Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUPRYJAŃCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Upośledzenie apoptozy jako potencjalny mechanizm oporności nowotworów na chemioterapię.
Tytuł angielski: Apoptosis insufficiency as a potential mechanism of tumor chemoresistance - a review.
Autorzy: Kupryjańczyk Jolanta, Szymańska Teresa
Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.84-89, bibliogr. 45 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Apoptoza, czyli programowana śmierć komórki jest głównym mechanizmem utraty masy komórkowej w nowotworach i głównym biologicznym odniesieniem skuteczności leczenia chemioterapeutykami. Uszkodzenie mechanizmów do niej prowadzących może przyczyniać się do oporności na leczenie. Chemioterapeutyki różnią się mechanizmem działania, mogą więc aktywować różne szlaki biochemiczne, prowadzące do apoptozy. Przykładowo, cisplatyna i cyklofosfoamid działają cytotoksycznie poprzez uszkodzenie DNA komórki, a taksany poprzez stabilizację mikrotubul, tworzących wrzeciono mitotyczne. Jednoczesne podawanie leków o różnych punktach uchwytu jest jedną z metod eliminowania lub zmniejszania oporności na chemioterpię, a blokowanie białek promujacych przeżycie komórek jest podstawą rozwijania nowych strategii w chemioterapii. Istostną rolę w apoptotycznej odpowiedzi nowotworu na chemioterapię, w przypadku leków uszkadzajacych DNA, przypisuje się prawidłowemu białku p53. Z kolei, defekty genu p53 nie powodują obniżenia wrażliwości na terapię taksanami, ponieważ apoptoza przez nie wywołana jest niezależna od białka p53. Ostatnio wykazano, że w nowotworach z zabużeniami p53 cisplatyna osłabia efekt taxolu. Może to być przyczyną zróżnicowanej wrażliwości nowotworów na skojarzoną terapię cisplatyną i taksanami. Ciągle badane jest też znaczenie rodziny białek BCL-2, do której zalicza się BCL-2, BCL-XL, MCL-1 (inhibitory apoptozy) oraz BAX, BAD BAK i BCL-XS (promotory apoptozy). Zwiększony poziom ...

  Streszczenie angielskie: Apoptosis, a programmed cell death, is a major mechanism of tumor cell loss during chemotherapy. Insufficient apoptosis process may cause resistance to chemotherpy. Chemotherapeutics have different molecular targets and may activate different apoptosis pathways. As an example, cisplatin and cyclophosphamide exert their cytotoxic effect by damaging DNA, while taxanes are microtubule stabilizing agents. Concomitant administration of drugs with different subcellular targets may help to overcome resistance to chemotherapy. On the other hand, inhibition of antiapoptotic proteins may be a potential new strategy chemotherapy. An important role in apoptotic tumor cell response to DNA-damaging agents is attributed to wild type p53 protein. On the other hand, alterations of the p53 gene do not diminish tumor sensitivity to taxanes, because taxol-related apoptosis does not depend on p53. It has been shown recently, that cisplatin has an adverse effect on taxol therapy in ovarian cancers with p53 gene mutations. This may be a cause of variable response of ovarian carcinomas to combined cisplatin and taxol therapy. BCL-2 protein family members are still under investigation for their role in tumor chemoresistance. Enhanced expression of apoptosis inhibitors (BCL-2, BCL-XL i MCL-1) or diminished expression of apoptosis promotrs (BAX, BAD, BAK i BCL-XS) may decrease tumor response to chemotherapy. In recent years, new apoptosis proteins have been detected, with a potenital to ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  3/4

  Tytuł oryginału: Guz Abrikosova (guz z komórek ziarnistych) wargi sromowej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Abrikosov's tumor of the vulva - case report.
  Autorzy: Maździarz Agnieszka, Wypych Paweł, Kupryjańczyk Jolanta
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.904-907, il., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek guza Abrikosova na sromie u 49-letniej pacjentki. Kobieta przebywała w Oddziale Ginekologicznym Katedry i Kliniki Położnictwa i Gienkologii II Wydziału lekarskiego AM w Warszawie, w którym była leczona z powodu guza wargi sromowej większej lewej. Zmianę usunięto w granicach tkanek zdrowych. Przebieg po operacji bez powikłań. Badaniem histologicznym rozpoznano: Guz z komórek ziarnistych (guz Abrikosova) usunięty w całości w granicach zdrowych tkanek.

  Streszczenie angielskie: Objectives: A rare case of Abrikosov's tumor of the vuvla has been reported. A 49 year old postmenopausal woman was admitted to hospital with a slow growing tumor of the left greater pudendal lip. The patient underwent tumorectomy. Histologically GCM - granula cell myoblastoma known as the Abrikosov's tumor was diagnosed. As the tumor was of no potential malignancy the patient did not require any additional treatment. We present our experience and the review of current literature.


  4/4

  Tytuł oryginału: Technetium-99m MIBI imaging in diagnosis of pelvic and abdominal masses in patients with suspected gynaecological malignancy.
  Autorzy: Królicki Leszek, Ćwikła Jarosław B., Timorek Agnieszka, Ruszczyńska Małgorzata, Stelmachow Jerzy, Sawicki Włodzimierz, Kolasińska Agnieszka D., Kupryjańczyk Jolanta, Lieberman Gidon, Buscombe John R.
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.131-137, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of this study was to determine the diagnostic value of 99mTcMIBI planar dynamic scintigraphy in the diagnosis of gynaecological malignancies and to determine if it has a greater diagnostic accuracy than conventional ultrasound technique (US). Material and methods; A prospective trial was performed to assess the accuracy of 99mTcMIBI scintigraphy and ultrasound in 93 female patients (mean age 50, SD 16; range 17-82 years). Three readers assessed all the imaging independently and this was comparedd with histological eamination in 89 cases and by clinical follow-up and correlative imaging for a minimum of 6 months in 4 patientss. Results: There were 37 patients with cancer of gynaecological origin. Tehre were in addition 56 benign lesions within the pelvis. 99mTcMIBI identified correctly 29 of the 337 malignant tumours localised within the pelvis and also correctly identified 21 of 23 metastases within the abdomen. Conventional US identified correctly 35 of the 37 tumours in the pelvis and 16 sites of metastsaes within the abdomen. The sensitivity and specificity of tumour detection within the pelvis for 99mTcMIBI were as follows: 78 p.c. and 70 p.c.; and for metastases within the abdomen 91 p.c. and 90 p.c. The results of ultrasound for tumour detection within the pelvis: the sensitivity and specificity were 95 p.c. and 79 p.c. and abdominal metastases 70 p.c. and 97 p.c. Analysis of the index area under a receiver operator characteristic (ROC) curve in scintigraphy did not show a ...

  stosując format: