Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUPRYŚ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Precyzja i ekonomia punktowych testów skórnych.
Tytuł angielski: Precision and economy of skin prick tests.
Autorzy: Kupczyk Maciej, Kupryś Izabela, Kuna Pitor
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.190-193, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost zachorowań na choroby alergiczne, co wiąże się z koniecznością zwiększenia nakładów finansowych na ich rozpoznawanie i leczenie. Z tego względu możliwość zmniejszenia kosztów związanych z wykonywaniem punktowych testów skórnych wydawała się szczególnie atrakcyjna. Wielu lekarzy praktyków stosuje jeden nożyk do wykonania serii testów z kilkoma alergenami u jednego pacjenta. Celem naszej pracy było zbadanie czy ten sposób wykonywania testów skórnych wpływa w istotny sposób na uzyskiwane wyniki. Badanie przeprowadzono u 52 osób, z czego 13 to zdrowi, a 39 to chorzy z wcześniej rozpoznaną alergią. U wszystkich badanych wykonano punktowe testy skórne jednoczasowo dwema metodami: jedno nakłucie-jeden nożyk na jednym przedramieniu i seria nakłuć jednym nożykiem na drugim. Występowanie fałszywie dodatnich reakcji na roztwór kontroli ujemnej nałożony po alergenie zaobserwowano wyłmącznie w metodzie, w której stosowano jeden nożyk do wykonania serii nakłuć, w 41 przypadkach na 72 wykonane nakłucia (p 0,00001) - jeśli uwzględniane były wszystkie reakcje na placebo (ň 1 mm) i w 26 na 72 (p = 0,00001) - jeśli przyjąć że średnica bąbla wynosiła 3 mm. Wielkość fałszywie dodatniego odczynu na placebo zależy od siły odczynu na alergen, po którym kontrola została nałożona (współczynnik rang Spearmana R = 0,706, p 0.000001) i słabnie w kolejnej próbie (p = 0,000001). Przeprowadzone przez nas badania pokazały, że metoda ...

  Streszczenie angielskie: Due to a rise in the number of cases of allergic disease and a need to increase financial recourses for the diagnosis of these conditions, the possibility of reducing costs of skin pricks tets (SPT) was very welcome. In an attempt to reduce costs some practitioners use one lancet for several pricks in one patient. The purpose of this study was to determine whether this way of performing SPT influences the results. 52 subjects with (39) and without (13) atopy were tested with histamine, codeine and standard allergen extracts. SPT were applied to the volar surface of a randomly assigned forearm using two methods: one lancet-one prick on one forearm (single test method) and one lancet-multiple pricks ("multiple test" method) on the other. The false positive tests at the placebo site following allergen were recorded only in multiple test method, in 41 out of 72 pricks (p 0.00001) when all reactions above baseline were considered and in 26 out of 72 (p = 0.00001) when a 3 mm cut-off was considered. The size of the false positive reaction depends on the intensity of the reaction to the preceding allergen (rang Spearman factor R=0.706, p 0.000001) and decreases in the second consecutive placebo test. Our data show that one lancet for multiple test method cannot be used to diagnose factors responsible for allergy, particularly in aptietns qualified for immunotherapy and in scientific studies. For financial reasons multiple test method can be used in screening and ...

  stosując format: