Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KUPRJANOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki i przepływu krwi w naczyniach krwionośnych oka u chorych z jaskrą.
Tytuł angielski: Retinal nerve fiber layer analysis and evalution of eye blood flow in patients with glaucoma.
Autorzy: Karczewicz Danuta, Modrzejewska Monika, Kuprjanowicz Leszek
Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.207-210, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,280

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of this research was to evaluate the changes of blood flow velocity in ocular arteries (ophtalmic artery, central retinal artery and short postesrior ciliary arteries) and the amount of ocular nerve fibers in patients with primary open angle glaucoma (POAG) and normal tension glaucoma (NTG). Material and method: The research was done on 17 patients with diagnosed POAG and 13 patients with NTG. No ocular surgery was performed on any of these patients prior to our examinations. The blood flow measurements were made with ACUSON Color Doppler USG 128*P10 type with 7.5 Mz sector phased probe. Parameters of diastolic velocity (Vr), systolic flow velocity (Vs), Golsing pulsation index (PI) and pourcelate resistivity index (RI) were registered, together with the instant spectrography of examined artery. Quantiative retinal nerve fiber layer (RNFL) measurements were obtained by scanning laser polarimetry GDx (software version 1.0.14), RNFL was measured automatically in each of 256 x 256 pixels and results were compared to the age-, sex- and race- norms. Approcimately 150 wide field of view was used. Average thickness, Superior Maximum, Inferior Maximum, maximum modulation and GDx Number were analysed. All results were compared to age norms. Student's t test was sued for statistical analysis. Results: In patients with POAG a statistically significant decrease of VS in ophtalmic artery was detected in 27 p.c. of eyes, in central retinal artery in 51 p.c. of eyes and in short postserior ciliary arteries in 45 p.c. of eyes. In patients with NTG a statistically significant decrease of Vs was detected in ophtalmic artery...


  2/5

  Tytuł oryginału: Badanie przekrojowe dzieci szczecińskich : wartości ciśnienia tętniczego
  Autorzy: Podolska Elżbieta, Walczak Alicja, Sych Zbigniew, Szydłowski Jarosław, Al-Amawi Tariq, Kuprjanowicz Anna
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.101-105, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/5

  Tytuł oryginału: Bliźnięta szczecińskie: ocena wybranych parametrów rozwoju bezpośredniego po urodzeniu : doniesienie wstępne
  Autorzy: Walczak Alicja, Al-Amawi Tariq, Podolska Elżbieta, Kuprjanowicz Anna, Komorowska Barbara
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.125-129, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki


  4/5

  Tytuł oryginału: Zmiany zachowań zdrowotnych wśród mieszkańców Szczecina
  Autorzy: Walczak Alicja, Kuprjanowicz Anna, Sych Zbigniew, Szydłowski Jarosław
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.151-155, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/5

  Tytuł oryginału: Pielęgniarskie projekty programów promocji zdrowia
  Autorzy: Kuprjanowicz Anna, Walczak Alicja, Podolska Elżbieta, Szydłowski Jarosław
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.271-275, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  stosując format: