzycę - istotny problem kardiologiczny.
  Tytuł angielski: Myocardial infarction in diabetic patient - an important cardiologic problem.
  Autorzy: Nawarski Grzegorz, Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (2) s.83-87, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca sprzyja rozwojowi zmian miażdżycowych i przyspiesza ich manifestację kliniczną. Jednym z najgroźniejszych powikłan miażdżycy jest zawał serca. Ze względu na nietypowy przebieg kliniczny i współistnienie różnych powikłan cukrzycy postępowanie w przypadku zawału serca u chorych na cukrzycę stawarza wiele problemow diagnostycznych i terrapeutycznych, ktore zostały w tej pracy omówione i usystematyzowane.

  Streszczenie angielskie: Diabetes is known to accelerate the progression if atherosclerosis. Myocardial infarction is one of the most dangerous cardiovascular maniferstations of athertosclerosis. In diabetics myocardial infarction usually makes difficult diagnostic and therapeutic problems because of it's atypical clinical course and the presence of various concomitant of diabetes mellitus. This study presents a short review of clinical problems regarding myocardial infarction in diabetics.


  102/187

  Tytuł oryginału: Bibliografia publikacji pracowników naukowych Akademii Medycznej za rok 1996
  Opracowanie edytorskie: Kurpeta Mirosława (red. i oprac.), Możdżonek Anna (oprac.), Torchalska Zofia (oprac.).
  Akademia Medyczna Biblioteka Główna w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, XIII, [1], 258 s. : powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,034

  Typ dokumentu:
 • bibliografia

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Warszawie


  103/187

  Tytuł oryginału: Glikokortykosteroidy miejscowe w astmie i alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.32-36, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Glikokortykosteroidy wziewne (GKSw) wprowadzono do terapii astmy oskrzelowej już w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Jednakże złożone mechanizmy ich działania przeciwzapalnego poznane zostały wiele lat później. Początkowo stosowano je w astmie o ciężkim przebiegu, stopniowo znalazły swoje miejsce w leczeniu lżejszych postaci astmy - astnie przewlekłej o umiarkowanym i łagodnym przebiegu.


  104/187

  Tytuł oryginału: Porównanie wybranych parametrów klinicznych i biochemicznych między dwiema grupami chorych na cukrzycę typu 2: z nefropatią cukrzycową i z nefropatią niecukrzycową.
  Tytuł angielski: Comparison of some clinical and biochemical parameters in two groups of patients with type 2 diabetes mellitus: with diabetic and non-diabetic nefropathy.
  Autorzy: Kurowska Maria, Majdan Maria
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.443-448, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Jawny białkomocz i nadciśnienie tętnicze u chorego na cukrzycę typu 2 sygnalizują uszkodzenie nerek, które może mieć charakter nefropatii cukrzycowej, niedokrwiennej lub zapalnej. Przyjmuje się, że dla rozpoznania nefropatii cukrzycowej konieczne jest równoczesne stwierdzenie retinopatii. Celem pracy była próba określenia, czy chorzy na cukrzycę typu 2 z nefropatią cukrzycową (z retinopatią) i niecukrzycową (bez retinopatii) różnią się między sobą w zakresie wybranych parametrów klinicznych i biochemicznych. Materiał i metody. Analizą objęto 40 chorych na cukrzycę typu 2 z makroproteinurią, bez jawnej niewydolności nerek (stężenie kreatyniny 1,4 mg/dl), kolejno zgłaszających się do poradni diabetologicznej. Chorych podzielono na 2 grupy: grupa 1 - z towarzyszącą retinopatią (14 osób = 35 proc.) i grupa 2 - bez retinopatii (26 osób = 65 proc.). W obydwu grupach porównywano stężenia hemoglobiny, wartości wskaźnika masy ciała (BMI) i obraz USG nerek oraz stężenia wybranych substancji, mogących wpływać na nasilenie niedokrwistości, takich jak: erytropoetyna, leptyna, insulina i białko C-reaktywne. Wyniki. Stężenie hemoglobiny było istotnie niższe u chorych z retinopatią (11,2 vs. 14,3 g/dl), także średnia wartość BMI była istotnie niższa w grupie 1 (26 vs. 33 kg/mý). U wszystkich chorych z retinopatią obraz USG nerek był prawidłowy, w grupie bez retinopatii patologię w układzie moczowym stwierdzono u 9 osób (35 proc.). U chorych z grupy 1 stężenia erytropoetyny i leptyny były istotnie niższe niż u chorych z grupy 2. Stężenie endogennej insuliny nie różniło się istotnie w obydwu grupach. U chorych z grupy 1...


  105/187

  Tytuł oryginału: Prewalencja wieloogniskowych zarażeń grzybami u chorych z przeszczepami nerek poddawanych stałej immunosupresji.
  Tytuł angielski: Prevalence of multifocal fungal infections in patients undergoing permanent immunosuppresion after renal transplantation.
  Autorzy: Kurnatowska Ilona, Chrzanowski Witold, Kacprzyk Feliks, Zamojska Sylwia, Kurnatowska Alicja
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.419-424, tab., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the prevalence of fungi in monofocal and multifocal infections in renal transplant recipients. 32 renal transplant recipients were examined for presence of fungi in genital organs, oral cavity and rectum. Fungal strains were recovered in 66 out of 96 samples (68.2 p.c. of all renal transplant recipients) in oral cavity (65.6 p.c.), rectum (37.5) and genital organs (25.0 p.c.). Monofocal mycosis was found only in 21.9 p.c. of the patients. Multifocal infections occurred in 68.2 p.c. and contained ontocenoses of oral cavity and rectum (34.4 p.c.) the most frequently. Trifocal infection (genital organs - oral cavity - rectum) occurred in 12.5 p.c. of all examined renal transplanmt recipients. The following fungi were found: Candida albicans (31 strains), C. glabrata (5), C. guilliermondii (2), C. krusei (2), Sacharomyces cerevisiae (1).


  106/187

  Tytuł oryginału: Charakterystyka cech fenotypowych gatunkowych i wewnątrzgatunkowych szczepów grzybów wyodrębnionych z wybranych ontocenoz narządowych osób po przeszczepach nerek.
  Tytuł angielski: Characteristics of phenotypic specific and intraspecific features of fungal strains isolated from the organ ontocenoses in patients after renal transplantation.
  Autorzy: Kurnatowska Alicja, Kurnatowska Ilona, Kacprzyk Feliks, Chrzanowski Witold
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.425-433, tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of present study was to describe 60 specific and intraspecific features of fungal strains isolated from the organ ontocenoses: oral cavity, rectum and genital organs in 32 patients undergoing permanent immunosupression after renal transplantation. Fungal strains identified using API 20 C and API 20 C AUX (bioM‚rieux). The activity of 19 hydrolases was investigated using API ZYM. Among 41 strains of fungi the following were found: Candida albicans (31 strains), C. glabrata (5), C. guilliermondii (2), C. krusei (2) and Saccharomyces cerevisiae (1). The number of fungal strains isolated from the oral cavity was the highest (21), less numerous from rectum (12) and the least from the genital organs (8). The enzymograms were described for all strains and the highest activity was noted in case of e6 - leucine arylamidase e11 - phosphatase acid e3 - esterase (C4), e12 - naphtol-AS-BI-phosphohydrolase. The activity of these enzymes is connected with higher pathogenicity of C. albicans strains.


  107/187

  Tytuł oryginału: Analiza prewalencji grzybów i ich gatunków w przewodzie pokarmowym osób dorosłych i dzieci.
  Tytuł angielski: Analyse of fungi prevalence and their species in the digestive tract of adult persons and children.
  Autorzy: Kurnatowski Marek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Kurnatowska Alicja
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.435-439, tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: 1081 faecal sample were examined, 723 from adult persons and 358 from children. Fungal strains were recovered in 67.9 p.c. samples from adult persons and in 69.8 p.c. from children. There were found 8 species of fungi: Candida albicans, C. famata, C. tropicalis, C. krusei, C. glabrata, C. guiliermondii, C. kefyr, Saccharomyces cerevisiae.


  108/187

  Tytuł oryginału: Candida albicans Berthout, 1923: hydrolases activity and own method of digestive tract strains biotyping.
  Autorzy: Kurnatowski Marek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Kurnatowska Alicja
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.441-445, tab., bibliogr. [5] poz.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 112 strains of Candida albicans were isolated from oral cavity and ontocenoses of the upper digestive tract (endoscopy) of children (age: 5-17) with gastrointestinal disorders. Axenic strains were differentiated with API 20C AUX and API ZYM tests (bioM‚rieux). Then enzymograms and biotypes were determined for all the strains based on the activity of 19 hydrolases. The highest activity was noted for: e2 - phosphatase alcaline, e6 - leucine arylamidase, e11 - phosphatase acid, e5 - lipase (c14); e7 - valine arylamidase, e12 - naphtol-AS-BI-phosphohydrolase, e16 - ŕ-glucosidase and e18 - N-acetyl-á-glucosamidase, and the latter four were used for biotyping procedures. Our own system was based on the mathematical binominal distribution formula (1 : 4 : 6 : 4 : 1): all "+"; one "-", three "+"; two "-", two "+"; three "-", one "+"; all "-". We have found the following biotypes A (16.1 ń 3.5 p.c.), B1 (2.7 ń 2.53 p.c.), B3 (8.0 ń 2.5 p.c.), B4 (22.3 ń 3.9 p.c.), C2 (1.8 ń 1.3 p.c.), C3 (7.1 ń 2.4 p.c.), C6 (30.4 ń 4.3 p.c.), D3 (11.6 ń 3.0 p.c.).


  109/187

  Tytuł oryginału: Production of artificial antibodies directed to human sperm surface antigens by filamentous phage display library technique.
  Autorzy: Fiszer Dorota, Rozwadowska Natalia, Grygielska Beata, Domagała Alina, Tomczak Kinga, Kurpisz Maciej
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.30-34, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have constructed cDNA library of antibody variable fragments using repertoire of B lymphocytes from healthy individual and from infertile patients with antisperm antibodies in serum. Both pools of cells were deposited in peritoneal cavity of SCID mice and to increase population of specific B cells secreting antisperm antibodies, lymphocytes were immunized in situ with extract of sperm antigens. We used native or deglycosylated sperm extracts for performed immunizations. Obtained in this way primed B cells constituted a source of mRNA for creation of cDNA library. Heavy (ç) and light (kappa and delta) chains were cloned into pComb3HSS vector which formed a basis for phage display library of Fab fragments directed to sperm surface antigens.


  110/187

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leki przeciwzakrzepowe w chorobie wieńcowej. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.89, 91-92, bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  111/187

  Tytuł oryginału: Insulinoma - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
  Autorzy: Steciwko Andrzej, Kurpas Donata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.320-324, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają charakterystykę insulinoma - najczęstszego guza wewnątrzwydzielniczego trzustki, stanowiącego duży problem diagnostyczny i terapeutyczny nie tylko dla specjalisty, ale i lekarza rodzinnego. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na ten problem kliniczny, czego efektem bedzie jak najszybsze skierowanie chorego do dalszej diagnostyki i leczenia specjalistycznego. Autorzy przedstawiają etiopatomechanizm oraz symptomatologię, a także podają standardy postępowania diagnostycznego. Określają główne problemy trudnej w praktyce diagnostyki różnicowej insulinoma. Skupiają się także na najnowszych metodach terapii z podkreśleniem ich skuteczności oraz związanych z nimi objawów ubocznych.


  112/187

  Tytuł oryginału: Przeszczepy komórkowe i terapia genowa. Nowe metody leczenia pozawałowej niewydolności krążenia.
  Tytuł angielski: Cell transplants and gene therapy. New methods of teatment of post-infarction circulatory insufficiency.
  Autorzy: Rozwadowska Natalia, Fiszer Dorota, Siminiak Tomasz, Kalawski Ryszard, Kurpisz Maciej
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.325-329, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Liczba przypadków pozawałowej niewydolności krążenia (pnk) ciągle zwrasta, a obecnie stosowane metody leczenia nie umożliwiają bezpośredniego wpływu na zmienioną zawałem tkankę. Proponowane, nowe podejście terapeutyczne oparte jest na inżynierii komórkowej i terapii genowej bądź też na połączeniu obu tych technik. Do tej pory jako źródło komórek do przeszczepu w miejsce blizny pozawałowej zaproponowano autologiczne komórki szpiku, fibroblasty, mioblasty oraz kardiomiocyty. Opracowana terapia genowa polega na podawaniu konstrukcji zawierających geny powiązane z procesem angiogenezy: VEGF (vascular endothelial growth factor), bFGF/FGF2 (basic fibroblast growth factor), PDGF-BB (platelet-derived growth factor BB) i HIF-1ŕ). Zarówno inżynieria komórkowa, jak i terapia genowa były testowane na modelu zwierzęcym. Większość protokołów przeszło pomyślnie I fazę badań klinicznych, w tej chwili na całym świecie trwają badania fazy II. Uzyskanie miarodajnych wyników pozwoli na zoptymalizowanie terapii i być może dostarczy pacjentom i lekarzom długo oczekiwanego rozwiązania problemu, jakim jest ciągle zwiększająca się ilość przypadków pnk. W przedstawionej pracy podsumowano nowe metody leczenia w pozawałowej niewydolności krążenia.

  Streszczenie angielskie: The number of cases of post-infarction circulatory insufficiency is still on rise and presently empoyed forms of therapy do not directly access to the pathologically mallformed tissues. The proposed, new therapeutic attempt is based on cellular engineering and gene therapy or combination of both. So far, there have been proposed autologous bone marrow cells, fibroblasts, myobasts or kardiomyocytes as the source fo tisssue transplants to the post-infarction scar. Gene therapy is based upon administration of constructs containing genes connected with angiogenic process: VEGF (vascular endothelial growth factor), bFGF/FGF2 (basic fibroblast growth factor), PDGF-BB (Platelet-derived growth factor) and HIF-1 alpha (hypoxia-inducible factor-1 alpha). As well cellular engineering as gene therpay were studied first in animal models. Majority of protocols were successful therefore phase I clinical trials began; at present even pahse II clincial trials have been initiated. Collection of the data will allow to optimize a therapy and perhaps will deliver to patients and physicians a long awaited solution, i.e. successful treatment of increasing cases of post-infarciton circulatory insufficiency. A present review summarizes new methods of treatment of post-infarcted heart.


  113/187

  Tytuł oryginału: Składniki ontocenozy jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Components of oral ontocenosis.
  Autorzy: Kurnatowska Anna Jadwiga
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.424-427, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono niektóre składniki ontocenozy jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem grzybów i ich transmisji do ustroju człowieka.

  Streszczenie angielskie: Some of the components of oral ontocenosis have been presented in this paper, with particular attention being paid to fungi and their transmission to the human organism.


  114/187

  Tytuł oryginału: Trichomonas tenax w ontocenozie jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Trichomonas tenax in the oral cavity.
  Autorzy: Kurnatowska Anna J., Dudko Anna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.559-562, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie danych dot. inwazji rzęsistka policzkowego w jamie ustnej. Na podstawie piśmiennictwa omówiono częstość występowania Trichomonas tenax, jego budowę, patogenność oraz wrażliwość na leki. Zanalizowano także zbieżność pomiędzy zarażeniem tym pierwotniakiem, a istnieniem stanów patologicznych w jamie ustnej, takich jak: próchnica, choroby przyzębia, grzybica, zmiany błony śluzowej (leukoplakia, liszaj Wilsona).

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present data concerning invasion of Trichomonas tenax in teh oral cavity. Frequency of occurrence, structure, pathogenesis and susceptibility of Trichomonas tenax to drugs are described on the basis of the literature. Also the invasion of this protozoon is analysed in relation to the existence of pathological states in the oral cavity such as: caries, periodontal disease, mycosis and disorders of the oral mucous membrane (leukoplakia, lichen planus).


  115/187

  Tytuł oryginału: Nowe leki przeciwpadaczkowe w monoterapii.
  Autorzy: Barańska-Gieruszczak Maria, Kurkowska-Jastrzębska Iwona, Niedzielska Krystyna, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.97-108, bibliogr. [45] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Monoterapia jest podstawową metodą leczenia padaczki. Około 70 proc. pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką uzyskuje dobrą kontrolą napadów po włączeniu jednego dobrze wybranego leku, a połowa tych, którzy nie zareagowali dobrze, uzyskuje dobry efekt przy zmianie pierwotnego leku przeciwpadaczkowego (LPP) na inny. Podstawową korzyścią monoterapii jest mniejsze ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (również wynikających z interakcji dwóch LPP), łatwiejsza współpraca z pacjentem i dobór dawki, oraz mniejsze koszty leczenia. Jakkolwiek monoterapia lekami klasycznymi, jak karbamazepinem, kwas walproinowy, fenobarbital czy fenytoina daje dobre efekty leczenia, niektóre nowe LPP okazały się skuteczne w monoterapii alternatywnej, a nawet pierwotnej. Wiadomo powszechnie, że leki nowej generacji mają niezbyt nasilone objawy niepożądane przy prawidłowym wprowadzaniu leku. Podczas stosowania leków tej grupy nie obserwuje się upośledzenia zdolności poznawczych, zespołu policystycznych jajników, przyrostu masy ciała czy zaburzeń hormonalnych. Bardzo niewielkie są również interakcje farmakokinetyczne. W tej sytuacji leki nowej generacji, poza padaczką lekooporną, powinny być stosowanee w monoterapii padaczki nowo zdiagnozowanej oraz u osób, u których istnieją specjalne wskazania.

  Streszczenie angielskie: Monotherapy remains the mainstay for treatment of epilepsy. On average, approximately 70 p.c. of patients with newly diagnosed epilepsy have seizures effectively controlled with one appropriately selected antiepileptic drug (AED). Moreover, a significant proportion up to 50 p.c. of patients whose seizures are not effectively controlled by the initial AED treatment can be successfully managed by an alternative AED. The main benefits of monotherapy are less frequency of adversive effects, easier dosagee, better compliance and less cost of treatment. Monotherapy with classic AED is efficacious but new AED occur to be equally effective and are better tolerated. The very serious adverse events as impairment of concentration and attention, polycystic ovary syndrom, hormonal disturbances are not reported with new AED. They have also very small number of pharmacokinetic interactions with other AED. Beside refractory epilepsy new AED should be considered for treatment of new diagnosed epilepsy especially for children, elderly patients, woman in reproductive age etc.


  116/187

  Tytuł oryginału: Wpływ dożylnie podawanego metyloprednizolonu na parametry układu immunologicznego u chorych na stwardnienie rozsiane w trakcie rzutu.
  Autorzy: Kurowska Katarzyna, Mirowska Dagmara, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.160-165, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podawanie glikokortykosteroidów jest najczęściej stosowaną metodą leczenia rzutów stwardnienia rozsianego. Nie do końca jednak został wyjaśniony mechanizm ich działania w zaostrzeniach choroby. Celem naszej pracy była ocena parametrów profilu immunologicznego (odsetka limfocytów B, T i ich subpopulacji), monocytów oraz wydzielanej przez nie cytokin IL-6 i IL-8) we krwi obwodowej. Za pomocą cytometrii przepływowej zbadano krew obwodową 10 chorych w trakcie stosowania preparatu Solu-Medrol. Obserwowano istotną statystycznie poprawę stopnia niesprawności mierzonej w skali EDSS. Odnotowano także istotny wzrost odsetka limfocytów B oraz spadek limfocytów T supresorowych. Wyniki badania wskazują, że GS wpływają nie tylko na poprawę stanu klinicznego, ale także wywierają wpływ na parametry profilu immunologicznego krwi obwodowej.

  Streszczenie angielskie: Glicocorticosteroids (GS) are the most common therapy of multiple sclerosis relapses, however mechanisms of beneficial effects is not fully known. The aim of our study was to evaluate the changes of immunological profile (percentage of lymphocytes B, and monocytes, and produced by this cells IL-6 and IL-8) during intravenous administration of Solu-Medrol. Using two-color flow cytometry we have studied peripheral blood of 10 patients during exacerbation. We have observed statistically significant improvement of distability measured with EDSS. Statistically significanttt increase in lymphocyte B percentage and decrease in suppressor T cells was also noted. Results of our study indicate that GS therapy affects not only clinical state but also parameters of peripheral blood immune profile.


  117/187

  Tytuł oryginału: Protekcyjny wpływ reakcji autoimmunologicznej na przebieg neurodegeneracji w eskperymentalnym modelu choroby Parkinsona.
  Autorzy: Kurkowska-Jastrzębska Iwona, Bałkowiec-Iskra Ewa, Joniec Ilona, Muszyńska Anna, Przybyłkowski Adam, Członkowski Andrzej, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.166-174, il., bibliogr. [33] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Celem obecnej pracy było zbadanie wpływu reakcji autoimmunologicznej na przebieg doświadczalnej neurodegeneracji, wywołanej obwodowym podaniem toksyny MPTP. MPTP dość wybiórczo niszczy komórki dopaminergiczne istoty czarnej, wywołując spadek poziomu dopaminy w prążkowiu i ubytek komórki w istocie czarnej. Myszy C57BI zostały poddane immunizacji białkiem mieliny MOG 35-55 w celu wywołania odpowiedzi autoimmunologicznej skierowanej przeciwko antygenom tkanki nerwowej. Po 6 dniach od uczulenia, podano MPTP i badano stopień uszkodzenia układu dopaminergicznego. Myszy, u których wywołano odpowiedź zapalną rozwinęły autoimmunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia (EAE). Pomimo tego u tych zwierząt stwierdzono mniejszy odpowiednio o ok. 35 proc. i o 20 proc. spadek poziomu dopaminy w 3 i 7 dniu po podaniu MPTP niż w grupie myszy, które otrzymały tylko MPTP. Nasze wyniki to potwierdzają, że reakcja zapalna może mieć działanie ochronne w stosunku do uszkodzonych innym czynnikiem komórek nerwowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study has been to check the influence of autoimmune response to neurodegeneration caused by MPTP intoxication in mice. MPTP quite selectively destroys dopaminergic neurons of the substantia nigra that leads to dopamine depletion in striatum and to decrease in the number of dopaminergic cells. Before intoxication with MPTP, C57BI mice received myelin protein MOG 35-55 with Freund addjuvant (CFA) that caused autoimmune response - an autoimmune encephalomyelitis (EAE). On the 6th day following immunization mice revealed first symptoms of EAE and were injected with MPTP. The dopamine level was measured after next 3 and 7 days. Mice suffering from EAE and intoxicated with MPTP showed less dopamine depletion than mice receiving only MPTP (without previous MOG immunization). The dopamine content decrease was by 35 p.c. and 20 p.c. less in this mice on the 3rd and 7th day respectively. Our findings suggest that autoimmune reaction in the cns may play a protective role towards neurons damaged by other factors.


  118/187

  Tytuł oryginału: Data to the phytochemical evaluation of moldavian dragonhead (Dracocephalum moldavica L., Lamiaceae).
  Tytuł polski: Badania nad fitochemiczną oceną lalemancji mołdawskiej (Dracocephalum moldavica L., Lamiaceae).
  Autorzy: Kakasy A. Z., Lemberkovics E., Kursinszki L., Janicsak G., Sz”ke E.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (3) s.112-119, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Lelemancja (fałdzistka) mołdawska (Dracocephalum moldavica L., Lamiaceae) jest roczną rośliną rosnącą w Azji Środkowej i aklimatyzowanej we Wschodniej i Środkowej Europie, gdzie jest używana w medycynie ludowej jako lek antyseptyczny i pobudzający. Autorzy przeprowadzili jakościowe i ilościowe badania fitochemiczne ziela lalemancji mołdawskiej i otrzymanych z niego wyciągów (nalewki i naparu). Próbki ziela zbierano w różnych stadiach rozwoju rośliny uprawianej na Węgrzech i w Rumunii (Siedmigród). W zielu zbieranym podczas owocowania rośliny zawartość olejku wynosiła 0,83 proc. W olejku tym za pomocą chromatografii gazowej stwierdzono występowanie 5 głównych składników: octanu geranylu (33,1 proc.), geranialu (28,2 proc.), neralu (19,8 proc.), geraniolu (8,2 proc.) i octanu nerylu (2,4 proc.). W olejku eterycznym oddestylowanym z nalewki głównym składnikiem był octan geranylu (58,2 proc), a w olejku oddestylowanym z naparu głownym składnikiem był geraniol (60,1 proc.). Wyciąg metalonowy z ziela lalemancji był badany za pomocą HPLC. Stwierdzono występowanie 5 głównych składników flawonoidowych i kwasu rozmarynowego. Zawartość dwóch kwasów fenolowych (kawowego i rozmarynowego) oznaczono przy użyciu chromatografii cienkowarstwowej i densytometrii. Wysoką zawartość związków fenolowych stwierdzono w próbkach zebranych w trakcie fazy rozwojowej rośliny, w tym kwasu rozmarynowego (2,84 mg proc.), kwasu kawowego (50,3 mg proc.), ogólnej puli flawonoidów (0,58 g proc.) i ...

  Streszczenie angielskie: The moldavian dragonhead (Dracocephalum moldavica L., Lamiaceae) is an annual plant native in Central Asia and naturalized in Eastern and Central Europe it is used in folk medicine as antiseptic and stimulating remedy We carried out qualitative and quantitative phytochemical investigations on moldavian dragon-head herb and on its extracts (tincture and infusion). Plant samples were gathered in different stages of the ontogenesis from cultures in Hungary and Romania (Transylvania). In herb gathered during the reproductive stage of the ontogenesis we measured 0.85 p.c. (v/m) of essential oil, in which we identified by GC analysis five main components: geranyl acetate: 33.1 p.c; geranial: 28.2 p.c; neral: 19.8 p.c.; geraniol: 8.2 p.c. and neryl acetate: 2.4 p.c. In the essential oil distilled from tincture the geranyl acetate (58,2 p.c.) was the main component while in the volatile oil distilled from infusion, the major compound was geraniol (60.1 p.c.). A methanolic extract of the herb investigated by HPLC. Following on-line analysis of spectra, five componants were classified as flavonoids; rosmarinic acid was idenrified by addition of authentic standard. The amount of two phenol carboxylic acids (caffeic and rosmarinic acid) was measured by TLC-densitometry. High values of phenolic compounds were measured in samples gathered during the vegetative stage of the ontogenesis, such as: rosmarinic acid: 2.84 g p.c.; caffeic acid: 50.3 mg p.c.; total flavonoids: 0.58 g ...


  119/187

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena zastosowania Ca(OH)2, w postaci ćwieków dokanałowych, w leczeniu endodontycznym zainfekowanych kanałów korzeniowych.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of Ca(OH)2 points used in the infected root canals treatment.
  Autorzy: Kurek Halina, Mazur Sebastian, Brus-Sawczuk Katarzyna, Zakrzewska-Pysz Ewa, Krynicki Maciej
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (4) s.188-194, il., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the clinical assesment of the calcium hydroxide points (ROEKO) used in the infected root canals treatment. 73 teeth (121 root canals) were submitted into the study, and finally 66 teeth with a diagnosis of irreversibles pulpitis were evaluated. After anamnesis and clinical evaluation of every single patient were completed the root canals were negotiated according to the chosen methodology. The Calciumhydroxid points (ROEKO), were applied intracanally during the routine root canal treatment. The time of treatment and the number of necessary appointments to have the endodontic therapy successfully completed were taken into account while evaluating the effectivenes of Ca(OH)2 points. The application of Calciumhydroxid points resulted in the limiting of the necessary medical appointments, and in reducing the time of conventional root canal treatmetn to 2.6 appointments on average. Ca(OH)2 guttapercha points are revommended in infected root canals treatment.


  120/187

  Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania elektromagnetycznego niskiej częstotliwości na rozwój wątrobiaka Morrisa w modelu eksperymentalnym u szczurów.
  Tytuł angielski: The influence of low-frequency electromagnetic field on development of Morris hepatoma in the experimental rats' model.
  Autorzy: Fedorowski Artur, Steciwko Andrzej, Kurpas Donata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.381-388, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono wpływ pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości, generowanego przez modulację pola endogennego, na rozwój eksperymentalnego guza nowotworowego, wątrobiaka Morrisa. W badaniu oceniano dynamikę wzrostu guza nowotworowego w oparciu o pomiar parametrów biometrycznych i biochemicznych (GOT, GPT, GGTP i katepsyny B) w surowicy zwierząt grupy doświadczalnej i kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: The study assessed the effect of low-frequency electromagnetic field, generated by modulation of the endogenic field, on development of the experimental tumour (Morris hepatoma). The dynamism of the tumour growth was evaluated based on biometrical and biochemical (GOT, GPT, GGTP and cathepsin B) parameters measurement in serum of experimental and control groups.


  121/187

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Środowisko a zdrowie dziecka" Legnica, 24-25 maja 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the XI International Conference "Environment and Children's Health" Legnica, Poland, 24-25 May 2002.
  Autorzy: Kurpas Donata, Grata-Borkowska Urszula
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.409-411, il. - 11 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Środowisko a zdrowie dziecka Legnica 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  122/187

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 11. Warsztatów Europejskiej Akademii Nauczycieli Praktyki Ogólnej/Medycyny Rodzinnej (EURACT) "Nauka i nauczanie o błędach medycznych w praktyce ogólnej", Bled, Słowenia, 3-7 września 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the 11th International Workshop of EURACT "Learning and teaching about medical errors in general practice", Bled, Slovenia, 3-7 September 2002.
  Autorzy: Kurpas Donata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.414-416, il. - 11 Warsztaty Europejskiej Akademii Nauczycieli Praktyki Ogólnej Medycyny Rodzinnej pt. Nauka i nauczanie o błędach medycznych w praktyce ogólnej Bled 03-07.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  123/187

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXXVI. Śląskich Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Szczyrk, 26-28 września 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the 36th Silesian Days of Public Medicine and Health, Szczyrk, Poland, 26-28 September 2002.
  Autorzy: Kurpas Donata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.417-418 - 36 Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczyrk 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  124/187

  Tytuł oryginału: Białe znamię gąbczaste błony śluzowej jamy ustnej i przełyku u 6-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: White sponge nevus in the oral mucosa and in the esophagus of a 6-years-old girl.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Barancewicz-Łosek Maria, Radwańska-Mizia Edyta, Wąsik Feliks, Kuryszko Jan, Baran Eugeniusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.335-338, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano 6-letnią dziewczynkę, u której rozpoznano białe znamię gąbczaste błony śluzowej jamy ustnej i przełyku. Choroba występuje rzadko, dziedziczy się autosomalnie dominująco z wysoką penetracją. U dziewczynki objawy choroby wystąpiły w pierwszych miesiącach życia w postaci białych, niebolesnych nalotów na śluzówce policzków i języka. Wykonane w 6 r.ż. badanie gastroskopowe wykazało podobne zmiany w przełyku. Badanie hisopatologiczne wycinka z błony śluzowej wykazało pogrubienie nabłonka, niepełne rogowacenie z parakeratozą, dyskeratozą, stanem gąbczastym i komórkami balonowatymi. Obraz w mikroskopie elektronowym wykazał znacznego stopnia zaburzenie keratynizacji nabłonka, rozluźnienie i dezintegrację połączeń między komórkami warstwy kolczystej. W leczeniu stosowano doustnie zawiesinę tetracykliny, leki przciwgrzybiczne, sukralfat, nie uzyskując ustąpienia zmian chorobowych.

  Streszczenie angielskie: A six-year-old girl diagnosed with white spong nevous of oral cavity and esophagus mucosa is described. The disease is a rare autosomal dominant disorder with high penetration. In the girl the symptoms of the disease occurred in the first months of life in the form of white, non-painful plaques on the mucosa of the buccal and tongue. An examination performed in the sixth year of life showed similar changes in the esophagus. Histopathological examination of buccal mucosa showed thickened epithelium, incomplete keratosis with parakeratosis, dyskeratosis, spongous state and prickle-cells. The picture obtained with electrone microscope revealed extensively disturbed keratinisation, loosening of the junctions of cells in the prickle-cells layer. In the treatment oral tetracyclines, anti-fungal drugs and sucralfat were applied, which did not cause improvement.


  125/187

  Tytuł oryginału: Regulacja pracy serca i układu naczyniowego.
  Tytuł angielski: Regulatory mechanisms of the cardiovascular system.
  Autorzy: Żebrowski Michał R., Dębiec Radosław, Trzos Ewa, Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (3) s.113-115, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapotrzebowanie ustroju na krew podlega dokładnej regulacji dzięki współdziałaniu mechanizmów kontrolujących zarówno pracę serca, jak i stan napięcia mięśniowego naczyń poprzez synergiczne działanie układu nerwowego i endokrynnego. Serce unerwione jest bezpośrednio przez obie części autonomicznego układu nerwowego (AUS). Niniejsza praca przedstawia mechanizmy regulatorowe pracy serca i niektóre ich konsekwencje kliniczne.

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular variability in heart rate and blood pressure depends on nervous as well as hormonal regulation. The autonomic nervous system (ANS) dynamically controls the response of the body to a range of external and interal stimuli, providing physiological stability in the individual. This article presents short review of this regulator mechanisms and some of their clinical implications.


  126/187

  Tytuł oryginału: Przydatność nieinwazyjnych metod elektrokardiograficznych w diagnostyce omdleń.
  Tytuł angielski: Noninvasive electrocardiography in the diagnosis of syncope.
  Autorzy: Trzos Ewa, Kurpesa Małgorzata, Żebrowski Michał R., Tymiński Maciej, Bednarkiewicz Zbigniew
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (3) s.117-119, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omdlenia stanowią istotny problem diagnostyczny. Monitorowanie EKG metodą Holtera jest przydatne w diagnostyce omdleń, jednak rzadko wystarcza do określenia etiologii. Dlatego zaleca się stosowanie diagnostyki sekwencyjne: 1. Wnikliwie zebrany wywiad pozwala na rozpoznanie przyczyny omdlenia nawet u 60 proc. chorych. 2. Następnie należy przeprowadzić badanie fizykalne i wykonać EKG; 3. U osób z chorobą ograniczną serca zalecanym badaniem jest nonitorowanie metodą Holtera. Arytmie rejestrowane w czasie badania można podzielić na dwie grupy: 1. Z wysokim prawdopodobieństwem arytmogennej przyczyny utrat przytomności (pauza 3s, blok p-k IIř typu II, tachyarytmia 180/min); 2. Z podejrzeniem arytmicznej przyczyny omdlenia.

  Streszczenie angielskie: In the diagnosis of syncope main point of view is directed on the history and standard ECG. Ambulatory monitoring of ECG is diagnostic method in patients with high risk for arrythmogenic incidence. The duration of monitoring is sometimes longer than 24-hours. In patients with palpitations cardiac event recorders yield more disgnoses and are more effective.


  127/187

  Tytuł oryginału: Oczyszczanie i charakterystyka beta-1,4-ksylanazy oraz N-acetylo-beta-D-glukozoaminidazy szczepu Streptomyces sp. IAUR 7618 : praca doktorska
  Autorzy: Laudy Agnieszka E., Kurzątkowski Wiesław (promot.).; Państwowy Zakład Higieny Samodzielna Pracownia Promieniowców i Grzybów Niedoskonałych w Warszawie, Akademia Medyczna Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej w Warszawie
  Źródło: 2002, [10], 175 k. : il., tab., bibliogr. 308 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20487

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  128/187

  Tytuł oryginału: Działanie preparatu antyseptycznego Betadine (EGIS Pharmaceutical L.t.d.) na wielooporne szpitalne szczepy bakterii.
  Autorzy: Samet Alfred, Bronk Marek, Kur Józef
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (1) s.16-20, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Zbadano aktywność bakteriobójczą preparatu antyseptycznego Betadine firmy EGIS Pharmaceutical L.t.d. w stosunku do wieloopornych szpitalnych szczepów bakterii należących do kilku powszechnie występujących gatunków (S. aureus, E. faecalis, E. faecium, P. aeruginosa, A. baumanii, E. cloacae, S. marcescens, K. pneumoniae, E. coli). Wszytskie badane izolaty pochodziły od pacjentów z zakażeniami szpitalnymi. Aktywność bakteriobójczą oznaczano metodą zawiesinową wykonaną techniką bezpośredniego posiewu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono silne działanie bakterjobójcze preparatu Betadine na wszystkie badane izolaty. W zalecanym czasie działania (jedna minuta) uzyskano redukcję liczby żywych komórek w zawiesinie o 99,999 proc. co jest zgodne z wymaganiami dla preparatów przeznaczonych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej.


  129/187

  Tytuł oryginału: Nowe oblicze znanych leków - inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę.
  Autorzy: Krzemińska-Pakuła Maria, Kurpesa Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (8) s.10, 12-15, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA) otworzyło nową erę w farmakoterapii chorób układu krążenia. Ich prekursorem tych leków była substancja wuodrębniona z jadu węża Bothrops jararaca. Kaptopril - pierwszy preparat z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny został zsyntetyzowany w 1976 roku, a rok później Fergusson jako pierwszy opisał jego zastosowanie u ludzi.


  130/187

  Tytuł oryginału: Działanie preparatu antyseptycznego Octenisept na drobnoustroje z rodzaju Mycoplasma i Ureaplasma.
  Autorzy: Samet Alfred, Kochowska-Bronk Mirella, Bronk Marek, Kur Józef
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.25-28, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna


  131/187

  Tytuł oryginału: Ocena zmian morfologicznych w pozostawionym płacie tarczycy po jednostronnej tyroidektomii.
  Autorzy: Świątkiewicz Janusz, Piórek Krzysztof, Kabala Przemysław, Pogorzelski Ryszard, Leowska Elżbieta, Kurnicki Jacek
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.69-71, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  132/187

  Tytuł oryginału: Ocena wrażliwości na fluorochinolony drobnoustrojów izolowanych od pacjentów z zakażeniami układu moczowego leczonych w warunkach ambulatoryjnych.
  Tytuł angielski: Fluoroquinolones susceptibility estimation of microorganisms isolated from urine of ambulatory patients.
  Autorzy: Samet Alfred, Krawczyk Beata, Bronk Marek, Czarniak Elżbieta, Kochowska-Bronk Mirella, Kur Józef
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (5/6) s.35-38, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Urinary tract infection (UTIs) are a significant health problem and Escherichia coli been expected to be the primary pathogen in approximately up 80 p.c. of cases. UTIs are commonly treated with antibiotics and, therefore, are a potential source for the emergence and/or selection of resistant bacteria. A number of antibiotics are now available for clinical use. Whether these compounds are equally effective and thus interchangeable in the treatment of urinary tract infection (UTI) has to be anserwed by comparing their antimicrobial activity against uropathogens. The purpose of the present study was the antimicrobial activity estimation of 6 antibiotics (ciprofloxacin, ofloxacin, cotrimoxazole, norfloxacin, nalidix acid and ampicilin) against 200 recent microorganism isolated from urine of ambultory patients. Minimum inhibitory concentrations were assessed using the agar dilution and E-test method. The majority of isolates were sensitive to ciprofloxacin (93,5 p.c.) and ofloxacin (86,5 p.c.). Relatively low activity was observed for cotrimoxazole (79,5 p.c.), norfloxacin (77,5 p.c.), nalidixie acid (74 p.c.) and ampicilin (59,5 p.c.). Ciprofloxacin was found to be the most active among antibiotics examined (against Klebsiella and P. mirabilis - 100 p.c., Escherichia coli - 96,49 p.c., S. agalactiae - 66,66 p.c. and E. faecalis 54,54 p.c. susceptibility, respectively).


  133/187

  Tytuł oryginału: Współczesne zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Actual principles of treatment of bronchial asthma in children.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Terapia 2002: 10 (11) s.8-11, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present the current principles of treatment of children's asthma. A six-point of complex treatment plan is discussed. The role of education in therapy is emphasised. Elements of pharmacological treatment - controlling and rescue medication, especially inhalation therapy with inhaled steroids is uderlined. A step-wise approach to the therapy of asthma based on updated recommendations of GINA 2002 is presented.


  134/187

  Tytuł oryginału: Molekularny mechanizm działania glikokortykosteroidów (GKS).
  Tytuł angielski: Molecular mechanisms of action of corticosteroids.
  Autorzy: Bukowczan Zenon, Kurzawa Ryszard, Bukowczan Marcin
  Źródło: Terapia 2002: 10 (11) s.13-18, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • genetyka
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Inhaled corticosteroids are now widely accepted as first-line preventive antiinflammatory therapy for asthma. They exert their effect by binding to a glucocorticoid receptor which is moved into the nuclear compartment. The number of genes is regulated with glucocorticoids directly or indirectly through an interaction with other transcription factors. The article presents the repression of cytokines genes transcription and the interaction between glucocorticoids and other transcription factors activated in chronic inflammation.


  135/187

  Tytuł oryginału: Immunoterapia alergenowoswoista.
  Tytuł angielski: Allergen specific immunotherapy.
  Autorzy: Sak Iwona, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Terapia 2002: 10 (11) s.20, 22, 24-27, il., tab., bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Allergen specific immunotherapy consists of adminsitration of gradually increasing doses of allergen vaccine in order to induce a state of clinical and immunological tolerance on subsequent allergen exposure. The possibilities of allergen vaccine administration include subcutaneous injection and local administration i.e. nasal, sublingual, oral, bronchial and conjunctival. Controlled studies have shown that subcutaneous immunotherapy is an effective treatment for patients with allergic rhinitis, conjunctivitis, asthma and allergic reaction to stinging insects. Also properly conducted controlled studies with sublingual and nasal immunotherapy provide evidence that this form of therapy may be a valuable alternative to parenteral injection therapy in the treatment of allergic airways diseases with doses 5-20 times greater than those of subcutaneous immunotherapy. Further studies need to be done to fully characterize the clinical situations in which local immunotherpay should be recommended.


  136/187

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry - etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Atopic dermatitis - etiology, pathogenesis, diagnostics and treatment.
  Autorzy: Wanat-Krzak Małgorzata, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Terapia 2002: 10 (11) s.35-40, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Atopic dermatitis is one of the most common the skin diseases in children. Its treatment is often troublesome for patients as well as for the physician and requires their close cooperation. Etiology, pathogenesis, clinical symptoms, diagnostics, differential diagnosis and principles of treatment of atopic dermatitis are presented in the article.


  137/187

  Tytuł oryginału: Przydatność elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST.
  Tytuł angielski: Usefulness of exercise stress test in non ST-segment elevation acute coronary syndromes.
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.285-291, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  138/187

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności programu indywidualnego szkolenia techniki inhalacyjnej u dzieci chorujących na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Evaluation of effectiveness educational program of inhalation's technique in children suffering from bronchial asthma.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Pisiewicz Krzysztof, Jędrys-Kłucjasz Urszula, Willim Grzegorz, Widerska-Kurzawa Alicja, Tomalak Waldemar, Waktor Anna, Kiełbasa Bogumiła, Kurzawa Ryszard, Wanat-Krzak Małgorzata
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.13-16, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prawidłowa technika inhalacji leków wziewnych jest jednym z podstawowych warunków skutecznego leczenia astmy oskrzelowej. W grupie 274 dzieci w wieku 7-16 lat chorujących na astmę analizowano wpływ programu indywidualnego szkolenia na technikę inhalacji leków wziewnych. Oceniano umiejętności posługiwania się inhalatorem i wykonania manewru inhalacji leku przed i po zakończeniu indywidualnego 7-14 dniowego szkolenia, prowadzonego w Klinice Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju. Po zakończeniu programu u wszystkich dzieci, niezależnie od rodzaju stosowanego inhalatora, wykazano istotną poprawę umiejętności posługiwania się inhalatorem i inhalacji leku. Dzieci prawidłowo posługiwały się inhalatorami ciśnieniowymi ze spejserem, 2,3 proc. z nich nie potrafiło prawidłowo wykonać manewru inhalacji leku. Istotnie zmniejszył się odsetek dzieci, które nieprawidłowo posługiwały się inhalatorami proszkowymi - Turbuhalerem i Dyskiem, podobnie poprawił się sposób inhalacji leków z użyciem tych inhalatorów. W badaniu wykazano, że krótkoterminowe indywidualne szkolenie dzieci chorych na astmę w zakresie techniki inhalacji leków wziewnych pozwala na istotną poprawę umiejętności posługiwania się inhalatorem i inhalacji leku, co może mieć istotne znaczenie w poprawie efektywności leczenia choroby.

  Streszczenie angielskie: The correct technique of inhaling drugs is one of the basic elements of efficient asthma treatment. In the group of 274 children aged 7-16 years with asthma the influence of the individual teaching was evaluated. We have assessed the ability to use inhaler and performance of the inhalation manoeuver before and after 7 to 14 days of training held in the Allergology and Pneumonology Clinic of the Institute for TBC and Lung Diseases in Rabka. After termination of the program the significant improvement in ability to use inhalers and to inhale the medicament was seen. The children correctly used pressurized inhalers with spacers, only 23 p.c. of them were unable to correctly perform inhalation. There was significant decrease of the number of children that were not able correctly powder inhalers: Turbuhaler and Disc. Short term individual teaching of the children with asthma results with significant improvement of using inhalers, thus improving treatment efficacy.


  139/187

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych urodzeniowych wskaźników antropometrycznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry - badanie pilotowe.
  Tytuł angielski: Evaluation of some birth anthropometric parameters in children suffering from atopic dermatitis - the pilot study.
  Autorzy: Wanat-Krzak Małgorzata, Doniec Zbigniew, Kurzawa Ryszard, Ciszek-Doniec Violetta, Pisiewicz Krzysztof, Willim Grzegorz
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.23-26, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zachowania się wybranych urodzeniowych wskaźników antropometrycznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry (AZS). W grupie 212 dzieci z atopowym zapaleniem skóry i 212 dzieci populacji ogólnej (porównywalnej pod względem płci i wieku) analizowano urodzeniową wagę i długość ciała. Wykazano częstsze (ale nie istotne statystycznie) występowanie cech dystrofii wewnątrzmacicznej u dzieci z AZS. Wyniki badań wskazują, iż dystrofia wewnątrzmaciczna może być czynnikiem prognostycznym rozwoju atopowego zapalenia skóry u dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate some birth anthropometrics parameters in children suffering from atopic dermatitis (AT). In the group of 212 children suffering from AT aged 1-18 yrs, and 212 children of general population (age and sex) birth weight and lenght were analuzed. More frequent (but not statistically important) signs of intrauterine growth retardation in the group of atopic dermatitis was found It seems that the low weight and lenght of body at delivery related to gestation age, could be a risk factor for development of atopic dermatitis in childhood.


  140/187

  Tytuł oryginału: Rola transformującego czynnika wzrostu á1 (TGF-á1) w astmie oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Role of transforming growth factor á1 (TGF-á1) in the bronchial asthma.
  Autorzy: Gaweł Józef, Gaweł Barbara, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.39-43, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostatnie badania zwracają uwagę na transformujący czynnik wzrostu á1 (TGF-á1) jako ważny czynnik mogący wpływać regulująco na nieswoistą nadreaktywność oskrzeli i zapalenia dróg oddechowych w doświadczalnym modelu astmy. Wyjaśnienie roli TGR-á1 w astmie u ludzi będzie pierwszym eatpem umożliwiającym modyfikację tej cytokiny na zewnątrz (przez zmianę jej stężenia, podaż lub hamowanie) i wewnątrz komórek (być może przez użycie oligonukleotydu anty-Smad 7). Znając sposób transdukcji sygnału TGF-á na transdukcję genów można zapobiegać nadmiernej aktywacji tej cząsteczki. Takie możliwości wydają się wystarczającym powodem dla dalszych badań nad cząsteczką oferującą atrakcyjne możliwości lecznicze w astmie.

  Streszczenie angielskie: Recent studies have that transforming growth factor á1 (TGF-á1) is an important factor regulating nonspecific airway hyperresponsiveness and airway inflammation in the experimental asthma models. Explantation of the TGF-á1 role in human asthma will be the first step towards making possible the modification of TGF-á1 activity in the extracellular (concentration change, supply, inhibition) and intracellular environment (possibly using the anty-Smad 7 oligonucleotide). When the way in which TGF-á1 influences gene transcription is determined it may become possible to prevent excessive TGF-á1 activation. These prospects sufficiently justify further research on the molecule which offers so attractive asthma treatment possibilities.


  141/187

  Tytuł oryginału: Wyniki operacyjnego leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego (GERD) sposobem laparoskopowym.
  Tytuł angielski: Results of the surgical laparoscopic treatment of GERD.
  Autorzy: Wróblewski Tadeusz, Grodzicki Mariusz, Ziarkiewicz-Wróblewska Bogna, Kurella Bogdan, Michałowicz Bogdan, Pałko Tadeusz, Krawczyk Marek
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.8-10, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników chirurgicznego leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego w grupie chorych po częściowej fundoplikacji tylnej sposobem laparoskopowym. Materiał i metody. W okresie od stycznia 1997 do grudnia 2001 roku do laparoskopowej operacji antyrefluksowej zakwalifikowano 95 chorych; 56 kobiet i 39 mężczyzn w wieku 22 - 64 lat (średnio 44). Opearcję przeprowadzono metodą Toupet sposobem laparoskopowym. W ostatniej grupie 30 chorych zastosowano własnej konstrukcji retraktor mechaniczny do odsłonięcia lewewgo płata wątroby tzw. trzecią rękę chirurga. Czas obserwacji wynosił od 1 do 48 miesięcy po operacji. Wyniki: U 92 chorych (96 proc.) operację przeprowadzono metodą laparoskopową. W trzech przypadkach wykonano konwersję na operację klasyczną ze względów techniczncyh. U 9 chorych (9.5 proc.) obserwowano przemijająca dysfagię w ciągu 1 miesiąca po operacji. Objawy kliniczne refluksu ustąpiły po operacji u wszytkich chorych. Żaden z chorych nie wymagał dodatkowego wspomagającego leczenia farmakologiczngo. Wnioski: Częściowa, tylna fundoplikacja wykonana metodą laparoskopową jest skutecznym sposobem leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego. Zastosowanie mechanicznego retraktora do odsunięcia lewewgo płata wątroby ułatwia odsłonięcie rozworu przełykowego przepony zmniejsza narażenie wątroby na uraz operacyjny i skraca czas operacji. Odległe wyniki leczenia tą metodą są bardzo zachęcające.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the results of surgical treatment of gastroesophageal reflux in a group of patients who subwent a laparoscopic partial posterior fundoplication. In the period of January 1997 to December 2001 a group of 95 pateints (56 females and 39 males, aged 22-64 years) was listed for a laparoscopic antireflux procedure. Typical clinical symptoms of GERD were accompanied by endoscopically and histologically proved inflammation of the lower esophagus, estimated according to Savary-Miller score. Laparoscopic Toupet's procedure was performed as a method of choice. In the last 40 patients a new type of laparoscopic retractor was appleid (the device was designed and constructed by the authors especially for this purpose, as a "surgeon's third hand"). A follow-up period ranged from 1 to 48 postoperative months. Results. In 92 cases (96 p.c.) the laparoscopic technique was possible to be performed. In 3 cases conversion to traditional technique was necessary. 9 patients (9.5 p.c.) suffered from transitory postoperative dysphagia lasting no longer than 1 month. All patients were free from the symptoms of gastroesophageal reflux. None of the patients required any auxiliary pharmacological treatment. Conclusions: Partial posterior fundoplication, performed with a laparoscopic technique is an efficient way of treatment in the cases of gastroesophageal reflux. The use of the special mechanical retractor for transposition of the left hepatic lobe, enables a good exposure of the esophagaeal hiatus and protects the liver against intraoperative injuries. Distant results of this method of treatment are encouraging.


  142/187

  Tytuł oryginału: Techniczne aspekty zastosowania stereotaktycznego manipulatora wieloczynnościowego (tzw. "trzeciej ręki chirurga") w czasie operacji laparoskopowych.
  Tytuł angielski: Technical aspects of applying a stereotactic multifunctional manipulator ("surgeon's third hand") for tissues retraction in laparoscopic procedures.
  Autorzy: Wróblewski Tadeusz, Kurella Bogdan, Michałowicz Bogdan, Ziarkiewicz-Wróblewska Bogna, Górnicka Barbara, Pałko Tadeusz, Krawczyk Marek
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.11-14, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena urządzenia do retrakcji tkanek zastosowanego podczas operacji laparoskopowych w grupie chorych z chorobą refluksową przełyku (GERD) oraz w grupie chorych z objawową kamicą pęcherzyka żółciowego z obciążeniami ze strony układu krążenia. Materiał i metody. W okresie od stycznia 1999 do października 2001 roku do operacji laparoskopowych z zastosowaniem własnej konstrukcji stereotaktycznego manipulatora wieloczynnościowego tzw. trzeciej ręki chirurga zakwalifikowano: 45 chorych z GERD do fundoplikacji wg Toupet oraz 6 chorych do cholecystektomii laparoskopowej (ChL) z zaawansowaną niewydolnością krążenia (IIIř wg NYHA). W grupie chorych z GERD manipulator służył do umocowania narzędzia laparoskopowego odsuwającego lewy płat wątroby i odsłaniającego rozwór przeponowy. W grupie ChL służył on do wyciągu powłok i operacji w warunkach bezodmowych. Wyniki. Operację sposobem laparoskopowym wykonano u wszystkich chorych z kamicą pęcherzyka żółciowego i u 44 chorych z GERD (1 konwersja na operację otwartą z powodu znacznej otyłości chorego). W grupie chorych ChL czas operacji był ponad dwukrotnie dłuższy w stosunku do ChL wykonywanej z użyciem odmy CO2 i wynosił od 120 do 140 minut. Czas operacji w grupie GERD uległ skróceniu w porównaniu do grupy chorych operowanych bez zastosowania urządzenia (120 - 170 min.) i wynosił od 70 do 150 min. W obu grupach chorych przebieg operacji jak i okres pooperacyjny był niepowikłany. Wnioski: Stereotaktyczny manipulator ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of utility of the self-constructed device for tissue retraction during the laparoscopic procedures in a group of patients with gastro-esophageal reflux (GERD) and in a group of high rist patients with gallbladder stone diseases. In the period from 01 1999 to 01.2001 the stereotactic multifunctional manioulator was used in cases of 45 pateints wtih GERD, undergoing a Toupet's type of undoplication and 6 patients with advanced circulatory failure (IIIř NYHA) requiring cholecystectomy. Surgery was performed under general anesthesia. In a GERD group the device was steadying an instrument transposing the left heaptic lobe in order to expose the esophageal hiatus of the diaphragm. At cholecystectomy it was used for lifting the abdominal wall in order to avoid the necessity of pneumoperitonaeum. Laparoscopic procedure was feasible in all cholecystectomies and in 44 patients with GERD (in one case conversion was strained by the patient's obesity). The average duration of cholecystectomy (120 - 140 min) was twice as long as of this procedure performed with CO2 inflation. In a GERD group the duration of surgery was shorter (70 - 150 min) as related to the same procedure performed without using the device (120 - 170 min). In both groups surgery itself and postoperative course were uneventful. Conclusions. Stereotactic multifunctional manipulator used for anti-reflux procedrues reduces the possibility of mechanical intreoperative liver ...


  143/187

  Tytuł oryginału: Omalizumab - efektywność kliniczna i bezpieczeństwo leczenia chorób alergicznych u dzieci.
  Autorzy: Kurzawa Ryszard
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.56 - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  144/187

  Tytuł oryginału: Połączenie ICS i LABA - co mówią standardy?
  Autorzy: Kurzawa Ryszard, Doniec Zbigniew
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.57-58, tab., bibliogr. 6 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  145/187

  Tytuł oryginału: Berodual - rola w leczeniu chorób przebiegających z obturacją oskrzeli u dzieci.
  Autorzy: Kurzawa Ryszard, Jędrys-Kłucjasz Urszula
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.62-63, il. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  146/187

  Tytuł oryginału: Quality of care. Understanding the theoretical framework and learning the practical setting.
  Tytuł polski: Jakość opieki. Założenia teoretyczne i ich realizacja.
  Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Stanisławek Andrzej, Kurylcio Lucjan, Daniluk Jadwiga
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.194-200, il., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  147/187

  Tytuł oryginału: Pneumonologia i alergologia.
  Autorzy: Kurzawa Ryszard, Pogorzelski Andrzej, Jędrys-Kłucjasz Urszula, Wanat-Krzak Małgorzata
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.69, 71-73, 75-76, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  148/187

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na rolę agonistów dopaminy w terapii choroby Parkinsona.
  Tytuł angielski: Contemporary views on the role of dopamine agonists in the treatment of Parkinson's disease.
  Autorzy: Kuran Włodzimierz
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.383-390, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne doświadczenia i poglądy związane z wykorzystaniem leków z grupy agonistów dopaminy w leczeniu choroby Parkinsona. Autor wymienia stosowne preparaty, charakteryzuje mechanizmy ich działania oraz zalety i wady, przedstawia porównanie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania. W zakończeniu przedstawia propozycję podstawowych wskazań do ich zastosowania, podkreślając jednak jednocześnie znaczenie indywidualizacji takiej decyzji.

  Streszczenie angielskie: Contemporary experience and views concerning dopamine agonists application in the treatment of Parkinson's disease are presented in the paper. Particular medications, mechanisms of their action, as well as their advantages and disadvantages are discussed, and their effectiveness and safety are compared. Finally, basic recommendations for these drugs administration are proposed, with the emphasis on individual circumstances that have to be taken into account in each case.


  149/187

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Konsekwencje kliniczne badań nad statynami].
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.52-54, il., bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Hypertension Reports 2002; 4 : 387-393
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  150/187

  Tytuł oryginału: Praktyki studentów pielęgniarstwa w domach pomocy społecznej.
  Tytuł angielski: Nursing students' internship at nursing homes.
  Autorzy: Kurowska Krystyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.359-361, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie refleksji studentów na temat pierwszej, miesiecznej praktyki w domu pomocy społecznej (DPS). Badaniem objęto 32 studentki I roku Wydziału Pielęgnairstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W czerwcu 2001 r. przeprowadzono sondaż diagnostyczny. Pytano głównie o odczucia towarzyszące praktykantkom. Analiza zebranego materiału wskazuje na konieczność bardziej wnikliwego doboru grupy podopiecznych, przede wszystkim wyeliminowania kontaktu z cieżko chorymi, do którego studenci na tym etapie edukacji nie są jeszcze przygotowani. Większość badanych (75 proc.) była zadowolona z zajęć praktycznych w DPS, utwierdzią się w przekonaniu, co do trafności wyboru zawodu pielęgniarki. Praktyki wzbogaciły wiedze ankietowanych z zakresu geriatrii, komunikacji z osobami starszymi (schorowanymi, często po traumatycznych przeżyciach), opieki i pielęgnacji, profilaktyki, etyki i moralności ludzi starszych. Pozwoliły dostrzec wagę umiejętności sprawnego odnajdywania się w sytuacjcach trudnych. Większość praktykantek z DPS przy ul. Łomżyńskiej (87,5 proc.) i przy ul. Mińskiej (93,7 proc.) odczuwa potrzebę utrzymywania stałego kontaktu z podopiecznymi. Bardzo wysoko oceniali praktykantki także ich bezpośredni opiekunowie. Komunikatywność, otwartość na potrzeby ludzi starszych - to sformułowania, które często pojawiały się w opiniach o badanych. Ankieta ujawniła oczekiwania studentek względem organizacji praktycznej nauki zawodu w DPS. Wnioski z ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present students' reflections on their first internship at nursing homes. The study was conducted in June 2001 and covered 32 first-year students of the Faculty of Nursing and Health Sciences at Bydgoszcz Medical University. The students responded to a questionnaire concerning mainly their impressions. Analysis of the collected material shows the necessity to select the patietns' group more carefully, and especially to exclude contact with severely ill patients, to which the students are not sufficiently prepared at this stage of their education. The majority of repsondents (75 p.c.) were satisfied with practical classes at nursing homes and felt confirmed in their decision to work as a nurse. At nursing homes, the students broadened their knowledge in the field of geriatrics, communication with the elderly (often very ill people who had experienced traumas), care and nursing, prophylaxis, ethics and morality of the elderly. As a result of the internship, the students became aware of the importance of a nurse's skilful performance in difficult situations. The majority of trainess who worked at the nursing homes at Łomżyńska (87,5 p.c.) and Mińska street (93,7 p.c.) declared the need to maintain contact with the people they had looked after. The students' supervisors highly assessed the students' communicaiton skills and understanding of the needs of the elderly. The survey showed the students' expectations concerning practical organisation ...


  151/187

  Tytuł oryginału: Wpływ monitorowania odprowadzenia prawostronnego na wartość diagnostyczną elektrokardiograficznej próby wysiłkowej.
  Tytuł angielski: Role of the right chest lead in improving the accuracy of myocardial ischemia detection.
  Autorzy: Wierzbowska Karina, Kurpesa Małgorzata, Peruga Jan, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Kasprzak Jarosław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.684-686, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Znanym ograniczeniem elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w wykrywaniu choroby wieńcowej jest jej niska czułość, dotycząca szczególnie zmian w prawej tętnicy wieńcowej. W ostatnio opublikowanych badaniach proponowano wprowadzenie dodatkowych odprowadzeń prawostronnych w celu poprawy wykrywalności niedokrwienia z zakresu unaczynienia prawej tętnicy wieńcowej. Cel pracy: Celem obecnego badania była ocena wpływu zastąpienia standardowego pierwszego odprowadzenia przezsercowego (V1) czwartym odprowadzeniem prawostronnym (V4R) na wartość diagnsotyczną próby wysiłkowej. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 100 pacjentów (78 meżczyzn i 22 kobiety, średni wiek 55 ń 9 lat), u których wykonano elektrokaridiograficzną próbę wysiłkową według protokołu Bruce'a (ExT) oraz badanie koronarograficzne. U 52 pacjentów moniotorowano odprowadzenie V4R (grupa V4R), a pozostałe 48 osób stanowiło grupę kontrolną ze standardowym układem elektrod (grupa V1). Za istotne hemodynamicznie przyjęto zmiany miażdżycowe zawężające światło pnia lewej tętnicy wieńcowej o co najmniej 50 proc. a pozostałych tętnic o co najmniej 70 proc. Wyniki: U 76 spośród 100 pacjentów stwierdzono istotne zmiany miażdżycowe w badaniu koronarograficznym, 81 proc. w grupie V4R i 71 proc. w grupie V1. Czułość (71 proc. grupa V4R vs 79 proc. grupa V1), swoistosć (40 proc. grupa V4R vs 21 proc. grupa V1) oraz dokładnośc (65 proc. grupa V4R vs 63 proc. grupa V1) testu wysiłkowego dla wykrycia istotnej choroby ...

  Streszczenie angielskie: Background: The limitations of exercise electrocardiography in the detection of coronary artery disease includes low sensitivity, especially in isolated right coronary artery (RCA) disease. Recent studies postulated the addition of right precordial leads to the standard exercise ECG (ExT) recording for better detection of right ventricular ischemia. Purpose: We tested the hypothesis that the replacement of the standard first precordial lead (V1) with a fourth right chest lead (V4R) can improve the diagnostic accuracy of ExT. Materials and methods: We studied 100 patients (78 men and 22 women aged 55 ń 9 years (31-71) who underwent treadmill ExT (Bruce protocol) and coronary angiography. 52 patients had the V4R lead (Group V4R) instead of V1. THe control group (Group V1)included 48 patients with the standard 12-lead ECG. Hemodynamically significant lesions were defined as stenosis = 50 p.c. in left main coronary artery or = 70 p.c. in other arteries. Results: 76 out of 100 patients had significant coronary lesions on the arteriogram, 81 p.c. in Group V4R and 71 p.c. in Group V1. Over all senstivity (71 p.c. Group V4R vs 79 p.c.Group V1), specificity (40 p.c. Group V4Rvs 21 p.c. Group V1) and accuracy (65 p.c. Group V4R vs 63 p.c. Group V1) of ExT for detection of significant coronary artery disease was similar in both groups. THere was also no statistical significant difference in the abilit to define an inferior or right ventricle vs. anterolateral ischemia ...


  152/187

  Tytuł oryginału: Dysfunkcja naczyń tętniczych u młodych pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy.
  Tytuł angielski: Vascular dysfunction in young patients with impaired glucose tolerance; insights from pulse wave velocity and endothelial function measurements.
  Autorzy: Kidawa Michał, Rynkowska-Kidawa Monika, Kasprzak Jarosław D., Kurpesa Małgorzat, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.765-769, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego jest uznawana za wczesny sygnał świadczący o rozwoju miażdżycy. Celem pracy była ocena funkcji śródbłonka naczyniowego i podatności naczyń tętniczych u pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy. Metodyka: badana grupa składała się z osób bez czynników ryzyka rozwoju miażdżycy, bez rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca, z prawidłowym spoczynkowym zapisem EKG, ujemną EKG próbą wysiłkową, prawidłowym obrazem i funkcją serca w badaniu echokardiograficznym, u których po wykonanym teście doustengo obciążenia glukozą rozpoznano upośledzoną tolerancję glukozy - grupa 1 (IGT) 48 pacjentów (poziom glukozy na czczo 5,7 ń 0,2 mmol/l, po 2 godzinach od podania 75g glukozy 9,2 ń 0,6 mmol/l). Grupę 2 staowiły 43 osoby spełniające powyższe kryteria z prawidłowym wynikiem testu obciążenia glukozą dobranych pod względem płci i wieku w stosunku do grupy 1 (glukoza na czczo 4,9 ń 0,5 mmol/l). Oceny rozszerzalności zależnej od funkcji śródbłonka (RŚZ) dokonywano na tętnicy ramiennej po wywołanym przekrwieniu reaktywnym, aparatem Acuson Sequoia głowicą liniowa 8 MHz zgodnie z metodyką opisaną przez Celermeja i wsp. Prędkość rozchodzenia fali tętna (PWV) - wykąłdnik podatności naczyń oceniano aparatem Complior Colson z punktami pomiaru nad tętnicami szyjną wspólną i udową. Wyniki: Po wywołanym przekrwieniu reaktywnym przyrost średnicy tetnicy ramiennej u pacjentó z IGT wynosił 6,1 ń 3,1 proc. w poró naniu do 13,4 ń 3,9 proc. Prędkość rozchodzenia fali ...

  Streszczenie angielskie: Endothelial dysfunction is regarded as an early marker of atherosclerosis and decreased arterial disstensibility has similar significance. The aim of this study was to evaluate endothelial function and arterial distensibility in patients with impaired glucose tolerance which may constitue markers of atherosclerosis. Methods: Study group consisted of patients without chest pain, ischemic ECG changes, arterial hypertension or any risk factors for IHD, who were divided into two grops: Impaired glucose tolerance group (ITG) - 48 patients with fasting glucose levels of 5.7 ń 0.2 mmol/l and glucose levels of 9.2 ń 0.6 mmol/l 2 hours after starting a 75 g oral glucose load and group 2 - 43 healthy age and sex matched controls with fasting glucose levels of 4.9 ń 0.5 mmol/l and normal glucose tolerance. Endothelium dependant (EDV) and independent vasodilatation (EIV) was assessed with 8MHz high resolution ultrasound (Acuson Sequoia) according to Celermajer's method. PWV was measured with COmplior Colson automatic device with measurement points above femoral and carotid artery. Results: Flow associated with vasodialatation was significantly impaired in ITG group (6.1 ń 3.1 p.c. vs 13.4 ń 3.9 p.c. - controls, p 0.001). EIV was not significantly different between both groups. PWV was significantly higher in patients with impaired glucose tolerance than in controls (9.9 ń 0.5 m/s ws 7.8 ń 0.9 m/s) p 0.001. COnclusions: Increased values of PWV indicate and increased arterial ...


  153/187

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny zmian dyspersji odstępu QT w teście wysiłkowym w rozpoznawaniu restenozy po zabiegu angioplastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Assessment of QT-dispersion during exercise test as a useful diagnostic tool in detection of restenosis after coronary angioplasty.
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Trzos Ewa, Rechciński Tomasz, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.397-403, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Opierając się na doniesieniach o wpływie niedokrwienia mięśnia sercowego na dyspersję QT (QTd), postanowiono sprawdzić, czy poszerzenie interpretacji próby wysiłkowej o ocenę QTd poprawi przydatność tego badania w przewidywaniu restenozy po angioplastyce wieńcowej. Materiał i metody: Do badania włączono 76 pacjentów po zabiegu PTCA z powodu jednonaczyniowej choroby wieńcowej. W 30 dniu po zabiegu wykonywano próbę wysiłkową na bieżni ruchomej. Analizowano 12-odprowadzeniowe zapisy EKG wykonane przed rozpoczęciem testu oraz na szczycie wysiłku, oceniając zmiany odcinka ST, odstępu QT oraz QTd. Pacjentów obserwowano przez 6-mcy ; w przypadku podejrzenia nawrotu zwężenia wykonywano kontrolną koronarografię. Wyniki: Angiograficznie potwierdzoną restenozę rozpoznano u 17 chorych. Nie różnili się oni pod względem standardowo ocenianych parametrów próby wysiłkowej od pacjentów z dobrym odległym efektem PTCA. Natomiast na szczycie wysiłku istotny wzrost wartości QTd obserwowano tylko w grupie z restenozą (z 48 ń 11 ms do 78 ń 14 ms vs. z 42 ń 14 ms do 50 ń 12 ms u chorych bez restenozy). Czułość powysiłkowych zmian QTd w przewidywaniu restenozy w badanej grupie oceniono na 76 proc., zaś swoistość - na 71 proc. Wartość prognostyczna wyniku dodatniego oceny QTd wynosiła 43 proc., a wyniku ujemnego - 91 proc. Wnioski: Ocena wysiłkowych zmian QTd podnosi wartość diagnostyczną próby wysiłkowej w rozponzniu restenozy po PTCA w przypadku jednonaczyniowej choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Exercise test is an important diagnostic tool in patients after PTCA. However, its sensitivity in detection of restenosis is rather poor. Since recent studies have confirmed the influence of ischemia on QT-dispersion (QTd), we hypotesized that assessment of exercise-induced QTd changes could improve the accuracy of exercise test in prediction of restenosis. Material and methods: The study group consisted of 76 patients in whom PTCA was done because of one-vessel coronary artery disease. One month following PTCA treadmill exercise test was performed. 12-lead electrocardograms were recorded before the test and at peak exercise. ST-segment, QT-interval and QTd were assessed. During 6 month follow-up period coronary angiography was performed in patients suspected of restenosis. Results: Angiographically documeneted restenosis was found in 17 patients. They had similar exercise capacity and ST-segment changes like those without restenosis. However, significant increase of QTd was observed at peak exercise only in group with restenosis (from 48 ń 11 ms to 78 ń 14 ms vs. from 42 ń 14 ms to 50 ń 12 ms in patients without restenosis). Exercise induced QT changes allowed to predict restenosis with sensitivity 76 p.c. and specifity 71 p.c. Positive predictive value was 43 p.c. whereas negative predictive value - 91 p.c. Conclusions: Assessment of QTd could improve diagnostic accuracy of exercise test in prediction of restenosis after PTCA in patients with one-vessel coronary artery disease.


  154/187

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  155/187

  Tytuł oryginału: Modyfikacja metody PAMM oraz jej zastosowanie do oznaczania stężenia jodu w moczu.
  Tytuł angielski: Modification of PAMM method and usefulness for measurement iodine concentration in urine.
  Autorzy: Kurzeja Ewa, Kochańska-Dziurowicz Aleksandra
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.93-100, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Typ dokumentu:
 • komunikat

  Streszczenie polskie: Modyfikacji tzw. metyody PAMM dokonano w celu wyeliminowania konieczności rozcieńczania próbek moczu i ponownego ich oznaczania w przypadku wystąpienia w nich wyższych stężeń jodu. Skrócenie czasu reakcji katalitycznej spowodowało zwiększenie zakresu prostoliniowego przebiegu krzywej kalibracyjnej do 250 ćg/l, bez zmian wartości parametrów analitycznych: precyzji wewnątrz- i i międzyseryjnej, granicy oznaczalności oraz odzysku. Równoległe oznaczanie próbek moczu metodą PAMM i metodą zmodyfikowaną dało bardzo zbliżone wyniki. Przeprowadzona wewnętrzna kontrola jakości oznaczania stężenia jodu w moczu zmodyfikowaną metodą PAMM wykazała, że całkowity błąd dokładności mieści się w całkowitym dopuszczalnym przedziale błędu oznaczeń stężeń jodu. Zmodyfikowana metoda PAMM może być stosowana w diagnostyce klinicznej i badaniach epidemiologicznych.

  Streszczenie angielskie: The PAMM method was modified in order to elimination of the necessity diluted samples, in case, incidences of higher iodine concentration in urine. Shorting the time of the catalytic reaction from 30 to 10 minutes, it increased the linear range of calibration curve course to 25 ćgI/1, with out analytical parameters: inter-assay and outer-assay precision, low limit of delectability and recovery. Parallel evaluated samples using PAMM and the own method did not show statistically significant differences. Performed external quality control of determined iodine concentration showed precision error includes in admitted range of error for determination iodine concentration. Modified PAMM method, which can be used to clinical diagnostic and epidemiological research.


  156/187

  Tytuł oryginału: Nadtlenek wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydechowego a stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Hydrogen peroxide (H2O2) in exhaled breath condensate and asthma severity in children.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Nowak Dariusz, Tomalak Waldemar, Gaweł Józef, Pisiewicz Krzysztof, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (4) s.21-25, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Nadtlenek wodoru (H2O2) proponowany jest jako czuły wskaźnik zapalenia w drogach oddechowych, a jego stężenie wzrasta w kondensacie powietrza wydechowego w astmie i mukowiscydozie. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stężeniem H2O2 a stopniem ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci. Badaniem objęto 87 dzieci z astmą w wieku 7-17 lat oraz 15 dzieci zdrowych w tym samym wieku. Kondensat powietrza wydechowego uzyskiwano za pomocą aparatu ECoScreen (Jaeger, Niemcy) w czasie swobodnego oddychania z objętością oddechową. Po zebraniu kondensatu u wszystkich dzieci wykonywano badanie spirometryczne. Stężenie H2O2 oznaczano spektrofluorymetrycznie, metodą z kwasem homowanilinowym. Stężenie H2O2 w grupie dzieci zdrowych (mediana i odchylenia ćwiartkowe) wynosiło 0,07 (0,01 - 0,28) ćM w astmie sporadycznej i przewlekłej lekkiej 0,28 (0,12 - 0,32) ćM a przewlekłej umiarkowanej i ciężkiej 0,47 (0,25 - 0,74) ćM, różnice między grupami były istotne statystycznie. Czynność układu oddechowego była istotnie zróżnicowana pomiędzy badanymi grupami. Wykazano ujemną korelację pomiędzy stężeniem H2O2 a FEV1, FEV1 proc. FVC i MEF50. Wartości stężenia nadtlenku wodoru u dzieci chorych na astmę wykazują zróżnicowanie zależne od przebiegu klinicznego choroby. Nieinwazyjne badanie tego wskaźnika może być przydatne w ocenie stopnia ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Hydrogen peroxide (H2O2) is proposed as a sensitive marker of inflammation in respiratory diseases. The aim of our study was to check, whether severity of asthma influences H2O2 concentration in asthmatic children. 87 children with clinically stabla asthma, aged 7 - 17 years and 15 healthy, age matched children were included in the study. Exhaled BC was obtained from spontaneously, tidally breathing children with EcoScreen (Jaeger, Germany). All subjects underwent flow-volume measurements immediately after collection of the condensate. The content of H2O2 in the BC was measured spectrovluorometrically (homovanillic acid method). Lung function in asthmatic and healthy children differed between groups. In the healthy group H2O2 concentration in the expired condensate (median and range) was 0,07 (0,01-0,28) ćM, in episodic and mild asthma 0,28 (0,12-0,32) ćM and in moderate and severe 0,47 (0,25-0,74) ćM, respectively. All differences were statistically significant. There was negative correlation between the concentration of exhaled H2O2 and FEV1, FEV1 p.c. FVC and MEF50. We conclude that hydrogen peroxide in exhaled breath condensate of children with stable asthma differs significantly with the severity of disease. Non-invasive evaluation of this marker may be helpful in assessment of clinical severity of asthma in children.


  157/187

  Tytuł oryginału: Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych - wybrane zagadnienia patogenezy, kliniki, diagnostyki i leczenia.
  Tytuł angielski: Allergy to hymenoptera venom - selected problems of pathogenesis, clinical aspects, diagnostics and treatment.
  Autorzy: Zielińska Maria, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (4) s.37-47, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych jest stosunkowo rzadko występującym problemem w populacji ogólnej, a jeszcze rzadziej w populacji wieku rozwojowego. Niemniej jednak, ze względu na przebieg kliniczny, może stanowić zagrożenie życia u niektórych pacjentów. W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące patogenezy, kliniki, zasad diagnostyki i leczenia. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłową kwalifikację pacjentów do SIT, omawiając wskazania, przeciwwskazania, jak również sposoby jej prowadzenia.


  158/187

  Tytuł oryginału: Metylacja kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) a czynniki rokownicze w raku jelita grubego : praca doktorska
  Autorzy: Adach Ryszard, Kurylcio Lucjan (promot.).; [Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Onkologicznej w Lublinie], Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej Oddział Chirurgii Onkologicznej w Lublinie
  Źródło: [2002], 85 k. : il., bibliogr. 134 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20861

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  159/187

  Tytuł oryginału: Alergia kontaktowa na pokarm.
  Autorzy: Gliński Wiesław, Kurek Michał
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.13-14, tab., bibliogr. 9 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  160/187

  Tytuł oryginału: Aspekty kliniczne alergii na leki.
  Autorzy: Merk Hans F., Kurek Michał, Grubska-Suchanek Elżbieta
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.26-33, tab., bibliogr. 65 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  161/187

  Tytuł oryginału: Reakcje alergiczne skóry. Pokarmy i ksenobiotyki.
  Autorzy: Merk Hans F., Kurek Michał, Placek Waldemar, Grubska-Suchanek Elżbieta, Żak-Prelich Magdalena
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.40-44, il., tab., bibliogr. 30 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  162/187

  Tytuł oryginału: Medycyna : bioetyka i polityka
  Autorzy: Kurkowski Jerzy L.
  Opracowanie edytorskie: Zaborowski Piotr (przedm.).
  Źródło: - [Bielsko-Biała], ŕ-medica press 2002, 283 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,602

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia


  163/187

  Tytuł oryginału: Sposoby wziewnego podawania leków u dzieci z astmą oskrzelową.
  Autorzy: Jędrys-Kłucjasz Urszula, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Lekarz 2002 (5) s.42, 44, 46, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  164/187

  Tytuł oryginału: Przydatność "zintegrowanej ultrasonografii" w diagnostyce zatorowości płucnej.
  Tytuł angielski: Clinical value of "integrated ultrasound" in diagnostic work-up of pulmonary embolism.
  Autorzy: Kurzyna Marcin, Fijałkowska Anna, Kober Jarosław, Kuca Paweł, Burakowski Janusz, Burakowska Barbara, Tomkowski Witold, Torbicki Adam
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.21-25, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Zatorowość płucna (ZP) i zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych (ZŻG) są dwiema manifestacjami żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). Leczenie ZŻG jest identyczne jak leczenie niemasywnej ZP, dlatego racjonalne wydaje się rozpoczęcie diagnostyki ZP od wykonania żylnego badania USG. Z kolei echokardiografia pozwala na ustalenie alternatywnego rozpoznania u pacjenta z objawami ZP a także w przypadku stwierdzenia charakterystycznych objawów przeciążenia ciśnieniowego prawej komory (PK) na zwiększenie prawdopodobieństwa pozytywnego rozpoznania ZP. W pracy podjęto próbę oceny wartości diagnostycznej "zintegrowanej ultrasonografii" w diagnostyce ZP. Materiał i metodyka. Prospektywnie oceniono 96 pacjentów z klinicznym podejrzeniem ZP (54M, 42K, śr. wiek 61 ń 14 lat). U wszystkich wykonano czteropunktowe kompresyjne badanie USG żył głębokich i badanie echokardiograficzne, oceniając między innymi obecność objawów przeciążenia ciśnieniowego PK w opisywanych wcześniej jako charakterystyczne dla ZP (McConnell i wsp., Am. J. Cardiol. 1996; Torbicki i wsp., Eur. Resp. J., 1999). Następnie przy pomocy metod referencyjnych - spiralnej tomografii komputerowej, scyntygrafii perfuzyjnej płuc, arteriografii, ewentualnie autopsji - potwierdzono lub wykluczono ZP. Wyniki: W 64 przypadkach za pomocą metod wizualizacyjnych potwierdzono obecność skrzeplin w łożysku płucnym. W kompresyjnym USG u 57 wśród 96 (59 proc.) pacjentów z podejrzeniem OZP rozpoznano ZŻG. U 53 (93 proc.) ...

  Streszczenie angielskie: Aim: Pulmonary embolism (PE) and deep vein thrombosis (DVT) are different clinical manifestations of a common disease - venous thromboembolism (VTE). Searching for a DVT in patients with suspected PE is rational, since the demonstration of clots in the lower limbs warrants the same strategy of anticoagulant therapy. Thransthoracic echocardiography (TTE) may reinforce clinical suggestion of PE in the presence of specific signs of right ventricular (RV) pressure overload - McConnell sign (McConnel et al., Am. J. Cardiol., 1996) and "60/60 sign" (Torbicki et al. Eur. Resp. J. 1999). The study was undertaken to verify the value of integrated ultrasonic techniques - venous ultrasonography (VUS) and TTE - in the diagnosis of acute PE. Methods: We assessed 96 consecutive patients (54M, 42F, mean age 61 ń 14 yrs) with clinical suspicion of acute PE, including those with known previous cardiorespiratory diseases. All of them had compression VUS examination and TTE followed by reference diagnositc tests, including lung scan, spiral angio-CT, pulmonary angiography or autopsy. Results: In 64/96 pts acute PE was confirmed by reference tests. In 57/96 (59 p.c.) pts with suspected PE VUS confirmed presence of proximal DVT, which was symptomatic only in 39 pts (68 p.c.). In group DVT negative (39 pts) in 6 cases specific echocardiographic signs of RV overload were present. These signs in 4/6 pts correctly suggested PE but in two other patients with chronic lung diseases they gave ...


  165/187

  Tytuł oryginału: Odmiany specjalne raka gruczołu piersiowego ze szczególnym uwzględnieniem obecności receptorów hormonalnych : praca doktorska
  Autorzy: Jakubowski Krzysztof, Kurylcio Lucjan (promot.).; [Akademia Medyczna w Lublinie, Onkologiczny Specjalistyczny ZOZ w Lublinie]
  Źródło: 2002, [1], 115 k. : il., tab., bibliogr. 252 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20888

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  166/187

  Tytuł oryginału: Rozwój funkcji słuchowych u małego dziecka.
  Tytuł angielski: Development of hearing functions in young children.
  Autorzy: Kurkowski Zdzisław M.
  Źródło: Audiofonologia 2002: 21 s.23-32, bibliogr. [23] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.


  167/187

  Tytuł oryginału: Lateralizacja słuchowa a zaburzenia komunikacji językowej.
  Tytuł angielski: Auditory lateralization vs communication disorders.
  Autorzy: Kurkowski Zdzisław M.
  Źródło: Audiofonologia 2002: 21 s.179-186, bibliogr. [7] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  168/187

  Tytuł oryginału: Udział dysfunkcji śródbłonkowej naczyń wieńcowych w reperfuzyjnym uszkodzeniu serca.
  Autorzy: Kurzelewski Michał, Mączewski Michał
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 supl. 4 s.IV-51 - VI-60, il., tab., bibliogr. 63 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  169/187

  Tytuł oryginału: Różnicowanie neuropsychologiczne otępienia o typie Alzheimerowskim z otępieniem z ciałami Lewy'ego.
  Tytuł angielski: Neuropsychological differentation of dementia of the Alzheimer type and Lewy body dementia.
  Autorzy: Pąchalska Maria, Kurzbauer Henryk, Grochmal-Bach Bożena, MacQueen Bruce Duncan, Knapik Henryk
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.23-35, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest stwierdzenie, czy badania neuropsychologiczne dotyczące pamięci autobiograficznej i behawioralnej oraz funkcji wykonawczych mogą być podstawą do klinicznego różnicowania otępienia typu Alzhaimerowskiego (DAT) z otępieniem z ciałami Lewy'ego (LBD). W badaniach wzięło udział 34 pacjentów leczonych w ośrodkach autorów. Grupa DAT obejmowała 17 osób z klinicznymi objawami otępienia typu Alzheimerowskiego, natomiast grupa LBD to 17 pacjentów z klinicznymi objawami otępienia z ciałami Lewy'ego. Pacjentów dobierano parami pod względem wieku i płci. W badaniach oprócz obserwacji klinicznej zastosowano testy neuropsychologiczne ukierunkowane na pamięć autobiograficzną i behawioralną oraz funkcje wykonawcze. U pacjentów z grupy DAT wystąpiła znaczna dezorganizacja pamięci autobiograficznej, natomiast u pacjentów z grupu LBD zaburzenia te nie były tak duże. Łączna liczba punktów uzyskana w Teście Pamięci Zachowania Rivermead przez pacjentów z grupy LDB była ponad 2-krotnie większa niż u pacjentów z grupy DAT. Wyniki Klinicznego Testu Funkcji Wykonawczych były odwrotne: 2-krotnie większą liczbę punktów uzyskali pacjenci z grupy DAT niż pacjenci z grupy LBD. U chorych z grupy DAT oraz LBD stwierdzono zaburzenia pamięci, przy czym były one znacznie głębsze u pacjentów z grupy DAT. U chorych z grupy DAT stwierdzono większe trudności w zakresie pamięci autobiograficznej niż u chorych z grupy LBD. U osób z grupy LBD występują głębsze zaburzenia funkcji wykonawczych ...

  Streszczenie angielskie: The purpose of our research was to determine whether neuropsychological testing in the area of autobiographical memory, behavioral memory, and executive functions can provide a basis for the clinical differentiation of dementia of the Alzheimer type (DAT) and Lewy body dementia (LBD). The reseach involved 34 patients treated at the centers represented by the authors. Group DAT consisted of 17 persons with dementia of the Alzheimer type, while Group LBD consisted of 17 patients, matched by age sex, with the clinical features of Lewy body dementia. The patients were examined using clinical observation and neuropsychological tests focused on autobiographical memory, behavioral memory, and executive functions. The DAT patients showed considerable disorganization of autobiographical memory, while the disturbances found in the LBD patients were not as drastic. The total scores earned by the LBD patients on the Rivermead Behavioral Memory Test were more than twice those of the DAT group. The results from the Clinical Test of Executive Functions were the opposite: the DAT patients earned twice as many points as the LBD. Memory disturbances were found in patients from both groups, but they were much worse in the DAT patients. The latter also had greater difficulties in autobiographical memory tasks than the LBD patients. In the area of executive functions, the LBD group showed greated disturbances than the DAT patients. The qualitative differences seen in our research enable ...


  170/187

  Tytuł oryginału: Audiogenne uwarunkowania dysleksji w świetle metody Tomatisa.
  Tytuł angielski: The audiogenic conditions of dyslexia in the light of Tomatis method.
  Autorzy: Kurkowski Zdzisław M., Szkiełkowska Agata, Ratyńska Joanna, Mularzuk Marzena
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.171-176, il., bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  171/187

  Tytuł oryginału: Zastosowanie metody Tomatisa w terapii osób z zaburzeniami komunikacji językowej. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Application of Tomatis method in patients with language communication disorders. Preliminary report.
  Autorzy: Kurkowski Zdzisław M., Szkiełkowska Agata, Ratyńska Joanna, Markowska Renata, Mularzuk Marzena
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.203-210, il., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  172/187

  Tytuł oryginału: Ocena przygotowania kadry pielęgniarskiej do wdrażania programów poprawy jakości opieki.
  Tytuł angielski: The assessment of the nursing staff preparation for the introduction of the health care quality improvement programs.
  Autorzy: Kuriata Ewa
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.60-64, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Punktem wyjścia do opracowania koncepcji badawczej było przyjęcie założenia, iż profesionalne przygotowanie pielęgniarki do zawodu jest podstawą do zapewnienia wysokiej jakości opieki. Wśród szerokiego wachlarza dyscyplin naukowych oraz obszarów praktycznej wiedzy zawartych w programach kształcenia współczesnej kadry pielęgniarek nie może zabraknąć wiedzy z zakresu jakości opieki. To pielęgniarki, których reprezentacja wsród zawodów medycznych jest najliczniejsza, a także które najściślej współpracują z pacjentem, są predysponowane do pełnienia funkcji liderów w dziedzinie poprawy jakości. Niezbędne jest zatem zbadanie poziomu ich przygotowania do realizacji tych zadań. Przygotowany do tego celu kwestionariusz ankiety rozprowadzono w dwóch wrocławskich szpitalach. Intencją autorki było m.in. skontrolowanie znajomości terminologii przez ankietowanych, rozumienia współczesnej rangi jakości opieki, ocena własnego przygotowania do pracy nad jakością, a także ocena możliowości działania na rzecz jakości w warunkach oddziału szpitalnego. Po przeanalizowaniu zebranego materiału można stwierdzić m.in., że ciągle występują duże braki w przygotowaniu pielęgniarek do podejmowania działań na rzecz jakości, zwłaszcza w tym obszarze praktycznych umiejętności.

  Streszczenie angielskie: The starting point to devise the research concept was the adoption of the assumption that professional preparation of a nurse to her/his work is the basis for assuring high quality of medical care. In the broad spectrum of scholarly disciplines and practical knowledge included in the curriculum for contemporary nurses the quality of care cannot be excluded. It is the nurses, the most numerous group among medical professions and having the closest contacts with the patients, that are most predisposed to function as leaders in the area of quality improvement. Thus, it is crucial to investigate the level of their preparation to fulifll those tasks. A questionnaire designed for this purpose was distribuited in two hospitals in Wrocław. One of the aims of the author was to check the knowledge of the terminology among the subjects, as well as self-assessment regarding the preparation for the work on quality, the assessment of the possibilities available in a hospital ward to work on quality. Having analyzed the data collected in this study one may conclude that there are still a number of deficiences in the preparation of the nursing staff to promote quality, especially practical skills are lacking.


  173/187

  Tytuł oryginału: Umiejętności zawodowe studentów pielęgniarstwa w opinii pacjentów.
  Tytuł angielski: Patients' opinions on professional skills of nursing students.
  Autorzy: Kurowska Krystyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.489-491, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praktyczna nauka zawodu w szkolnictwie medycznym jest bardzo ważna. Student ma za zadanie nabytą wiedzę i umiejętności zastosować w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Ponieważ brak wzorców i opracowań teoretycznych w zakresie organizowania praktyk pielęgniarskich podczas trzyletnich licencjackich studiów zawodowych, postanowiono przeprowadzić sondażowe badania sprawdzające skuteczność kształcenia. Ankietę wypełniło 149 pacjentów przebywających na leczeniu szpitalnym w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodnio-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim. Pytano zarówno o oczekiwania jak i ocenę kwalifikacji zawodowych i cech charakteru pielęgniarek. Według większości respondentów, wysokie kwalifikacje zawodowe stanowią gwarancję fachowego działania, sprzyjają zaufaniu. Oceniając predyspozycje do wykonywania zawodu, ankietowani wymieniali najczęściej odpowiedzialność i opiekuńczość, kulturę bycia, życzliwość. U steudentów pielęgniarstwa ankietowani najczęściej dostrzegali predyspozycje do zawodu.

  Streszczenie angielskie: Practical teaching of a profession is very important in medical education. The taski of students is to apply their knowledge and skills in a direct contact with patients. As there are no models nor theoretical materials concerning the organization of nursing internships during 3-year licentiate vocational studies, a survey was conducted to study the effectiveness of education. The questionnaire was filled by 149 patients treated in hospitals in the following provinces: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie and wielkopolskie. Patients were asked about their expectations and the assessment of professional qualifications and personality of nurses. According to a majority of the respondents, high qualifications are a guarantee of good professional performance, and encourage confidence. Evaluating the character traits predisposing to the nursing profession, the respondents most often mentioned responsibility and an attitude of care, good manners and friendliness. The respondents believed that most students were predisposed to the nursing profession.


  174/187

  Tytuł oryginału: Oczekiwania studentów pielęgniarstwa względem procesu kształcenia.
  Tytuł angielski: Expectations of the nursing students concerning their education process.
  Autorzy: Kurowska Krystyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.497-500, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poznanie opinii studentów pielęgniarstwa na temat procesu kształcenia. Badaniami objęto 65 studentów I i II roku Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Bydgoszczy, kierunek: pielęgniarstwo (pięcioletnie studia licencjacko-magisterskie). Przeprowadzono sondaż diagnostyczny. Pytano o pożądane metody kształcenia, źródła wiedzy oraz oczekiwane formy kontroli i oceny. Okazało się, że studenci chętnie zdobywają wiedzę metodami aktywizującymi, deklarują czynny udział w dyskusjach oraz zajęciach praktycznych. Od władz uczelni oczekują zwiększenia funduszy na rzecz uzupełniania księgozbioru biblioteki i czytelni, wydawania skryptów, wyposażenia pracowni komputerwoej w większą liczbę sprzętu z dostępem do Internetu, racjonalnego planowania zajęć, tworzenia kół naukowych, organizowania obozów i konferencji naukowych. Od wykładowców oczekują komunikatywności oraz informowania o kryteriach oceny. Ocena ma, zdaniem studentów, mobilizować do nauki i stanowić miernik zdobytej wiedzy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to collect students' opinions on their education process. It covered 65 1st and 2nd- year students of the Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University, Bydgoszcz (specialty: nursing, 5-year licentiate and Master's studies). They responded to a diagnostic survey concerning educational methods desired by students, sources of knowledge, expected forms of control and evaluation. Analysis of the material showed that students wished to learn through activating methods and declared active participation in discussions and practical classes. They expect from the university authorities to increase funds for supplementing the collection of books in the library and reading room, to publish course materials, to provide a computer room with more equipment with access to the Internet, to plan call schedule in a rational way, to estabish research clubs, to organize scientific camps and conferences. From their educators, students expect communication skills and information about evaluation criteria. According tothe students, evaluation should stimulate to learning and be a measure of their knowledge.


  175/187

  Tytuł oryginału: Jakość życia seniora w domu pomocy społecznej.
  Tytuł angielski: The quality of life in a state nursing home.
  Autorzy: Kurowska Krystyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.501-504, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W wyniku postępu cywilizacyjnego, ludzkie życie uległo wydłużeniu, co spowodowało wzrost liczby osób w podeszłym wieku. Ze starością wiąże się szereg niekorzystnych zmian. Postępującemu upośledzeniu ulegają wszystkie funkcje życiowe. Opieka pielęgnacyjna staje się więc jednym z najważniejszych działań medycznych. Świadczenie osobom w podeszłym wieku usług pielęgnacyjno-medycznych na bardzo wysokim poziomie jest nie tylko nakazem wynikającym z postępu nauk medycznych i rozwoju cywilizacyjnego, ale również obowiązkiem humanitarnym i moralnym. Celem pracy było zapoznanie się z opinią mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na temat jakości życia pensjonariusza DPS. Badaniami objęto 54 osoby zamieszkałe w DPS "Jesień życia" w Bydgoszczy. Sondaż diagnostyczny przeprowadzono w maju 2001 roku. W DPS "Jesień życia" mieszkają osoby stare, samotne. Właśnie starość i samotność, obok braku poczucia bezpieczeństwa i możliwości zabezpieczenia swoich potrzeb, są najczęściej przyczyną przebywania w nim. Schorzenia ze strony narządu ruchu i zmysłow (81,4 proc.) lub układu krążenia (75,9 proc.) znacznie ograniczają aktywność życiową badanej grupy. Przywrócenie możliwości wykonywania podstawowych czynności życiowych wykształca w pensjonariuszach DPS poczucie niezależności, co podnosi ocenę jakości życia. Spotkania z rodziną, znajomymi, wizyty w filharmonii, teatrze, kinie, udział w wycieczkach znacznie podwyższają aktywnośc życiową badanych. Uczestnictwo w Mszy Świętej wzmacnia ich duchowo, ...

  Streszczenie angielskie: Together with the civilization progress, human life became longer, which resulted in the increased number of old people. For every person, the old age is period of accumulation of many unfavourable changes due to the aging process and diseases. All life functions deteriorate. The course of diseases in the elderly is very varied and severe. Thus, nursing becomes one of the most important medical activities. Providing the elderly with nursing and medical services of the highest quality is not only an imperative following from the civilization progress, but also a humane and moral duty. The aim of the work was to collect opinions of the state nursing home residents about the quality of life at the institution. 54 residents of "Jesień życia" state nursing home in Bydgoszcz were covered with the study. A diagnostic survey was conducted in may 2001. People who live in "Jesień życia" state nursing home are old and lonely. Their old age and loneliness, lack of the sense of security and of the possibility to provide for their needs are reasons for their living at the institution. Disorders of musculoskeletal system and sesne organs (81.4 p.c.) and of circulatory system (75.9 p.c.) limit their activity. Restoring their ability to perform basic life activities, forms in the nursing home residents the sense of being independent, which improves their quality of life evaluation. Contacts with family and firends, visits to the philharmonics, theatre or cinema and participation in ...


  176/187

  Tytuł oryginału: Surgical treatment in Paget's disease of the breast.
  Tytuł polski: Leczenie operacyjne choroby Pageta gruczołu piersiowego.
  Autorzy: Stanisławek Andrzej, Kurylcio Lucjan, Krasuska Małgorzata E.
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.444-448, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakres operacji w chorobie Pageta gruczołu piersiowego zależy od stopnia zaawansowania nowotworu oraz przeciwwskazań do leczenia oszczędzającego. Mimo coraz powszechniejszego sotoswania operacji z zaoszczędzeniem piersi w naszym materiale było ono niewielkie. Wykonaliśmy bowiem 29 mastektomii i tylko 6 operacji oszczędzających pierś. Bez względu na sposób leczenia przeżycia 5-letnie dla chorych z komponentą nieinwazyjną wyniosły 89,76 proc., a inwazyjną 49,32 proc.

  Streszczenie angielskie: The extent of the operation in Paget's disease of the breast depends largely on the degree of clinical advancement of neoplasm as well as counter-indications for breast conserving therapy. Despite the increasing use of breast conserving therapy, rather few such operations of this kind have been performed in our department. We have carried out 29 mastectomies and only 6 breast conserving operations. No matter what type of therapy was applied the percentages of 5-year survivals for the patients with non-invasive component and for the ones with invasive component were respectively 89.76 p.c. and 49.32 p.c.


  177/187

  Tytuł oryginału: The possiblities of surgical cover of skin defect in locally advanced breast cancer.
  Tytuł polski: Możliwości uzupełnienia ubytku po chirurgicznym leczeniu miejscowo zaawansowanego raka piersi.
  Autorzy: Stanisławek Andrzej, Kurylcio Lucjan, Kurylcio Andrzej, Krasuska Małgorzata E.
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.449-451, bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zastosowano trzy rodzaje chirurgicznego pokrywania ubytków skóry po leczeniu miejscowo zaawansowanego raka piersi, ponieważ pierwotne zszycie skóry było niemożliwe. W czterech przypadkach ubytek pokryto płatem skórno-mięśniowym opartym na mięśniu najszerszym grzbietu, z bardzo dobrym efektem. U dwóch chorych zastoswano przesunięty płat skórny z brzucha, a u jednej chorej zastosowano przeszczepy skórne pośredniej grubości. Kobiety przeżyły 2,1 lat przy znacznie wyższej jakości życia.

  Streszczenie angielskie: Three types of surgical procedure were applied to cover skin defect in locally advanced breast cancer after simple mastectomy. The skin defect was impossible for primary suture. In four cases we used latissimus dorsi myocutaneous flap with a very good effect. In two cases kin flap from the abdomen was used, and one case skin graft. The female patients survived 2.1 years with better quality of life.


  178/187

  Tytuł oryginału: Pokrycie celem rewaskularyzacji zespolenia tchawiczo-oskrzelowego po mankietowej pneumonektomii uszypułowanym płatem śródpiersiowym na bazie prawej tętnicy piersiowej wewnętrznej.
  Tytuł angielski: Covering for revascularization of tracheo-bronchial anastomosis after sleeve-pneumonectomy with carinal resection, by the right internal mammary pedicle flap.
  Autorzy: Kurowski Krzysztof, Liem Andrew K. S. E., Mattens Edwin, Swieten Henry A. van
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.169-171, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Rak oskrzela szerzący się na bliższy odcinek oskrzela głównego, rozdwojenie i dalszy odcinek tchawicy, to klasyczne przeciwskazania do leczenia operacyjnego. Z drugiej zaś strony z doświadczenia wielu autorów wynika iż, mankietowa pneumonektomia w przypadku raka z naciekiem rozdwojenia tchawicy jest w pełni uzasadniona, biorąc pod uwagę niską śmiertelność okołooperacyjną oraz dobre wyniki odległe, pod warunkiem nie zajętych węzłów chłonnych okołotchawiczych. Opis przypadku: Celem pokrycia i ochrony zespolenia oskrzelowego użyliśmy, z dobrym wynikiem, uszypułowany płat śródpiersiowy w oparciu o tętnicę piersiową wewnętrzną. Według naszej wiedzy nie spotkaliśmy w literaturze doniesień demonstrujących użycie płatów z tkanek śródpiersiowych do pokrywania i rewaskularyzacji zespoleń w obrębie drzewa oskrzelowego. Operacja opisana w niniejszej pracy może być wykorzystana u chorych na raka płuca z zajęciem rozdwojenia tchawicy i oskrzela głównego. Wnioski: Wykazaliśmy że przedstawiona operacja z wykorzystaniem płata w oparciu o tętnicę piersiową wewnętrzną jest szybką i bezpieczna techniką; znalazła ona swoje miejsce we współczesnej chirurgii klatki piersiowej w oparciu o wyniki szeregu badań eksperymentalnych i klinicznych.


  179/187

  Tytuł oryginału: Posterior mediastinal mature cystic teratoma.
  Autorzy: Eroglu Atilla, Kurkcuoglu Ibrahim Can, Karaoglanolu Nurettin, Erdogan Fazli, Gorguner Metin
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.242-244, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Mediastinal mature teratoma is a rare primary germ cell neoplasm composed of welldifferentiated tissues derived from more than one of the three embryonic germ cell layers. Almost all mediastinal teratomas are found in the anterior mediastinum. Only eighteen posterior mediastinal teratomas have been reported to data in the literature. They have an excellent prognosis if tumor resection is complete and no immature tissue is present in the tumor. Case report: We describe a case of a two month-old baby boy who developed a mature cystic teratoma in the posterior mediastinum, successfully treated by surgical excision. The incidence, etiology and diagnostic procedure of the posterior mediastinal teratoma is discussed. Conclusions: Mature cystic teratomas of the posterior mediastinum are distinct clinical entity that must be considred when caring for a patient with a posterior mediastinal mass. Because of surrouding vital structures the cyst should be treated without delay.


  180/187

  Tytuł oryginału: Antybiotykoterapia w praktyce lekarza rodzinnego
  Autorzy: Choroszy-Król Irena, Kurpas Donata, M‚szaros Jadwiga, Nitsch-Osuch Aneta, Olędzka-Oręziak Małgorzata, Radzikowski Andrzej, Steciwko Andrzej, Szenborn Leszek, Wardyn Andrzej K., Życińska Katarzyna
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, IX, [1], 274 s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,123

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja


  181/187

  Tytuł oryginału: Changeability of emissary vein foramina based on modern skull material.
  Tytuł polski: Zmienność otworów żył wypustowych badana na materiale czaszek współczesnych.
  Autorzy: Borysławski Krzysztof, Kurley Wiesław, Gworys Bohdan
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.177-182, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Żyły wypustowe są jednym z ważniejszych połączeń układu żylnego wewnątrzczaszkowego i zewnątrzczaszkowego. Celem badań jest określenie zmienności położenia otworów żył wypustowych (sutkowych, ciemieniowych, kłykciowych, skrzydeł większych kości klinowej, klinowych i potylicznych) oraz ich kształtu, wielkości, liczebności i połączeń z otoczeniem. Badania te mogą mieć znaczenie praktyczne z medycznego punktu widzenia i stanowić przyczynek do określania zmienności cech epigenetycznych (przy porównywaniu podobnych cech na czaszkach średniowiecznych). Wcześniejsze opracowania opierały się na materiałach o małej liczebności, dotyczyły różnych populacji i posługiwano się różnymi metodami badawczymi. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 340 czaszkach osobników dorosłych (204 płci męskiej i 136 płci żeńskiej) pochodzących ze zbiorów Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej AM we Wrocławiu. Określano (na różnej liczebności) średnicę otworów wypustowych za pomocą specjalnie skonstruowanego przymiaru - kalibrowanego stożka, którego umieszczenie w badanym otworze dawało możliwość natychmiastowego odczytu w określonym przedziale wartości. Na tej podstawie przeprowadzono własną klasyfikację wielkości omawianych otworów. Porównując uzyskane wyniki z badaniami innych autorów, dokonywano ich interpolacji. Wyniki i wnioski. Stwierdzono dużą zmienność międzypopulacyjną w występowaniu, liczebności i położeniu otworów żył wypustowych. Zaobserwowano nieznaczne różnice ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The emissary vein foramina (mastoid foramen, parietal foramina, condylar canal, emissary vein foramina of great wings of the sphenoid bone and occipital bone) constitute one more important junctions of the intracranial venous system with the external one. The research might have practical significance from the medical point of view and constitute the contribution to the deternimation of medieval ossous material. Due to a small range of the previous elaboration and significant interest in the subject, we review some information and compare the results of both research papers. Material and methods. The research was conducted on 340 adult individuals (204 male and 136 female ones) coming from the collection of Department Anatomy of Wroclaw Medical University. Results and conclusions. The analyzed data concerning the frequency of occurrence, position, number and dimensions of the emissary vein foramina are characterized by great differentiation and show interpopulation differences. There are no clearly oriented bilateral differences of the examined characteristics (symmetrically shaped characteristics previal). In the case of asymmetry, the larger foramina are observed most frequently on the right side. Significant sex differences were found with regared to the topography of the examined foramina. Higher categories of mostoid foramina and the foramina on the temporal surface of great wing of the sphenoid bone occur more frequently on male skulls. The ...


  182/187

  Tytuł oryginału: Następstwa przerwania nerwu i naczyń zębodołowych dolnych u królika.
  Tytuł angielski: Consequences of disconnection of nerve and lower alveolar vessels in rabbit.
  Autorzy: Pawela Tadeusz, Kuryszko Jan, Dubiel Andrzej, Kiełbowicz Zdzisław, Rabczyński Jerzy, Wnukiewicz Jan
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.199-203, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Do badania zmian u królików w zakresie części obwodowej i dośrodkowej nerwu zębodołowego dolnego, kości żuchwy, okostnej, miazdze zębów, powstałych po 6 i 12 miesiącach od przecięcia nerwu i naczyń zębodołowych dolnych, skłoniły autorów obserwacje poczynione u chorych z neuralgią gałęzi nerwu trójdzielnego (n.n.t.) podczas reekshajrez, gdy następował nawrót ataków bólu neuralgicznego po kilku latach od wyrwania pęczka żuchwowego. Cel pracy. Ocena, czy zmiany obserwowanych pęczków naczyniowo-nerwowych usuniętych u chorych z n.n.t. podczas ekshajrez i reekshajrez występują również w eksperymencie wykonanym u królików. Materiał i metody. Badania wykonano u królików, u których z cięcia poniżej kąta żuchwy przecięto nerw i naczynia zębodołowe dolne. Po 6 i 12 miesiącach od tego zabiegu wykonano następny, podczas którego do badań histologicznych i ultrastrukturalnych pobrano wycinki okostnej, kości żuchwy, miazgi zębów oraz obwodowego i dośrodkowego odcinka przeciętego nerwu. Wyniki. W badaniach wcześniejszych u ludzi podczas reekshajrezy makroskopowo były widoczne oraz w badanich histologicznych bardzo cienkie włókienka nerwowe wychodzące z dośrodkowego odcinka przerwanego nerwu i kierowały się do dawnej strefy wywoławczej bólu. Po jej osiągnięciu pojawiały się typowe ataki bólu neuralgicznego. Badania przeprowadzone u królików wykazały obecność podobnych włókienek nerwowych, jakie obserwowano u ludzi. Wnioski. Wyniki obserwacji u ludzi i królików pozwalają ...

  Streszczenie angielskie: Background. We observed changes in peripheral and centripetal part of nerve within: lower maxillary bone, periosteum, dental pulp and gingiva in rabbits after 6 and 12 months after neurotomy and the cutting of low alveolar vessels. We focused on that problem due to the observations carried out on patients with trigeminal neuralgia during reexeresis when neuralgic pain appears some years after the first exeresis. Objectives. The aom of our study was to compare the changes in vasculomotor fascicles obtained from patients with trigeminal neuralgia during reexsereses with the ones in rabbits. Material and method. The experiment was performed in a rabbit, in which from the incision below mandibular angle, nerve and low alveolar vessels were cut. 6 and 12 months after neurotomy and the cutting of low alveolar vessels, reexeresis was performed with acquisition of samples for histological and ultrastructural studies of periosteum, mandibular bone, dental pulp and peripheral and centripetal part of nerve. Results. In earlier examinations in humans, during reexeresis, thin fibres from centripetal part of the cut nerve running into the former pain generating zone were observed in macroscopic and histological examinations. When fibers reached that zone, typical neuralgic pain returned. In rabbits, similar fibers were also observed. Conclusions. The results made us assume that disconnection of nerve and lower alveolar vessels in human and rabbit are followed by similar effects in ...


  183/187

  Tytuł oryginału: Kliniczne zastosowanie białek substancji podstawnej szkliwa w leczeniu przyzębia.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of enamel matrix derivative in periodontal treatment.
  Autorzy: Kurhańska-Flisykowska Anna, Łojewski Włodzimierz, Soboczyńska Karolina, Stopa Janina, Wiesiołowska Agnieszka
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.241-244, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. W artykule oceniano przebieg gojenia się tkanek przyzębia leczonych z zastosowaniem białek matrycy szkliwa. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiło 46 osób w wieku 22-64 lat z objawami przewlekłego zapalenia przyzębia. W badaniu klinicznym dokonywano pomiaru głębokości kieszonek przyzębnych i oceny klinicznej utraty przyczepu łącznotkankowego. Analizę radiologiczną uszkodzeń kostnych przeprowadzono za pomocą zdjęć wewnątrzustnych wykonanych techniką klasyczną oraz za pomocą radiografii cyfrowej (Digora, Soredex). Wyniki i wnioski. Obserwacje przeprowadzone na przestrzeni trzech lat potwierdzają przydatność preparatu Emdogain w gojeniu się tkanek przyzębia. Ustąpił stan zapalny, nastąpiło spłycenie kieszonek przyzębnych i poprawa położenia przyczepu łącznotkankowego.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the study was clinical and radiological evaluation of wound healing process in 46 persons aged 22-64 with chronical periodontititis after periodontal treatment provided with the enamel matrix derivative. Material and methods. The periodontal condition of participants was assessed by probing pocketh depth and attachment loss. The extent of the alveolar bone loss was recorded radiographicaly using routine X-rays and digital radiography (Digora, Soredex). Results and conclusions. The observations that have been made up till now (12-36 months) confirm the use of Emdogain in the healing process of periodontium, eradication of inflammatory state, shallowing of periodontal pockets and improvement of clinical attachment level.


  184/187

  Tytuł oryginału: Specjalistyczna opieka medyczna w oczach lekarzy pierwszego kontaktu.
  Tytuł angielski: Specialist medical care in the eyes of general practitioners.
  Autorzy: Kurpas Donata, Grata-Borkowska Urszula, Jędrzejewski Waldemar, Steciwko Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.296-300, sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono ankietę wśród lekarzy biorących udział w kształceniu podyplomowym w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarzy Rodzinnych przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej AM we Wrocławiu oraz Pracowni Medycyny Rodzinnej CMUJ w Krakowie. Zawiera ona pytania dotyczące współpracy lekarzy pierwszego kontaktu z poradniami specjalistycznymi oraz oceny reform służby zdrowia. Byli to lekarze pracujący w niepublicznych i publicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, posiadający specjalizację pierwszego stopnia z chorób wewnętrznych, specjalizację z medycyny rodzinnej oraz będący w trakcie specjalizacji. Respondenci wypowiedzieli się na temat poziomu jakości współpracy z poradniami specjalistycznymi, zastrzeżeń dotyczących tej współpracy oraz sugestii co do możliwości jej poprawy, a także zmian w służbie zdrowia, możliwości, jakie dało im uzyskanie specjalizacji z medycyny rodzinnej oraz propozycja poprawy przysłości lekarzy rodzinnych. Praca stawnowi próbę oceny reformy systemu ochrony zdrowia oraz stanu obecnego poziomu współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami, a także określenia możliwości poprawy kontaktów pomiędzy opieką specjalistyczną a podstawową i podwyższenia jakości kompleksowej opieki nad pacjentami.

  Streszczenie angielskie: We distributed a questionnaire among doctors participating in vocational training in Regional Family Doctors Educational Centre at Family Medicine Department in Wrocław Medical Academy and Family Medicine Department of Collegium Medicum in Jagiellonian University. It included questions concerning co-operation of general practitioners with specialist outpatient clinics and assessment of health service reform. The doctors with the first degree of specialisation in internal medicine as well as in family medicine and those training for specialisation filled in the questionnaires. The doctors work in non-public as well as public medical centres of primary care. We asked the doctors about the quality of co-operation with specialists, reservations about the co-operation and suggestions on how to improve it. The doctors also expressed their opinion on transformation in medical care, job opportunities for specialist in family medicine and suggestions for family doctors' future improvement. Our paper presents an attempt to evaluate medical care system reform and the state of co-operation of general practitioners with specialists as well as to draw conclusions regarding possibilities of improving this co-operation and raising the standard of comprehensive patient care.


  185/187

  Tytuł oryginału: Jakość podstawowej opieki zdrowotnej a satysfakcja pacjentów.
  Tytuł angielski: The primary care quality and patients' satisfaction.
  Autorzy: Kurpas Donata, Steciwko Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.301-304, bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Satysfakcja pacjentów z poziomu usług świadczonych przez lekarzy rodzinnych warunkuje właściwe i pełne funkcjonowanie podstawowej opieki medycznej. Jest ona także rozpatrywana jako jedna ze składowych jakości tej opieki oraz główny czynnik przestrzegania zaleceń lekarza, prowadzący do lepszych efektów klinicznych. Trudność oceny samego zjawiska satysfakcji pacjentów wynika z wielowymiarowość czynników prowadzących do jej osiągnięcia, nasilanej przez stale kształtujący się system opieki zdrowotnej w naszym kraju. Rzadko podejmowany temat satysfakcji pacjenta wydaje się fundamentalnym aspektem, niedocenianym wobec aktualnym przemian systemu ochrony zdrowia. Jednak to właśnie poziom satysfakcji pacjentów z usług świadczonych m.in. w opiece podstawowej może być wykładnikiem trafności tych przemian.

  Streszczenie angielskie: The patients' satisfaction at level of family doctors' services determines correct functioning of primary care. It is also considered to be one of the care quality factors and the main factor of patients' compliance leading to better clinical effects. The difficulty in estimation of patients' satisfaction results from multidimensional factors leading to its achievement, what is escalated by the lack of stabilty of medical care system in our country. The subject of patients' satisfaction is taken up very rarely but it is fundamental, understimated aspect in current transformation of medical care system. The patients' satisfaction levle of servies provided in primary care can be indication of the transformation accuracy.


  186/187

  Tytuł oryginału: Rola neutrofili krwi obwodowej w patogenezie aft nawrotowych.
  Tytuł angielski: Peripheral blood neutrophils in pathogenesis of recurrent aphthous ulcers.
  Autorzy: Lewkowicz Natalia, Kurnatowska Anna, Lewkowicz Przemysłw, Banasik Małgorzata, Tchórzewski Henryk
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.69-77, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Afty nawrotowe to choroba błony śluzowej jamy ustenj, charakteryzująca się występowaniem nawrotowych bolesnych nadżerek. Etiologia aft nawrotowych jest dotychczas niewyjaśniona, nie ma też skutecznych środków w leczeniu i zapobieganiu. Udowodniono, że w patogenezie tej choroby jest zaangażowany układ immunologiczny. Na podstawie dotychczasowych badań można sądzić, iż neutrofile krwi obwodowej są zaangażowane w patogenezie aft nawrotowych. Cel parcy. Celem pracy jest ocena stanu czynnościowego neutrofii krwi obwodowej, ich wpływu na pojemność antyoksydacyjną w patogenezie choroby zarówno w fazie aktywnej jak i remisji. Materiał i metody. Badaniami objęto 20 pacajentów z aftami nawrotowymi, występującymi przynajmniej raz w miesiącu oraz 19 zdrowych osób. Oceniono następujące wskaźniki immunologiczne: wytwarzanie reaktywnych form tlenu (RFT) przez neutrofile metodą chemiluminescencji krwi pełnej, całkowitą pojemność antyoksydacyjną surowicy metodą kalorymetryczną , ekspresję cząsteczki adhezyjnej CD11b na neutrofilach oraz ekspresję receptorów TNF-ŕ na neutrofilach metodą cytometrii przepływoej. Wyniki. Wykazano większe wytwarzanie RFT przez neutrofile spoczynkowe i stymulowane fMLP w porównaniu do grupy osób zdrowych. Wydzielanie RFT po stymulacji OZ i PMA było podobne we wszystkich trzech grupach. Preinkubacja neutrofili z TNF-ŕ nie wywołała u chorych efektu preaktywacji in vitro. Wykazano obniżenie pojemności antyoksydacyjnej surowicy u chorych ...

  Streszczenie angielskie: Background. Recurrent apthous ulcers (RAU) is the most common oral disease characterized by repeated development of painful ulcers. The etiology of recurrent aphthous ulcers is still unknown. Many stsudies have suggested that this inflammatory disease is the result of abnormal immune response directed toward the oral mucos. There is also evidence to suggest that PMN may be activated and may play the role in the RAU pathogenesis. Objectives. The purpose of the study was to assess peripheral blood neutrophil condition in RAU patients both in active and in remission stage of the disease. Material and methods. The study population consisted of 20 RAU patients, who had at least one aphthous lesion per month and 19 healthy controls. The reactive oxygen intermediates (ROI) production was assees by means of the whole blood luminol-enhanced chemiluminescence, total antioxidant ststus was analysed in serum using colorimetric method, CD11b and TNFR expression on neutrophils were studied using the flow cytometry method. Results. The increased ROI production was observed in resting and fMLP stimulated neutrophils of RAU patients in active and remission stage as compared to healthy controls. OZ and PMA stimulated ROI production was similar in all groups. After incubation of neutrophils with TNF-ŕ, the phenomen of its priming in vitro was not seen in RAU. The level of antioxidants was significantly decreased in serum of RAU patients in both active and remission stage of the disease ...


  187/187

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy (GINA 2002).
  Autorzy: Kurzawa Ryszard
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (5) s.33-34 - Tł. na podst. oprac. Global strategy for asthma management and prevention National Heart, Lung and Blood Institute. NIH Publication No 02-3659, February 2002
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: